/Skan_10_0001.djvu

			10 . KRONIKA BESKIDZKA 


8 
N 
.... 
o 
C> 
en 
j 
o 
UJ 
r::S 
C> 
,...: 
..... 
. 
8 
en 
15.. 


c 
8. 


G.i 
C 
c: 
II) 
-N 
"8 
u 
II) 
c: 
c: 

 
u 
.....: 
.... 
en 

 
s 
c-i 
.... 

 
w 
:z 
>- 
a: 
W 
Z 
o 
a: 

 
::r: 
Q. 


U 
LU 
3E 
>- 
......... 


.- ., 
- 
- 

 ..... 
1"i
 
-) 
IIIIiIiif 
..
 


 

 

 

 

 
;? 
fi 
.::::/ 


27 LlPCA 1995 


BAZAR "KRONIKI BESKIDZKIEJ" 


PI.. YTK' 
CERAM'CZNE 


" ..
f' - .' " cSr;JfOL;\ rvn;;>'i' 
":'}',<..:
 


WLOCHY, HISZPANIA ; CZECHY 
"Bi'; fug; fi"" Atlos, Kr,;"I; Mi.. 
wyposrienle Iozlem 
bstwy ...01.. 


. 


gr.., ; elewarj. z CHKl Chi.,",.., 
pfytkJ ide..el poMo,ow. 
delc..."jneli.tw, '_"110 do g!alW, 
"CERKO/OR" 
'.H.U. (fRAMED 
43.300 Bjelsk.-BK1I
 uI w,z..,/enjo " 
W (0-301141-948 
oJ9.00rlol8.D0, s.h. DJ 9 00 do /3.00 
Fjf;" CisDni,..1/6wnlo. "KAJO: /eL 84/521-498. 


- 


Hurl""n;.: (fRAMfO 
43-300 8ielsklJ-Biol
 .,. Oworkowa 2 
,.l (0.3012/0-21 
.J 8.00 Jo /8.00. ,ob. oJ 9.00 do /3.00. 


19-141-1211 I 


SKLEP FIRMOWV F5D 


Bielsko-Biala. ul. Cieszynska 140 


PODZESPOL},CZ
SC1ZA.
IENNE 
I A KCESORIA DO SA
fOCHODOW: 
* FSO * POLONEZ * 
* Zuk * FIAT 126p * Cinquecento * 
V' PELNY ASORTYMENT CZE;SCI ZAMIENNYCH 
 
V' KORZYSTNE CENY Auto AUTO-ART 
 
V' FACHOWA OBSLUGA ",Ju
 Sp6lkaAkcYIna '" 


, 


'" 


ROLETY ZEWN
TRZNE 
ROLOKASETY 
ZWIJANE BRAMY GARAZOWE 
"STOLARKA P.C.V. 
ELEWACJE uSIDING n 
MARKllY, ZALUZJE 


--...,. 


, . 


RADZ PA "EM SWH;O SWIAT A 
PPHU [ 
 . 
 ) 43-300 B,elBko-BialB, Ul. 11 LlBtopada 60/52 
o 0 0 let 23D-54 do 56, WtIW. 206, tat 218-51 do 51 wow 206 
. . Fax 230-54 do 56 I 
101-500 , 


@1 
I!: 
r saeme, padlogowe, nvOZoodpome, 
 

I elewatyjne, parapelowe, -y." 
klinkierowe z OpOtZna L A. S 
r arazimporlolanitarialy, AT 
o\:.LJ2.EJ 
r kompakly,lugi, kleje,lultra, ilp. ,RZYMA NA 
r @. 
 '£,
 

 Brzeszcze, ul Sledhska 22 (przy CPN), lei. 03-1111-649 od 1.0D-11.00 
2:ywlec, ul. Ogrodowa 2a, tel. 43-43 przy PZMot 9.00- 11.00 


"]rr=:JIrl... 1rl1rl1
.n
'Ir1r.:1r.=1_ I l = .!I1i'I1i'I1i'I1i'Ir;'J I
I
I'2I fi!lIi'IIi'IIi'Ir;'J fonJ 


PLVTKI 


$przedai 
detaliczna 
i hurtowa 
 


ZAPRASZAMY 


OQ..11 
..I[:!J1l.. L.J 


r ...!fJ 
L:lL=..I"""'''''''' - 


PHZ "MEX" 
Sklepy "INSTALATOR" 
HURT-DETAL 
BIELSKO-BIAlA, uI. !	
			

/Skan_11_0001.djvu

			27 LlPCA 1995 


"BATEX" Bielsl' 


" - c_ ..,., ,".__, '.Y..- 0" " , 
. - - - - -- 
jy[gOO ;trrnfbm[?@[M] . 


OOU
 [M]
 @ornoournu", 


." ( ",.. 


'.. .
..I. 
'"ODARCZA 
I ARHKU!:Y HIt;IEi'lICZi'lE 


tanio kupisz w sklepach 
"WAGA " 


CENY PROMOCYJNE 


Sklcpy: 
filielsko-Biala. ul. Sukiennicza 7 lip. 
Zywiec, ul. Dworcowa 3 
Bielsko-Biela, ul. Tylna 6 
(WAPIENICA) 1D1
7
' 


r al. 
1"3 


P.


I\ 
BIOPST 0 POGRr:OVE 
S. G; niclU 
Bie s
o-Bia'a 
ul. V yzv'o er 'a 43 
tel. 2" 9 I"" -.io....Y) 


... Wys arc y P'""""""OI ,y 
Z jr'ery s', Y's"""')'stlc I ; 
... uslugi f I yto¥"e; 
- I< '...ja r- ok 
AUTOKAR.... AN CIT
O '\/ 
MI
DZYNARODOWY 
PRZEW6z ZY LOK 


125.()2795-!5Q 


KRONIKA BESKIDZKA . 11 


- - - __ ___ ____ _m _______ __ 
II I. ZAKlAD PRODUKCYJNY 
OKMAR-PLASTIK 
P S IK MAREK SZCZYPKA 
OKNA, DRZWI Z PCV 

 CENY PROMOCYJNE 

 POSZUKUJEMY AKWlZYTOROW 
11 .Mi,dzyrzecze Ga me 1 

,_t eUfa x 155706. 


Hurtownia Farb i Lakierow POLIFARB 
41-300 Bielsko-Biala, 01. GraZynskiego 10 a 
lei. (030) t 13774 (8.110-16.00) 


oferuje wyrob}': 
POLIFARB CIES:lYN, WROCLAW. PILAWA, D
BICA, 
Q NOBILES WLOCLAWEK, HAJDUKI CHORZOW 
 
a talr.te gJp.y z DOLINY NIDV, zaprawy ATLAS. 
CL'T FADR'ITZl\'E . 
, UWAGA , , , 
;
Y_Slal
J :
fu
eacy oferuJemy 
i
. 


I 

 
 34-350 W
gierska Gorka, 
ul. Obroncow W
gierskiej GOrki 6A 
(dawna baza OTL) 
TelJfax (030) 641-817 
SOMAREX OFERUJE 
. Rynny z UPVC I MARLEY I 
. Tynki i produkty I BAYOSAN I 
. Plyty faliste I ONDULINE I 
. Dach6wk
 bitumicznq 
Zap.aszamy do wSpOlprocy Handlow(ow i Wy
onaw(6w 
(Alro
(yjne wa.un
i wSpOlp.acy) 
Czynne codziennie od 8.0< 10 16.0( 
w sobol'j od 8.00 - 13.00 


L
nn
 M4,l:iLI''''' 
d() nalt
da r-i>wnlel': 


BIELSKO-BIAI.A 
. JALEX 
- ul. Pokoju 38 
tel. 1483-11 
. BUD-ART 
- Plac WolnoSci 4 
tel. 223-04 


USTRON.WISI.A 
. CZANTOR 
- ul. Jodtowa 11a 
tel. 424-90 


ZYWIEC 
. AZET-BET 
- ul. Wesola 
tel. 61-38-52 
. St. JURASZEK 
- ul. Dworcowa 37 


101-4193-g49 


SUPERMARKET 


BIELSKO-BIALA 
UL ZYWIECKA 115 
OTWARTE: PONIEDZIAlEK - SOBOTA 9.00 - 20.00 
NIEDZIELA 10.00 - 16.00 


:	
			

/Skan_12_0001.djvu

			12 . KRONIKA BEsKIDZKA 


c:> 
c:> 

 
...... 


o 
og 
c:> 
c:> 
en 
og 
-0 
0_ 
g»N 

"8 
o C'» 


 
c.. :::J 
cn..:oo: 
- 
C'IS ca- 
15 "a. 
eno 
Oog 
I:::!:::J 
1;)..:00: 
:e :ca 
N 
"fi"g 
>-.- 
Ul: 
ca- 0 
uc.. 
-og 

O 
en G.> 
..:00: I: 
01: 
-
 fi 
C'» 
o ..s:- 
_Ln 
-0 ' 
..:00:0) 
NC'? 
cn
 
-- 
-0 G.> 
c..- 
en - 
G.>...... 
N..... 
o 
C'» 
G.> 
3i2 
u 
; 
o 
en 


:::J 


:::2E 
- 
<-.) 
I.I.r' 
3: 
"U) 
<::)  
!!!I 

 ! 

, 

_ I 
. ..- 

 

 

, 

 
--:--. 
. -., 

I 
In, 

I 
....
, 


Zesp61 Oplekl Zdrowotnej w Wadowlcach, 
ul. Karmelicka 12 
sprzeda w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - 
IIcytacji nast
puj..ce pojazdy: 
1. FSO 1500 nr rej. BBB 561 D, combl, rok produkcji 1987, 
przebieg - 184,072 km, nr sdnika 1096555, nr nadwozia SUP115CA601 041842, 
stopien zuzycia 75 'Y., cena wywolawcza 2.600,00 ztotych. 
2. FSO 1500 nr rej, BBB 660 D, combi, rok produkcji 1988, 
przebieg -189,643 km, nr silmka 237821, nr nadwozia SUP115CA601052444, 
stopien zuZycia 75 %, cena wywotawcza 3.000,00 ztotych. 
3. FSO 1500 nr rei. BBB 640 D, combi, rok produkcjl1988, 
przebleg - 202.936 km, nr silnika 894711, nr nadwozia SUP11501052186, 
stopien zuzycia 80 %, cena wywolawcza 2.800,00 zlotych. 
4. FSO 1500 nr rej. BBB 656 D, combi, rok produkcji 1989, 
przebieg - 207.924 km, nr sllnika 1138179, nr nadwozia SUP115CA601052635, 
stoplen zuzycia 75 %, Cena wywolawcza 3.500,00 zlotych. 
Pmtar, odb,d.i. sit w dni. 23 slorpnia 1995 I. w .I.d.ibi. KoIumnI Tr...porlu Sanitam.,. w 
Wodaw"oFERU..JE: 
DACHOWKI 
ceramiczne nMarsylka.. ..Brenenka.. ..Varia. 
cementowe ..Area...,.. Bromac" 


GONTY I PtYTY BITUMICZNE 
FOLIE DACHOWE 
RYNNY DACHOWE 
DREWNOCHRON 
OKNA DACHOWE 
GLAZURA, KLEJE DO GLAZURY 
PUSTAKI "MAX" 
ZAPEWNIAMV TRANSPORT 
--. .. =:=Jl 
i-IUKfO'NNIJ.\ NJ. \
ION I I 
U
H
 1\ " f "VU I 

''''r\ !:,,, II 
Kozy - Bielsko, ul. Wyzwolenia 516 I , l l 
telJfax (030) 174-532 


..BITUWEL.. 


. MARLEY, 
SCALA PLASTICS. 


'O'KOLOR:" 


"VELUX" 


..ATLAS.. 


KL. 150 


103-040 


- 
- --... --.-.. -- 


OfERTA SPRZEdAZY zb6z ' jEsiEN 199
 R. 
. j
czmieri ozimy - Gil, Drop, Kos I 
. zyto ozime - Mono, Dankowskie, Warko, Amilo 
· pszenzyto ozime - Moreno, Presto, Bogo, Ugo, Maino J 
. pszenica ozima - Kobra, Almari. Roma, Olcha, juma, Mallanka, Panda 
. rzepak ozimy - Polo 
Zaprauam}' odbiorcow hurtowych codziennie g. '.OO-IS.OO 
__ .. __ ._ . soboty..g: 7:
O:t2:00 --'E '.'29-< 30 


"CERAMIKA" Spolka z 0.0. 
ul. Ceramiczna 2. 
34-325 Lodygowice 
podaje do wiadomosci, ze z dniem 
15.07.1995 r. przyst
pita do 
likwidacji zakladu. 
 
Nlnlejszym wzywa sit wierzycieli * 
do zgtaszania roszczen wobec 
 
zakladu. " 
I FirmQ "IrtATEX'. oferuje -, 
I w dqgl'l 'p"edoiy wlokno poliestrow. d,t. I 
I .Iab
i.owone nojwyi"'1 jokold: I 
1,3 dt../38 mm; 1,7 dlu/38 mm; 3,3 dt../ 
I 66 mm; 6,0 dtn/66 mm IWJPelnieniow.-.m- I 
I kenowon.Jlln. I 
Proponujemy dogodn. worvnki 10kapU. 
I Konlokl: Wolo R090.1..ko IUdi) I 
L! -42/
8002, 1 
 13, 118014,1.. 
l

 
u Wes1r:1 


. .. 


........... 
....... . .. 


27 LlPCA 1995 


r-----------, 
'UWAGA' 
I I 
I Pn.dsifbiorstwo "KRYSTAS" I 
I ofe..,je: I 
I * drvsy I 
I * spodnlv drvsowv I 
* SlOrty 
I * podkoszulki i innv wyroby I 
I 8iel.b-Biolo, u1. Pio.tow.ka 35 
 I 
I t.1. 260-51, god.. 7-I5(opr6	
			

/Skan_13_0001.djvu

			> 
. 
cc 
l1li: 
N 
CI 
- 
l1li: 
en 
.... 
a:I 
CC 
l1li: 
- 
Z 
CI 
£C 
l1li: 


cc 
l1li: 
N 
e 
l1li: 
en 
.... 
a:I 
CC 
l1li: 
- 
Z 
CI 
£C 
l1li: 
. 


- 
>< 


- 
 
.a::::....: C 
.,,-oU&l m 
- - >-
.- 
u O'
 N"'D E 
O
ri
ON 
E 
-"=.!!! N 
&I b >-..c..o 
 
cm--o 


ftI
;&I 


I:: c
 
c-G.-
-o.N 
D..-o 
 .
"'C 
(1)-- ro nI N 0 
::J.g 
II) 
::>.
 13 ;t; 
-N>-n;E!!!
 
° E 
..c ru"c D.. 
C.UN"D[/) 


""- 
.
O 
ON 
111:' 
0= 
i::PC 
ON 
:.=N 


i' 

=iR

j
1- 
>-nl
D..N
ftJ"DC..c>-
&lG.I

 
tA::::::!"U; nI
 

 0 g:; Q)'.e"j.!!.I: 
-N .G.lN E ra.....a:::::::IIc....D.. ns ftJ 
" "' E - N..c u.- ftJ 3: D.. >.__.JI:: 
:;:;.¥ -U>'NO>.,C--N ..c:::J- 
....c mc(/) e"DE>-O"CNNO 
o 
.
 

.!!!..!! ftJ &N"'C 0'10 N'C 
 
-vU3:0Q::Jft!0>->-DG.I ra ftJ 
CUOO"C.Jit:N-..r;::-.c _c E ..... O ", 
-D..O:::ll_ftJ0 u E -cJ:::II C 
 O ...._
 
_", 
.. ,.......J1:: O.-CDN - 
>- ... .... &I »-- >- >- s:. U "- m"- N N 0 
E a."CN>>.-- >.,N...::J 0- 
E o"';>
"'C3:°-N"Ccv.¥E:>'::::J 
o 
 D..
>-o_..c oell) - E 
c.. >-..c ftI:= " E .?:' .... -en 0 E ON CQ C 
" 0 
 01 .. of/) >.-- 
 u en .. '_ 
U)"C ...m 3: E "::'::-ra>o ra 
m._(/)OCl)__
 -0 "'IE" 
N
mD..c


o
3:

.

ora 
O(/)N._CI)__U)
3:U)"'Cuc_...1:: 


,'. G
:
 · 
"!,f
. 
.
: 

 

 

 
E5 
:(8) 
.. 
 ... 
.' -
. 
. :: ',' 
,
 


NcV"'Co
otIJnrN6
E
N
m-::ib 
rn....o
 
CN
 .-
rnN.- E 
 
.!!D.nJ'3:N"::'::.Ecnbruo
ro 0 
1'010- raftJ..cG.l"C-3: ..cG)
03: 
"'C"'C::J
""u
rau-o"'C

"'C 
CD' -"UeD -O-oNClYra -CD"U_
-N 
.c-v G)-m_:!::! o.CI)' -- N c E.- Q)' >::J 
Cl)'NO C 0 c.c::J__-- 


u

-
DN "U u - 
-000 G).___"U
m>_G)o-m
 
c .__ 
c 
-CON-
O
 
"U=c
m
"U
0coc 
O.-G)
N

N
"UG)
G)-Na.u- 
D
NE"U.-_w
G).-G)
G)NCI)
 

CD90Cl)'
N

NQ)'Cro-asD
 
-CCl)
n
"UNcmc

 
ECD
CI)O
CDCI)
 
E


.


 
.?:'
n.:c 
 CD
D CD 
::::o.!!

 2__u= 
- . CD _ N as CI)'.c c.a en 0;:110 CD CI)' CD 

 

-i3
 g 
.i3_Q.!2"8 
"8a::.gD-i-i 


:.== 
-0 
ZN 
CI, 
0_ 

- 
N :5.:;--

 b !!'o
.!.b-
-
.mb 
l:a 
o 
 
_Q 0. 0 C)n o
..o CI).
 0..- >- 

0

.
._>-
N

0

 

 
N 
 
"E E 
 t:! CI)'- G) 0 
 CD CQ as 

 -ro
mE
-N
5
NZcro 
-ra
E..oN"U
 >."U Cl)0 NO 

c._-
CI)CQ-
"U°
N

CQ
 

C)a.


o
.
 
-ON _
_ 1.1 CQ _>.CQCQC) 
N as u 
 0 fa.3t: aj'--.o C) 
 . N 
.- CQ 
CI)
OCl)c.
 _._C rao-cuc..cE 

::J_ ---.imE ra
 "U 
o
 0 
.- 

[O 
 >.CD"U o
 0 
-- 

0G>CDE-_>Eo.o
zra
CI»
 .0' 
CD
._"U>-CD:>>'Q)CI)CD NCQN_u
 

 C
CE
0_
._ .
Nu::J
m 
N"5.!!::::: 

 >-
c_ 
_
 O 
 N E
 0 
 
CI) m....._.... 0 
 0 c ra.....- 

>'-CI)'
mo-N-O
ra 
N
E-
 -
._.iE
g.!! 


- 
- 


E

.!! 0 >-.h 
 CD tV 
 b 
dJ cD N 
b


U
OO
NQ)E

-
 
E CO >-
>-_ 
 m w u__ra
 
 ra 

 c.. 
 -:;- t::! -c .!!! c >- 
 G.I C'U -- 
 

>-N C m 0 U"t) c.(i'"'D o N 0.0 0 
Q)t"t»CDO
 -clJCD--_ 
CI)t::-- 
._ CI)':> ._ __ ;:110 
 0 __.a en 0..;:::: 
 CQ 
 
Cl)D COOCl)
>-Oo
- 
 
Q)-N m O
.!!!
-N-c
ra
:g
>- 
o
_CI»E_cECDO_"'D 
nr-U--CD..... - .....v,_-u:I-NG) 
_"'D"" CI) Cl)oN.!!! cu N >.
..¥.
 0 NC'. 
"0 -
>- E C.cE ._
- 

o.Q)tm "t) 
>- mco
c.E 
.!!! 
 
 "U _!! ra C) 
 .!! m a:: 
.N.
. >. 
.c 
 ::JNm£,C _cz
 .-g.>-CD

g 
__ II) .:;;: >..- >..- 0 CO _ 0 - E - -0 
 N 
C >uraNC .c
-G) .:tIl. 
>."'D CD O.:tll.
"E G)
 en.... 
"U 
-

..2 
-g,&:! g-
 

 
-g.
.
 f!
 e 
 
 
 
a::

 N co::J Q.-c CI)
.!!:! c.
 N u en C. 


:oc 
,&c :3 
c, 
C:oc 

- 
.., 
N 
o 


N'G>
N' 
0CU.-C)
O 
CD-NOO_C) 
-3""U 
 E
..!! 
NCDI- 
N 
.g-
 cD.
 
.!! 
o CD.- O..¥ C 
ro 
 !!'
.- 

 _0 C c:U; 
.c C GJ 
 >OQ) 
"U.
-c..:g 
., 

E 
 Q.
E 
>,.N Q.Q)"';: CD 
-CI)' c: 0....- 

-- Q)'c 
E CD >-as__ CI) 

 t::! 
 

 
 
- "UI;OO 

 Ri" 
 in '0 


>-0 
OlIN 
>-, 
a== 


- 
N   6 ;;"'5 >. ;o'.!!!' >.
 0 

-SmN
OO .0.>- 
,:,(
._.-OmroCDCDmC 
'5 -
:= {5 0. a. 
 13 -c N_!: 
..¥-cen "'0ro
CCDN 
CI)'N Gi£ 
 m D....!! CD.C-g 
.c"&.c ", i::"a'-c 
.!! 
 m 
 
u NCD N
__-C 
---m -:1 CI).- m"U CD C N 

._G)--_
CNen"Um 
N 
 g,;g.!! 
 
.
 
 o.iij" 

 E --mEraCU0.Jo!:enc 

C N-C
 >0>- 
"CNO>NO"U::::!:;;-C 
0
_:>0D:10 _.-
m 
.!!! 
 .!! CD E C.Jo!:-N 
NN;:IIo::iNc
CDm"C"U 
.
"'D
.Jo!:"U 
.o:.;:;: 
 0 CD 

X

E

.!r.g.U;-i 


c. >. 
 . .!! nr.v 
 tV.!! 
 E .!. c. 
 m 0 
CDN z.- -CQN>om.- ._u
 
_u :;tOCD'" -N
 .EG)ou 
CO-i) .00-N"'D _CD::J 18CD c
 
-C.O

OOCDCD
"U
.-
N 0 

.-.co ::::!:-N
-NN
t 
E
 ..
G)I.I

-


CQ 

o
cCD
.
Ei--- 

"UCQc 1.i3CD"Um CI»


 

""
.-CD
oC->oC)m--
oCl)' 
CD£u

OL


D..Gi


D..u 
E>.Q)t 
"COu
 0COCD.-

 
o.-.c 'oON>-CDinNc
'O 
cu


"UeQ 

-gCQ
 
C 
._ E gJ
'O cu.": E 
 c.. en _
 

GiE
>-
.
p_
CD


 
0._

"C 

"'NOOmc N-_ 
o
c,:,(-N
mO
0
0N
Emo 
6


B 


",,;C 
"'- 
Y:N 
....' 
a=- 
...:oc 
"'.., 
N 
I f(;." 
I' . 
'I
" .c . mi. I . --"U 
coGicE.=mocul!N 


c.!:! !!


 
.
_
 
_ooc
 CI)
N
 

oo
CD-E.-cu"U
 
mC;; CD >oN O CD.!:3t: -- 
.c --.c 
 "U D..-c E CD -- = 
-g 
:

 
 t

 "2

 


 
 CD 
 m 
 
 .c o 
 . 
- - -o "" "' 

 E >-._CCD 
.-CD v, ..... NON.- 
c._a. O-c CI) >011) 
 0 C 
'OC.E _N._...

 
--.c _ E ou ... 
 v, -_ ;:110 


G.lCQ "i
=CI)'OO 
U)o
CQ
o",;g.
en
 
! g..g 

= N C-N L 0 
_!! __ ;>. 0 
 
 en 
 "U 

 
n.u

"U"_
N
CN 


z;C 
ON 
i5: N 
a=' 
O:oc 
:.="'" 
"'N 


1-_' N 


-

 
__ >o
 
CDCt:!- 
-o
 
.i3 

CDN
 
.- 
 01 
-OZ-oo 
'i E E 

CD
>- 

-o 
 t:! 
o
.c
 

NU
 

 0 
 -0 

OCD.--o 
CI) 
N E E 
8.° E 
:QO 
II) 00
 


'-0 . cu' cu 
 . N . Cl)'CD . ::J CD . 
o>o0co.- cuCl)ra-c ", 
._.-::J
 

NO 
c-o
mcU)-N_cNN- 
CD
CD
O.!:!
O"UN
m>-"'D


 

"U

£_


moo
cgDO
 
CD N cu >-?- N > C en'c .
 >. cu _ c 


N
s"U8
CDG)

CQ-
m
 
roo

oCDCUN-

NCE
cc: 8c:
2j 
EE'" 
;:IIo-CDECD-
0 N4I> 
>-
"C .. C
N

CD

e: 
N
 N
 &nCD'CI)
"'
t::! enc..._ 
II) > c"U-c . 
.- c.eI)_ o.N 
 N 0 

- Cl)'ra
 o=CD:!t
ra

ec. 
C 
 

-c.o.c 
"'" -- .
-- en CD .e 

OC0m
00
 ra
.Jo!: 
c

m

.6
 


"'D
WUN 
>__N
_N
"- E 
o- 
>:;t00
:;t_
enCl)O_N ....=
 


s: 


 
... , 
-- 
:;: 

 
I 


>' 


>. E .::! G, .c ,:,(.!! cD N.- cO >. 
'u .!. m -0 
 
N-- C--"'DJ!! c-.
"'
;t; 
--_!!! C CI) _
 
00"U.- ro0--
 0NE _C - 
D..
oOCD.Jo!:CDc
g
CDN'ON.!!!.!! 
- 
.!! 0 
_!!! 
 
 -N
 0 E CD 
-E 

.!!! 
.s; _ N 
!!! ro-

"'D_!!! Om :;
.

 N C
 
 .i5 I 
:;t C E gn .

 
 "U 
 > 0 __ : _
 ROo::; > 
CD"C>. -(ij"CI)'.--mg>.OoN{5C1)CD .N 
.N-;;_
Z-
 

:z:
 
=5..g.!!&
rc N 

.- . nJ'- >'(1).0 
- 00 >-
N I 
;:110 N cu.:!t: >-_-.'0 cu__ CQ G) GJ E.CI) _.:::;"
 
m'O_CDCC'll Cc -.- 00- 

 mcra"'D

mN£cCD_CDCI)
 . 

"5 .
"U.!!.EQ

o>-nira.E

 
 
"' 
 - 
>-CDom:!tCl) ON .Y 
NO.!! _ .-, 
N CoO 0 N 0 >-o.c 

 C 
U) ", ,:,( C G)
 
 
&n
c
oc..

O
m

 "C._

 
CU;:lloo"'D"'moro_
>-DO 
O.!!S
 
::::!:.?:'
 0 II) N
 
C 
"U 0 
on. c,:,( D.. 


Q)t.- = I CD' . .c -._ G) . CD >- N . "C _ 
_o
o.-roOroEcm-DG.I,:,(O - 
O
CD13°
>O
CQ-Q.-gm
_
G.I > 

g"m.
O


ECD&n -.0:;t-5" C"'-I 
gE -"'.."US-
>-
CQ
-5":g
ro
 .
 

G)

_!!e
t:!
U)"Uc
&

 :- 
lI)
m.-c 
ro0_

D..c..cuo - 

--E Oc
.-OJLo.U)(J).-O > 

 

 0. N :;:; -g B.g m' -g 
 _ D.. 5.i -cIJ. 
 
'c'
 
 1;}.:g in 
'iij' 
.",.!! 0:: -" .. .g E - 
 1:; Q N 
-g t:! 
..f2 c 
 >-
 
 E S CLi .... 
 
 0 0 
enmoc-N 
c N0

?-II)GJE 
b"U
::JgCD
Om

NR 
>-NencG).c N
E---_
 
E
NeI)O
Eu

mocc::J E '" 
b

m o __
-mED .. O"U


_
 
-- rao .-.-0 ....G)--G) 
>=O£

CDcro O D..mra__
N._ 
:>.3t:
O;:llo>C"UN II)ON(J)
00 


. , 
..- 
N'" 
>- 
"N 
-'" 
{i
 
0", 
OI-C 
.2:"
 
Ea. 
>- 
NCIJ' 
"'.- 
.
 U) 
:C.5" 
-N 
.... 
"01 

:.i 


- 
:.=N 
>-' 
OII
 


- 
N 


e  8, 
:!J5{ .f


 i:!!
 

!!!

 
 
L. 8 ° _!:1M !;/
 i -
 
 - 
 E... 
 
 
r- M
 -..- 0 Ni!t::j . ru G) - .. 
8 
 
 c 

_ 2


 
.J r-: 
-


 
1
1:j::;; ...
::;;"E

 
 :; 2! 
 
W"'8 cCiE _d..- OI.l)1i>
oF" .. 8'" 8 E > 
Q ;;;0- -. --e\"'
 ......, III 

 

ci
g ::
 

:: 


-E-r:
 . fii
 - 
I '" "-2'-60 .....,!"":a._!5::;;
;:c"'t &II 
o g .1;110 0 -:- .£
O.J::oE:::'::
"""U.m"Q
"
 
_ .oS g S 
 C) 8 :!!

