Deutsch   polski   français   English   čeština  
Deutsch   polski   français   English   čeština  

Library

Browsing indexes

Information

Statistics

Number of publications: 137103

Readers on-line: 901

Total number of users since Aug 1, 2006: 35662784

RSS Channels

OAI

Recommended

Exhibitions

Frequently viewed

  1. Księga adresowa Województwa Śląskiego : rok 1926/1927 [125768]
  2. Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych szkołach podstawowych : studium politologiczne [114166]
  3. Przemoc w rodzinie jako źródło zachowań agresywnych młodzieży [99972]
  4. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych [96590]
  5. Alphabetisch-statistisch- topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien : nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den Bezirken der drei königlichen Regierungen, den darin enthaltenen Fürstenthümern und Kreisen, mit Angabe des Flächeninhaltes, der mittlern Erhebung über die Meeresfläche, der Bewohner, Gebäude, des Viehstandes usw. - 2. verm. u. verb. Aufl. [82616]
  6. Breslauer Adreßbuch 1935 [80967]
  7. Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji - analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno - wychowawczych [72065]
  8. Skorowidz Królestwa Polskiego czyli Spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, kolonii i wszystkich nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego, z wykazaniem: gubernii, powiatu, gminy, parafii, sądu pokoju lub gminnego, oraz najbliższej stacyi pocztowej, wraz z oddzielnym spisem gmin podług najświeższej ich liczby i nazwy ułożony, wykazujący: odległość każdej danej gminy od miasta powiatowego i sądu swojego gminnego; czy i jakie znajdują się w gminie zakłady fabryczne lub przemysłowe, szkoły itp. oraz ludność każdej gminy, obejmujący także podział sądownictwa krajowego świeżo urządzonego. T. 1 [63534]
  9. Księga adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa. Rocznik 17. 1913 = Adress u. Geschäfts-Handbuch von Lemberg. 17. Jg. 1913 [60226]
  10. Instrukcja kancelaryjna oraz rzeczowy wykaz akt dla samorządowych bibliotek publicznych w województwie śląskim [52183]

More...

Recently added

Loading...