&' i::j
 cl"9!-' C 
Q -0 E N - e -:::I B 
 -8cn:c:-g
z _ 
2

 

-c: 
'ccd nI 
:""'"8 
,,:g
 
8 OJ C 
CI: -8-8'
 
r-:.f1 !:f&!
E
.,;'''' 
a: ,"'.,;
 
a: -!!
nu:Q:;;
'g

!i; 
.h_

ti
 
 
:>-cUJUJUJUJN_....c;U)._...... 0..._:> U nI i!....IN...... 


i!:! 
eN 
z'" 
z":' 
e= 
A.> 
.., 
N 
.!.tV

_L
_
.
m

NCDE>o 
_OON--CDC:_U)OCC

NCDC 
o
c..,;:NN:!t

::Jm 
mG)-O 

 CI)'.E

 
 8
 
 
.
-c CQI-:S Ro 
c

N

CUmCDCD_OC U)cu
 
E Cl)CD--.

-t:!o 
m
_O 
>0 
 m.c_ o!: o...


.c.- m"C .. 
CDC

CU-o 
 0 ::>oN 
-c u- m a.-C > CD"U-c >o
-c.
N 

-"Cx

en
o.-mC)
"U
Eo 

:;to 
 D..
N
ZN _
 ora en 

O.3t:.!!""en OQ) CI)£ CO.-CD 
Cl)c..


CD
;


u
mER- 
CCD _
roN 
o.!!O.eN 
CD

CI)c£;o E 

U)x
 
c>-


>-o :;t


CQc
--
 
nocc.-c E .- -ow

O--EN 
Ora

0
NE
 -N

CD
?-"U 
o Q.u E_

e
 
 [.!! c E-g E 
X 


q,fts"CCD
>-ar.":roNc 
_ 
 0 a;.c 
 
 JL ...'._ CD 

c.. ._roOO
CI)ra- 
0CD:;t

- "U"U
 
CLi-- N >"U -g,o-- 
C >- 
!! 0 N "'D 
 D...c >- 
CCUNC__G» u
 
N C 
"U.!! m 
 CD 
 m m 
'0 c m Cl)'D..
 D..N ..¥ _ 
o;...
 0 0C1)'N O 

 0.!!'__ >..c 0 JL.-.
 JL 
>.
 E-

 U..c.!!,CI) 
U; 

.c .. O >-n. 
 :;t .5" c 
 
ro D.. 
 

 N 
c.
>.
 0 

.
c: 0; 
w
 
 m
"U C CD.c 

.,._.c C.
NOOG) 
;:110.-:0 0 -N 
 0 0 C >-.- 
E 0CLJ.O
..¥NroO
D 
.- 
 CQ c,:,( 0 CD 

 f!-i.!.N N 
 N
 
-U; 


CI: 
- 
z 
a. 
II: 
III 
- 
en 


-i 

.
fJ i
l 
tr&!
-i

(ijA! 
",:I: ...
5!

:2 :2
=>",!:i 
...
-=.....S"-,. 

2

!i18
8.i 
Z';E!Ej;j ':g(j!j.... 
-!!it71P"t::=>rJ
 
E h
-"-"
" 
g-=J

'
 !i1

 C 
j ..,IQ-c:q
i
 
..e ;;;: m:
:g[


 
 


" - - '" -- ,...., - E '" ' i ' , 
-"'- -- , C 
l5> gli! q 
 ...[!j",,
 '6jj! &!!lI." 
 EE.g-,, 
8 r..:
 
 D Qd:CD
VJtl.r! .
.3t: 

1i) 
_ -- -- E ", 
' 0 8 c
 .8,....!Ii 
a
!O{ i 
 
!:!i:3
?'i!l?1
a-'--:gK
!j:!!R- 
M cOO:- ...... _ 
::::J . . :..:iZtn 
'8 g,-: 21' 
'" .,.

 
!j!-"J'c:Q:gj;ji
 
 
 rm 
 
8
:} :
 


 g "C1-!

 CP. 


 -i3

-
 
.8.o 

 1
 


 j

. ;-


:..;, ....I 
 ... 
o _N _ ",-e .__" 5 "' EN
 
,..., 8
. ,-h 
" ...- ._,. 
 - 8 :>-r-:
..,

"'.Jt--"'''''' 8 ' ,/5 
-irJ 0_ Onl 1111 
ca .-CD 
g ",g "'''',,- '
!';16..,
.
" J!!
 
 f 

E-'!Si-8 
-8 E_s
 .r:--:
 I.I1N::.....:6
-
id..-g
c: 
«.!:! .
.!Ii!ari 

-" -S
£
- 
 _. 
o 
",

 
 o
:g
-c
 
.!!.
1iJ
.o!< o1i
 R):!! E

 15..Q]i ".g.g ::r
...:!!Il"'''! 
:=--ca:co_CJ)zC)__ o)"'
CI_ N 0[fi.5ie,E:["'C ...... Nr-a. u..... \\'V 
K)v 
'I\
 


:


£ I 
 
 


 

-' S oL j1!j
 
 


!
 
::i
 

i 


 i 
 

1
! 
 
 
"' i ' !Hi
U 
:;:: 
5! 
.c
'" - 1CJ1;o E "'
 _-8
 
 '&1°.,(8;:;: 0 
:g OI
;;! OI
 

--i'-5, "'''':!!I ,,:g, "'" --: ". 
!..:;!

 [;! ;;;1(j;;... 

UI... €O£C\I c: (l)N 
 
....I 
 
lii
u
n 


.-

:


t


! 
!

!d
jn
Ufnl
l
tu n .l-u 
j!
!:


 


""" 


... " 
 E'" 
- 
. 
'Ii!'
 
 J!! .,,!!!
 ;E
-,;:=. I> 
.".
 ,
 -c If- ! .;, "- 1 2 

:a; t ' '" Iii 
 '''' E -
 ';'-
 
 
 I I ... 


 c 
 
 E - 
 
E' "B 
- , '" iJ '" Ii! 
 .. E';' E .., 
'!i;
'
1iJi
 

 
!Ii 
 {!i"
!i 
 

 ":' i.... 
..1! 
 Ii'" 
 
.c . "'
 
 ' 
 g:;;:.i' {!
'? 
 2 

"'
"lj
. '

h
.U_E
 1 

 0 
!Ij

 


rir" 
 If
:
l 

 h2-8 5 
2
:? - 
DUt:::.:::::E3:u:I,a..-N !i
a..:::'::Cli_3: N3::UJ
{},
.lS
t- E CJ 
S
1i! S
 S
S
 S 5!Sg
 S
 W 
www 

 cci


 d d

N 
d 
  _
__ 
 NNNN N  !i:q
E g!11!J 
!\! g>:!!5!-5
 Mi3 
 ' tn:!

.!!!(j!j < 
-ij; ! '
 :E!?; e
;i


:m:l!'''
 !i
I!J!i!'i1!
S! 
-
 8 '7 bt-e-c '-= . a. 
 "' 
 
"' 
 
. 

 2f3

 ...... i: enU)t-
:>.cN M F:!"", 8)., Cl:::-ccO 
en Ci 
::!
 -'sl!jo-...If-i!' 
 - "" 
"' 8 '--8... _"' 
 -"':_ E E nI Q) c: E 10 en 

r'? :l)---:-I-- E 
e...."Ua.. Ji2 

8!
! 

!i:g ri'f13i
 8--I!J::: 
 li:! 
 5 2 
-g
U 
$! :::f 
.. 'i'


 go:;! l!i 
E-'

I!jC)"
ri1ij;l:3!;!
:1i:I!!"'

 
 
'.! 0 "':;::hE-g l",

i\."'r
.o><
"O;"'! 
,
; d 

 
 
; 

'in;!;'
i


i
 
 

ithi 

 

 
M i
 i! B:


 


-" ::!","il-....<

i!J
_..
 
-!j:;::e -"
"8. 6:!!!5 -c=>

a>

 f :!!N-'1i i 
N..:-:£1 «I :: ..n_E .ao 

8a..:::.:: -t'I Q):3iZ en _


_E CD 
.E
U;= .- .g 
h


 
 ! l
 ,, -

!!
!:!:


 ;

j
 o !

 
 fi
U
l
it
jf
 

[
 e 

t 


-cu
m
_ 

"U
__
_NNC
«IN .D m
_
-c

 :>

:>
 


° 
M 
.,; 


>. . -as' . -5 .... sa. N E 
= !j 
 
 
 -c 
 S -@.
 j,! 
 '" (j!j 
.. 
 
I 
 
11 .. 
 E 
,. i j 
 
 
 
 
 
 => 
 
 
 


 

.u 
[i1!-
 ,z ili 8j

 f { 
 .
 [j 
rJ:= 
 o
 
J,i'5 ",-:J
.
 3Z, {\iiH
E 
 
E8. .2' D 
 If .;,€
 gj J!I!Ji:g 
-ijgCT :;::

!!! 

 
OI'.J;
 ."'i'! ."'f' E-;l-'- 

 
 ' l
r r;; e.
- 
Q. 1f

)1
1U
 
Uif
di j


i
[l
 ! !i 
 .,.1 il
i
 
i II! Q. 
> 
d:-
 . c;

1!!
.2
:I. :N
=SrJi
0
,gJ2
c. g
-

-ti


 .-C.c
 > 
(J 
 I 
4
:a


i£8.


8

ol
j

£

I
 
a
a 
 

a
:q 
s
 li!S


 


a


 
 a
 

 Sg


 S
 a
:q 


m m m
enmen 

:: 
 


 
 

 

 

@

 

 
co 


!\! 
 ' E 
' 6 
,. "- , . .?J.., "i 
 
. "- 

;! 
 .,. ... '" 
:m 
;;z E 


 
 
 


 w!Ji 
 
 
 
., 
."'-" E R
 .(';' '. :>- 
,,
 

w !!!
, 2
 
 
 N 
E 
ri
';'!;:'5 Ifg-
 -"'
 a; i2 
 

5!'1'!
 J E-iiri.C;>- ._.
E.IO 13 '''' 
Ecv. 0 -.- «I 'O
 nI U nI 
 
 

f 
.-

 2:-
.

-i-i!_

 


 .
 
l?
-g 
28. 

 
,gii1
 
 gc}j!ii
   
a..UJ
<

t-

m&


NC:NO	
			

/Skan_14_0001.djvu

			;:c 
. 
CI: 
:.: 
N 
CI 
- 
:.: 
en 
... 
m 
CI: 
:.: 
- 
z 
CI 
a:: 
:.: 


CI: 
:.: 
N 
CI 
- 
:.: 
en 
... 
m 
CI: 
:.: 
- 
z 
CI 
a:: 
:.: 
. 
;:  

-
 


 

 
I - - 

 


.- 
- 
>- 
N 
U 


&.;;j 


CD 

 
o 
" 
.. 

 

 
D:: 


CI: 
u 
a. 
- 
.... 
en 
C\II 


cb.!!8' . cbn, 
N"C h!l?
 "''Q 
() ]!:!<: iI 
.,,;
 
:g ",..!!'", '5' 
c.DC5
8..ID
 
-
 "';:;-'- rr:g 
« 
2 !J:a;.
N 
cncld-.....
>< 

"'''''.er<3() B 
.
C\!
 ,g ca2 
 


o _n...M
 

E
N 

]!
-8.-:<1i5 
. 
£
N:::I . 
1'9:::t,g_
I:E 
'c e 
.t1iJ

" 
"]!
 8 e",_!2 
O1",:It 
 :a:.!!-fj5 


bob

::IcU>.n,.;,"fiii 
"'C 0.0..... 0"[:: c:: 0 C x »._ 
o .nrEcu

E__l:m 
O

CIIG.I:r:-NNOCij
O 
. -0......0 ._
>.cn 


"E:I:-o
';

cn-G) 
.-.E-m'S';: G)..Jt:._ Q.
:
 ::a 
c: ..... ell ._rat: ;:110 en ... 
:r:'&

G)-E:«
>.c..m ::i 
Oc/).O....Nc..
::::J:a:r:N- lit 

:r:.... ra"U ", ftI.G.I,;: G.I.g cu ro E - N 
>. D.C'U._c- N.......... . 
oN 111.__ II:: >,111...... 0 O-::JI-C;ICI 
::::J":i":J:"C CI)
 c.oc..
 E en Q,lN 


:E e"a..g 
n..!! 
.- 5 in 
11).... C Q) II) :;;-- E >.5 . "fi

 
c 11)-- 
v ov c" 
m 
 0 
o N ro-g:r:
 
o ftI 
.u.c
.c.


 a.g a.


 


I I >.11) , . ,,,, 1"_ I I . 
CD >.- C OJ:;; .... 0 II) ro >.C1J nro c 
.-:r: >'c-N
_:r: O-N x - C (I) 
E n._.,!! cru:r:0Il)Q)Gj""' o 
ro "'C .- >,-- 0 m :r: u 
..Jt:-Q :r: cu--..c E eLl co 0 ra i) c.. 
-.u;-o"U) m 0 Q) CU >.....
.... 

 
G):>-m"--c- N-CUQ. "'C 
';;:>
NCNII) 11)0.... N 
en 11).... Q) 0 >....:. C::.JI: II) E 
"iiru'.o.JI:
 _
G.I>. >.
:MCD 
._
""".":G.I
:;:


ONO
 
..D7G c..x._ ro- ro..c 0:r:"'C 1'.1 c 
.-.-.c.:r: CI)._ G.I:JO ro'" 0 0 O:JO 
.0'[[1 U '" 0 " E 'S NX:::::J""C... 
 U 
ftI - .---. D>- 
:r:""C >-...:"'C O)..c oj: G.I E..9! ftI ... 
 
II) (tJ C..::.:: >-.- ftI N 
 C 
 UI 
_co:r:....uc._...!!
 ""C 
G.I>-cro
-en

.uii).c 0..""0.;- 
ftlu-N.D...ftlCftlcC"IJ -clJnr- 
.c.c"E 
 
.c.E E :r: 
 
 4: 
.
 


u 
OIl 
i 
OIl 
z 
,O


 'bo6
-.G.I:JONb

 ro.
.
L
Lb E ..c._ro
 E .


& 
If) Den _ c..._ < CI> "' Nro.-
>- 
N-U)N ._
 G>G.l N :::::J- Uroc
 .-0.- 
= !:..C)G.I >-
 

N E;5: 
 G.I ftI:r: c Eoa:: I In E-nr lD N.!! c.E: D. 
 N >->'.N- :::::JO 1'.1 >-1'.1 
-g 

 
 
 
=5 m
.
 8. ";.iV;'
 

 E D.o
.i)'

 i 
m.!! CI>' nr>;i) 0 E 
"C -g:r: 
t')m-N"8 
e.-b
 :r:

 >- 70._ cD
en 
.g
 D.
' >-
.!!.!!!..
.6 
 N
 :r:m.Cii.i)
.o :r:
o :rl.i 
7O G.I E
.! g. 
:r: 
.
.
 
  5
; 


:E 
 
:
 .
.

.
.
D 

-lS-b.
 

 
 . -a
o "8 m< 


.
.
_ 
.0 cc-o._:r:CG.l
.c. C=OD.;:-N enZfIJN"C"::'::
N
 C)NC::=CQ.
.-f1)....?:
G.I.!JL.co_c 

>."D 

 roo N.C::J 0.e.>::::::J E m"ftI 0:E
 >. :JO"C >.>'..!!! N 
.-"8 
N _c E c"::':: ftI.... N Q) 0 ftI ro N 

..c 
o

  E 

 
.E.!! l
i

;: ,, 
:.
l;

1i .
:g.
 '- .;.

 m O :r:


-; E 
 

.
c:
: 
-- I-O C
C_'" C"D.!JLro ,, _N 
 z - IE 

N 

 m 00 ;:- .c... 
E ;:- roNN
D.
< ft!... roCl)
romoro
 E N
'-- _o...x_ Eo .....
o; G.I 

 E 
 G.loo ... -
....ro_
1f) ...-...... 0 _ftI "'
-O:::::J 

 m_ ro- 
o
 G.I
"'c

E:r:o;:-m
cCl>'O)£


....roro

N .fIJ-N

c..

 E 
.c;:-
E
:r:

E 
""C _ G.I C Q) D. G.I N CI>' Q) :J 
 a CLI a G.I.j._ >'.- N 
 N 
 N ftI C 0) nr ra"'C._ -en . __ >. JE. ° "D.... 
 a ro "C ::t: fIJ 
N

>:N
Eo
O

"C:.c
 G.lC
G.IEN

'N

nr>.N.!!
ro"C
uNe.NCft! 
CI> !".Ci.i' 
 0) :J'" 0 
 Q) o...:r: c 
 '- a.
 0"C :r: N -=.. 0.._ .E .
.o 0 c C UJ 
 m.Ci) G.I GJ.j 1i :r: GJ G.I c 

N-N
!!X
 :JNN6

c..oro=-oroo
ro.- "">-
ooc..ooc..>-.- ro
E - _
ro 
c..OE=o..xG.l""C.Eu
4C"C
O:r::JO
Ne.lf)cE...!!!cc
"'CflJIf)UJflJfIJ

c..c.G.I.E
:JZc..:r: 


c 
z: 
.... 
c 
a::: 
::;) 
.... 
.... 
::;) 
::-= 
c 
::-= 
- 
z: 
o 
a::: 
::-= 


CQ a G.I a I . -. G.I I - . - I C 
 . t:: . . . ... N I 
. . = II) . ':J ro' E "C O' 
.- N . nr' G.I 
-D.N >'G.lNGJ-=:r:>'NC-
 
ro:JO
CI>':J o:r:G.lNro-OPx -o_oc.."'
G.lG.lnr
 E -" 
"D "'C Cl>'U) a. 
 N ft) N a 
 I,() G.I E.8.....:.. 
 < -.j m >, 0.-0 ro.
 .....!! N 
 a c 
 
 a. -0 G.I.c 
 UI ro . tII 
.
 

 iii ro°Cl) 
& 
 
 :r:o'.o-oG.l C)N U !:--Nro
NtIIOSNcO "' >' N :JOC 
 >. _roO N 
:r: - -...... - .... a c c 
 E v, CI>'- v. 0) Q. a :::J '-" - C . - .- 


b

ro
0.=


2E

.G.I 
 
 ro - a "'In E>.= >.
ro::!:-g 
 

 :J.
.c..B"C= 5"
.c 0> G.I 
I.J.. c.,9 E.
 
0) .c. :J iV - 
 u W N "C 
 U nr"C 
 >- 1'.1 
 
 .
"C 1'.1 - E .- G; :r: E c.. 0 
 :J ; 
 U 0 c.:> LL:=- m....... 
 
:; 

  o 
 - .
E
 


 


 


E 
 


 
.

 [

 E"8
 

:E.

.

[
:Q o 
 
c

. c N"'C
:r: LL.
croll)c 
 0. -ocn o roC......::.::CI) >-(0) cro
o::GJ 'U).c. - 

820

0

 >:.c 


.c.!!
moo£:r:


xc

a:r:
E£_

gE

 

U)"Ccn"""
N?:.
....O
S:r::JOroo


o"::'::o ", o >-oo u G.l
.cro....
CG.l
.--_
 .-OCG.l. 
e.- - QflJN>ftlC>_ "'"'CO....

roU) 
...'" o-G.l-roc;:-Eo
-
 
._
 
!!N!!:!GJ
roro.2
'-


ro
o E

m-oU)


>-c

:r:rororo
£
O
GJ

 
.E
m
c.:r:
:r:cIJ!clJE.c

S.
:r:flJNDN
C

e.""Cc:r:
c...O):r:ccxoEz

If)£ 


0";;: 
 ro 
.
 b -N :r: di 
 
.
:r: 0 0) GJ b cO b.- :r: nr 1J.2 o.c >."ii >...!... ci E 0 ro 
 

.c"'C 0 m rU . 
 0 
 
 >. m di 
 0 x 
 :r: cD 

ooc"'o...ro-o_
:r:c 
OC..cNX:::J rnou"Cmo-cm_"'xN_lI)roOO
:r:-
""'-G.lG.lNNI.J..-orotll - 

]
i
l
il
j

t 

;


I;
£.,9
?:

m


::r:


.


 

.c.(l)o..>'0:5:r:GJ
o.ro
c fIJ.
oa.0l;_
._OC
:r:
NO 
.2
o
 _XNri.a
.aCuNN>'ON>' .m
<.c 


c
.£"::'::.-o-ro?:E...:r: 
NXU;:r:c
If)U

N

-ONftlro:r:oen
roi)'-CI>'c0

lro
Iou:r:roGJ>
:J 

Nx
cromc.c.N
oo
 U)"C:Jro-oro ",co(tJ"'rocCQmU)c.
e.
Ci.i'G.lCN

O
>O
-o "CftI
"Co>u_ f
;i

i 
 f

]

!

E:
i


g

t 
::3 c m.
 i)'x 
o.Cii c c..Q)'E c:
 II) c..m
.c
:r: -o.!!!.-o m":r:N o
 G.I>.c.-:t:
U; o
 ro >,o..a:; U)U)
 .
 
 ftI.!?,ro

.e E 
._ -N C 
 C G.I N ro N.!!:! .
 
 a:;.0 1'.1 .?::J C.- 0) If) _ 
 E 
..::.::._._ >.... .... .N :J 0 tII GJ O..!ll:: cI) 
 _ (1) - Q)
 a 0 ... "C N C) C ftI 
 0. 

g

.

 z.
 flJ o 

..E 
"C ", a;K


e. c..
c o -
 0.. 

.
 <
..
 

ei.-
.
 

_
 
.E 
..g>
;; 
.g o = !! u 
= E ro N 

 ON-ro .... ro--cI)-
'-".... c 

:r:._;:- ;:-:JO-ro -
...c -0 - "'Q.
N 
 :r: GJ D romO) 
c


;Z
;-
Q).


R

'-o°
SN
 o m
.


>
£}o.U)
 N G.I


0

2
.!! 

.-.....- :J-.:::'" "C -.- ...
u._ ro
ux -N "-'
N
>' O "-'- 
"":J N c '" ..::.::c -
""NCe.
 
:;::::o.xct:.....;....
ro .:J
-.i)-oN 
 <.U)NQ)

...
...a...:w::!!o._ C E "
. E -

ro._:r:o_C)(5:J_Oo 1--'-... O 
 
"'-"' E -Q) ._
c..c>cCl)"C N
 
-0Q) 
CI)ro.

U G> D > -ro E roU) -""
GJ c..w E 
ra>- .!!.

(j
.-: ro_OCl>' GJ .
o:X:r:.-.cG.lc
>ro>-"::'::
G.I tII
-tI)G.I.!!!.:JNa nrc

N....co>. -o...x 
Ii 
 g 8 E !? 
 0 
 E 
 
 
 CI>' 
 -: 
 E cI) (5 ro >. 
 g, 'S ft! nr 
.:: :r: 
 .a 
 !!! m 0) ro 
 E 
 -0 -= .!! 
 nr
 ftI 
 
 
 
.
..: z a 
 
N C)
-en a..cS E a._UI 1'.1 N.U;
. o..!!:!.b...!::NN:r: CD'::; en c..roN 0 ene.:r: 1'.1 
 C"C o..o.E"C tII..::.:: C).!!.c Cl)ID
 c 1'.1 flJLL
 


Q)'-tJ-' 
._;t>,U:I 
.oON
"O 
Q) - rn ...... 0 
.- Ie Q) 1: 
 
rn >,..- ea Co 
oEg>'E 
"OQ)c:.o O 
N (II - 
'U 0.0_ rg',g 
ea c:f,)O 
C).- o_.z= 
 
.
;t


E 
u-o - .- 
>,.":"::: CoU
.:.:: ;t_.!!! 
rn......OCUQ) 
CoCQ"""'__'_ 

-:t: 

.o 
-I>.- E 
(II 

 - -- 
N.! 
 (II (II '" 
u"""' NN.G 
ra-:S
cnN 
Nfl) E 1>.._"0 
Q)


'
'
 
Nea "O"OQ) 
"O.z= ea Co ea'- 
.
U:;: (11- 
 
E::;:'-
 - 
 
,!!!{:j
 fI);;t 
1>..- >,;t 0 E 
(II
t!-oc:>, 

Q)£L
=C 
_.0 .eaeara 
.!!!"8

-g
 

I>.U.oc:.>< .cR666

NO
E
NG.lL
G.ldi :JOtII
O
!!G.ldi
 0.a
roCQo'
' 


ora


bro 

 
 II) U; 
 ... 0 2:! . 
 -o?: E.u 
 <"'C 
 ... 
 
:i "C c 
 
 :J 
 g II) 
 . c U; 
 
:!I( U5 10.;. E c: E 
 :t: u :E 0 a 
 :ii Ii c &. c.. 
 
o:r:
 
c

 >-;;Ui 0 ro
 c E:t: nro E :J< :Q G.l E 
.
II) c N.!!
 
 0 
o c::._ ?";
"':.(U.
.
 CD
::i c..k: E (ij o.

.!! GJ i5 
Eo....Ero "C:>GJ>.c-m G.I"::'::>->' x 
o NG.lCro "CNa.;:-cE>'
_

-m"O 

..... 0....... 
.Q) ftlx c..::::J N ._ >--::; ,, >'.- :J
;: 
o .G-cC)-
- .
.!:: -:JO 0 c.... .... 
o '=-.-'.-0. "'1;;:-"::s.CUC,:::::--
 ._[[1......... c- m 
"COG.loi::GJ:a
GJO:r:rozi)'
..!II::

"'C CQ. 


td-

c.. ::::J.


o...
Q"ctJ
Q)c::Q"C:

._
.
Cocu
:r:Q).
E.- 
l!
 
.E<.c..N
m
£ 
 o
 
 
.
.-.
 G) 
 Q).
..c
.
 fIJ 
 G.I 
-;2:! 
 ii.E._


 E 8".1J! B 
 "' tn
 m 
 


 n
B [

 
Cl>'a.o.O
N -aX --o
m
roCN!ID._m
...U)- ... 0) 1'.1 c -(I)

G.I -3':...._
 G.I'-"-o:r: 
.c ro CQ 
 m ro 
 6'L: 
 .

 o - 

 
 :J 
.,g.-: E . ,, - ro N.!!.O' o.Q Q) 5: E 
 o c ii e"5"ij a ::i 8.. 
 ok 
 
 N := 0 E E o ::::: 
 -:;; 
 ro 
 
 In C 0 
o.-->.i5""'N
CPcnO OCP 
v. ro"o - 
"'..c
"'- .- nJNC::.
 -m c I .....-v_>-- O 

'" 
ro C"C fIJ'" 0 "'.!!"iQ.c ii?-c
 >-0 
 0 en'" ro a ro
 c.. -.
.!!i: :r:
:O :r:.!!:! fIJ_ u
 

.
 .a).Q.'g"V.i..c;:x 
 g..!!.c 0>'0 0 
 

 ... e. 0. Q...::.:: C) u S 0 
 1::: ... L.:...: 
 f>>. 
 CQ.; 
 If) £ .
-o C)-o.::.l.:J.
::::J (I) ok......Q 0) is' 
;)o., 0 
 ° 
.c tII . ro c ....- 

g
E
cu
e o =
a.

:

:0..c

 u 
 E «


M
'8


ONu)


 O - 
c_ GJO"'oN ro .-.
""cu GJ.-tII WN._ 
 .- >0 CUC (I) CD (O'-._N >-,-cu- 
o

_.-o-oc.."'
>-m
CN-G) -

"CN...

O NO)
o


-

0
m..Q
-3 "':J
-o"'
o E 
 
x
;:-
c.......u.I..cft)
....>:;::::IDG.lN cNIn:J"'Cc..;:-

 u.I
(1)X;:-;:-....(I)c::
_c::cOQ.(I)..... oX..e:.,-Q.fIJ_ D. 2
6


:"'q,
e
 
6:chc:i
oa'UIft"&
=>
3Z 
Sn;- 
 ';
;::N
j;()1S 
aj.;:::E! c
"""-&OC::oi5 
.,- S1'!....9"",_'" 
f

12 8.<

 a.
sd tT 
oC 
 

:J!

.!9 f 2:. t- . 
is !'!'a.0>1:I
:!!1i!1!!
 ..:["'e 
o.x ra......w- E;", . 
"'CI-jE......"'u E .m=>::3 
':;; 1- " ..-b
 -.!!! 
 ..,S;;: e 

 
'" U:J!-g ". 
 
:> >-0 
E.-- 'iG
It)=.D 
8"O-N E - E UJ_.c:: o. E 
cO 

8
 2!.Ktm.


:1! 


r 

 
III 
C 
o 
- 
c 

 
a::  8 d c'

"8
8 
-8 Ii!-:;:: ",l!!!;;:
-d
:"-
-8
 
8 -...t-.......ci cci

:;;
 
 
 
'lliil--...: 

_C'\I_ ......(!'''''C......ra is OCJr>4 
S 'e"'..; oo","'c a:!!! t S-
 
. 
3Zd- .......cn:>..c;a.
::9
 
-c E. ci"E 

 
!

 
:;, 2:


 
 .E,8 
o 1 
r:5
 
EO

_'
a

 

 M.- .nI.;:::j- enf?a: C.- '" 
cO 
ui 
 


8


ga.E 

 E
 
i ,,--:" 5!j,!-g..ill'!"':!j
-!'Jl:;! rd-.;S,J!!.... 
c.c 

 
uf
m 
c-)
8. 

 
 
 i 
 

j 
1.a5-!cn 
 
"jg ]! 

 '" "'

 -_1:1.., 
-8 
 .g.!3 


-
n.i!:
 

m 
...
 .. 
 :!j S .!!!"'-81:1 
 
lf
e 

"'o:;;:
 II) .cC13:cnlonl"'iij!12 
>"'D
> 
1D"'C.
1i 8. u._ 
 N ."'C
 
 O"D 
_N'gX>o..3: oC")..fi 3=-:-.
 :gc;UJ

 i.z; E ' . >"C 0N>- OCl,)(Q.CalJ2co,!gnl

;J; 
.


j! 
.
.

 i-

(/)!

l 
 g
;: :


 
 mi
 
 
.

.rg
.
.
a: E.
 t1


z -, N 
c
.
..-g.


88.
v>
;i
-:sz - 
I--N:g ::9.S!.

; 
nI
r.

::tt
"'8
c

.
8 
 

"iD-g 
O::lS
J2 . r>4
 
N,"",,: B. I: t:"U') 1ft a:i8u E 

 ..... ., rn"Da:o« >".j:o«oa' =c 
"'::.N
m GI co' . 1_ 


:5

D;-: 0 

-ir>4 
 e*
 tt
 'CIJ 
;
",":

N
-=,& en :.
n.
.c
-8
""" 


""""8 !!....... 
 c 
"""
I!: 
8
a


!5f;
i
.


 0 


;J; 0 ... 
;

tt


cf.
[

j.I
l w rn 
u)

"2t'D..
,g m

N8'c
OEoII( 
(ij=>
=gcJ 

 ..
:g
. 
':'
.'
..
8
 :g..e.EE
=!!?.1 W 
:;U') 
i 8.i::C'j'ana 4):!F CN c.

5S
::!? 
 
 
 '" 
 
£ 

 
io« D..a"D'"C) 
 
 . =g?:gI,l:

cD'7

E
fi:L?£s l .J N 
!C
.
EnUJ
-r:
 
 -C:nI.!!?"o E
-
O- ! 
cI)"8m
 e .'::: -51....-
 O
(;E",. 


;'
 c rn_CU'......!!!oOJ;';'<"".
 W 


 k.-Um nlC
 
- - 0_ --

_ "D
 _ 
 _"'_ "0 
...... en 
 
."'......epo e "'It)IjN-.C "D e .N.m"'cO..8

 '" E..:...... o

 e
 
 e ' e ' nll5...u S "'''c S .
N-7fJl.3:cD(; 
 ::JB
 I-U 
cvra U.......Ntlla... . ...CI,)CDs.... oa'C: 
ra...sii': c .- -CDr') Cl,)nlt::- U)nI 
.-.- CD .Q)o.i:>
raEnI'E:ge-o
(ijOLIJ 'rn-C--CI,)nI -c -nl
"8
.m,xrn. .-i.2S......E E20 

-6
 Et:: E C*- £.c3:! c-ic
.CiA..O.9:... 

.
 Bj'g.
 '?i5 c..
.
 
 Cn,!g
 UJ.c

 E::!:

 CJO 
 DS

a..
 


EN-!j !9 
c
c
 
tII.:i

 
n; 
8." 
;::u z 
"'

 
UJL;; c 8 
,8tj . 
.. 

 
S N- 
-1'! 
 
t;.E::
 
 g 
3:-...... H. 
o
...... E 
-g-..- 
(.)
.cen 
<>c'5
 
..-?;,., 
coc:ri a........ 


IJ 
8n 


  o.n' -< . Ln't: 
Zi 
 9'JE UJ!!! 9>
 > 
::3 0D
4) c

 
g 
. 
 
.

rJ 
E&E 

 Z 
CI,) ara: >--0 c:nJ2 
iE f!'5J c:n. 
.0;:: .
. r1 n1 f!'CD G)- rnC:O
::3
nlc- 
3=.
{g c: .c E E.i
 
 
li3 E nI Q.a>8 >-E8 
:i::r O 

g.m
 nI 
 f!:!
-U)$CJ...::.::.
t'
C:
.c
'C
.Jo::c ::::I - 
c__" 0 _'
___
oo_
 ,, _:;jo_
 
E c: c ......c
 

 c._
c 4).- 

 
.. 
.. 0" 
-o 
 ..-",,,,,c> 5 ..-",
-p"" 
 ..",,8 _I'" 
uD..
en
....JD..D..

z
a...


(/)on.o

.
w 

!i:!
a 
a:;!!i!a
 1:1 a
!!!a
 a
 W a: 
 

 
 
NN

 
o 


-i N


 Fe.a

"*

.a 
 Ca 

 

 g.
 3= 
a M .8 

aai:?
 
.& 
-0 
 Glt-8 ItJ o.v>
 I--C'III
 c..... E lj....J
., 1tJ-J!! 
 E a 


 ......
. N.- m......nlN -
r>4z 
; 
 S O.c 
i 
..-:;J; 0 
C"'! 

 ;J;"iij 00"":"E
......

 
'E{3C!t'.. 0 


i
;
}.


a: [


 Gj8


 
.
 

 
 

E

 I... 

--;-..o 0 
.;:::_....:a:'C
-or.n.:= 
cc '.c
.
r-. en >"!C.
a:i 3= CD...!:: E 0 :-ozo«' O 
.!:-urn m Q)cvO......::3- .'"I7I=>
ooo.n"D oC :o."'o.....__"iDU
.2=-nlc......ocn l 
nI.fJ)..... 2 
UJ:I: _.nlr>40_nI ""'=...... c..nI :'Wc:CI,) _cq- 
-u.lNC
 
-::; 0< D.. 0 >"._ ", .
 5......C) g;!- .. !eoa'.c u E nI_::3 " .N CD UJ ::3 e l). ::1!6 DO 0 0N= 0 
-"- "D "'.... .... -...... .-nl.:o:: -. D..-"-V> 
3=
.ao.n
 e :;j 
 
 
 '?
 5fi'llii f 

E.fii
 ffi:B$ 
 
.
 t ga
 K
 


CI c a. 
'" e . 111 .0;:: :> 0 . -U)...... .2 0 - .- CJ e 0 _ CJ-N as. 0 
 CDC") CI,) 

nlm
OJ
S :> O 
 e ..... cv
o
 C>-CI,)UJ 

 _" c>o=
 1/1-'<:", -!:; "-_' 
-!ii'cCi.m Q

 ...
....e 
 
N S 
 0 g
E
f-

.
.

l
£!


a.E 
'7 
oa' c:
nlO::3CDrara
..... UJN rn o.n0 V>I/)

CI,) 
 
.cCl,)

ra >- 
,..::,..:: I n11-- E_"D"D 1I)=1--
3:: 
e c:n_ . 
.
......"'Cm.c8......J!!!£l--enr>4N c: 
C 


O-allftlt). . 0"" w . . 0 0 
"' ! ..-oa'oo 1'.1 CI,)
._ct1 
..Q 
cO 
ajNO.
I--'CQ Q.
.,;E 
'" ......N.NO Cl,)1£; CI,) nI......3Z 
ra_UJ
._ a;.Q

"'
 K 
.-.,..."euu"'._.

u
 >- 
c
- ._"(/]_
M
"'''' N 
"0-= 
1:S O.E':O::...... en . m ° 
 
E"*
(; E 2..B'I.n.g"D.-
:t E 
ra UJ 
 0 rn ra d) ra N UJ (I) 
c 
-.2=-8 E1a
:::E.N E.!S! 
N N 
 
2:i:ch 
;:o


 
>-U e 
 
c..u;-- 8' S "":r-i'i5'iii"'CI "'0 
 ra 
-0 en..... C'oI...... .
 ",Uan_ E 
.
cOm o.C'i...... "':.
O N m.g
 
:n 
C _........ rn >-c .. C"J......::3 
S.(3Po-..E

>-Iot'» .. = 
 
.-.fJ) 
 1.::.
"'CIa.._ !:....,.......C'>;::3 

cnl.....m tII-=. :
 

 
m
p 
 
.
-E
.
 
 H !ij 
 
"D 
..........UJnI :
S..... 
:g.
)Q
 ra 8'8" 
:i 0 CI)o 
"':3:
crima: c.J:


 e c..a: 


= ! ,. ..., .. H ' 
..; .!. . -" 
 
 & 
 *
 
 .K 1 = 

 
R 

 
:- "':t'C - C >.c- 
QJ

 =>U)CI,) 
 _.
 .e 4) .=. 8' => 
4) 
aI 
'i! .
 g
.! 


 K 
 
.
j 

g- i CO 

;
;J;
 
t7 16 l o 
 
.
 c. 
 
. 

 e
ckJj 
en"'D ::IIC
. C) cz)nI
 d:O 
 
CI,)tllra:>nI em ._ ._ 
",' 0 ""U5_ 
 COCl)o!i..::> 

 
E.B'I w
. QI 
 "'t-,!!.-u ::3 UJ zc: 
 .....t:!
c 
,; CI,).cpC tII .a.. 2
 :::E
 z
 - 
i.nI -a E"D n;<-s... 
 
Q.. c..' ",Z-J!!
 
 
 3 E.' >0 
:m- B J!!
.- e 
.E S; -c E.lFJ
 
 ::3 '6 
 "'C ;,

.
 
8. N .;:: nI.m .
-= 0"'D 
 i!';-5 >ora m. nI.nI. 
 ni e. 
 
 CI,) rn c: w= C . 
 .- "D nI 12 nI cJji . - 
 c:_ 
nI tII "D CI,) 
"8 "'C
 Glf:J:g n £: 

 
 
 (OF- t' GJ
:


 
.c -= UJ ca-c

:Q.':".a :sJ 0 ra 
 4)
 -5 '" j
 0 0 (j"li c E 
 2£
c c C' 
 '? 
D. 
o '?N
 
;
o 

o

 8.

E
s f1I'C
o
' o
.
.CQj- D. nlC'E.
 m.-
!Y-;:'
2£
.cnl2!=e!S!'i8
 

.CD"tn 
> i

UU


iU :'
!

: 
i [
t
iilii h-i
 
-6-i! [
.
I a u 
l E


I 

i
!1
d
 


 
t- a..N3:::t

?: ¥

C:: 

 
as e3:

a:3::::Ej'g(/)
 E 
mi:j(/)

d3::


o
:ten

.51a: I- 
5:.
en 
:I:c%

a:D...£:.
5=cd 


:2c:: . 


 

 
8:!!!i!8
!i!
 

 a 
 S
 li!S:;! 

 S 
8

8 
5!
 !i:!


 
 85!

 
s 
:;!
 Ii! 
 S 

 
 
 mcOmm mo 
 
 NN NMM 

 
 
 
g
 


...... 
  
m mmm ci 
 N MM 
 
 


CI: 
I- 
o 
III 
o 
en
		

/Skan_15_0001.djvu

			- 
> 
. 
C 
:III: 
N 
CI 
- 
:III: 
&II 
... 
III 
C 
:III: 
Z 
CI 
a:: 
:III: 


C 
:III: 
N 
CI 
- 
:III: 
&II 
... 
III 
C 
:III: 
- 
Z 
CI 
a:: 
:III: 
. 
>< 


." 


... 


... 


1&1 
- 
:E 


N 


. 


...  


... 


CI: 
u 
a. 
- 
... 


.... 
C') 


etL-c,)'ati' !: .. 
;;meg,'2 
 -= 
'!
i-g
 g 
 
u"-OI- o ..... 
oOrDe- 
 
O
"2t!o " cS 
=.aa.- ¥- . 
:Hi IH.g i ... 
Et!Sftl....:. 
 
:
...a.. !'! II: 
i,,!g.
 
 J! 
_C:_'-:.a 
 ; 
e.c :t .." ...: .. . e 
EU
iQ Iii-
 
ut
,-'3 ;'
:I 
i
"! .!! . i== 
-.. to) 
 !.:.i 
e=s-," 
8:3 
ri E 

 l 
 o.
 
::Ii. ,0'" e ..., 
iI
.ii! 
1Iu
....!! 
:h; 
a".2
CD 
:i 
N° JSNg N-
 
S-N'1 u"c 
J.t 8': I!... .!!;:o: 
o
 :t".. 5 ° 
E Cl. o _ - .-: cnftl 
... :r oo '-", _.!!" 
,.. c:CD.K .
O 
"",_UN OO.... 
-2"S.!!''D --e 
I:
..e..¥ !Jla; 
=
...i
 I '.
iO 
... .10 "... 
l'E'-i>': ..... 
=,1J3


! 
.!!'G.1iN:£

.!! 

!'!

=
 
 !2g 
N:IIC 'ii'.K CD 
e e="'
" 
 
oQ.:1

'CoC-U e 
3<...o.-Oe.!!' 
..: 


lIe 
Co) I»E.K;I.>., 

....i".!!
S 
Q NO.ACO 

 
.g-
 g 
 
=.,0... "CII  
;'Ii 
;:s 
:s 

 
0: 
::> 
:J::  
= 

 

 
, CDG> 

 . 
£ 
",:J 
--, 
'" . 
cD '5 
A  

  
., 
a  
c 
== 
(R) 
a:: 

 
- 
1-' 
I 


N ::>
 


i!: I!I IJ... 
 'N CI) II:: IJ... 
...:IIJ...Eo< 0 D:: - < I'« 0 
H 
< N ::a 1>'1 'N ...:I D:: 
::a OD:: N 1>'1 D::...:I CI) IJ... 
0 II:: Eo< 
II:: 
 - 
 
 
D:: 1>'1 0 D:: N 1>'1 
< H 

 'N i!: 1>'1'0 
 i!: 0 IJ... 
1>'1 CI) ::a I'«
 i!:'o 1>'1 0 
CI) 
 '0 <
 IJ......:I 
 ::a 
< II:: CI) ::aD:: 1'«1>'1 
 
 
I!I 0 
 '1 
 CI)
 
 <::a::a 
< N < ::a 0 ...:I 
D::-  E &12 
 
 


.6-8
 
aJ 
 =:!C"Ii c:i..... ::IN-OOco.;M 
G):I:5ir<.l
 --e.


8C\,1
 
I
C).
 
 (1; ;r-C'!Jg-c . 
.
 

(,)

. :>

:i:_gr
8Jm 
Si!:g...;::::E!>., E!'i-c :>.--= N':" 
en "C"I,II/IUJ _CI)_-.::::",
o
 
C)
 :::! coc'7.
i!! 
 ii o!!:!
 
;;..t?.jjj!C'\I 
> 2"-
 nI
-CD65
 5 
..... c: mU).,
:c (tIm I :>. 
 """ 
. 
tI CUI .2 z 8 oan ..c an-..... 

o 
C'OI 0 .or:C"!U) C'OI
 
cutl
cuM :OOC'OlC'?U)8'NCU 
ru_
 
 
C'OI 
.-;
:== 

 e 
-:fi3: '?:::E)o( 
:::.cNIm-;tI;» 
U)oo"'.8 o
Q.jo"'Q)U?..8 
-="""":'t:C"I!e .,, 
 .... 
C'?C'!-tii<'- 
N., 
.I:.!!. 
g,.c 
c" 
",'- 
I 

 
. '30 . 
. N 1:1 
...
i 
...... 
cucn 

_o 
A cu
: 
... 
 c I:: 
O "'(3'0 
o ;t 
- .,.0 

-c c 

 

'K 
.!!"Do 
"OlE 
,[1:: 0 
.s:5-.N 
A.-

R 
... 1'i
:;j 
EE:J 
II( f
! 1 
"'N", 
Z ;E;-g.>. 

 
l! IV." 
;01'__. 
.c:i 2 
"0::1"" 


 .! 
 
lII.. u >. 

C:ON" 
.-: !: D.U') N 
- -0 >.- C,) 
ii _ 01 "- ° 
::s OoX a. 
o.:-o.
 '" 
° 0.."" E 
1: eZi.i 
,1..g,H1 
fa = "'.-: 
 
N& =. CI. 
!!g!o I:! ... 
c CO" 


 CD 
E 
IO'U I:! I:! 1: 
ie
Clz 

 e" Gu 
"':s"'u-;: 
QlcNca" 
".c"'::Ii
 
OU
..N 
- " >'::1= U 
_ "a. '"" 
"0.. "CD 
cauCON 
.. 
 .....
 
a.
__S_ 
N '" =,,
!: 
u"") 
... 


O""1rI 
Q. $!! 

..\I
 
-II>' 
E'in 
01._ 
-i:: Q) 
'" 
 

.5' . 
.3: :g
 
N '" <.> 
o c 
 

 N 01 
_"'C._ 
'" 0 " 
.!!!.
'" 
01 Q) C 
"'-
.w 
:Emu 
-"'cO!' 
",-N 
o c. m 
U; 
o 
.2 N "C 

.!! 
-u, u 0 
'" >o-c 


E 
<.> - >0 
-c:::J E 
01;'", 
>oQ)'" 
.cCijcu 
«cc  


(I, 


, 
.>
 


--.; 


K 


Ii 


"  
III 
Q 
o 
- 
Q 

 

 


8 og 
 g : 

g
 E 
 
o 
. .. oQ) 


cu 


m_

> 
q en:! o
 
 
;:'
-O- .....>
 
ib »-
 c:;; C s 
,..... cie ""'": - - 
g.C:!!!.inr>Q)u)ca


Q)
"'" . 
"B C"?:;: 

 
 -o-
i::' N o 

""
_e-.::J""3-
 E a 
co U) -C") _ 0 0 ns ... :::J...:::J .
 »* . a; 
 
c:5 -"ii) 
_ .... ""'": ..3II:o...2..311:.!! 
N 0 .....
_!!:? e..
 . 
M 0_. _ "'-8CUN
C:;;""'
 ..ii!:-g. 1II)(t?'-.... 
u) 
g Cb6 0 - .
-e..B8..bo
--

 ':=--:""1' 
_ ,..... cu -:.""'": 
 j;'co. 
 nI-- 
i5C"! i3":::E o....c; 0 e..""'" 
0 8 E:5 0«1 0 -..3II: 8 ---t--a: cut--» ..... QJ fir'u:I 
 
q .u:I
 
._ .... 

 .e-.::JQ ....._"D8

 Q)QJ 

Nc E 
 
g 6 =
O


 S 
»
m


zE 
ON 0 -"- ""'": "'5..c-. »- .-D3="_.2..!!?/1) < 

 -8 ..g-- uj'C Il1O ..3II:_QCX)O.......S2I,1).j]) ., o
 """'
-i'j) 8 
 
o nI
 - c'C
N
u:I- -u0....c;-c 
 
E CI)o.;t ;::
 
 >-
6d:::E &cu


g:28 ca.,;c:J Q) 
o_
......_
 o

o
a:«I- .Jo::o..........
.
.... a. 


-e 
08. Q)
:S..- e>8N

 

.".... QJ_

 

8 2 

&

S

O


R
E8 


g, gg -5 
 

.
!5';' E:!! 
.Q
 
 g
 

 
-K:g 
o 8 ,..,:" ?'o 0 a;U)O..3ll:Q.l:'-
o..... ..c..ii!:C c...... » 

 __:! 
 E - _
c:_ OCCUoc ,CN o
' c 
.. _ 0 >- .2 co en_!!'C
_3=..ii!:O
o E ._,...Nrt::l"nlU 
II) c: - 0 - 'C..311: u:I..3II:'C' 
'-"... aJ..311: 0 
q"iii o en"'0 
 
-.::J Q) '.E.-a; , .2
O G)omS 
 c'£z 
.J M cC'1 00 "'LD..cnln;. co
mo(f.) o_co:::J 00 0 
N _QM cri't:.l:'''"'": o
.- 
---c: 
 _' CO') 
-o::!l::: x i5...Q 
W -B g- -..g 

"D

 e..8..e.!! tj

ui 

8
:
-? 
- 8 a:ci 
::> -2 _
>.IDc:J
"'
OCU:;
"CC: .9=G>'.!!:!:g 
m ' ..3II:M 
b
 ::I1'---,

._c...G>'a::Q)::I_eJ2ruN S ="C. 
CD -2. -'5-0 EU'!O::>t--
 c:: 
:!2u:1,,-::!I::::::J u:I
__ 
O "C c:: 
 en -..... 0 -- = :>>> 0 ..... £' i!: 0 Q) ..... -- 
 
...: 
 
 c 
o Q) -


R_ I,I)w'C"'_cu--E
3=I,I)<_ 
 u:lUS 
_ D N . 8 --=-e....--- - s -cu3:
UJE"D c -: en ow 
Q .u:I 0 0 _0 ca ca ..!!
 .ui Ci. ::J:>.....iJ!. »o.
co0c:J . 
a:Qj 
o >-
«I""'":-co..

 .o.-"D 
:>CU E..ii!:
-M_C'OI
.-e.. 
E 
Cb-
nlca_.....

ES
"


'8..

en
.-

s 
III( .g
Q -6i:: 
'Cco 
 -' .l:'Occi.n8CO"'lJ" .5!
(f.)
9"".Q E E c::
(/) 
HJ. 
_!:16gC"? 8..o:"ii)q-=gj:g 
 
 Q)Q ,QeD ca c:: 0 c:: 
16-
.2=-tl c g 
... 
-aa:cci
U)ZC;
8en.,;
.a:


:::
;: 
:c.2
a:..8 3= 

z 


l- 
e( 
en 
... 
o 
a. 


I,I)
'«'ECCU
"
Q)


""

 
 -0 
-:O
U)cnZ:-ii: 

s;--'i5 E
 ......uR oO
..c 
 till 'gC"! 


'E
>

»" 
CU£
CUR
E
 e
 

cO
12
_QJ 
u:; 
J2m .... . cu
:a i:: 
 Q) , 
 
 :lS 
-- "'..... ,,-Ji2.-c . - nI 
-. o
a: nI 
 
.....-n;.2 w w-- 0 »8"' 8 
...J""1r.i£0)-£ "- II -- 
"CUJVlu:lu:lN:l:N'_ >-
 __
.nCl tIf/I nsGl 


 GI . ,? 
 

 

 
-2
sa;:j.
 _..... .
 i 
Ei.z;.52.QJtjcu > "»COo..oo::(lI'J co 


Us;! 1 I EO 
j;'> iJ Q) !!l,E:= E E..2"iiiu E (f.)C"I!-
 t:
 1i1.bt 
 
 - "-
 
ca

"-m

' rncu
Q)-B 
 CO

 _ .:::JnI,... .-cU):::E 8 
 
E»-JmN
 >--cur7Jns U)_C 
o" .-OC WN 
 
_

 ooo'e
-U)3=U)
CN 
 
1.1:
.f ;- 8 0::>- f'l 
..5iZ , 
-[5 
 ' 
II'J cp DI 
II'JM t-U I :;j 
OD 
 
 . N'-N 
""'
.I,I)U"-N9""
 > 
O:::J B< . . E CI 
.!! "- 
.- u CI.1.
 . ns CUjS . ca 
 N 
m5i2 U)en

ij:
;!: u:I

.2
 

"V)= e;:._
 3=L-J oj i5. 


, . '.....WOOCU.- -" '

nI':':' UJCU' '0 8 ="' 6 "Onln' 
 "v)C'CI"W_
C'CI"O» -<- 
"D cu CD "---r'?r'?- U QJ 
 l :r:.- m 0 
- ::J
 U.= .....M _.z:. e II: -..311: 3= E NM..... Cl en 
  

o_ E 

ni
 Q-6
a: ,-

3cnd j;'
a: 
M 

u; -=::E
 2 g 
m 
 

!ij 
.- 
 -....nlE
..Q1,I) E E mo
.!2o..3ll:_""..... _O:::JN(ijCCU - 
u:I
 -'-ns . , - 

 o

"-ons_
-..... _Mm.......3II:
-
oCl.1I1'J ,-CNC: 
 0 0 -c
 "C 

a"'

 II C>-C3:E""
d!
''''..,;.,
", 1 ''''
E...:=;28'ciE U ° "jCoo.cN2 ' 
"DCD.!!'o e!! ....i: OC:_a;' c
 QUJ

.
..Q"-:::Jjz ur-nI o..a;E9. = 

_cm_ a.
'" 

OIl'J e.2=-_
--N 0 E ».....
 o::::ta..'t: u:I _ I u5NO.n_
 nl ru Q- 


"D:£
-;;::;-
>;j

5rC'\fa.
'iO
 E-.g,g08.c:JQJ R'm =- 


Q..c:i£.,j;z.;::
» 

 8.. 

 la


;
 8. ;..
-g1

a
! 
i 
I

:


 

 

 

-
 

::;-@-


{j
g;.
..Ji:::; 5'=-
:r:
 :::
 
c;
: 01 
 en S'

 
 ':=S 
o 

 d)o..-.I &.' U)7"j-E.2
 Jii:Ji2 b.....2
 cv'OC"! ii cn E Z:f5 ':" c:r:.. I c l:-15ru 
-
19..311: 

 
:S

Ji2 E.
 
 o.
 e-Eru 
 
o..-
"8 i3"{3=,G- Jii 

 S._.gc:J E-:- Cc( ca__ I:: 
 E!2 
';:i 
 
8. L/')m it'=:=_2.:u 
 0 g - 
o 

.9 "- 

-;ta.. 
 
g a; 

 
 
 
-- E c U ::E 
-
 

.;.! m 

c( 
w_:::J,oc e..,,-
UJ-._I,I)
=-....
 > 8 Onl..... » .u:I 
 CI.1Q)QJ'_ - .....nloo 

-iO-U:::EN_" l:-.9t-n..."1;1 ,.91o...:x:t:!o;:£
. '-n..CSCO jj 0ii;o ::I:UJu:I
E
 
 ::J:3:...J
 
C..c"(/]_"-:52__ 0 __ 0-a;:r: _ e....... >- cncue.. _c QJ..:L.,,-"'IJ" " ',,- 
 
-'w 0 nI rn .....-g
 

 
 ..311:5! 8 E E:2vru-15..311:8.i E. .,;z 
lij- 8-- 0& '.:= 88 Q ui 
tj.....
:r:
-iK'-ctI-- ......
2 ..551 '-nI ..2-t:Q)00- nI--u:lO :1.1.1 .gc.....-
i:'8. .U]c:: 

a:-.::J
 
..311:;:;:

 c.n.. e;!{i
"7 

 E 
 
cmN.
 

m
 
 =i. 
 
>- B:r:.,g OC
Nc:;;j 
 


. _. - , ca" C'
 0 r 

 
 3z
 .
 
 
.£ nI
m:&: >- 

 
 

 m, 
 .m I ' :] 
E :
e 
 Z 
_2 .5 6P ,c:: 
..... .2 o. ..311:- is "- 
E .. cu 
 
 U) m ..... - E t: -c"V)
 C):::E I 
..
 
 '0 i -
 :u 
 : 
 
m
.2 
 

 

 . ... 
' ...., 
 _ n; '" .J:!:J"51. 
 A 
-.::: Q)..... - --0 Q) C'CI" c:_ "-..311: - CI C 
 "- - ..... 
...::; t: "D . 0 Q)co, - ..... (O.Q).- -
nI (OO-ns
g

cu8-E I 

<:::J :5 E_!ijc-c E
.!2_
-
u:I N-
 >.!ij E"5 Q-
_g '_£..!ij '?:] 
u 
..3II:O 0 
ocn:::E_o
 '''- "jgm "C

o
 .t:......nI_zu.cu ()L-Q) o..3ll:,,---
 
1i
5S 

-

-
ffc.:

 

 g 

.g 


 g
 
 


"8
 

:; I iii 
:I:.

O:::E< 8. a...:I:D...< ('CI(/)£OenN 
ua..a..
mu 8. 00::« 
o..LU
a:o....a...o..
 \II 

 $5!

  
 

 

 


 
a
 I
 
  
 

 @@ NN
 

o 


8 6cb.s?"'
ru

;lE E .-ci,!9lScb:32.?:-""'IS
' cU-O Z5O NcU' >_9t' cU 
 CU6...!... 
_.....- QJQ c.;:: .....-- E "};j cu__ 0'C -
:OCl.1 
.- 
 cu c:: ...-ilJ-: QJ E m.N u..c
 """ E "- 8. 
mn..

N

O "Coc>.n;eO"-tc.:l:as
o..

c, C3'E

> ..... 
g., 
"' 8 ' W- CU ,o3=.jO
""'t:l-c
o S-N 
ru
mQ01J()ot- _ ONns 
.!!? .
 8;=- 
 - E
J2 a:ni c.

.s!
o.. 

3:: 
g"":2"f5 
 z E__ "'
 N Z 
 
 
e-oe- QJ

fi

m,m
QJons__ 8 ..311:dC'Ol..3ll:""'culII)eo..rn

 o..
>' 
u:I-e:e- Ji2-' »O
;::
 '


N CG CN -<
a;':fio..'!;:;Q;cu"'" 0 ,..:[j 
g
.rn..


 
 
:B
, 

&.

lAi
acu

8
:r;
-
 I a 'i 0 

  16 
g
 
 
 £1U-
oC)a

 


 E
 

g
 ..I ': 8.8 


.n

 Ee
C"!'i5-u
 113-- 
8-o e..»

-
=:=
 nI
 
 
.foC"! 10 
-m 
j

 
;i

i
i
:

;

1 ii!-
 

l
 c ' 
I 
 ID. 
.; 
 
.....Nca 'e..M0-oO_
O =-8. N j£"-a:....;:!!Onl,,Q- 
e..Q) m -8. 
oe.. 
>..3II:-E 

 ---1;'-?= c.
ui

 
(/) 
< e... 20 -n; . -n;
;g.=
 u:I 0:£ 
 
_ 
 "-s- 
j-CI.1-o,!9 -6
9QJ 
 _-f'J o Cl.1 'u 
ca--w 'O
c::...JJi2UQJ o....c(QJ 
8 
 E r;&.-u 
 E
 

.!2
 D:B"! 

 'ij m

.!2j; S(
-E 
 

 
 
E.
 m o 
 


g-6:25E


E
N

E

g

.g

D u:;

 


:l1li: 
III 
.-II 
CI: 
- 
N 
Q 
III 
- 
Z 
o 
a. 


, < -c' N. 
 ' :=- , 
 C Q) - 
'::=J... 

 . g ." " ,j;.
.
!.. u! . 11 
 
C_:::J 1::_ .S' 
 I?-'o 
o 
 -Lt)

!i:. (/)111) ni -=»:::E ('CI 

 1 ' 8 - l :C CU!! 0 0 
 
...... c::!I::: 
 :is!:-ci cu ru.... »e :::t 8...!;;-I9 
 

 UE ru"- .ctI"-:Z ca nI cu -O
 
 
 ns"--V-j:!i2"- --:a:
 c: e:::JMc ,J; E CI.1c:c:: eu:l Cii- 
..c
&.."iS'
-N 'I:: 

» :::J 

.918"':' .2:Q8 
 

ojg C::!E.. ,
!! 

cu fi
:::Jns ::1.5 
"" !!ijE
gjJi!lii!
!j '",-6 g,


 8.;'
..
 

! :;!m

":
 

 :Ji!'I
 


.s1
"'

 

 "" 
I - I fi'2
.nr.P1'
 
5 :i

-
 !6 .er
E [[
e
o.. 
5 


 

5'cu
l
e-5 .!!!.!£. I> - 

 ....c..c>.CUNOC'Cl"J2
UU)JgNO:i5RoEN»-=>I' E
 )o(E

'.J;;;
 o...:!:: "1;ICI.1 _Eoe..c:
e..jgRo 
i
 3-
-£ E J2
-jj'.:.:"i 
-g J2 J2
 2"E g
 
:i
 

 t1 
 
 
-! 2 g'.!!:! 
 QJ 

Q;
 n; 
-

{g
"*
Qj.91 gE 
! g 
D 
>
20G
3::
8g2
(f.)
3::


oo..

Z
&<:::E
31-&a:.f


3:


W


:::E:::E3::
oa: 
 
8
8
 
g8

 
8

8

 8

8 

8 
8

 
8 

 8

 
 
 
U:;
m
 cOmmm
 g

  


  mm 

 


 


ci"": 


..,
 2!
 .2!.g 
.0'0 
 ;
.!!:!
 


 ::> E'u 
n; 
.. ru_
 
' 0 -
 .91 
c::ca cc:: CI.1 1irr7J E 
E it'
»
 
.91 
 ca...' .2 
",!2 C '-li--><-c", ., 

 g>

»
 L- 
.iij'E

S 
nI
E nI.Q"E--1S 2..c-c'i5 
 ' 
1a-7 j;'-e E
'5
 Q
:
r;_
-g 
L- c::Q)ca--c:o
 ' ! C:.:= 

8J

 

 
 
.
 
O""u:lO"	
			

/Skan_16_0001.djvu

			!:5 
. 
cc 
:!II: 
N 
C 
- 
:!II: 
en 
.... 
!XI 
CC 
:!II: 
Z 
C 
a:: 
:!II: 


cc 
:!II: 
N 
C 
;: 
en 
.... 
!XI 
CC 
:!II: 
Z 
C 
a:: 
:!II: 
. 


- 
- 
::: 


::..:: 
o 
a:II 
IllS: 
::z 


- 
::..:: 
IllS: 
D- 
O 
..... 
:z:: 
u 
S 


(; 
:=.:: 


z 

 
o 
:=.:: 
::) 


c:c 
u 
a. 
- 
..I 
o 
CO) 


:j; (, cU n, I:: 
 -0 -C..!!:! 0 :j; c..N 0 nr 9! 
 boo. - N ..!. 
o
a50o

m-og

g 
.£,0.5; CD' t"5"8 N 
 
 
.c:c 
 
 "m o E 
 :r
 D..
 

K'o


m

c

o_m

.nro 


_.-moc.c
m-
mE
=
.-.c
0- 

0

Z._.c
U
Nm E E

S
0oEmE 
c0
.ccm{)

mEo _s

omo E - 


Em

 .m

m
m.cwo.fm
 
im

OD

!U

N.a.


0
 

_ _
.__o
m- 0 0m 

 N_ 0 


m
 0e 

c 
DmNmm
Nm
.c 

m.- o - E N _I:: m

u.- oE o .
mo 

 .co E> Q) \3 -omG.l.--....m c.GJ
-- 
 
...-:;:0. NON a."-C:J;X_._D.. II)Nt=_ 
G.I
Omll)C.,- Em-.cIl)UGJ
 '-m
 
GJIm _

II)D..
CN'
o

-
XD..EmN 

N
:r:


 
:C
mN>
N


Q)N-- 
NGJ

ON_EEo.c
'-c
.co
mc .cd 
oNQ)cE
mQ) 
mmD..O,-u.c 
o.c0m 
O'-NmOQ).-
GJ -.- O
>UOON£- 
D..D..'-
.c-
ON .>
Ecocoa
u 

 
NoD..
u

.c
E.cO
:r:
m E Q)m
Ero> 
oa
Q) 2 o
uoQ)GJc.-- .N 
 e -G.l:r:N 
-"'
 E 

o'---
:r:m

mo :r:
o
 

c0  
o>cucu 


bN
£O
e..."-N
CU-oE
ob..o 
Q)e 
N


o
goO
N

E
oe...

 
'0 m £ 
.g -=-_!!!.E -

 C 
 en 
 ° C &I N .E iU::5 E .=-b 
_ CL..
mmm

Q)
OCUL.. L..


 
N
in &

 cu'E
 E_
e....-
.!!!i5..- 
 e...°o c 
 
-.o ° E 
 .0 -g -i.- m >. 
 L: en O_ 
N 0--,,:,:,£ m
momm .cmoQ) 

 

 Q) 
 
 8. g 
 :r;.c C> 
 

 
m 
 
 
:c .c .c 


"'. . 
NOO 
en:C .0 

USJ 
",.0 
.


 
o-c u 
i(ie
 
.;;;:
 .iij' 
-oNE 
Cl>'en
_ 
.cCL:CU 
"!!!"mo
 
en
 __ 
-0 . 
E 
mEm
 

Q)...Jc 
mCQ)Q) 
"00_- 
N g...e m 
Q),.Jo::N c 
L..N
CI)o 
-0 ,,-" 
:;:-

 
 
.,;. a. 
:Q 
.0 L..cn 0 

.


 
Oct) 0 
 
.!!! 0"C 
 
X"C. C 
- -"
 


.8
 

.Q.m N 

a;c
 
N'- 
-" - 
-0"'''' 
o "-
 


"'e L 04


 ' 

 
I 
;-I-"-!I 
11
.lj
rJli 
- II - -- "f 
£N 
,,0 
<'" 
4t!

 :;J 
c
 
II n 
;1111__- ;1.. 
 
 
II ,
!
 < 
ueWI9H" PIG ,,
 


«J 


{Ij 


--<;:  


IlL 


!: cp.c:.!o:"E 
 m"C; G 
 
I:: u::I"O (1)_._0;: c c 
. co >-"jIC
.-c E wca 
e
N:3ra

 
!: II!: CUll) u::l .E
 GJ.... 
o.c" 0 D.!! 00N 
 U- CD 
in ii.! 3: 11>. Co 
--:.:" .!!t.
 
>..;:0. ii
:3
_!:!''' jc 
N> :'-Q. OCIIc;l» 
1:Jo."N.;N 0 e o---fG E 

 "C1:J Q.;::IQ. 
O.! ca =.! G 
.
o:: 
 
ro-c,x, fa J t! CU) 0 II).!!.IO 
U)o.
aoQ.!: C::lfGa. 
0_L..
 - O " O -N 
C a.. C - __ N - U E 
G NOC: .,,'WI N >. 
.....ccaL..O""O=-uc.c>. 

.2C;0= U1:J.iC:
=o
 


- ca I . . C!CII . I . 0'- . 
fG.:.: C'II CI:I :r;.-1:J 0 '" 
 ftI 


&1 E 0 e e '" e
 N ", _
 go 
.JiII:rnGN -N 
:J >.- . -ai U Dc .N
-
.!! 

U E... e G .-"'C
 GJ 
L.-::?ooe o
o!o-..(I)-u 
'S.c 
 N:C Q.:::J.JiII: Eo; E '" 
.Jt;::l co U 0 .Jill: UJ"" e..... 
-"-e 
_.- :.-'Ot" o.c.... 
.. - o "' E 1:-- a.. C 
t!fico_ o - ftI- UID.. 
.. :::J (Os::. >- :- oo_ 
 . 
u__ c..
 .. 
E oE-
.c: o-o0;n
:': 
.-.!: 
:J-caNi:C :J.JIt:...u-o 
C M 0_._ a....... > _ftl.- 
N tIJ;::: -;>o..",.:;:.!! 
:r;iN'I:S.G ca o _{'; 1IJ:5!
 N 0 
0'11;;, -.- e -c In ... C 
0_ ca" 
 N 
II Gt°-a. m 
UI.c c_ 1f).:I: C._Uz 
 


I) b 
::J :!fjci mx 
 
 .Em
.g 
x-
 is. 2 .e-1;t:tm fj.!! m -o>-
L.._ 
tl.3C _ m .r. -;; .3C. 0'1J 0 Ia ...J 
 1). £ o..""It 
.2"E
.3C. ° 
 ra
" .E
 Iii -in -o..Q
.
 
c_ E >- .!! ci. N"U C -00 rn CIt' 

Q)O 
0<1)" 
 .Jo:: c laeD0 0..>- eft 
>-.c 
::::!:eDIiRN ftlGJ ..o
.JiC iaN CD". 1ii:!::J 
oE -"8 :tl: ci ea..!! ..0:3 .!:! -5 
N--O 

 
.!.
 L.. ..e it fi 
 N 
 .
:c :s 
 "
-g
:i 
mCDml:N g
 E uCDL.. I:-ra- &I) If) CUCD"!! _ 
!!J 
 
 
 
 ,g 

 
 
 
 :! _

 

 

E5
"


 

 
.,.
!
 

 ;:j 
 
1(3
 
o ra.!o D.
-5.0'
 .g! 20 $ E
i ::> g L.._ .JiC 

 ;p
1i)=ii Ia
Cii e 1a
"E f 
"
-!!-...... I: >-E !f

.!! ", 
00 0 Q.IaCD>- E E
oQ.>-3:lam o

o
!! u """ O =--I:
-- 
OD.N 1f»"D::JI:Oo...c __DO_II) II) _"'om 

;::'c;) COCO ON 
 co co 0" N 
 j

g 
J '1"'"'1"'" "1"'".... N N N !! E I=C: 
Q.G)t: M 
5G:ioi=
 
-;; E 
'o- 
"D::JIa..31: 
m c
 m 
C'::J"D 

E
I!! E 

 R:!3 = 
:>;.
.! 
0-" -0 
2 E >-ra . 
a; 
"8"8'!! Q.e. 
U rv"c'g_!! 
M' 'm:!>.- 
C\I N C _10 . 
 b 
 

m Q.
£ ta 
u
 ° 
E
 Cta2 

u 
 
>-> co "D CD - oCDN.::i IIIICD
 l1li 
E- N -_-- - OOc(N "-Oc s:: 
&I» . CDC
CD 0>- GJ ..31: N L- 

_X 
 
GJ E gi  
.g
 
 
'1J C 0 ::J 0- 0«0 Q. 
 en >- 

"' E -O 
 -,,2 E P oN
..E


 "' 
w"D >- 
cn 3: ::II!: N en c N 3: 
 co 

 O::JC 0 cuc>-o .e:;cu
O
G)O-L..3I: 
Z Q.,b m mUj 2'.- tj"C en
 
.Q.m E"i5I.c
eD 
<1) 0 -g 
 

"
.r._ >-1: 
 "tiE ra.ECi '1 m O 
 
 
 
-R- E ooE>- -mcra
O
 0..0 

i!:>-::J-o CD
ra"D-u .
NNN c..31: L..
 
00 ::J C .:!::::: N 
- m.., u 2 u >-u IU- 
_. 
 mG)0L.::J- o O "' ", >-
coGJ
um 
O.
 .
0.ca."D N__--mc-o m 
:> a..m ::J::J>ooa..mmL:0E
c
Sa..Q..p 
:> C"D

'1J>'1Ja..NL.."'DQ.
 _NQ.enen.,
 

 
n. 


C:;-
 


t:""i5) 


M'liit:: 
--- 


"'- 
_N 


U> 


- 
-  
W 
C 
o 
- 
c 

 


'i;; c5 c5 ';" E -'-S5! ?,.;;;;'e :i:.!!!'" .;,J'J.... 
 
0('0').... -...... CG
c;a....3I: C5 

 C"')
 
 o


.

_


N2M 

 ci
 0.... 
8NUON8 
8 o.E 
c:) 
d.2
CD a g.
.
E 

r-. 
M e 
8 M:;;! C'\J- -'I"""'C4D0::.:: CD
 DCG,,",=L..C'II::J 
cO
 -1"5 
car-..r:::I
 E"CCGCDC'D

&,
W 

 o
 
- w
.
 
E _
 
"C 

 c:rici .....
'""":-cu; "' .,;3:
l
.;;
gsN
 
° ...... CD .....'"": >-G)N 1!?---
(I)r,"""N G).-Q) rei 
c5 "D:::J om £"c:'I"""::JE Q)--....:..::J'Qj!
Ei8 
C'1 
.JI: C'1.
 E! JI,J
-
 
.uZ):::E-a::E-!&.N i e 
Y 
CD E
 

 

EOB
OD


Ce<
 

 D8-8.9!:: _'C 

.B'I
-:::E
C'.!.g"":""
0-gJ}.  

 cmmd:::Eca 
 
N

 ......
 

N .mm
 O-'N2 

 
-B-B:o 
 't: e
 ca _CD
 [ji;j:::::; 

-I"CI
 i ..;,z G)
R
N
go
g
 
3
E 

ccncn_iJJU)N:::Em
cQ... uE.....,X...... caa::l1)« 


...;0 on ,;,,;, S "'
!<"ig''''-''' '.!!!S 
o i!5> -0 00 :;:'" .".:Q:;j;::;"S?;'E . 

 8 
 ci
 
i::
1

g


 
It 8 
ui ra-l:: E8£ E=-
&:LE<
_ 
",,!;J {j 5!,,! j18.'
..;;;;' s"S ;.2... 
 
W -8 
 ",,:CO .l!l(f).--'CCDRca!i2gca?:i
 
U CD >. .!!!o
 eft'S_Q . 'C1'n:::!: 
 C5 
iii a g 

 
:;!ug>-O""
C'\IUCU 
 
... E e-2---N 
O.E u 
E N"'ij5 i:'
 

 -8....g -8 "";-0"E-,g
 Ii! e...-e.f! 
 
 

-
 


 


 

8.-c I!
 
-5 
 
::J.
 
:-.0 "C3: C\I:>:!II:::.....u:..1)=jj(IJ E c....:.:: 2:!11:::S-0
:!II::: 


. 
o 


. 


1 .... '-me:....: . S "'" 


N
-
-5D

 .w!! 
"'
..... (;; 
 i)).C:> C'oI::'
 
'llt'enEm 
 _Er-a ...... 
:2 

.!!!
:i! [ E 
i3 E 
 
.
 coo 3.:0""",,51_ 
en SCOns":!l!: _i5.....::-ns 


,...:
::::E E-: E . j!-
.iii 
.
,...:,"":qB 
 
!!3Z i:'
 '? 
w"'>Q) 'enci:it1::J '-- 
'? u)
"'

(j 
::::E.!!! 
,,
.c('j!j('j!jo
 
,-
,,,,-8' =!


.s

:8 
 
cD CD 4i Enimcn3 - ;;o..
.Q 
:J:'?

iii""'''' N
:!iN 

.-
:n; . 
"' >- 8»CD s;: ns ns nsc... ns
r-a>.. 
... ui))....J:::J:::CNC'oI.c:>rt... 


E!!I cd e " !!.x
b >-.;, 
-iii".2.ns n,B<-:- 
"'C
 
 ns wa.. ]! E "' i -
 O ", !:11 E ."'.5 cr: 
_____0-- N 
 B.......:::JE 
.g !ij_':o8"'
 -- nsG; 
 
C'oI £0 
c:: a
 .
M m-a N "'J2---.
"'!:C<5"!onB
o.":=Ei5 
 

""'RN'
 
'IIt'M M ...ns
..3I: 
len 
 
.5-

 
E>..f
.!
.

 3!
 
 ; 
I.... 8 ' ¥.J:!
 B-c'7

:2
",,:=> , B S ;:II 
O -c.anl_!!2
Wa:_nlO"'...q;nI.."" 1110 

3:
20"C
:>E 
D.{iJo Jl!;!

'.J:!a::2
c>"'
s
..I111 
s:Ja;o
 5Jcf 
 E_c::;J;"7
.
8s.... IIIN 
x m::::E
 col!
:::JW .dnla.. 
'ii!:2 EN' 80 8'zs <>IS''''''' 
on .... u 

-
nll
 .
....a:

.
w


 
CIO

 DOS
 

"7 E
 E.u2
 


::1"E.

 E
.;, E 
8 
. CD E . Q;I -en 0. 
..... 
CIO I:mol!.-C'oI ---: 
"'vm-6,2 
m'lll:g 


g


 
t1
.,;
 E
 Ci;c::i::g-- 
- r ...-!! >-06"5 . . 
 
-
 
Q:;:i...:!II:::
c::i-c 
;: =_ .nr'?
 58


 
u .:..
..c:».m..UI
ci.

:g 
>-.- .!!! w ns CN CD..:.&. . 
WCX-..._menG)M 
"5i!nI::::J o
. cnC'ol 


I.:J:CPQ)I:= - 
m
a..0-c$ 
:z::
;J; 

3ZIl'):J
Cl2.g
:::J 
... 
O"'OC'ol 
w c...E- 

lj:!.;gc%
3: 


, "'-....... '0""" 
..Q- ifj.....u::: Q)::::J cn"-", 


J:; 
< 

.9!.
:::J 
x(lJL..an::::J°.--W III. 0 
o 
 D.:

.u
-
3:E 
 '" 
:1tEs
-i=


 _ 
o::::Jep'\:J00'E.' C 

"i:i)
C::jg
C\;::::JC;;
 .. 
c" Eo!j 
._C)8"" '" i 
> 
="";.!!! m m!!cn B W"5 .." 
om"7"'2-oln
 :::J.c ....... 
Z E := CVM :'::i:-
c;;.!i 

.
:r::
1ri &.>-ID.
 CD a: 


 8 Z=-", 15 s 
5!'i5: 

 Q)o. c:: "' > ,. 
"" NO S "C-' Q) . >ON E 
3:
-........ m
"8 w 
0-l3C'o1 S 00 m cini"an 
8Q).!!!'" .,,!","":.

:
C'! 
cO :It
N


.E c.

 


ci 
 .u E 0 .... ° &. . 
""'8- 
:; ti
.: ..;,.. 
NEu. !:.E 

 >..!! '5 . CD 
>..
- >.ii 
oij...!: -NeD 
c;Etiti .t::! 
r: -.s
 cD. 
"B
.se 
3' 
'-:J:.o ,!!e 

 L!!!
 «11:1 
:J;D.;-c:i 
ftI 

.:o:; 

 
D.2

 ,2N 
,. co.. 

 

.:!I
1i J:q, 
L....... ClC"'I 
c:io:; 1;.... 
,=.!!'i5i -a-= 
" 
 E- :E!! 
..-cncie.

 
00" -0"" 
.. -.t!.e
 

"CIL..s.c;:. 
.J!D..su . 
-"Ji.. _
.J 
i
uJ:l!I...: 
=-.: C 6 Ol e" ::I 
- "-"", ., 

Cl.Oc ->ID 
'" o
o &,5 0 
o -g
--.:It 
It: 
 c _o
. . 
,,«I c: -. 
.c N 
 .5!
 
",u
E lDu 


c: 
... 
.J 
W 

 


N 
I 
:; 
en 
,.: 
CO 
:; 
U. 


I 
1 

 


N 
I 
:; 

 
o 
.... 
:; 
u.   " ..' '" on on on ".'
,;,:J!EEon'iI5"
''''"S''6'''
.;,.;,.J:!'':'E''':SWS',;, 8 
! "!O E '" '" '" > ! ":>! ..-. o-"!" =.!ii _.
 51 . 
 cc_"" " E e ,,-= .8.N .., 
'" is. " 11 
 c
m
m"U
N
EEvEn...CP.CDnJm55i:
0c...u.;;;;rtmQ:...... 
....J 
 0.8 lj 2 
 m >- g.!:,w
eI)-


JR
 '? >-
E E
 .
..3I: . 
 N C -E - 
:2 
 c 
 
 
 
!!" I!" 
 ... m:

-

.-:-
i 

 -

_
i
"E 
i5 c...

:g
.
 

 
 Z 
mO >-...:.&. 0 :I;::::E::::E:::E C m.D
"E-:-_
 
 E
 >-
:!II:::- =-gg 
ni:COo6c) 
 In0ii: ca 

N£ 0 
En...
I::ij)e n...
 w . o. rcv ....i
ca.I:.bE 8 
... x-5j_QbOCO en
 
 
2

S
-

 

 lB " g
 
 f 1 2 
B:i[

Z s 

:G-M.iF

f
.;bt
Bam

R"S! ... 
- 
51'- 0_ "" 8.:- '" "' x ".. x- it;-S 51 8


-' -€ c-(/)o . -. "''''St!°:!<:'' Q> .'" E 1 0 


btj
J
 ",j !ij

o 
8 !ijO.5 E ' I O ''' J206

:€i . 
""; 8 .ij)
-
t
m


m 
E

m.x
 

 !ij 
 

 " 
C!)0.iij".... o.O-
L...bns..3l:'t:..:.&.L....:.&. "C:Q) "'2cu- -5i ___0&0":'&'", .OECVa.m..... cu ... E"Uv. r-... 

-:t
-E 

 
-
:s-E gs 3!
 

 


 ;;; 't::
 
 en £
-cCC
 """!!!!
 cU<-
:6 
 tj
:c;;-N< 

 .D
 -5 >. 
(J)
(J).aa..
c: 
(/).2

 ,a:a:a:
a:
 w 

 
":'"7 g>

<.(j'j 
.
 ci.,"":g
 O
:C

 g . "C
j
 
 
 
W 0 Ct.o;.:;l 
 >-ru-"'"t:: CJ Q)- c::...
_m.ig1(f) C) ....oU)
 . E ESe: ca o
 

 I.t) 
8
 8 81.t) UHn
&Oo 
 5c;; Cii ! 
 L.._

 
 
 1::!
J2 
 E E 
 
8t- go 
 E cv 
ni N D.€O' 
. ...r; ... . 0"1 C\!-: .0..... a:: 8 >-;:::.- .c
eI)..3I:C::n...o_...5b'-o
___
. .
niC1>-
el::!.a'i-g..iS 

 
 


 @ C\;C\; 


dc:i ...:
 
 
 En. '?-B
:I;
 

-a D
-
Zt::=
.a
-g i:;.r8a..
.c1:b..=:! 


"'>-'.' >-
u""Q)o.b.cb't:":
n,' cD' cucb"t::::. 
 
C! 
 tj
 "'

J::I:'S-S2 en 8. co 
"-1ii.i3"'U c:: CD
.:! c 
CIOc

O.:g
c_. .(J)t1
3:(ij

E
co
 
.!!

d 
 
- ", 
o

 I! '" 
II)-C: .. . 2:;;{iI
E 
 
 >,-
:!II::: 0 
c:: -...N
_

- 
... ca .
:> S'...a.. 


..cE
cn.,..;oa..a..lL...f-cE
3=ocaa..B' en 
EC>.
"-- ._'"-0", -E=!'I 0" Qg:!
 

 
:o
 


 
:!"
 

 8.
-a [c:;

U)C5
c:i 
12
 g'::!: E U Qj:>--"'-u-'" In- D c:: co !: ... " 
_, E =i:'N._
U
O
3::'0COD __C'oIIl')
CIJ.
 
_ 1l')-::::JOel) Q:I.xCJ" Q)oL..m -0 -C"'}L-::::Js;! 
a)x . 'III: 0 E 

.N< 
..c:g tj-gNJ'"I1I
-o 5C1) 
5*.

3:
8

 '
08
q; 


 
.mm--I:Q)i!ni-8
 .E
-B
 .NE_c

eni5. 
"
.- 
e"5 S:l:
C'oi E
-
E


 2 n;5;.!! ..!i 
 
6:..l!en
.ca.. . N... 
-
 ("(J

 ..R!ij"8 . 

m 
 
"- ::::J:I;OEfti_!!cn.C.:;::;;
N Q> OO....c»GiiQ) 51 ., 
g-on-" 
Q>="O- -." 
 E 

>--c " 

lno'2:'Oc::.nCO""::::Jm-u)N 
NEGC::C 0.- 
lO
cri g 
... -is..! E 
:i?..:.&. 
 ND: 
.g o.i5.a.. 

 I! 


c:c 
..I 
11.1 
- 
N 
CII 
11.1 
- 
Z 


n,. . cb .:a . CD m .
19' ..,;" 
j. .c:.cC.c "is.. £!.u..5l -a; Q) CO ! _a Q) a.. 

'" .."' 
 '" ,'It C' J!!> 
In i5':::J.B'I J;! -e N :!II::: O . 
J! I! l cn ca
 

 nr-"C coco
 0 '" N co.- 
'" N'!";: .}: :Om...", 
 
 D
"R
.r 
 :;;.
 
'" "'51", ..,i;: 
"'-o .92 
 -"' 1 "'- 
'6 
.
 
. ", " !j
.... I cQb ;0.<>.2 
- en.... - N c:: c.n :::::::E: 1n:..J 
 ::;; Q> 
ca eI) . "'cocaQ) ._ 0 - 
-c .c 

_ 
't: "8.:1: 

 
 -r::::E' .g
 

 
"8 ..-",-5..
8. ,NE .Ii 8.-8 1515 '2 E51 '5!j", 
e 
""cl)'.cEIn 
2"c=SoS.p
lnJ»-A-A-.!!s
c:
 
-. "' j "'s '" 51 N._.. i -" C>. 
 u,, 
 .
.. 0 "-0'- 
co£'"e.e :It--.... ca 5"'" >-i; ° e- I!-c- .


 
"6E 
-5",=
 
i!;

._"8EQ> 
 ._3 E"'-' E -"''' 
Wu
:::JOOIn
a..OONO


co

wE0(/)
c)
 

 


8 
,..: 


o on !i3

 

 cO cOcOa) 


= 
 r 
 
 
 .\i! 
 
 d> .,1,. 
 

 
 
 
 .
 
:S! "" !t." 
 
:5 
:£ >-E 12 ca .
 m. 0_ "'. u ..!!.. >-
 "'''t:::: .E e 
. _Rcce Cii 
 
:
 
2 
 m::J 
 cC 
5:::JeI) Ell') 
.lj :::-"
.

 '? 
"R !i!jjR i ;1; e 
 
 ::!..
 
 ]1
 '" '7 : 
f 
i
 g 
 .; _

 tj £:! -c: 
"E 
-N 
 E.tj
ED: 
 i))
 
.!!'Y"t= 
.Ii) ....
cnE;g I:: l:eI) 
 
 m .- i 
UJ
 x mca
Q)eI). u . 
 "21::.5
 
D. 
 &.-8 
 en .. . 8 
 S2 e 
=>
 Q.I N
 tj ....
 iJ-e 
 E 
 
 D o
 '?


:"Q 
£ ::::J-cR_:::J 
cu>OG)&. -. 
 

'Ui
.... >0 ",E 
m_ ::::JQ:I
L.. .!!c._-..'-ec:: R-ijE A 


.;i-
.g
.D
 i-m i -8 i;!;S .
:!:t
i.:1
 ... 
> 
 N 
qiP..E g,:g Q> 
 . '" 
 -."'
i'E '" 
 "'.
 ,,-::o.
 E ' -'" i5 ",.->.f!O N!J!", 1;1 E 

o't; '" 
 > 
I- 


Z

E&:aa
3:.s

 i
i6
:t


-

,g

.g

6
c.m-
Ic%fijlj
 I- 
8
8g
 
 
 
 
 8 
8


 

 
 @8

 
 8 g
8B

@
 


cOcOm m m g 
 
 

 
  m m 


d 


8
 
 tl! 
dd 


on 
... 

 :J! 


 


5!!i3 
m"": 


0!i3 
"I. 
:!
		

/Skan_17_0001.djvu

			. :!o 
_:.:: - 
cc - 
CJeI) - 
l1li: > 
N W'.... 
CI -W 
iii: !:- C'I 
0 'eI) m 
UoI . 
m 
02 t- - 
cc - 
l1li: >0 > 
- 
z 
CI t-0 
t- 
. 
.... z 

;! 
ND. 0..... 
o
 
t-. 


. 
.. 
N 
(/) 


::; 
"" 
o 
.... 
. 
.... 
o  
'" 
 
.. 
:;;: 
U 
.. 
-C 
Z 


::; 
.... 
"! 
;;)N 
, N 
....
 
N<> 
"c> 
::E.. 
uGi 
W'N 
-oo 
31:.<: 
-- 


.. 


f 


, 


I 
, 
, 


\ 


.;..;.c 
,c 


,. 

 .' 


<- 


, 


, 


,/ 


.&.. 


... 
:i5 
II 
:0: 


':':I
 
J! >.- 
..e- 
N:!': 
'" 0 e 
,.,... .. 
I:! ,., li 
Q.
o 
_ N "0 
_ '" N 

 .= 
 
-.. 
::E Q.,!!!, 
.. .. .. 
e'" - 
0"''' 
-c
 
- -;:.- 
.. N ::I 
.....N 
C....: 
.. e .. 
N fa U 
:d ':; & 
"'... 
..-'" 
- ::1- 
- .. e 
...
 
 
iii
8
 
!,.Ef!..a 

 CD Q..c 
... '0 _ u 
e _.. 
CDca-c 
N,J&:.J&:N 
CD... U U 
.. ::I i'- 
Q.
oCii 
cacamoN 
E... ::I 


CD . "T.: nr'::J :. CD :>'.1_' . I 

G)_!:!_..!II::;:-._L..fU::JO
 
> L.. N ...... u 0.- 
 - ...." 
O"C-c 6'0 "ij-":i:D tt. 
 Q. 

 0 0 
 
.. ON'i 
;.." 
1I)..!II::II>-c"'C"'C::t: . ::;::;.
:r: 
-CmOJCDo
m:>.:oCDo 
rut::-c I:::! tJ)u.. U c: e..!ll::"c '" 
a.
 
 a._
 .9:! 
:;:
.Q:i 
&luo.J:::r:

OU..!ll::C:C:: 
N a.u .... ftI :;"j:._.J::1.i: 
irir.Q»
ftI 
Q.m o
 u co 
-- C1J 0"0 tj m -(;;"C CI>'
.a 
:J:"C.3I: N"S: N..!II:: ., Q) ca No:;:.!! 
cG)-c>mL,.....:r:o>CI) 
::J::Jom2
o"'C me:>' 
-"LL-" E "C IV::.. 0 :r:.-"'C N 
o .. !:! > CmU 
... :>.nr'O OJ "C CD.!! GJ:> _ 
-C'-GJn. NC.-:>
 

 
 
 
N E :r: 
 
nr'x 0:si...!! >o..!ll:: Co en ED 
N CD:; ::J E - c>..
.J:: 
:>.o 
gt:!CG'N .o.ca.:rl$CO 
D.o.0 U)
C) 
!P 

 
.i 
- N CD 
 D.c 
 
ca a...::J._o ftloG)' 

' 
 :J"
 fiii: 
a.
 Wi 
"!J. a.N
..!ONI
 
- L:O-""c .- 
!..
 
,

 [0 co E 
 
-- N
>' 
 ;:j"'- 
\';:.-NftI_._mO 
Q.
:JNNCNn. 


. 
 c1s:l:NE..ZbobbOJcIs"'.!!!..c:c1sb.!i....:I-.-'-
.-'-. b
c1s 

 -
oEc
BEcm

n.o
 
£- 
Vii 1J1 
m
' ri ; f&H
!.. !

;
. H
 
!jjI n 
 N N c oE 
 8. 0'::': OD N_...., o.cn o
.J:: 0:. Q)
 coN- 0. 

 Q).30:: "C en _>,
 c.-.-uQ);:IIo L..o. 
"'-::::;;IJ 
I!E
e"12 N
coUo...J::--
mQ)...J


Q)E:s.!!! 
.. 

 0.-8
"E E-1:? 0 E?'t::
:a-
.
 
 

 

 >,.3B
.E.gi 
 
!I!!!!!!! I 
 '
'
O....
'.'",.H!."..
Q)::::J-.DC
cuftliraL..o 
_ 
coo -m
o
::::Jo.-

>
N

O

-

O'o. 

 
 oo

.o-gcL:

-tj"t:JC)::i.!!! E 
[/)tiftloii.::::Jftl°E 
.. :J;o."CoCP'._CO-oL.._L.. 
c.._ N N
N .cn::::J 
"S . L...;;;;j c..
 COm 
 0.5 N 0 CO=:S II) Q) tL
 iJo.5-a.

 
. x
 E 

 
'5 g

 g
 E ...::]!

 5.' .. !ii 
 0 £ 8. 
 E
 E!: 
:::J ... cuN cnCIY>.OCt 0_> 
(f)N4D- .- CN.c; 
- 't: U 
_.U; 
o.o-
> fti'gcn"C 0 ftI 
:i
 E"E":I: 0 0 


 co3:N
"O-iU
ftI:l:m_.S E -oo. _ftlI:..!!!Oo_ "C E - 
I N
::::JOG)NQ)c
NL..m 
cEmco
co.EG)::::J 
U'C .. E::::J 

 ?-
-o;U 

 .. L.. = 0 :s.!!

 0'- cu.:! (1).2.1;: iJ 
. .. -a."'''' E u'- N O>..-"N;....O:;j E 
c"'N 
-O'°E C .i.- _ ED .. U) co

 >,:2 $. 
 D)
 -u e:--::s 
= ftI
.
O E 


Cm
m

 .. 
o

m4Doi

"OE 

 ... 
 1)"-- L..---CO .....ECDs'xn.--u..o 
S
m
 0 

0Z
£_ N .::::J
E N m>,

X
.CI)
m

 

 -.-'" - NO" nr NC 0 
 >0'- -- 
L1.. N.c;::::J=t; 0 

 m DlftI 
._ -.::: C.__
;:110 o>
 N'B 5 C 
..-c0 l o
Q) .N.. o

CP'
aOL..OO
o"O
:.
 
c2 -ftl._-=.L..._::::Jc-cn
.ii..-o
a
G)ftI
.Q)
;:IIo. 
_ E 
 E U c..
 Eo en c .. -0 0 - i 
.J:: 


>.oo!0
0
oNogcom
06N
::::J E >-o
ou .. 

 U C c..c..o 0.- DS

 a> c c 
'1J DU
.3I::: o.
 0._ 


> 
2 
o 
u. 
W 
...I 
W 
I- 


.- - I >, I . -.. - .. -.- -- . --. . I QJ..L . cb - - 0'- 
m

[
!i
 
 


im9

 E 

m
 
 

 
.
 tj -- ftI::J_- 
_- .. _... -
 
 


;a&R
I
 
2
j;g


=

> 
-J..I-...- NN l hOOO.,,, m ",.,

..
co",,_ 

Kffi
 

Bn.- 
mmw


a

NN
Qm


'h

 £
b 
mcwc-


a
_a

N _offi. 0 -Eo 
 O£5 
s '
..!-Ns
.
a
W
.oz -c d E 

EO

6N
s<-

 ! 


::::J
 _ 
o
mc


uc 
U)


 
I- Ort .. -<>-.... _:t"__"
",ON"" J! w .N.. .. . 
, 
.... J 0"",0- e- ,1,- '" 
_--c- CD 
o 
2
{j=
0C>
--
0


ffi

 
zB
mmo 
oD::O.!!-cn 9! o
 N.!!
 J!N o
 
 fj:::l: --'s:i3"c m 0 c.-j,...., 
!?
n.s 2I'c'S-

-" 

.!!'15.n.", 
""X
.E!!! 
 -c RIj ,,!;t 
loA. W-L:--,JI:: 
 -4».-N.> -".<: 
-'8J!!j-!!....-i&-"'
 '-BI-
-">' O ooJ!-g..,;
 
&ti
£u
<


OM


S
O N
mri 
-

S 
.!!
gs
tjm!N


6 

.o

-

oa-N
J!
 

 

.<:. 
- C .L N:S 01 " 
 _.. n. U -- 
 w - 0 C N "" .. _ 
.2!.!!-OO-:N "S.c' ftI 0 ,j,;I 
c>n.
MI
..J!!
a-- 
::::J::::J ocn::::Jcu
"""

 
cuii 
 Q)_
.cO> cu a.?,- 

o:: ° i C"::O
"""
::::J U 
o c. 0 0 >,.- N 
N ..._ 
 a.e!- C 
 oo 
q.- I: 0.... '" 
:; 
 
. 
 0.0  
C) 
.- CUNMC >, 

.a-G; (';.!I!
ftlN.!2.g C 
2Sii £!!-6
..5 0 
t..: e 
.coon: a... , 0-5 
u.iJ ."0 0.....; o
 CD"CO 
ftl32woo.::::Jcu0Ca
 
c N -" Q.) -I:::J: tt 0 
 
oN -c " C 
> _ 0.- . C 
.. -0 - 0 
 - c>a " 
5 
 >-£.0 
 I!_
.Q-a.."...;.. 
-c..1:! 0 OCo-c>.... 
8 -....0.-2 U).J:: Q.0ii 0 c..o 

...-c.. 

n. E 
1ij.g 
 
E -iii
..5$.S"SO
';::m' ... 
0., 00 --- U - '" 
a..-oci
co>CD_-mu 
.!!! c>o 0 2'-'- 2'U 
.. {j 8,...: 
 .
:>! :: 8 2.. 
 


cc 
l1li: 
N 
CI 
- 
l1li: 
o 
UoI 
m 
CC 
l1li: 
- 
Z 
CI 
a:: 
l1li: 
. 


:; 
>< 


->,::J.- .m' >-1'11"- III) . cu m e- G) I C\I ca' - -- - . - 1__ _ f!. ' - 


--

 E - N-
- O - 
 
 Z .-oo

 .... - 
m

cap
 

 
O
C
N 
 

-- :. c'" ",M C\l e 
caCll)
 "C- 
cubca 
.OM 
G)

 
 -m cao

-
 L.. m
oo!
 f 
c:¥
 
_
.r; - 

.::f::J
. £ III 


 0 mw _ cB.-.30:: .c 
m,o.... 
; C1I 
 lIS C g
 _
:;::o c II)oftlCO __ 

=OM,g.-,oc( ftI.!!! 2 ftI ri
 fA 

u

tL..
 
mm

B
o 
>--I
,o
En. 
- I - . - 
.-m 


 O
.30::caNUO.l).£:J -0 ftlC1I
.- 
.ccoc.. 
C")." .Jo:.
 ri
..g 
 L..O
"(/)
Q.
!Ct)
I:
=..JraE_ 
oC'\l
re.Jo:.CI)o 2N
iie!>-E ..OU....:;NO>-t:! _.
cuBCG . .
ii
 

ri
.


 

I:m
 
ftI 
ftI
::J

E
ca


C.
 

c ra 4)1: . ftlra"--=.30:: OCG).::J 1.1 =1.1 1.1=0 _-- !
5
 !


 


B
gi


f

8 
oo

pN

u
E
E
$o 
L..
" m
 

c
ml:m
 


XR$


"C
m_

cC1l
 
I:
ON .. U ., -

(/)


::J_ ..  
It! 
. t: 
 3:
m.- 
 C..-N-- -.- 
"o.-.JI:..c; 
NO 
l
ii

!


i
1 
 
I 
I
i
!f! 
  

.
:
 
. I __ QI 0 . "'" 
 
 . I::::!: c.i;j c.. >-= CI.I 
 a 
 N m 1::2 CD ra.!! _ C GJ 
o..... E 

-
- 


_
m"C
 

 u NaO z ftI R

co
5


5 
NC\I C.Q.MO
 

_
CNOI: .JI:
 
M .....L..COen
CII)L..


 


E -<= 
 -. . . . . I . . . . . .' ", ' -, E - :>. -. . - ,, - - -1...""">- - 
- 0 
:>'G)ca >- >-
- I: L::::J I: 
I


- 
 
"
 II o
C\I-m


-N.r;WcC\lM E I:
G).r; 

V
l.Im
o nr -.c o $ 
N_O
 _m C\lc.ra"'OC\lNM. 
0"Cu _0. E - - 
o-o 
l::c.... .1!::i"(I)
 .0E

 _0ni:g::::J1!!:go
 .JI:

41i::Jii 
 -(ij"CUo.JI:
 

 0 cu ° __ .O.JI: Q)O __ >- 
 
 _ N-- m C N ra 
i

2

cao


i;

m£
R.

 £::J"C

.Jo:.


c.

 
0

R
."C0oN
g02
co-b ::J
2aQb,0 0.

::::J2N
n31!!OEE-c. 
>-

'_N  
NnO
-::::!:mcaoC\l>- E "
-.Jo:. m
ra
""'1t! . E 
ra
ftI.30::-i

 
1No.cI.l

GJcE
m:2C$

 
'
r
m

 
-,00niE

2
.- E"" w. 0> -il:o
BM- EO ._.C'\I.Jo:. ., = 
 
n

=
N 
.. .30:: I: 0 - 
...ca .3o::
;:110 
ra 
o
IIIKI


 . C'\I
o

.
e
E
__>-I:D8e
E 

 . 
ocu '>U)D - >.GJ.a
 l:c.m:cOI:>ra0L:Mocao--......cun 
o fico 
-- L.. tj I,() ::::J 
 cu -:= 0 
 >- cu 
 ..:: N OQ" 
 0...... 
 
 -c: !!(.c m E 
 t:! . 
_I: mEca _ 

 >-
NI:O
Wcam
razg. -em '-"'i .
(b 
N°riEra5N 
>-ca

&0
N_M

=...OOM

N


W-
 

 g-
 
[j.2 

ii cu2.g-; 
 O.30::.g 
g-a: Q) ni
 


i C.-
1i 
_
:S:oc
C::J
N
""'
:g,. EN
 '_L..,!! -N1!-c
-


 .-c 

-'
ra2°
ra
cu_
 caoooR
bmo o
oca!c.

;
ra 
c.!(bt:!l:nE01:01:1:
I:Mc..IIIM0Nn E


"'m.
_
a 
 
-2
 
..'" 
'-" 
0._ 
;;;
 


. 
.. 

 


"':C"i.!. tb N cL 0 
0- co .it) "C t;j a 
a(U1- a 
 a ...... 
- CIJ D.....; en .. .... 
::::J 32.,9!::::J c:o m CO CO-iij" 

 
oc:o a m C! i co::! 
"" '-00 'f -:;; 'f iii 
'" 
o
 ' 
......y ...... - ...... 0 0 


 
 


 
 
 
 co 
3 

y 
 "S
C:O N 
 N 
 .....;
 
R
 mON 
 ...... 6 J 
. 

m g 
c:o
 ..5 
 
 
 c:o
 

£ 

co 
 
 
 00 C!o 
-
 ! 

; ! - 
 
 

 
,, _ :. erio 
 .
...... c. II) 0.. 
;:110 NeriO .

 ......-m 
......- .£ --N
 "S

 
 32 re
 


 
 ;g-i:t
 ......m; m N --
 
Nx 
 ftl E 32
 O 
 


 
 
 

 


 
 

_ 


 . O m 
 

 
..-:; 0 C).o::::J Nn......; 
 00 


 eri :j

 

::::J 
 .....; L3 

 . 
 ......
 _ 


 
 ::::J 
...... 


 
 C!"'=Ire Nftleri 
 
 ......
 
>,... .. m .... 
 C::::!:
 ...... ..... oen 
CO 
 N -. N 
""';".C\I 
eri :> . ON :!II:: cu...... ...N cC:O . 

N_ 
 .
oo
 0TIN W

B

 
I _ L- ..C}I:> W Q)Si O--C\l-i...... 
0... .Uaz....-o .m
o:: 
 g ooIilN-Z 


g
mo
 


 cm0
OcuO"""OWCC\I
CU01- 

32
Z


:!II::


NftI
m
.o-0 
m
0C
O:!ll::0a0
0


 


(I) 
'(1) 
111, 
iN 
,-ID 
aJN 
I 
0": 
,!:
 
0'- 
iui 
ffi
 
O
 
0'0 
.. 
,!:N 
.9
 
:J , 
OJ 


.. 


....
		

/Skan_18_0001.djvu

			> 
>< .e 
. 
cc 
:!II: >- 
N 
CI 
:!II: 
en 
... a 
m 
cc 
:!II: 
- 1&1 
z 
CI 
a:: 
:!II: 

 
. 
1&1 
N 
a 
" 
. 
- 


cc 
:!II: 
N 
CI 
- 
:!II: 
en 
... 
m 
cc 
:!II: 
- 
Z 
CI 
a:: 
:!II: 
. 


. .. I -- I 
:;; 0 0 f! 0 0 CP.
 
I/) . Q. ._
 
: c:o roo g,m 
'r"" N..........'-c: 
ftI I. "">" 
...O_
._N 
'DC!lOtO
 
COca co D._ 
:..... c 
.!!() 
...
 N N-t;; CQ 
CQt::U0-c:
 
U) nI 
._ >.
 
cu
..c . N- 
c:
caN
.u) 
ftI U. "'C._ Q) 
, 
-=.!!().Q;" 

 _
Cm.N 
:111 0 - -.JI::"U 
-cfJoftl..riUJnI 
E

 o5a: 
=-......._ tnw -- 

o
oG>
 


oo3:c; 
:E0:E
 0.0 a 
_......ftI......r:. ON 
N.' 
 I U 0 
CD 
O G>
 0 
-=
.:!
OCQ.3I:: 
c:>.U)oo
cn 
>-N::P-u;tUru 
C::0C) .O-L: 
- I L,..- 
 0 
., E .... E.n- 
=- .. . "'
 ., 
:>
.- "N-o- 
-0 "Eoo::.u>I 
 
N-o '" ON 
0...::::1 S . N CU 
"CP AU L.- 
0cN. 0.... C 

..

ai
o 
 
rn.JI::III:CI)T""".Grn _ 


, 0 
e- '" 
.
 CQ 
u> 
 
j'J 8- 
-c 0 
o -;:: 
-'" ::J 
o .. 
'" 
 
.. 

 '" 
o .
 
"-.0 "- 
00 , 


-. 
"'.. 
"ON 

"'.
 
",.." 

 
.
 

G)
 
.- 
.- 

 c..:E 
-, . 
0..« 
0..... 

-'" E 
10 -=';: 
"'..- 

.- n:I 
. C '" 
m"l- 
.m . 
o .z 

..> 
I/)I-N . 
...JD.Cf.)m 
W .w
 
-.!!!-('\I 
mCON 


> 

 
< 
... 
en 
> 

 


.I: - I . m . . CD' - 
UN CD U c: o
 .- CD C) 
>--g"c; 
Cij"CD 

 3: 
::icn. o....E
.

> 
u :r: .- - 
 « -0 N 
- 
?: 
 en 8. 
 01 15 
.8 
en >_

 0-0: 0 L.; a 

ON
O.JI:::> "Del) 
t::.c
-

= 
 0 0 
cto'-CQ
f/)raVJ:E"'C 
!:U)
c:: 
.i:CU- 
C'II 0 Q.N ;o...,! c..m
 
Uj'U '
CQ>-CQCQaiSra 

 ;"':::
_Q.CJNm._ 
s
g;:,rn2_..ca
 

 .0.. 
c>-.. >0';: '" 

.s
 ra m
o
-c 
.=
 1

Qjm
CQo 
m-c° CI) c--...;:,CJ C- 
Ia oC!o--
 O>:r:: _"'0 

 0._ ra 
-- II) 0 

 
 S
 -c .f! 0'= 9 CQ 

m mo.m3: N t--c 
.- ru
 (j)"CU) UlN C 
mL..G.lCQ__Q)L..O_N>- 
ftlc.-N
mt::!
u .N 
'i:
"[]NOC.CQC"'iiU 
ep _
1:J("') I
I!-m 
n; .:.: C -0 0 CQ. 1.1. a.i-
 
CJ- ._:l:-c
.... :I:.Da 
o-o,
,Eo.CQoo 
m CQo 0 CQ= _"ONo 
. 'Ci'r-.:
ruQ-i:: en nr-..:
 
9
..... t-.. ru
 
m
t-.. 
,&.C. .--o0:l'u T'"" 
U) M 0 
 0 (ij 
 r:: N':-:O 
..J 
ca3:- 0 GJNO 
LU"':o>-G>II>3:-N - 
m - 
T'"" No- O -o cu L.. 00 
__o
 L.. 1ft 0. a...... 


I - I . . .. G> ,,.....-. I 0 I -- _ 
"3 o;"'o.n;
 0) !ii 00:5-3: a :;;; a - ij -0 
:r::t-..
>--
. - 0 .cro 0 0 a 
 
o - t::! .- 0- ,.... -0 . a ro ..c ....: N - UI 
E .
.Jr:::.Jr::: U 0 ep - ("') L.. (/) ..
 U co I: - ep 

i
 
 .....£
 
 - 
 N 
... - :> ftI'" . 0-- ftI :J.oo CJ) 0 t-.. 
- '3

.c' , o>.;=.,c en.G - L.. 0 
eep
G.lCQNG> 
 .....NU_ ..... CQ ..... CQ 0 
U "
 E 

_3: 
  0 
 0 0 . 
 
 
>.... 0 -.CO 1-. ru _ 
o
2>
:2c 3
NJ2 EN 
 
 f! ("')"0 W eno;;. 
aN-.Jr::: UCQ -c...3I:: >- I e:! N... 
II 
 C G.I -c oV) 0) 0 >--iij".c. C/J I ; .. CQ ..J .. - 
.-::::!:G.lu-OL.. ftI- ccu . _ "CU" 
 >-UI 

 ()CQO
O r::o__ >. N _ _ r::>- 

So'
 >- 
GE


 _ CQ 
 -. 
 N m 
G>ruo->-t =-:'(!I"Ccu-c: 
 C ::. 0 ... ....... 0
:I: 
'--JCl)- rnCl) E :> >.c -. =- M c:n 
m _G.l
ruu 
-moru ep - ftI - ...cu 
G) 
 0 C'IJ.c c >-0 cu L.. _.:.! C Ai m 
_ 
ftlxrn
-CUO Ulru_
CJ)
 
 - 
 T'"" ...
 
0- (/1m >.ep....
 .
> cn.31:: ep... 0:: 11). . -._", 
r::-_
N"'" -co:>CUC....- - 0 
 en ".1:1.1. 
:u 
 m..]£ g S 
.E:E I :i 
 3: E 
 N :1'..... ... u . 
.-m:>o
o.3l::Co.o __-oCQ :I' a 0 
 N 
'5 

 ' 
.. 0 ::-0; "-" '" ?: '" -0 Eo", :;; 0 '" 
 _ 
_ 
o
"E.j


""
.a fj g.
 -g - .!O
 ,It
;:-; 
DN ;:'--C::N-- - ep G.I ... -c enN_ VI ....-- 
.!! G> 
.c 0: ru - G.I:E 03 E N I CQ 
 a 0 0 .:: 
:;:; 
c
 E CQL..ECQ
u ,&. to Z -eftl - 
-
 
-u -JO::l...o""t-
G.I-(I)o 
. ..c__.!
 U;'" 

 ftlC/J.Q)Gc::
E

 ep 3: um E >'N 
 O;:::S oCJ 
.
"i)t::! L....J0 re-g
gT'"" 8
U) :r::-
E
 .o
 
rp_E"O 
i5 ftI
::E . ... 0.Jr::: OJ Q.i!:i :.::-cc:r:-S m 
 

 o
 i< 
a:.

u 

 g.
r--. z
c:( 

'Zro m oD: 

"3
 - CQ
'" . W'o 0 ?'-oo. >';:::z --'N 
o 0. :r::
 
o 
-o!r' m
ai c> 
t-"":.Jr:::
 rnm 
u G>o::.a;- U)'f 
, !! 

 
 
 
 .
"'" 
tr
-2.g
 u:;'.e ,ffi,g 
mET'""U) o:2
T'""O o
 N riM enU i5J!!l
U) 
::::»2 -'mu 


..... 

 
- 
== 
C» 
..... 

 


" 
..:oi 
= 
.. 
.... 
.... 
'" 
.... 
"C 
= 
'" 
.., 
" 
"C 
" 
;Z; 


> 
N 
W 
a: 
a. 
:! 


. 


-- 
-= 
C'Q 
... 


NNN 
XXI 
::E::E::E 
MID 
Men 
as as M 
IDIDO 
... CO
0
6roN r--. 0 
 
< (/) 


o
c
 < a 
 
 
O_-CajG)
 (I) ci C) Q. 
2."";

NE

 2. 
 f 
t-mO--oON . co OJ 
 

.Jr:::

 C N _ C 

m

 o >I()U 
 
 II) 
 
......N 
 _ _. >. t5' II) ...... 
!
ti.
c o CoU ... ._aT'"" < E 
a..- Q) N E C/JO.--. LLoa
 .Q-m(/)
::> a 
CQ._
 (I) Q)-N.D ::I_:::>m_ :I: 
co::- .c L... -0 lL.--......e 
.!! _ - co.;::; ci C. e C) -en.-.Jr::: 
 
-"'.>< 

 
 E._ 00 >000; "- 
N c-- m£
 Nr-.: 0 0.- CD' 
C/Jruoo
 ou m_m
..c o _" 
= L.. >-
 t::! :J: 
!! I-..c "'" 
COONOD._CQCD "=cn-gT'""...:K: O"" E 
OC.
N I CN::i5 C) m -(I) 1ft 
o CQ co r--. Q) en 0 
.-:. 
7a ru'r;: 
"";:ii-c._
g>.£.:.! t-t>
co

.Ci'ca 
r--. N '0...... G.I..c: 0 
:::>r-.:""'o
 01 ", ';:: 

co O-N<
-= 
t ......'i... ..C/Jt-C/J L;_ 
N _:::> COOO 
o':2.T'""::>Ui.
 
oO-c5
O
.iU' r--.1U_e a_CO 
 
_MCQo-c:ocnN N.3I::O>- . NoU) 
-mc -ep O -U "O"'O"UC 
 
o W_T'"" >. ca:..COL..
CD._ 
Q.T'"" ru...... O._
.D C;:- N G>';._
 
c:(c5
_
O
O 
e0E
.:J:cac 
.M(tIO a I ..J
 °OC0:t0_ 
mr-.:tOci
.
_.::E=
ECO


 
6T'""
"":
T'""
'!!!<9 0 N w N :1:-- 
..3I::c:n .coG,) 
:>t- "O-CO
 
_ m U") ... e NO 0.= oN;> 0 C O:t: 0 ... ... 
m - 
<3,
 -g a 

 
 E O U)cri 
:J> 

 
 ----- 
0)= L.. O).....:;II.c N:>= oNe __ _ 


rnE
&b
 
 

 


6 ca
.-"C_
O CQ
 
 .
b= 

o--
O L.. ---0 00
O NoCOO
"O 
ep C) Ic.
 
.. C 
 Q.. U.,k: N . U L.. 
 "11::. ___ . . _ 
- en '0 "' - - .. OU ", . c -- .. ru....:::c "'.N 0 -.. 
(/) .-- >.(tI --en en -:. ..,.. .-C.- 
>.-:1: 
- c -- -N O T'"" -_- ., :>rnC c-C T'"" 
_N 
= 
 -- C Q) N CU..... ' 
 _ 0 Q, :> 0 - -...."0 
3


CQ 
 . >- 
U :E'
g 
I?'-en
-e _:>0 ep 
:J:.! 
I en 'U N N ep 0 " 
 CQ 
 -.. G.I C I/) C 
-

CQU u O
 _O

 
ra,N_Oa C ep 
ep
a
CU. .
 0.. 0 
co2..- ::Ii::CUCQG.I
a..
 >- 
C& 
I::! 0 O
- c . 0. :::1- 
 -0.Jr::: raC:: Cc<') >. 
 :> C 
-0 
 m 
 g I .;.;; E - 
 = -0 CU Z N :J: ep 
 ";" m N . _ 
 

 
ax 0:;; E . "' .. 
 CQ .11) CO .Jr::: 
 II) U C'IJ - N 0 3: U - II) 0 0 
N -;:- vc_ CD C _- _:::>ep
ooora E ... 
 0 
:>.-:::I
O-cco cu c xo- .. 
:"
 U o IU)
 ._ CO 
 E 
 
;> - -..... C ' >.- - 0 
 N .- . ?'- , E OJ II> 
 ... 
-= ru 0Nca "'ru'
Coftl-c .C;C

C) -:>OQ) CD ..,:..:;.::1,,;" 
6


 i-
. 
 

 
 

8 
G.I ra 
L:
-C c:: 
 CQO ep , c:: 0._' T'"" f =
 ::::J 
 =. - 
aQ)CQrno (I)
 -
T'""..cm>-SG.l
__II)
-

O.Jr::: - _CQCO
 

ffi:..:J:o
7a' CQc-N
r::L..
_oG.l_
rno:l:CD 
 _UU
C 
... 
 
 ci ru" - . 0i: G.I - 
 C o.:J: u 
 tj .c. CQ - .;; 
 0''''' 
 - C 
.Jr::: ro 
 .Jr::: -Ci N E Q).- N 
 'iU"- 0 0 .c 
 _ 0 = -J m C:;II NOD 50-. 
 >. 
O.Jr:::UI

_i- 


:r::

(I)'U-_2
EX 
 _
N
N 
" E 
 .
 .
 
 .ui -
 
 CJ 8 .E.
 .- e .
 
 :i -5 
 
 e 
 B 
 X -: 
 2. 
 
 .
 
lI)_c - E .--...: G.I I>O---C:-:'
::. G.l0 coOC 
G> - 0 
 
 
 (1) (tI. .. - 0 E - -.; E" __ 
 II) 0 
 N 
 m 0 E .- . , 
N roco.-N 
C.D - Nep_ 
 :::>L....
 . E '" 

 -
 E . -:. .1::' co:::l 
 COlli( 
 0 -0 - "' 
 ni ;:, 
._ U) O -
 2.. . E 0 
 T'"" G.I 

L.. :;II .s_
 N>-m
 co _ ___.:.! II1II::....,- _epep I C 
II1II:: 00_ CQ 3: .-Q)IIIII:: _ N - c :- u- o N.. N u .....:::>O Q)o 
-N_...,.,.O N 
- - - - 0 ... 0 - c 0 :::I 
 en >-. . 0._ 0 (1) 00 0 
o II) C"II II) 
.... N..J :E I a 0 0 W >'0:E II> CQ.c N v 3:.31:: - N co :::I >. . G,) 
::

 .


o.2

 .
.
c.


O:E-ge» 
O:-...
 ' 0 a.c III( Z -0 
 
 
 3: 

'Z ru Q; 
 = 0 a N 0. 0 .:n 0 -=.!!.i 
I/) 
""'o-


o:: > N .Jr:::'

OuC)OU)(ij"O_. 
U)W._c
 
....co 
.Jr:::0
. mo......, c -_0O::?,-C) ep O->.Jr:::m..-.,lO_ 
'U 0 
m.!
"" 
 Ulo
Em i::

 ;..
r::-
.... 
 m NW 
-=o:: o-
o
.
 
 Q. 
- 
 L; 0 -0 
 r-.: > a - 

 - N "' SU) 

 Q. 
 x 

 ;C.!! -.q. > ,g II) i:: 
mUJ
D.Jr:::..cT'""mEUm_:Eu
c__::::»c<')II)UJmu)
U)"Oc


UJ:J:"O 


i .-B.:i'

cb'1.I)6 O
cbcd-ECD
.;;.E::. 
'" I'J 
 -0; DlC"'la: 5:2 

 . 0 cCJ . - ( 0 -..... U') J2C"'l 
r'!:!o.;
 r'!:!.s:
 CD caUJ 
rG_-:I: CD::>
..... _ "d" '" C'oIM 8 0..... . - CD..... ca.....
 ca_ - C 
LL :t"L..> L.. ......o>.C'\ILt) E ca 
 i5

C'\I Me 
 
 oS..... C 
 IIJ CD . ....:."' N a 
asrG
 en..... CDLn . .(i')..... __N c..o(.) 
::>--",E o '!!?3-EO C>"'>-"'-.;P. E =- 
. a...1? . enccl) >o
""'n;C'oI(J)o -.. -"'€VI
ItID
CD W -c .ENC")..... 0. _...... 
-c r'!:!y 

 
CDe:(oen"D:> >o
u&;l!I _C:::::E1j 0 CO:iZe- ..... - Nc\iV.
s:>oCD' .
8 
I
(/) 
-

 
 
 
ffi"'
!;!

5 C 
 g


 
 ::a.


 

-g
.gt
..: 
o--8z
 
-5!d: g-
 0 z .ij)
o
 
 :- 
-:.U) s! 


 

"'::::E-; t2


 

'" .:g""E 
,. 1'i:!!"'_ -"'s-
'" Os :S"'
.- ..,,
-

- 8 _-"", 
N-I

en:i;r,
iS>
 
.;
::LfI

d

& _ u:i8
-l

 
 

 S [

::J8 6
a
 
W
G' 
::::E
C'\I8
1tI c
.


a:

_
 C-c
-8&hri"D cO 
-8 _


lcD3
.

-:; 


 o
c:;d::: a:g[
 =- tII# ) -B.
-
;::::
 
 

5!
f:!a:
;8.!Z
M
 
....1!I-"_.....N
_!I'- 
 '" 8
 ...."'''''''.-!!'Q "" "'"- 
8. c...."'0 
 ...>-.. S -"ooo.. 8 

 . ca..... L..-ca- an ..... -..... '" 
-
 .....I.I)-b..... Y N..... N C"}C"}",.J:: 
-
aj.;g-
.i
 
 

 ;;:::C)

1a 


e. II: 


VJcn
ui

"6

!

c:;
 
 


CI: 
u 
a. 
- 
... 
,... 
(It 


o iI
:i 
 
 

:8.

!:!
;


 
:II:: 8, - -!1 
 "'::J:!!,
 '
a:'- "S&Jii:!
 
1I)!1. 

 1 
 ];!:!

g&'

8
 
 
£
'E E t '" 
. 8 
"d" ..... m 0 en g - c .Q - 0 IUI 
 
- Q- 
. » 'm
_

 f
E  
 
!!! 
!?
 

 -!:!

{j-Jj 

 
.! ::J
o' i -'-j;j. 
 a:j S 
III 8 a:,., I '" c_
 t "'-"'.., "'''''!<..,!;I '" 8
' 
 

 
-:. 
 
 


 
c.....


.....
 ......2
.rG
 


 
- 


 s>o
-

 
I z 
2 
 

 :: 

 _::p;!:
 N::;:::;$

M.oI!U:j
i8 
C ) O 
 !;! 
'
I;!.... 

.
 E"

 ;o:2:
!.'''Q,-",
", -"'-
B" 
--08 
..Qa)a.h. 6115 3:-.
..... Q) ..... 
II: 
 
 &!:;j=8'
:H.:g;
 RB
.5 
i
lj 
J
lj 


'''' E"'
""'0 8 "- 
 ""''S.0a,''' 8 A,..6;,'''' E ""'"""",,,0 ..,..:.::;;.... 

ei5-3eL....cI:I:
C"'? 02 :t:-;:::NIl'!.....'"": -,.........."-0 j rG 
 cac",-ih-C"'l
.;:::Ij::U"'l:t;: 
is c.. nse:( . . '" CD CD U CO . en . a... IC)"C ..... III: a... u.Q en U Q.1 ns 
E .;!:...."':8"Etl!-c---.,a::-6$
...
_!iJ"'
....' E [ - ....i:!E
-8U>E::;;
 


!f
.
.
!

 
 
;
f-
 
j 


 
:

:
 
 u 

 
 

 

-5 
!:7 

 
--.
 
*
-Eui 8.


 
-gj19-.Ji;!.g

g; 

ci!!! 5
! 

8::: 
 < 
catj-:-"U
.z!ius-ns""'-:.J::C'\I
"U.::


orG Et-mb1.3
 :II L.-N-DItI'
 .
"U ca(/) 
:I: 
 "i E..Q_
&n 
.
]! 

"iij CI>-2.ci
=f=
g 
n;ItI

 ..,. m5i:CJ

 m
 
 a
 ns:> 
8..

ZIl'!
"D.J::
 


EC\I
.soC'")gcC"?..,..
_..,. S!: .
CD.ci '7a...U) ...cE 
a :-
 


 
 
 Ia g
-I ':' 
 
g CD
:1
 
 


 
CI.
 C . 
=

_

u;= 
-
.i
.a::? 
 "" "'O>E
o-
a:
o!:j8"' 
 
8'''''' 8 E
.... 
 :;; 
>'-:!.Ii!1!I:;g.g
()1j1!l! 
-:-..:"D.....ca-:-8.C'!ee.
 Wo

. 8 .
.rtt" 
a:£:!..!::1 ::E"'
J:imU)"'::3(1;::::)CQ.1 
1 
 4!j
jl- :: ;-';'-.
:;j
:JI
 

;O
 8 

g,
 o :t :'i!m:!?-!i!!!

-8::>i5c2!
 
-'i E O.I'j--:2'i c-!"-e "'- c "'-
 i!: '" !!'£.J:! '" E - 
 10.. 8 . "'=.
 "--'<- ,"'S 0 
"is 8.e.
Sc5 0 8..
gJlE.ar.i?
g;o
'E
 (/) 
 

 e

 ° 8.ic ci
 
_
-
 fC!

 

C'oI1S 
c..
D
c..c..a..._:;II::>w"":::

"Dt-a...

Q "Cc

CI
en

.........:::.c.
>
U)

(J) 


S"':-rij 
 
 
6 
 j 
8
 
 
 
.ru:g >-(7; 
8
 ns
 cd
 
 d, 
.
:r
-iJ:i 

.


.a 

 

(1; 
.
 
 cW
&n g: - 

 
!i 
 
I
:

 i 
.
I?

 
iJ
 m


-
 I
 cn 
c 5 
o E 
. <
......
 
. 


 

E

 
o 
 - !3-g.
"8
 w 
o 
... -


gs
.g
Ia
E2
;;8
i

[E
- E c..lW a
 
... '
-=-.....>ocarav.JCI>'"UE '._-..a:
 O
-'.

L.-CN N 
. 


(I)
-i:2
5r..E:i'


J=.e
n;
 W a...:: 
a

 :


:!


 
 :
 
t!= t-U 

 
CDa...


E
E"""""'


NU)o of. 
8.
 t


:e-
I!! :q 

Iii1& 
fJ'
 
{:$-
 
'[:g]
jO: 
 
2 
' 
U 
.: 
 '"';' 
 P .2 -o
 -a.

 c 
g:r;;
.c
'';;::B
:2 CJ 
 
t-


nsU5
N 

U8:NCJ2
 
j 
 c -
 CD 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Z ,:a: m-55je
 

 EN
B
5!_
_

! M! 


 
£
a... fi5
 

Ji
 _ 2 

tj


!!! 

 f8 -
 mE"":'" E .9
 0 i!: -'-!a"8 '.!5!

 J:i
:
r-.ccn
-
c[j.....- .....
N. .c
ItI..... ->..

_ a...
_CO-8c: 
f! 
 
 
.[ 
 
 lh.
E 
 .


 j CI:'

ii

:U!:!
j
::!H!

U!J
i

 O ", 

'I U 

 
:;1.5 : Ij :::E
 '-"'C N 
_!Ea:'t:
 ucOg>-i;'
 ;"'12i6.o:C
Q) .a:-GiO

O:--.n-ttca""'cs¥ra.E
C)
(U
5!:C88L.l.c::i.!: caCDn;-::!:
 
:
 &. i
-

 '!i! ns 


-(i) 
 B 
 
 


 

! £ 
 I c 
Ji
B
 i ; i;! ;i 8 
J
!;i
i
 i
!:

 
-
 
j
 l ' p 
!
i 
 
! ' 
m .... 

 I . E CU')._ en 
 
CD..c"C 
 
 C ¥u::: ru . C5 r'!:! -.... a...- (.) .'16 .-.5 C_r=: CD ca 
CD 
 C\I "d"-N 
 
 c. ... r'!:!'-"'Q ns" l "'''' 
.N.
 cuca IC)c6;a.o;E 
en. rG
 

 ns.Q-'- 
 - -- ns -:- SZuic-c ca enCDECD.....-.......... -5 .

 ..........<[E -E"", 
o
::;;"R"-:I: :i::;;""u",.a
:!:I:iE5,,-,,-jjS2i'i.i ,,-(/)"jh
1!,,-:a
 Clof
:!!:iI"""'
E

 
 '" ']!


;;;!:!O;


-!i- .


i 
-9"
_E"; 
1.1) c 1.1) 0 I,t) I,t) 1.1) I W
N;::..... 
-


 
.
"':"e-=E
""'
.8"'j ro-....:;
CI


 
 a...
C»li5 :
:3" 

 
  ..,

 
 ": 
-:
..,
5!
.., 
!<1 
 OWl 8t!.",
"" !ii
" 
:!: j 
 Q>
 ':1!! N"" e-!J! Q>.i1!»... 
 ij -5 !i '.
 "-
 
 
o-'=!i ....0 "''''."'-8'1 
-- N 
M&nU') .nCDCD 
 
 cocoenencc_..... 
 co," .caC
en.....CD"=caCD t:ca..wCDU)....
Ct:
CD
_ :>0 C'oIftica -oC'!(.)r'!:! "1'"":!::"'I:t;:Q

 
...... ..... ---........... ............... ..... -..........-NC\lNN C\I .........."C.....=>
o....:.:iii!oo a...cD..lLfi.CN{)c..e:(
c: C 
c-c OCl

 U).....c........I:u.._ 


- 
-.  
III 
.. 
II: 
; 
N 
U , '" j "',. " , i:" e '. 
 '0 .,. 6()1j , . 
'-".
 l
 
 
 
 
 
3 
 .
. .J:!.
 .
 iL 
 

 "'
 
 :& m -g::> 
 
 
i c
 OCJ
 .,. E,. )"0 ...-8 
 '" I .!H 
 1iJ ",8..J:! -g.
!;!
 
 r
; 
 ' Ni 

:;j 
'"2 -':::::.0. i)j]l i)j. z ..Q CD me ca ::::E 
 
 e E 
 - _ t::! ca. ns W 
 >0 .g"C 32...... 
C'.. 
 xg
Dffi . -;.. 
 
CEI' 
 

 _9.!iS N i-:;.. 
. ca 
 
.
 -i c
 

 .a .c 
 


>o S2..
CD 
-ii!",,,,.!!),.o3:
 ,., -g.!;!'''- s.
'mi!! s<.g -as 
 -' 1 J",;,!:' f 
t! .I!! t8'
"' 

 JIl"''' I ;:;-'i>-»"":s:s",
,,,!If
!:I 
e c
. 
..... .i2' D.egg 
-E 
'tIJ e. 
 -
 ..:!:c'g :9
"-'
 '_
' 1C)g' is,..3 
 E e.s8.enn;CD.


"C-_1. 
.2!h,"i!i-'= i 
 
 i!: 
-"'''' 
I!!N
,,",;o
{8'j 'c5
 -::;
 -8 ::! .J:!N::>' .J:!gro
 11!E 
 & .J:! !!,
l;j
:£::> 
 E.;
E
 [j .CD
 fi
 _
"2
8..
8f:t 
fii[
"2
g:8
 

 
.

tj i

 
 fis

!ij
.-fi
 :i
.;,.;. 

>.,-c ...J m a..a:: c 
-N...J 

 N 3: a:a...::sz en t-
 :::J: I-
 !::f CO._ -Na... a... a...c FZ"D:'::::!I£ a... 


S 
 

s
 
 
 5!
!<1
 

 I;! 

 
 
 
 
 

 


 I;!

S 'S
!<1
S
 S
 
I;!
 
 
CD

 
 
cocim en 
  

 
 

 
 
 
 
 

 


  mm 
en ci
2 
 


c; 


D. 
> 
I-
		

/Skan_19_0001.djvu

			- 
= 


. 
cc 
:!II: 
N 
CI 
- 
:!II: 
en 
... 
m 
CC 
:!! 
z 
CI 
a:: 
:!II:   
 
"",.. 

 >: '. 
.--.- '00.,.°' . , 
.. 
y 


.
-NI"'.4D'" "ca.O'IDN'... . "CD"::::J'J'_'_.I;>o.IIIIJ
.c-'""".-O.'i"-NI"'>'"I>- ""j'O' 
: O'
 
 

 i3

 

;
"E 
:t:; fg'ii'a-
 .!
.
u;! 8.11: s E 
:2

 


 
E E 
 
8.
r

 ::
.
.- [
.s fi 
:r.;.E
.a 
s
-o
i
1i .E

; I:
 U s.x-:C
D.
:g-g 8.!

i .

 g
;; g 

t
 
 E.g
 5!


 D.

! 2 
-s:E

; 

!
 !:!f
 ;=:! !.

 R"ti 
. "'ca
CD"C O>-
0CC'O D.D:::c:n+lo.ftlNrr:llt:.-D.
_"i O
_::JI! --.;
CIt .I: _
oo.-""'.c >..:¥-C nc.....ii...= c"ui"-:-C 
: 
 E E 
 
 CD 

.!'E 
 4D Eu ti>o "
"':ra c u
 &..
 
::J E.CD.... 
 f'..:

 DJ!:D,!! 

.

: 8.
'ii': ..0 

i:
 ".0 i:'
 fA CD D C eD c 
8Eo W'"C$N 
O'IN
.DIPc:ntj;t -cI)o.UJo
mcu"'D.ftlcn'2C -1'01..... "... CD-uc:gcv"'C.JI::2-o ... _-... &ft.!!-:::IIz="Ccc:D.--f».D>....,
 ;,: Nca.!.¥.D.=Qj.! 
_ CJ 
 ::J N CD N":;:-.!!.

CI) ,..,U..!::J 
 .. ..."0 ....;3 f! c J 0:: ::&: OI 'U;
 m >-'::;'
 :S.- IV DJC

 Z fG 
 .!! N CD '" c.'
::S U 
.. c..o
.:! 

 >.
CU -° 0 CD !'G- U.
 
 E :lEC 3: 
>-
-U-Ul::::J-.19 
-... '--"'11 O
NO'" a
 0 i,;.c_.;.;: 1,)1- IG NUJ - U G)-C-E N.....N NoN -C-w,S m 
g'tntill,O.
GJ
U)E.Nc.?
Wc.mE
I:
.
 
t;o";'''''IG
.eS' riA!!:..m'm
O: .I:=ii.
-4fI1: 
'C-=-Q.GJO
cn
 ..'a
.2..:.t-oOO:';?:'.!"U' 


i['
 {:ii
.

 ;


 
 £
 [t
8t 
l


 h'[

!
 
i
 :i
;lg

ii


;]-


.

lt
j
 


 

 ;

 OI .- OI i:!E .. 
hl


g

..


]

{


 
 .


 


 H


! ;i
i
'[
S.

 
 h 

 
G>1U-!'fCIJ....:..eOIU_._::IN roC-o N
"" ..II:Uc;
 ep
Q)1:J>o....ro._G)r;C"'_>o0C:S1J)o'1I0>-:>G/lL,; -OCNI"CIA_OD 011 QII'-.-.r::. 
m NS (::! C Ch.. &.UC In C.Dc:::E:::E c.oC(aJ.-:
 0 J c. .!!:! :""1"C 
 C i: 
 mc ac 1n""1 N"C Q..:II:: .....D"C Q.Q.O ....In:> I,) CI.
.!.
_"C"Cm EJII: 0. 
-N:l:N I: I: 0 


I ftf" .1" C >-. CI)of!l U t :>0 :. ' . . . t ....e m' 
. m- 
e 0 
 "O
Ct"')"C N.__._ G>'::>JII:=;3.:.t IIIU
.r::. >-,C.!"i".!i.l: 
OGJ
 
U)mmGJecno
.D .O
 EI:.:.t O NCC
 

iW :s _- G)O
 a... E
U) 

.G/I
"CN I ' 
.!i.....- ci ra 0 4J 3:'!!'=ra ...:.-EEG);J.iiepcO_
-N-N

 :2 
C'II....U) "C ...._ C'" II.. 
.I:.D _ ! G).....:.tC'llJ:
. 0 
In f!I NCroC 
N0.l:_


_co -_M
"Ccn 
II
 N _OC'llUO m m 
 .D 
GJ

 
 
 

rc"C .j E"e.
:e.i g5J=

'!
.g7a 

 
 5 .

.
.
;
o 
ri>-&, a - .-JIIII". "C;;:J="C 
 'iiC.-;
:'
c-U)>orp", 
c"C CIJ'.!!,... , 
...., ... c t o Q.,,!! :J;"C 
_NCJ'- aN 2' CDllf!lQ) ... -
OOQJ 
C'II.i:Ei:s"CN \11 >OG)'iNO:S o.:!!
fc.-= 

 C»
 8.cg
 . - .CI 0 '" me C E 
'a.
 c..!!!L1; 
Q.
Ui N N s.s?"t:ICI)U. 
Cl)o
e 
In' O
o
OO
s 
"'-rD." _: '-_ ' ",, 
_ ,, - ,) ..,.....c.c:
_... 
& 
 -- 
 _ f._ 'i!-!5! 
E.. ' ". 1 ., "'.N '... 0' 
. . . It
 
 . -. 3: "'N ,,= '" c:.01 
::r"C :..---.:: 
 
 -oI:O'-.l:I:OCD 

 .. 
 1 "',) .£ c_onrCJ"C..- 
" " 

, 
 "' ) . O"'
N?oOl",
 

 
; =c
u
- 

U) -- 
 .-ep NOOCl)ftI 

- 


 , .._ . 'f 
.:J E 
 
 
ftj
(ij 
 
;;;
 , -I 
::.D..
a'i
C;;:; 
"' ''' O N '. 
 N O'._
!EoU)--I'CI'u 
_ 
J:: 
 . . 
.!! c
,g E:D 

epftlU' r _
.!!2G)eI». CD a; 

::E c: tIJ.!-.n .,.- N C.-:S 
 ra'- 
>,.- C C c.1'CI"C c-;.-c; 
:.

 J 
;:= D-o E N fa= 
.. Dc"'" >,"0 N.I: rIJ.c 
1:J 
-- G) .
 a nr- 0 C U U >0 0 
>..
 >-= 
>' ", fa.': .- 0.1: C 0.)t.1'CI- 
 
l:
cECI)...c
 
 ':"''''",G) 
 "_.L..
 OI ' 001 0 . ca"-:::;;:J: .. ' ..01 .. ' .. ->-.!.C&OCUO...: 
"
-"-NftI c- C-
C'II 
- N"'-

--C 
ftlU "OJ 'UC'i:"O",C.N>\OUC...;;tNEollni .._CC'll_ 
:tNC'IICIJ'"C C'II U.-oN....-NtQ::>CJ 1III:.I:>'I:-f!I 

_
- 

E

 1I'IJ>-;;:J_.r::.<
eI)>oU--00- 
U'U"O
.:! '" 0.____ 
 C N E '" E C C 
U ep ""
.:.t >--.... N o .. 
u C)-:t.l::!II::CD 
 ftleI» en CDt.,;l:'.l:U f!luU) _ 
'af'
ftll'CI
 CO mcE
;o CIJ'-.<5:g ftI E

.D :.r-!!.
 en...:., 
N;J 
.N 
_!!! a;-N J 0 c..Da._ E
o'c.
 ftI
 I!.:! 'E-u.cnz
 
rIJ
 . ._
 -U)U)
CI)cc
OC"ll __ -enQ)II'U)C'II U 
:!'i»
.


s:'i I: f:3
'u :'
.a
 g.
I:
 
C:.
'Cj g 

:g 

1:;J

ro::>e»nI 

NU
_
Q.
nI
"'_
- 
NO_U>-""1 .__....epOIl)I:

 '-'-c:a:
 0:ll
 .)t. 
"C.JI:"x"-N .EI'CII'CI::S--'-'_ >::!!._II)I: .U;.r::.-c,,:I'CI.!!.C'II 
en u >O'-1:J- -c U II C'II"C ... II ftI g,.a:)( en u
 
 I: C 

 " ....,
?o .. E .,..- C:C!-i!i
- .. 0 01 ",D.o 0.., 
:EJ:: 
"- S:': E o.it; E 0 ..!E Q) 0 
'fi--
 C ria.g,=
 CD 
epu_o.._", c.GJftI.:.tc.aN1:Jii'-
"""CuGJ 1:-- 
:=I rir'ftI C.CD .-- >0 C en .)t. I'CI _ C»' 
. . .I:_I:___mNftlN

o._
raclI-o . '::..f!lUII.l:
__ 

"'
cn
_
N1:JC.
Q.cn
CN_CI)


cn_ucncn N 
I-f'! 
...Jr.... 
C' 
: 
 
ct' 
-a:: 
C 
ct- 
[t> 
;:U 
. 
....,
 
0- 
ffi
 


 
a.O 
ctE-< 


0( 

 
- 
o 
c. 
N NO 
U Ur-- 
N E.
 
CI:I ".
 
0.. tf,= 

 
2::; 
o(D.OJE 
U
Z N -" C":! 
z.'{l;JQ-X5.3;2 

-w:l:Z:;u
 
0: --'N
 Q_ 

 
c:(O c:r:.C'IS.
 
Q :Zo..
 to:.a
 
 .-<2.- 
UU
 
C":!
 
U
iz
z


.
 

 
 0 r... 

 
00 N c; _ 'O;:f" ...; M .- I' r....: . 0.; 0 ..0 ::;:;..J 
"E....: 
00 
 ci -: N M ...; ..,.) 
 r....: 00 0\ 
 
 
 Z 

 
 


< 
ffi 
 u ::;; 
:;- z ;:S;;! 

 
 

 
;;2-< 
8 
lJ
Q Oc.. 
>-::>< 1;.,.. 
...J-
 ......t:::: 
O 
 '" --'...J 
0.. >- _ . t.:.:J ...J 
Z::C -- Q...Jr...cc -< 
0"" lJ::EN""""< 
 
I-:t- z < « " 
 !:::!. 
.... O"'-::E"'- ",: 

o: "''''
OJ<--' ° 
0!:!.;::;!;'c;
zB;:S9
 
S::;;""09
<"''''
UJ 
...JUJlJ...JOO::E:I: 0> 
2
::;:< ,001-f;:!jlJ O 

tn
t--co< _ ,...J 

UJ
':': U=>=> 
::J :..: 2: '" 
 '" 
... ' ;.. 
<
><'z.U '.N

:sE 

t.:.:J
tr.-...(:Z oow.: 
OJ"'O":--'--':I:
O'" 
, ,N::r:
"-CZI-° 
Zl:'>-I-Z"'I-UQO:"" O ::;::;-<- 
;000 w:I 

E-..J 
<""0:7.=...:1<0:>--' 
::;[;:;j

o

fj
 


z 
° 
I- 
< 
::E 
c 
S 


'" 
° 
--' I- 
< - < 
Z--'::E 
0"-0 
i=::E"-Z 
G 
;;!::E
 
Z "':0°< 
;::; ;;j 
>-g::;: 
0.. r-...J 0 
>-
 2::;:::;;S 

Z o "'"",::r:
O", 
....J -:!; U w 0 LLJ 
;:,<
::E
UOJZ 

::;;<=;
:.<:Z :; 
oC

;;:;

UJ 
...JS UJ>:>l:'t;; 
::E UJ<
CUJLW
 
....tIJ-....J::;E....J :c
 
6[5

 ,2:
1- 
--'<::0:": ,:;:1- 0 °'" 

:s--'< 
 :;:
 


8

;;:
0
 
--,u
 _ :tfj 

 'Q--,!:>
U
 . 
<:l;< .<00<0: 
c..O'-E-..Jv:.-'-:::;: 


ce-n..oM""':N 


-< 


,.: 
NMooi..,;;:a 


.. 
 _ 
 

.i!!
 
Iii! CI: 8, 
:!!
 

 
r'
 

;f"
E
 0 
.... .. l-,..

 
 .s!:l L. 8 
c5 

 o
- iil!! >:J!!- 2 ,
S =-: 
- z '!j! ::J

:i! f!11 ::i 
 
;
;2:2 ;;; 
'
3:


 i -.: 1f'8-::t rn 
8 ..""- =.. 
 

. -h
ono{!!.... D'! .",-
 "" 
a. .5 ci:::'i!
m
6 1&1"8. m
 .g::: gC)N;::;""8.:;..
'&2- W 
II: .",:!:;;
:o!:qj"" 
 C 
 
:;;;
!:?
 :::S!'II!-;

 Q

!i
 
 ;;; 
... i Ob 
'
u)ao c CD r- 
""'dCl >.m
t:::I..... _
m.;oo:c:un E ... 
1M Z 8.(j:g....
"' c 0 8 - .l'J co -......... .E
 C'I:!" SQ'C . C

..c[ 
- >-.." '-><"">-'!3 ... 

u; - f!!{j3:" c« f!!"S-"'-<> '" 0 
en 
 cCl
B(ij-e
 0. - u:i8 
':'::ui 
 
 I!.

 N C'CI
C"oIM
 

 !;1
{!i


 
 
 C :

-8.
:ri.g00  
.J:!i1.;. ri
8 - c 
(II 3: 
o 5J

S 
 CI: 
-8'i 
-:....
 
 -- "'jJs::;;-o a{j . 

 :2 
i:q


B a: 


 
i

:;? j

i:8 ':':i!n:
i
 
 
 

 mE

-
=
1 

Ntl

O


 


.' .. IS -- 
 01>\11 N 
 . . b' ' !:! ,.- ...."s 
I 

 . W L


 
 m 
'

 c

-o. 
....'" N is .8 
8 .Q-:' 8! ","", ' '1!!
-3:i! J 

 EJ:!"" N 
 1 '16 
!;j '" 00 .J:!-: 
"-!i I!!S :!10' - 
 
$ 
 
 a;.. '


 M ,"
:2l"'
:2
.


.D :!!g- 
CD 
 _ 0 
 Er-c 


 a:E 

 
 E

 

o 
 

 

o _ 
....C'I:! 
 V) 
"8 .g,::J 
-
 
:::
 ... 'a--"!iJ

.2!j!c 

 IS-:. .-1:.. .... ;::r-:I)!:-:::--e E "." _:jjJN S J:!! 
o _
ro 
o 


 
1 

e . 

 

8
!
 

 
 i .

]
t

 
9I-16
' O"!iM 

 16o-8t:! L- L- c. -Q
 
s: 2!"
oO

Z
:::8'cri.,;j"'3: ,,-B

 
 j,!

tl1;j.g-z 


. 
. 
o 


. 


d,-.ij::,
r.C:E.--
Q,' cb8i:':
E '
c.-E 'i:::: 

cLtn..cin;
---,-1-- o-!'!
--8'g,
 'N I 
 

 E U "! 
5:" .0, "'c-o 

-b:!o
::::EWU)
8:g
-8
9I

&g N


 
cu<:'S

£D1
:g t- 


-:-
-Ea:g5ilg,...::1;; 
.L::I;:i?..-: E
 
 


 - u)Noj-c:
 
 irJ_
 N 
 

 

-c
 3=

"'" 
N r c:

C'.Ie !2 co_
 I; 
fij
 ..m E . 75-
1"II 
 


-;-
 
 
 
'i 'E n

:!
 
 
 a
 
£
 i:1 
:;!:; 5!!'
itJ 

5- en ... 
-E 
"
8.N
C"""-O>.J:!1:!
"" I)!
O>- 0'" !is. ""E,,-.-
 

 l . 
i


-B

ml"llci
c 

D
 8 

N 0 
..... D 11) So.n-N

I"IIW
 1"11 
E
 C n;-.

 0 
,"_K

 [- n E -;:::":!! 

 :;;S
c 
:8:g3:.

!: ::;':;;,51.," E"8!i!
 

"" a. 
.sa.. e»;E..... "' j E::
::I:... ....
a... coO(/)-= ['!:! E:no 9:?o.n
 10 I 1:1) "" 55 mlrcn ><
.-:cn 
>8' -.::s:: N-'o::
U) >N C't.ICPCUc -C'>.I::.::MI..J .. C'I.....c N:::J 
EI-' 
 15 .Q.I!' ",!I) EI-- 1!!
8 ,,,", 8' -.

 
ci "'..... 8 8' - ..,.t! 28 "" lf8
 
 

n;:>',g == {QCOt:' 
(ijC"Cloi - !R.-o J;:
5 c:i c
 cn(/)m"':
.!!2 
CI"t: ti It>? 1 3= Jo:!::::Ec.. 
C)"i=3:_

.ua... c:
cngw 
 .....>- 
 ...6!.....=> NN cfi:: 


on . ! ' , EO> >-.. ' , "D ' .. . '" ' 8 ..- II! u . , , 
r:
 2':-m
"N.C:

-S!: 
.4i
.t= 
 g 
 .

 
-VJ 

:3 
CD_ cu. ::J 
 "":>
"'"N G)....-ocn
NO
co4 
. - 
. IN 0 I::R-C
l:1)nI(!)jgC\lo.-
EEE
 
"
: 2!lti
 N' ::.c::$!:::JE.B'I t:j . a (1) G)
<"--8.' I 
 
{j.. !:!"'.'" 
 

 S .,; S o -0 i!;"
.a;:II3:''''on
.!,!-,":jjJ .. 8. 

 

 E ...

 - ... >-
 ":jjJ"'
 ..on_.. 
 Q'" 
.gD..
cns 
s;! 

 


 
 E
 
:Gi 


 E.e
O 
 
:> N ''''E IItc 
 ....
' U I -- 
.!2 olj! N 

1- nI"E N ns I:: 

.fi 
 
 E .e IR ti1I c( E c( .a E 
"i I.t) 0 
I 
 [
U)c'J 
C)i ':
 
.

t::Jl 


 
a
 


 
 


!j 


 

 C)r:!
 
£
 ::I
..E


 


 
 >.s3 E 

II: E c......c:i::t . "

 
u: Bt-: 
. G) C)c( oK: (j
an j


?
 Q.' 

i5
;


 :!
.g

riB:: 
8 L:1 
 

=-:

 

-tlJir:< 
 8-.

 tf
 

 
 E 
.
Cz1 IUns"n..,...,.NI::....mCD.Qcn
 Q.1n1 Ncn _C\lE>. 

::.c::_N
I::
__0N

_

D
cnOen.EC\I
N_ 


J
(2.Q g
 0 
 F 
C !;I;,s:=E"3!""N" 
i5 0_ 
- 
:> .......rtI .al::nI 
., 1l).!9.n.5:iC'-"
 f3 
 
N 
 :;!&
':'
n':' 
- --8o,=!O
.%g 
:II _
..!Em ° .. 
=- en O
8.

 !"


 
W 
B{g
 g
C\I 
 
..IW :I: f!! .80J;;
 


nI >. ......;:»..... 
WN 
c¥)
-s5'


 
"U a

.
 
$!=&;!
=
E!' 


O;z
 :g j. i 9 .,.J 
 
 '> i ';f;>;'
[


 8'I ';'

!-U
Hnn
 I '
i'(
 .....

 j 
*
 
l 
 ""
 - 
 . 1;: 1 , i E Z c S!:< 
 O"'" 


 . 
 -O"-J2"""''''
'''" on i 
 ......-..s> 
o"o 
CI 
.. E?:- 
 p: 
 oj! !!tf:-E.
 Q.1 
1I5a: ;fii'! 03:E a.. >'C"CI.
 Bu; 
-o. 
 . 
 - E . ";::r
 
4c"}.!!:!
 
_ "' . QI U5 . t? .!Q co t?.£P
 :l5i.t..-1.t) F::I en 

.J::i £!"
 e-D..

 E 

 t? 
 


C\I 

j 

 j

 .; B 
Ii!t!a j
li t 
 1:
I
t
!

 

 
i 
I I


lui
 ..I 
 8 
 : i l 
i 

 N "1;; !iLIS", f!! :is .s 
'- 
 - R 


 B-" 2 _.,.S
 "'3:!:!
-!iJ-" riJ
-"'-8C
'" 
 
- 
s'
 !!I

!:I $
 - 
O>"":2 "= 1 "- 
!,!'
 
lJ
'?1fa.,:,f 
'H


 
U'

"'
 0 ,;,
::: '
:!!-::!j :t 

{j-

 :!! 
E;:;
E:!i'
1iJ 
go 

'i:g


 -8 '
 
(j Q,I_ct1 8.:'ia iD'i. Q)o
 ro::s nI i >.' £!I i1S 
 
-.;t I::::.c:: 
-::-_lt .-..i1co. N::> ns nI. D- C1> 't: . 8 -0 8. -::- >- 


U
J
! N 


I!1h

j
 U

I!
j

 
 G 

 Ii
 
 :!I
 P

u
!1I f

 
t!
 i 
iE
 Do 
 
 J 
l
 


 
Wl--
=z
 8.2'=--=Son.."" -",.." '..."'i"._j.EN ac ....g'c 
 lf.\!I
"".. 
;;:  i l

 
 1 
 ,[ 
 
 
 
 
;:; i .
 
 
 
 

 
':'i 
t
 
 
 
:8 If,; 2- 
 [
 
 
 
 :e i 
 
 I
J 
. T 

j 


 li 

! i !

I!:rj !.

 

 dj i :
'
 : t 
 
 
 ] 
] 
!i! IE 0 it 
'1i1 
l

 
 
-.. 5; 
o;' '? 


 Ji! mS" 
 
"2j 2!..J:!:jjJJ:!! ::2<'-:jjJ
 
 0!!j 

 ij
 
b':a

-

'

.' !!! 


l
 -;-i!-g 
.£
;:;.
-fi;:!!
 [ 

 i
 i

 
 .
 
 f
::; 
 
:: 
. 
 J
t!j


!Ii

Ij!!
 f

 J

j


8
g

!
i 
8
8 
 

8:;? 

8g8

 
8
 8 
 8 
 8!iJ
 
8g
 
8
8
 
 
 
w

 m 
mmcn gg
 


 
 
 
.
 


 


@ 
 c:i ci 


CI: 
Q 
o 
II: 
-en 


:k '..'. '" j 
a -
 
 
"
 I! . 

 :hi 
I)! 1!! .... 
 ;it 


 
  
1 i 0 
 

.. .g, ii5
i;;d
, .. 
 .e 
c

c 
..

g
 c
 .." 

 B-"2

 
J
.A!'
 E1iJ f

 E 
 

j' c.," E Q 
-"'

 I .g
;:; '" li!-'iS'.g, 
 
..- [16 e";:;!!"":!1 
 
 f?-a..= 
 
f


j;
 !
1jlj


 


8:;?!<1
8
 
............................Il1OIl1O a
 
.00 
0>-- 


a tl! 


8 0 
."1 
0>0>  
ci
		

/Skan_1_0001.djvu

			TYGODNIK . 27 LlPCA 1995 
ROK XXXIX . NR 30 (2010) 
BIELSKO.BIALA. 50 GR (5000 Zl) 


I!dzien 


. I 
 / 
D1il
 


Najdlutszy tydzien w Besk.dach trwa at 
9 dni i sktada sit z ponad 300 godzin muzy- 
kl, iplewania i tancow. To oczywiicie Ty- 
dzien Kultury Beskidzk'ej. Jego 32 edycja 
rozpocznie sit w sobot" 29 Ilpca, korowo- 
clem ludowych artystow w Wisle i-po cze- 
sklej stronie granlcy - Gorolskim Swl
tem 
W Jablonkowie. Do Jablonkowa motna b,- 
_ dOlechac przez nowe, ogolnodost
p- 
... przejscie graniczne w IstebnehJasnowl- 
each, czynne od 28 lipca. Cowieczorne ma- 
rMony koncertow.e b,dil mlaly miejsce na 
_trldach Wisly, Zywca Szczyrku, Makowa 
Podhatansklego I Osw
clmla. W Ujsolach 
uplo
 tradycyjnie Wawrzylicowe HUdy, 
blebna szykuje goralski festyn, koncerty 
-,.III sit takze w Bielsku-Bialej, Zabrzu i 
Suchej Beskidzkiej. (dok. na str. 3) 


To JJE
). 
kllJe..zl · 
17-retn"mlelzkank, BleJsluI wcltt- I 
Idm stanle odwlezlollO do azpltala na IId- . 
dzla/ Intensywnej lerap/I. Po kllkl: dnlach 
zmarta. Zdarzenle oct poezilltku wywoly- 
wato mn61two plotak I domp/6w. Ostat. 
nlo ratlakcj, ualamowall zanlepokoje- 
nl ezytalnlcy, ktorzy pOdejrzewaj... te 
dziewezyna zmarta na skutek ukljszenla 
przez kleszcza. (dok. na sir, 321 


. 


t 


I 


. 
I 


a 


/-  I 


\ 


j 


w, 
J 


r 


, 
v 


Nieprzyzwoici 
posrednicy 


( ( 


L 


ydzieri temu przewidywalem, 
ie podbeskidzey rolniey na 
ziemniakach zbankrutuJiI, bo 
uzyskane przyehody z ieh sprze- 
dazy nie pokryJiI koszt6w produk- 
eji. Ceny od sierpnla do wiosny 
przyszlego roku W skupie hurto- 
wym nie przekroczil 20 groszy za 


kilogram, a w sklepaeh i na stra- 
ganaeh - 50 groszy. Dobryeh pro- 
gnoz dla konsument6w, zlych dla 
produeent6w, Jednak nie koniee. 
Za eenQ butelki nlezfej w6dki 
(12 zl) moina bQdzie zrobil: zapa- 
sy (ponad 40 kg) og6rkow kiszo- 
nyeh na zimQ. (dok. na str. 31) 
r 


[;3
OO& 


. 


..,- 


,. 


... ',j; ,... 


hoclaz od wojny mlnt/o jut p.1 wleku, na po 
\J-, lach I w lauch dalel cza, 51, "zardzewlala 
sm'erc"l Mnlej w"eej takml slowaml co roku 
,zpoczyna s,,
 wiele prasowych donleslen oodnal 
ywanych mewybuehach. Podczas kilp,eli w rzece 
z obok kosclola w Mazancowlcach, 9rupka dzlec 
alazta podejrzanle wyglildalilce zardzewlal' 
rzedm'oty 0 oblych k5ztaltach Na szcz,ic,e m. 
c'aly one samodz,elme doc,ekac co krylll nu 
trum,en,a, Pow,adom,em rodzlee nle mlell Wiltph- 
oscl, te przedmloty zagrzebane w mule strum,e- 
a to nle 'nne90 jak dwa... pociski. Pohcla I straz 
potarna zabezpleczyly nlewypaly do czasu przyby- 
ia specjahstycznel lednostkl sapersklej z Krako 


. .. 


'. 


"-k 


'I. 


.
 


- 


A 


- 


I JPu@
 .. 
". I1 "
'; O ' .
 t
n
 
. . \0,. , 1,3j 
. ..,". ."'<'i1....; 
 
. 
.;..- 


". ,  


'"  


\ 


, 


-- 
fit 

\;. 


"'. 


.r 


c. 
_ ,;1<;; 
.
..,.. ioi 

 .
7"' 
:.-':
. 
-< 
'l
;
 


.' 

 


IfIIW
m 
milltd- 

 ebastianowl skradzlonom zwycl,,, 
_ stwo! Bylby mistrzem Europy, gdy- 
by nleznanl sprawcy nle skradll z 
jego szybowca aparaty fotograficzne z 
dokumentacjlj przelotu. Mlmo It SZD-55 
pilotowany przez Sebastiana byt wy- 
posazony w najnowoczesniejszy 
system GPS, reJestrujljcy wszyst- 
kie parametry Jotu, mio:dzynaro- 
dowa komlsja s,dziowska, 
opierajiil.c 5.' na obowiiil.zujiil.- 
cym regulamlnle uznala. te 
brak tradycyjnej dokumenta- 
cjl fotograflcznej stanowi 
pods taw, do 
dyskwallflka- 
cjl zawodnJ- 
ka. Seba- 


stlan Kawa, mlody 
pilot Aeroklubu Blel- 
sko-Blalsklego, przewodZifc we wszyst- 
klch konkurencjach stawce nejlepszych 
pilotow szybowcowych Europy, zajill 
ostatecznie slOdme miejsce i Przyjil' t, 
nauczk, ze /zaml w oczach. Jak do tego 
doszlo - czytaj na str. 2. 


"'''-.40.
 


-
 


.
 


'.. 


- . 


.. 
. 
.. \' \ 
U .1 . .. 
, 

. , 
 4 PAt
 
... ...... ...,. . 


.
 


. 


. 
- 


Cmentarz na ojcowiinie 


. 


!  
,. 


- Zlem;, zaminuj,. ale pod ementarzjej 
nie dam - oltrzega Anna Skrzypek ze Stry- 
szawy, ' To o/Cowlzna nasza I wa/ezy(: 
btd¥ w rozpaezy do konea. Nawef te/ewl- 


r 


.,. 


zi' tu 'eiwn, - dodaje Irena Skotlarska. 
Zanlepokojone &ill projektem utworzenla 
cmentarza w mlejscu, 9dzle posladajil naj- 
lepsze zlemle. (dok. na str. 28) 


i;.. 


-- 


.Jak to robiCl najlepsi 
I I 
 
J!-; J
IJ 


, '. 
- 


',' 


:,<".. 


.- 


jj
 II 
\ . 
.J
"
' 
t. 
 '. 


Proponujemy coi nowegol Wsp6lnle 
z bielskil Regionalnillzbil Handlu I Prze- 
myslu lIustrowac b,dzlemy stan podbe- 
skldzklej gospodarkl. Tej, ktora nle od 
dzls stanowi wz6r dla bardzo wlelu innych 
reglon6w, 


;.J 
J 


"  
-I'. 


..- 


.. :.u . t _'. -..'\ItA 

 
. 
 &.... _i. r;'
,
,."'
,,,,, ...; .. 
1'Jt . :t. .;.,.- .. -."...
. ....!L'

Ll 
...aI'" i

 1, ......:. .
. 
 


.!
 


, 
Ci
 
Q 


NUMER Z PKP 
a}e.;) 
$ 


Dojetdi:asz do pracy? Duto podrotujesz? \: 
, "Kronlka" wychodzi cl naprzeciw. Dzli na str. 
8 I 25 druga cz,ic przyjazdow do stacjl Kato- - 
wice. Za tydzleo\ - Oswi
cim. 
m €;) G:.i $- J 0 fi J; 


I 


I 
I ,. 


Fakty, IIczby, Informacje. komentarze 
I oplnle - oto, co prezentujemy w zamla- 
szczonym dzlsiaj - plerwszym z cyklu- do- 
datku gospodarczym. Obiecujemy unlkac 
profesorsklego tonu I zawilych analiz. pl- 
sZilc 0 tym, Jak to roblil najlepsl I 0 tym 
czego sl, wystrzegac gospodarujilc w 
skalach mikro I makro. 
Nasz dodatek startuje na stronach 26 
127. Zapinajilc pasy przed startem zach,- 
camy do wygrywania "fachowych" kon- 
kurs6w, zdobywania tym samym cennych 
nagr6d i korzystania z lektury. W jak naj- 
szerszym zakresie...
		

/Skan_20_0001.djvu

			- 
- 


..  .- 
 .,.' '0> .

. 
Era --nl"iU-ftlGJ(U'= 
", 0 lJ.... ClI..:a.:::.... N
';:::.N.,!2) 
-" _ 0 0 "' O CLI "0"9.. c m"ClU 

 CD Cii-g .J::.Kmfij:::Jm 
{ c O.
.S: arU"t:I"r:::i,C.QN 
III c::to C.O 0 
r 
 Q)!R", 8.N'WI!!


'o:;;: 

 o!!,,,,/S'"-o"',,,.""'" 

ON....O-n..- >-- 
" ... "' E '-O "-".:> E;,-.1::.= 
, '" E .
 cnftl"iI.x S ra..... 
. - 3t >..9l:s;,S 
c:ro-.go=ii) 

Ii 
-

.uOmNID'""8.!!!; 
. ..' 
:J:-c CI)-Ul._.... 0..0.... N...... 
N ::to N.-G>-.xGJO CIJ"C-- 
o - uN:>.E "-:>." 0> U 
'E Q) C1i II) 0 N m 1:: »-- GJ 

 GJ
cNm:::J
m
N3t-- 
rq N j?;cn 0 o::::!:._ c c -c 0 E 

 
 o
!::t 2 >-.Cii".
o.
 E g..9:! 
c..o..:s.
"t:I-C c cn
 NZ 


. . I I . >- . i)'nr---c .... N . 
(ij0.xmcNa;.-cIIE"u 
ocnm 

.xuNO"t:l_.x'_N_ 
.-n:lc 
::::Jo ...:a.:::CI)'cn.,!!!c>.,...... n.E>- 
:J:ma::-!!.c" E -..Q.9:! (0'5 N nr -0;;: 
c co u..o c 
-I-""::: 
"'iU
e-i3j;'o __N'._ fIJ 
c
._

:J:cn

mB

 
ji) 
.ul!!:I: 

 -.
:J: CDC)X :J:

"iU 
"Co>-cn 0o;::o.N 
:.":;; Q)"Q" 0_ __cu= >-:r:
N m 
 ClI.x 
::to>cm_....-=..c
 _
 -....::J>- 
G.lo.iDi::::OG.l
CLI::J::IOCLI"" .
N""N 
ZI:__I:O_

NNO I:O
U  :';:I!!"::

 
..c::JmOQ) 
'U 


 

 
1&1' M I 
<{::::!: 
:\t - "'''''' E 
... ..
>-<{- 
WI - Q) .0 
11.1 m=="'C . U 
ItJ _ .
w 
ro 

 N'>"'O::;; 
)( CD .0 . 
'" . a " ", 
"'Q)Co 
' 
 
u 
 
::!:"'C I:
.- 
ell ;St--,!!!IX)g 
'" O> \U )(..I: 
>
 m::J 
m c 13)[1) 
r-C\l::::!:-;'(/)- 
...... 0 0 

 ' '",0-0.6;"2 
.!!t!]15:!£! 
:::::J .>....1_ 
- n.
:>....<{ 
. - ..c . 
It' I .
:a 1-", 
 
. . . .. 
£'S C>'" 
;; .Q!!!m
a; 
... LL
m(l)::;; 

'uj"""o 
...!!J c: 
'" ..-.....-N 

 ."u-!!'O>'" 


;;::;'>-.i: 
oellOram 
ra.-o ....a. 
.,::::!: "n. " 


=. 
. 
If: 

 


)( 
. 
cc 
l1li: 
N 
CI 
l1li: 
en 
.... 
m 
cc 
l1li: 
- 
Z 
CI 
a:: 
l1li: 


...,.., I I . ..- 6::J Q) . 1 
E 
 
.!:!! €.
 1:-0 N nr
 
tOra
n.G)
ofrt1ll: _ 
o I: 
 0..c 
u.c.... c 0 I: 
en «I 0.0 u 
.-..!!!::J 
-N CD 
i:3 2'--o(/).! G.I.!! u 0 E N:::: 
Q) 0 I: >-c;.- nr'
 01: N.!! 
.,..c:.!!!i G.l E i ell C)!!:! Q) f![/) 
.- 0 E -0 m 

 en 
 

.!!! G.I.c 2-
 Q)oU)iJj as' 
t-I: N..:!U; ClO't)
 
I: 
._-0 .....- C>. 2"-N e:-g 
 

..c: a.
.
.c:>.
 en.!!:!
 G.I 
-UCQ=- 1:_G.l>.> 
W >1: nI 0 >-N >-.-.=,= 
c 
>-I:u.cuo....nr 

'_Q) 0 c to >->-0 ru
 
-UI.9l 0 
.£ 
 cII-o ora.
- 
0:>' "' Onlnl -taU) 
",-"w- -- "''''",.- 
-0 ::J>.I:C


l1Il'Ju 


 E 
 (';
 m
 e:i[/)
 


o::,m.k
-c.c;....!!!'
 0i3
::,.E

 r ?' 

E
I::::::JCQ 
.-.a.nI:::::JG.I 

 
O_>-eII
N>-t"GO
 c
-c
U 
O.O'N> raN 1:._ ....ocu ell 
 
-k:nI....mnr..c:::J.
"iij .!!!
Emo.- 
 
U) c a.
 III) 0 E I: III)'::J .- E.- G.I L . 
Q) >..c: 1 G.lm CQ
 Q; 
 a.!!
 ,S'e .-.. 
-oouxc >-I:Na..-O N O elll1l k 
-c CI) 
m'!!!.- 00-0 0."5 a.
.... >-g; G.I g 
m
:E'j
=

N
ru.:!
Q)
O
 :'u . ...... .. . . 
:r:-o-k: o._I....'C :>.._
 u o.-N' . 
 x 

 

 o
 
:
 nr2

i"5
X 
 G; ' ,2,::) - 

- - -,\ m


._
 ;.5"Q)__I-"'C
 G.I:g CQ.Q. 
,1 N U 0 Q) c..._ c G.I 0 - N U'- 0 N 
'C.....::.
 'o:>.E:r:I:I
OG.l'
I:CI)I1I \(1 
o..c: N.

O 00() N .-n. N.c N G.I'i). 
II I G.lUOfIJGY
CQ""
"EnI O-oUN._ ". '-;'\ 
-
:>'nrNra 0_ 0 o=:::::Jm 
J 
I: 
 N._U._Z o.lI,/)
« 
 o..c"O N /""1" 
-
 . L E.
 - o . o . .. .
L "' . "' . Q) .L o . 
 
 (_,

 
- ..- ....__ __ _::10 . r:;:
::,m.c.
EN
..c:
Ec>-
m 
_I 
 

 
o.OCD.2a.[/).E.u 
.!:E G.I 
 
::::!:
.M 


 
 
 0
..9 
.o
 
.... »0 .-(1:1"'-.:> .-Ec .JIo.

1: 
-- C 
 0 
 "8 nr (1:1 :;j :r: :::. o.!! :r: III) 
 
 N N W'.i)'- (1:1:> 
 c.. m rtI.!!:! rU Q,I ::10 0 
.1 «IG.l1II) . >-cco.:::IIG.lo.mo
.;" :32"-"'DI:..c:
 .....t.i....
N.::.:.°Nm 
i E"'", .X.ct1"!JI!!r;;:>'£ .-:>"cg' 
 'oi!iJ:!
.
.cE ", 

:r:.E
.E2'-I5." 

.
c e:cu
E ", .
e

R


 

} >--oQ)o()'C
-S£


Q)
=
 
o 
 CQ 0l:
.__ E.20G.l' c 11:1 ar.E
 
 
0ts 
:::::J.!! >-.E
 N a..N.g...... rtI 

 .....- E ni CD'-N
.
 
 -e.mmJ2o N III) 
 . j -o NZ m"iij .
32!2 t:! 0 G.I 
 nr
 c.......:Q 
- Q)cu>-I:
O
l:om::lO-N
mo.""" 
 .....>-.....o....0o.om 00 
'c.3""O N 
E G.I 
 0'::':' 0 

-o m.c 0 CI) E o.?l& u"iij ro o.
 m:::::J c..iI"'C-tI.I 
__. Q,lNm
:::::J G.I::IO-ouCmo.:::::J.-G.l
 .-.......... N O N
 O "' NE....N 0 _0 
00 N.c E .G)"-N GYm e >-
 !2 E 
 C (tI ;;.- --, rtI .- 0> 0.-.- 0.... -C 
'"'
 
II,/) 1:'- - 1:::10..... .....U).- 
 ....Ocl::>G.lcC.Jl:'CD'>-ra"'C
..... 
.E :::::J G:I nr ° .u'cn.c 
 G.I ftJ N 0 (1:1 111- :-- J :=) (1:1....:" - 41 m m 
"'C C -u Q)"'C £ 
III '" 
_.....-tI.I.., 
- u "" ..:K:...._= 01.1>...0 Om m._ o 
" 1:.!!J-o:::::Jmo.:!!!-o.l):5U)n.Q)nlC)
u 
 .... t::.::;.....cn
nI.::.:.o. :;: 
I: m co., c.. 
 
 _ 0. ..c.c N t:! 
 '" 0 
 G.I.£. 0 m a. G.I . C1) >
 en 
-u 
 0._ _ G.I ::J C 
 I> ra :>. 0 -o..c: 
 .- .... 0 0 :::::J N nrO ::J 
 t: (I:I.C 
CQ 0 >- fh m._ N G.I >.-0 -:;::; N N 
 :>. u 
. ... 
 G.I 
"g .:M: o .
 N - 8. 0 G.I ::.it 
 
:r:"'D
!!:!. Z
enE
:r:mU)InU;t:!o . NE
ftI....
U»=Q.oSU) 
Ir_: ->NE 111I.- E 1 . oG.lmCQ:r:nr
,,:' ,- .1 oEm:>.' ucuU' ra' (1»0' -. . 
I: .!! ", oOJ:;:
1: e:g.c)u
I:-N:r: ° E :::II
;"5&.ca":>.cD...9-U;
o._.- 

ru
ol:C) Nrorom>-3 D..G.I....IOQ)N.c

O C)
o 
Oo. E 
-c
-oE>- 

ru 111 o.-u Q).

 c. 2 a; 
 c..£CI) 0 '" . 
.i3.c U ....-o.u ilo..c
 -u:r: .
.!! 
 >-t:! 
.-"'D co -tI.I- m - G.I 0 ° ra >- 0 m G.I 00 _.en _ U CD'.en m . I: m N ::10 I: c.. 
NmI:OOl:mU)
:>_a.mNNC'::':'
oNma.
o -o>-°xo-o NO 
 
II x-o
E"Oa.Nc
O:>U_

OON
>-I:
I"CI:r:CQ:>,c
O
CI)OEB
 
_
 III)-.E Q) E E 
 £ G.I 0.....: 
.
 G.I S 
 i.7 a.. c.. N..c: 
 
 N 
 Q,I 
 -.= 
 
 ru 
:8 0 
 CLI.:M:.c 
>->-II)
>-m

c"O

'CNW'e:::::J
m-uru
N
uro
EE=
o

 
N;:'=.!!! 
:a
 0 ° E 
 roU.Uj o.E c..N.!:!

t:" Q).g:5£ 
&. .g 
i mO o.
 G.I 0 
2 - ':: . "0 
 
 e C1I 
 
 
 ::J 
.c 
 J2 >..c >- >..0 
 X: 
 N D..
..2 Q) m'
 a. ."iii.g >- 
 E 
 a. 
I .- X 0 N" N n. - u m II) E i ro 
 ro.c ::J N c...!! I: 'C E Q) en N N.... . 
 N ra N N.... Q) 
U;:::::J . "7.E:
:::::JCLI>.!::!U;:i:il
2U)0


Q)
.
 GYcnl
cII-.g
._U;
 
] () Q)EE

mE
a..c.c.; G.lmcnoa.uOII)om:3.u
l1IoN
goroE..:!.CJ,1 
r -::::::J >- :>. c E 
 N m e: u t! 
 
 GY "'C GY g-M :r:.!!::r: en 
 0 I: 2 
 m G.I 
 E 
"D.:- E"

>--

cn

ra


cn ", 
-oGY

:::II:r:II)
N:r:zEG.lG.lo
E 
p
2
 E -Nra........
0_....U)>--
 
_....
Eo
 E CLI._
m.--N....m 
__....._ CCl)

ONn.....In.::JNI:_Ol:wa.enN_1: .cW::IOXCCOa.N 
..c


&R& 'b
 N 

 

-o
ro men
 C
::J N 0E 
o
.::.:.ro
 

o "'C .:M:t"G 

:r:o-.-w

m a. N - 0 E 
 
N.(I)Nct)a._::IO
 E .. N-,= 


o..co-::IO 0
:::::J u :>.- 

::IOoO.__OON ca"uW 0 CC\l 
c...!!!c>-E


Q) "'C
o a. 
ca 
>"'C C 
 4)0.2 _ 
 W'N G.I '_ ;:: C 
m
CLlm
Nc
._ .c
._ Q) ca
 
&Uo
.!! ca....
 
 

 

..
-o>.iVc:r::
E 

:;; N EO 
o 
-o
.c --e [15- jg rJ s.. 
 ....m 

cal:
o:r:m:::ll.
 caca"
 - 

 J 
ca


N..c

N 

o 
 m::J 
I::::::JWj..c

_
 

:::::J b 

'
IG.I :::::J E ' 
:::::Jen m 00 Q).o _ - en 10.:::cacEfIJ ro 
xca._eIImnr
£::_I:':r:..c-t"G = G.lm en "ica>....:>.c 
o fj{5 EU).
fa-N
 Noo 0 
 
 
-.Q 0 0 
 c
::5-::: 

a:::::J
t

b
 0 

ciiD..e
co: 
(D ::J '0 as - en Q) I:..c'::':' 
 I:' 
 _ CLI M _ '__ >. 0 :>. 


c..
£


ctlO
:rU
ru 
O
.
&_ 
..... N N as 0 E D..-oN:o ca N.O f!"'C 0 ruN 0. 0 == E 8"E.
 ca 
3=G.I
-
._>-Q)oI:
-t:"'C>'ON --c 
-cfa N 

 
ca 
 
 
 In 
 go en 111 
 B E 
 Q) 
 !!! m.
 
 
.c E 
.!!:! en 
 
1:a.-"'C
:::::J""
>N:::IIQ)
i3
 c
.-ca mQ)oa.
O 
o m-
 0_ - ON 0._ ctI"'C 0 I: 0 m o
 N.
>._ 
Q)1ijU 

c= c..cu :::::J-uO o
 -.
.... Q,I m >."'00 >.C a.
 N
.- 
0ctlQ)>-
2
 .

raU)0E
 D..-oouSmQ) cnS
 

N
 


 0 
.?l
O
 0 1G
2B 

 0 :1t1: ", -'" .. m 
 
[/).g: 
...11:.....-- as::lOC. ---ra ....... -- E - 
-cu ::JEo_o..cca>.mCl)II).- _2">
um::J ::JQ)::J o 
ca>caa.Q)m
OO_N
ca£:r:I:'N$(I)?'-I::;: 
--ca 
a. NCD'.-NN_.,roouE cIIl1I"'C>-t::$ mEro-Nm_ 
2 
 EU) [.-"'C ° E E ..c o.e
 
 ca N.!!!-N m N 
 nr.c.c,:g.cb 
 
DC>
.""
 EnrN

ca"...."'C"'C .c-a. 
racc
ro- E 
ca 
o orom
oraN"'COQ)o(l)"'C - 
1-2N -- oen-c
E"'C.-"CIIa.cuQ)oa...c.-o-o
:r: 
LL.u:l;:CN....mcatj ra m (1)"'0. .c.-. 
Q)mca 
..... . 
a.-g cn......;::.Q"._C\i"'C °Zr-j-co 

._III E 
 O-N.:M: a. E {g 
CD- CII__CUp...OCC) ca"..c "'C It,;-NI: Q.
Q) 0 

:::::J(I)o
m
-ca NOO 0 ::JcamcaC'3-oroNo.... 
=E
n.O""'InN
 fIJ

 n. x
3=en
o
u
O) 


o :::. 0 ...!. -6 .!. 0 I N >..3i 6 b.bB ra..:a:: U; o.
 b 
C)::IO_::J
o....lOW'f!-Q) E _'ft CmQ)
CN 
mo-a.... ...... ftJ-N :::::J"'. .....- oN 
--b ..-nj.xUONnr-ca:::::JC\lca.....m;?'oca"'C 

111 ....oc....>-c 
fa CE_$....ca 
.!!?£E. N -.2 Q.
.2
.:M: nr.


.Q ° C G.I 

 
.!!!w.?:-"'C f:'cm a.= Q,I.2E-o-N ca
.:M: 
 I: 
.... 
.c. ....uQ).-ru'....ro
ro-oa.cEo0.:M:o. 
3
s:ra. E - ._ca....l(l)NxE ._._._Nra::J 
E:>.-::IOcN


u

m :::::J
=Ol:o 

 

 
.
.

 


 g-

.g 8E-c
.


 
.
 W'ro a.c m O ca"c..E a.c.D..o !!.
 0", E.Q) N 

.cn;:r: cii6 >...c ro ::J.x.
 ru :E re
E 
roONjxU;$


.
cz
Q)g!!!g_l1I
 
NO)"'C-NCO
 
ram:>' ::J-Q)o.cQ)..cc 

 
 
 nr;; NX 
 0 o.c U;13 o.a; 
 m::J 2 _ ro 

 nrf!
 [.!!!. .£.i'
 >-.?:-o3 >-I:(/) nI
 
 


o...c
ro
s


i.
.,
&51:£fj 
Q)N

::J

.-CD
O':;;.:
 :Q)
"'C
roo 
t:! [! . c.
.!!rca I -N 
 D.
 N.!?:i3 o.c.iij 0 
Q. 

.-:I: g!> en I: m,:,i, L: .C"'C >--0 O)o....1::>,.m 
E

 ....o
mQ.N:>..O"t::.O.
"'C
_c>. 
m o.ro -
u-o U
CN.:M: ", ---N 
.2--::J"'C!,=N2"--oW'a..cnU)Q)
uU)- c .:>'U) 
..::.:.X CLlW"'C S 
.cn nr.;:: m N .... :::::J.?;-E ca"
 >- 
rumroN .t"G:>.> ......ra-Ul2"--ou ::JOG.l
 
__c..N.... :::.. oftJUI"I E 

I:m.cro" 't: - 
::JE Q.N>Uc.%ftJ..... 'iiio-ml:-'- t"Gca 
:!!: .2{/j
0
 :t::J .m-..c ....-N
roQ)
.:M: 
I:SC-oO) ::Jnll:..-
um_o . 
 "-O'" 
m......Q)
 £:2c...- u)cu::J..c:as cu -
 
.::.:. 0.- a.
x oS o
'i:.
 C"'C u......E - :8 m ro 
cn.cG.lo()l:
 a.cro"'Cm Q,lgmg 0 0......c 
ca G.I 0_..... m::J 0 .01"1 G.I.... u .- Q. -0 en 
c 
 
.m>."" c.Q)

LL."'.uLL !!:!.
 
 c!i! ro"&xu:: 
.>:0 
 c.Q nI.
 
.
 
 0 Q) 
.

 Q)
.2
en......N 

.2-v:gLL 10m 0.... ca":?i= 0 
 m-ia 
:r::;J m 
oX a.
.t;.:M: u.Uix
-g.1: NS1;i 2--

"'C ca"O 
 
ro::Jo
£
:::::Jro .cro"'CCIIQ)
u. z -EEen
a. 

 a.o n. _E a. m ro 
 0 ar.--u >- .
 Q) 
 0 
.9l.
.2
 .:M: W'E

o1ii Q) E G.I 
D t:r: c;
 0 
-ti
-6 
 
C;;
w c..
.!!!.1i 
 
 Eu.s.8 
!!t 
 


CI: 

 


O J ' .;, ob ... ob i! ",OIQIQ.Nc( "215 
.t-:J:E _:I: =C"} - _w-U)X C .... 
LL. ....... rn"lf"(DCO::::i:=»nsenQ) 

 
c( :g o


 E
NE 


c
 a

 :J:

a
f. 
=> 
",tI
- 
",

NO
 
Iii ,-sf"! ::::!:
.S 
-P
.B
.E 
C::
E
 

 -
O


C::

m

 


ij::::.cO
 &


:i

s:jgl--.o
 
-S.C' m:l% 

.ns.......-U) en S-u
-5 CU 
enGJc::ii!: ._ ._.ifD 
 0 I11N
 _:>00 
O'?C: O -
N 

.
U)

u':""
.C::
 
 
o 
C"CJ -N' U:I-o-ooU) LL 
a 111m ..£i 'c
"O 

GJ 0 cn3;Z ttI< rn 
O-=UJ.!9
 = .-rna:CEN _
(.f)m
 
C'I rn 3=.&n"1l5 C)C"-..9l. 

 ns => [j5 
.g.a.Q

 .n 
.
 ':'
..:K: -'I: 


"li1O 

J!!
 
 
 ;;; tL
-5.


8 (J
 
 (jd 


8, g 
 g A1 E
ob
 e.n
 o.g, 
e8 0 
8 o
 
 
 SNC

(.f)
-. 
:;J- 0- - 
 
-"1
i
:!;1
 i >-'
:;z
:'; :.:: 
8 . - - - mca-NM.-.E"IS-= . 


 
r--: 
'-
 N
 :R - 0 O>
 C>=s;J!1 U 
.!!1z '" rn 
<"1", N' .-' -c:>""iJI""""u:>!<-c> E ... 

 
:a; 
F '-: 
 

 15"'5!:m.
':'
 :
0....,: cv 8
{ijM 2 0 
.. _.... - 
 
 en
- 
..-_C'l
 
i C\J 9.!:: ."C a:i 
 
 8
"",""'iJ.-C'la.-w- 
C\J 10 m
-B--"in"-
oQ c:E C 
-8 
 
 ;::
 
 

i1i

I:;
 
!;1a:
!<.
 
 > 
 
w--.- oU")15o", «:) 
"If" 
ltIcn iJS'_ N 

"

8Rm"!:Q-:c>aN<"1
E8 cr 


U):J5
cn

N
;;
S;: t1 &a:-o

.
 
 5t-
.. a: 


o .. .i:" "' g!i! u!i! 0 ...i5
. '" ",. ,'
ma::"" !51'!u 
8 ......ui :>. Ei ..:or::n.. CUC S E _C2J(OU) 
aJ ..:..::: 
 o 

 
 E 
 0..... -"O E .......-rn

 S a:' Z 
-- >. _ 0 rn g,!O q:;(O"' 
.."'C C! ._ 
 
8 EO 'u 
 i:QC"}
 
....."a::>.:1 EJ2'5Qo- S 
&n8 
. (O
 
 en .U)"O
o
_c:


C'I
 
ttI. 

 

 

 I.

 j  
o co"' . ns..... ..:or:: . 0 co..:or:: 
C! 
-8!ir<"1 ..
 
CII;:::cv"""".!9C
 
0.. i:»..... li5,"oIt)
"?

ttli.i:t:!""'......e'

ca-E cnN .enl11cni!a0- 
 ' 
o 0 o-=-..- ttI
....an c:: rn .-....."11; ....
_ - 1/)- 11). N :::i E 
C"'?.!!:!"O ", o.. 'i.--..
.
 
 
It) ";
 ftli

 
 

i


 &5i c :III 

::; >- 
. ns.2L
IO- r:! 
_ -0 _ 8..' c: 
 C C) -is 1:::::.!I! ...... r- 
 
 E 
 III E 
 rn - 0- ns.... s: C\J.S"'C 
- 

 

 


 
!i 


 
.
 
 1! 
::;.

 
ia
"
 
 
:a 

:

 -8 I;
 g
.1g 
 

l

QIt)
8i
 c .;.sd:
 


 
-"'3<-c-E'" ;;-:=..... 
:;z. ,"-
,,,,
,,,,
,,,!dS 5!tI..UJ 
., ::._",
 JiiS! ....2"'u 
"0 a -u .
 - "O"O
 ro,.. ..::J N . ro c:: C1I 
 UJ11 C 

r;
E ", 


'i ! 
 g'?f:

 
 
42 "R .
.n
 

g-
 c I 
 
 ffi
ifz
. 
 c.g:

 
ra....- .,8. g"""'3Z-=....... ... 
.-U'.iIJ")O.CICCI
1I.I ..:J1Z.......N 

o..
g::!_.9-- 
.-N.Q2b 
 w
9J

 "'C..I 8' w-..Q
8 :>.c

 
E


gi
j
n..;ji

D;


a"8 


Ki

 :!!8J o:..gc5 
.g8 "' J!!.t:3
.q."'8E;:jg;i;J!!::J M
 t C 
co "'Doc.. s<-o&n:> LI:
'---'-oenli)
-=- 0 

;o.

o
cBo
w£

 
O>"'''' 
 z
, ('3 

.&n....l -co N 8 8
enN ., 

 ._.oen "ncc: S", -
 _.- o lX)
"' 8 
 -ro,.:t:: e 
Nttl rn 
r; S U)Q .....
.N Lt) -C'I .S! 
.c ttlcn-B 0 L.. _ 
en 
!:I


 t :E::"E

..
'D="':S
'!'!-

::>
ci
 
 
... rn F:"
LL i8&,
 rob .....4i cn'ffi 
.a"ns E :> ttlm m'1IjeG >oJ2 u
 E O.5;
 >oN m.
CDLt) . cn:::::JIt)=. o .J 
... :::E._._CII)c:E

 


 
!'t'
::! 

5!5! 

R'

uia:icri 
n..lS...."O_
..... 
-S


:SB 
t5citt
.g:
B
 
.....


L2 

I- 
 >-.N
 


.
Q 
 :::
 
- -"'C co 
.",,0,,51 If .
 
::'';;;-''''''0 
 

(I)::ot.......... . 
q.2.nJ .,;"iij 
en:>.cp 
""'.C::  .i 
 
 
r
! .h E
 E >
 8 ' U! 
 
n

 
 i 
 


;
t
!:!
£

H 
t .-:::> '" g 
.i!;....
 "'.2 !J, 2 .00 . i'n'.2 ",-<»- ::. 2
Q.° ''':!I N ,,,:g''''-.9J 8 
cu ttI 

 0 en> IC:I en IV 0...... :>. U .or:I;. 
..... - 
 . 
:!'i 
 
 
 Ii! 
 
 [1i 1ii

ei 
 1j .J ;g


;:;
:ffi
d
B

 

 f
 
.3 
 
 E 


- 
rn I!S, 
 
 
 c.. o . 
.
 
Q):> c I!! 
 E
 cvC! ttI c:: Q) -'1:0.... 
::B
"'" C"):f &....1 
- 
 >-f) 
i
 .2«{! .
j;;u


 
 E

 .2 E J/B
.2Q. , CI: :!!

'g
-6;3
';'8:ri

!iJEu;

:C- s 

fi

I 
,::. ; UJ E u'=!6 .."'= ::. 
.!!! u

!!! 

o
.i!;. 
 2 g.
a;.!5
' - ,,1< .
[f:2'", "'
 

8 .
:!<: -:;z  8.- 
!H

r

 
 i1


 H

f
f

 
 

 O


n: 
U ;!f!H!:!

i

 I
 8 
1

!
i 
"
,,.Q'
-1'J..]1"'N8'.Q
''''-:g .
g8'O>"'_-"'"6!;!-"'-iE-",g -"'E I -'S :I!","fio -tj",-: ''''IISC>J9":;It:;zo>!}.,,, .8i-klo
 

o
U
:jg


d8
d::jj
 S!
c%

o..
 :g 
,


;::
 
::!

 U'.

 

i
-m;;;i!
  
d:S
 
8
8!<18:g g 8g
g 8 
8
S
 8
S:I!
 fig 
 !'
-jf;
!iJ8 
 ll '-i
:g
:,!.. [j 
 0 

"[
 i'J,1f E 
 '" E 
S! 
 

NMM

 ui 

u)
 
 
a:ia:i
en dd


 
ci d 


 
v
 E 
mm.

Sttl
 E 

ns E CI:!mQ 


m-
 
_


__ _ ___

 _

_
 C\JC\JNC\JC\J N -........-c:i
 u .- 
 I . -0........ c::_ "'C
 'cd: O
N_ u 


.. 20
E t 

 
gtJ E 
"" co
a:u::. 
 ns L.. _:>.rn 
- 5 8 'OCl:!fl'.::

!j.E 
2 
 CV.".-::;: cva.. 
::::i:i.i: 
0..> .
.,;
'" "g
5!o 
O 8 "'- ,8;i
d"d"l 
. c..-8 Nc:ri a:


;:: 
... ..... 
 ns
 gJ -=-o-=- 
O .

 
 
 

:l
 l
 
"O:lEo"OE.--.._
_8. 
Q. 
[;


l
 t
 111 

 
&1Cdid 

-

:a 
 


 'i I ' 
;i! 
 j


 
1J1"":8. .c.nCl:!.Q):iSri.(I 
co......__cu-C7.l::::.:: US_1i!.N c: 


cc 
l1li: 
N 
CI 
- 
l1li: 
en 
.... 
m 
CC 
1!!! 
z 
CI 
a:: 
l1li: 
. 

 


\ 
f 


l C; 
 >'- · "H Ii < ) .
 
 
 
 
 if 
 "'
 
t
 f 
 
 

'i 
 " ,"R 
 Ii! -8 . .l;' :::> 
.!J! !; 
 ",.f! 
 N" '" ",!i! E . 
-8 I. - 
 :>. >- ?:- - W "'C :t:::= J 'E C 
.... E :::E c- 
'i9
'
 -i;j 
 
 
 111; E 
.
 
 
 i & !i i 
:!! g tl 
1
 -8:,! ":E

 
I 
r
 
 
 


t
 i. 


 f 
 £?1 jJ[ 
 

.!j 

 i
i :!!j
. !
U 
I 
 
r ij


!t

iI!1

I! i ii!

 j
-u f 
i:


!

!
&

I

 -8 
i l
;" E ' 
U I'D.:CI)"O.!R E ],!

"'" F::i'.UinsJ2
E!""2
 "iij "UC"Q

cn
U F::I.5!:1C-"E.s

.Bc:: :::EJ!:?
NQ-NV 

 . ' .J2;;

:!

:tI
'
2


:f
3

Jg
 

.fi


 5£6 2{!!.B

t5
.s"b==li.


 
 
. 8
8 :2
g8

 
8 g8
:2
:g 
 
 8g
 
s 
S

8
8 g
 


 

 

 

 u)

 

aci


 d
 

 
 M 
uiui ui
 


 
g 


 

 

 


:l1li: 
III 
l- 
e(' 
- 
a.  
l I 
Do: 
>' 
t- 


. 

 Jig 8 
-" lIS " 
! 
 ' 
 

 i 
a 
.gJ
 1j Ri Ii. 

.I>-fiii& 
 _
'. . 
!a
!:!-"':'''[ ]i 
1H1 -iI1 
.... E¥
:SS.
 CV 
 E
 
 
U' 

 !i.g..-
 g>
 .&:
._

 

!
Jfl!

!

!j1
j 


!i:!5';!;1

!<1 
 

 
 
,....................
cocnm en -- ....
		

/Skan_21_0001.djvu

			27l1PCA 1995 


KRONIKA BEsKlDZKA . 21 


O 
 O &7Z EN II. DROIINE 


kupno-sprzedaz I 


STYROP[ANOWE wyroby rozne, 
oluliny, obudowy, plyly. Hielsko, 
Stoezniowa 3, leI. 25323. 
J()2-4RI 
UWAGA! Sklepy - hurtownie - indy- 
widualni nabywey. Produeent oferu- 
jc szlafroki m
skie, damskie - bon- 
1:urki W szerokiej gamic kolorow i 
fasonow. Sprzedaz: Bielsko, Zbl- 
kiewskiego 5. leI. 23288. 
102-514 
UW AGA! W eiqglej spr7-eda
y klej 
polimcrowy - winacet osakrylo..y do 
plytek. drewna. styropianu, ccramiki. 
Hurtownia Farb i I akierow "KON- 
F ARB", Jasieniea, tel. [52134. 
I02-5R4 
AGROSTER - prowadzj skup zwie- 
r
t rzeznych bezposrcdnio z gospo- 
darstwa. Wystarezy zglosic. Przyje- 
dziemy. Bielsko, leI. 22031 (9.00- 
14.00)lubpo 16.00,26522,144942. 
102-
&R 
MIG-MAG uTz,\.dzcnia spawalnil.-ze 
do karoserii i aluminium, przccinar- 
ki plazmowe. TIG. argon, dwutlenek. 
drut Niemieckie. polskic. Z firm 
Bester, Opole. w cenach fabrycz- 
nyeh! Bielsko, Ksi
Zyeowa 50 (Hale- 
now), leLl48595. 


IO'!-"Rfi 
SPR1CDAM wyposazenie z.akladu 
krawicLkiego z mas7ynami. Biclsko, 
leI. 28158. 


102....00 
SPRZEDAM spdwark
 wiruj>le>l z 
nap
dem spalinowym CWD 1300. 
Bielsko, lei. 144116. 


201-219 
PRODUKCJA, sprzeddl wyrobow 7- 
drewna; sehody, balustrady, meble. 
ogrOOzenia, bramy, blaty.lis!\,y, per- 
gole. parapety. inne. Biclsko, tel. 
2700 I w. 146, 149895. 
. 
SPRLEDAM pianino 3-letnie. Biel- 
sko, leI. [48629. 


202 1411t 
TRAPF10WANIE blaeh Tl2. do- 
wolna dlugose. IIstron, Kreta 2. tel 
2746 w. 2
 ("Meprozet"). 


202_1406 
SPRZEDAM przyez.ePl' 2-kolow'l, 4 
lony oraz silnik eleklryezny II k W. 
Radziechowy, leI. 676358 (P'o 
20.00). 


202-1409 
SPRZEDAM lad
ehlodnic"t220 V, 
2m, Dielsko, tel. 148079 (po 21.00). 
2n:!-loJI5 
SPRZEDAM motorov.k
. Bielsko. 
tel. 140266. 


2f}:!-14
6 
MOZA[KA podlogowa - buk, 13 zl 
m kw. Stryszawa, leI. 2 I. 


231-010 


molorvzacia 
WYP01YCZALNIA samochodow 
osobowyeh. Biclsko. Brodzinskiego 6, 
lel.23944. 


2n2-IOIM 
SZYBY samoehodowe - naprawy 
p
kni
c. Bielsko-Wapicnica. StraZac- 
ka 62, tel. 532461 Skoezow, Firma 
"KOMPLEX". 


IfI2-428 
AUTOZLOMOW[SKO - Jaroslaw 
Bury. Skupuj
 uzywane, skorodowane 
uszkod7.one samochod,' odbiur wla- 
snym transponem. Bielsko, tel. 2
562. 
1O:!-S48 
AUTOALARMY, blokady silnika. 
AUloryzacje. "RESPEKT', Bielsko, 
Szara 3, tel. [4
384 w. 132. 
2()2-1217 
SKUP samoehodow powypadko- 
v.ych, platne gotowk'l. Bielsko. leI. 
14187
. 


201-1271 
ALARMY, blokady, znakowanie. 
Autoryzowany laklad. Bielsko, Wi- 
dok 43, tel. 28088 


202-1243 


SK UP samochodow powypadko- 
v.yeh, uszkodz.onych. Platnc golow- 
k'l. Bielsko, leI. 21103, komorkowy 
0903
5
60. 


202-114R 


SPRZEDAZ przyezep "Niewiadow" 
w cenach producenta oraz cZftsci za- 
miennyeh do przyezep. W}'po
yezal- 
nia Prryezep Samoehodowyeh, Biel- 
sko, uL N.M.P. Krolowej Polski 13 
(dawna Kluski) leI. 147931 (8.00- 
16.00). 
1112-<;85 
AUTO-A[ ARMY z Irzylelni'l gwa- 
rancj
 telefony kom6rkowe. telcpa- 
ga i radia samochodowc z bezplat- 
nym montazem. CB radia. wZmac- 
niaczc. glosniki. anteny. elektryczne 
podnosniki szyb, ccntralne zamki. 
znakowanie pojazd6w. immobilize!)'. 
wykrywacze radarow - wszystko to 
za got6wk
. raty i leasing. poleca 
PHU "BATEX" Autoryzowany 
przedstawieiel PTK Centertel Bie!- 
sko, uL Ceehowa 27, tel. 113475 
oraz uL Legionow 50, tel. 28974. 
GK-19S9 
WYPOZYCZALN[A przyezep naja- 
zdowych oraz elektronar
dzi. Bicl- 
sko, leI. 21029. 
2fJ2-1l9:! 
BLOKADY skrryni biegow - Tytan- 
lock, nowosc - Tytan -lock do 126 p, 
autoalarmy. znakowanie "SO- 
MFRW", auloryzacja BagdZniki. fo- 
leliki dla dzieei. Autotak "SKANDY- 
NA W[A", Biclsko, Bystrzanska 29, 
leI. 141910. 


111-111 
AUTO-RADIO-ALARMY. telefony 
kom6rkowe (raty). FadlOWY monta?, 
sprzedaz alarmow. immobilizerow 
"silicon
', "patriot". radioodbiomi- 
k6w. gloSnikow. wzmacnial-zy, anten 
samoehodowych, blokady skrzyni 
bicguw "mul-t-Iock". wykrywaczc 
radarow. pistolct6w
 clcktryc7ne 
podnosnikl szyb. ccntralnc zamki. 
Bielsko,7rwieeka 153, tel 141002 
102-

 
KUPI
 \\'aly kurbowc. c;ilniki do re- 
montu - polonez. Bidsku, leI. 25845. 
2112_1'IIIU 
SILN[K[, skrz}'nie biegow, ..al)', 
przcdnic zawicszenia. tylne mosty po 
kapitalnym rcmoncie - fiat 125 P. 
zuk. polonez - sprzedaz. monta". 
Warsztat, Bidsko, tel. 25845. 
202-1300 
SPR1FDAM silnik stara 200. Pie- 
luykowiee, tel. 631230. 
202-140-1 
SPRZEDAM raty cinqueecnto. Biel- 
sko. tel. 140908 (do 16.00). 
202 1429 
SPRZEDAM 4 raty - polonez. Ko- 
biemice 599_ 
202-1430 
PILN[E sprzedam aUlokar TAM, 
1977 stan dobry. Ustron, leI. 54285 I. 
207-11 


nieruchomosci 
SPR1EDAM dzialki budowlane 12 a. 
Bielsko, tel. [43903. 


202-11(.5 


NIERUCHOMOSCI "BESKtDY", 
Kopcrski. Bielsko, Part)'zantow II 
(Plac Zwirki i Wigury). leI. 25992. 
102211 
N[ERUCHOMOSC[ BRONOWSKA 
l3idsko, Barliekiego 22b, tel. 27596 
(9.00-17.()()), sobota (9.00-13.00). 
102.179 
SAMOD1[ELNE pol domu, kom- 
fon - sprzcdam_ Bielsko-Straconka, 
uL Wspolna 63. 
2'IR-61 
AGENCJA "MERCOR" - posrednie- 
two mieszkaniowe: kupno-sprzedaz. 
wynajem. Bielsko, plae Wojska Pol- 
skiego 9, leI. 26203. 
101-500 
AGENCJA "fXPER" - domy, mie- 
S7kania, dzialki Bielsko, Ceehowa 20, 
tel. 28051; 28394. 
101-447 
"MANHATTAN" - NIERUCHO- 
MOSCL Bielsko, 3 Maja 19, tel. 
22254. Przyjmujemy oferty. 


1111-11 


AGENCJA "RI:AL" - kupno-sprze- 
daz-wynajmowanie-wyceny Bielsko. 
Nad Niprem 
,leL 24[55 (9.00-17.00). 
101.515 
N[ERUCHOMOSCI ORZELEK. 
Bielsko, Buczka 16A15, tel. 145063 
(9.00-17.00), soboty 10.00-13.00. 
102-5
9 
WYCENY maj'ltkowe - grunty, bu- 
dynki. micszkania. srodki trwalc - 
uprawnienia panstwowe. Firma 
"PAL-KON", Bielsko, teU44328 
102-";36 
KUPI/; dom lub segment do 200 m 
kw. (mot.e bye stan surowy) na osie- 
diu "Widok" w Zyweu. Tel. Bielsko, 
29304 (po 18.00). 


202-1390 


AGENCJA "PROKURENT" - nicru- 
chomosci. kupno. sprzedaz. W) naj- 
mowanic. Bielsko. Cyniarska 16, tel. 
25989 (9.00-[6.00). 
102-S79 
SPRZEDAM dzialk
 budowlan'l, 
stary dom. Wapienica, Wypoezyn- 
kowa 10. 
202-1164 
KUPI/; dom lub pareel
 w Bielsku, 
Jaworzu, tel. 172524. 


101 1418;1424 
SPRZEDAM dom do remontu na 
dzialee 22a, centrum Chybia, leI. 16 I 
(po 16.00). 


202-1426 
DZIALKF, budowlan'l 15 a (ul. 
Blokowa) spr7edam. Biclsko, An- 
tyczna 21. 
202-1417 
SPRZEDAM dzialk
 budowlano- 
ogrodnicz't 65a w Bielsku, tel. 
21386. 


202-1419 
SPRZEDAM dzialk
 budowlan'l, 
uzbroj""'l w Bielsku, leI. 29865. 
202-144-1 
T ANIO "ydzierZa"i
 0,75 ha sadu 
Bielsko-D'fbowicl kJwyci
 narciar- 
skiego. leI. 033533407 (po 20.00J. 
2IS-14] 


lokale PRl..LL>AM. wynaJm
 nueszkanic. 
Bielsko, tel. 26203 (do 17.00). 
In2-'i;OO 
lDECYDOWAN[E kUpi
, wynajm
 
mieszkanie 30-70 m kw. Bielsko. tel. 
149004. 


In2-«I(I 
SPRZCDAM kiosk spo
ywczy z 
wyposa.tcnicm na "Zlotych I..anach"
 
Bielsko, tel. 145490 (po 16.(0). 
202-1451 
SPRZEDAM hal
 200 m kw. cen- 
Irum Bielska. tcl 113573.21070 
w.221. 
1O::!-'i;91 
DO WYNAJ/;C1A pomieszczenie na 
dzialalnosc gospodarc711 w Bielsku. 
tel. 143038. 
::!n::!-11t17 
DO WYNAJ/;C1A lokal 70 m kw. w 
budynku wolno stoj'tcym. calose 
ogrodzona (sila, wOOa, e.o.). Bielsko, 
Karpaeka 195, leI. 112282. 
202-I-IS8 
LOKAL gaslronomiczny, dzialaj'lCY, 
250 m kw. z wyposatcnicm w cen- 
trum Bielska sprzcdam. Oferty li- 
stowne "81" Kronika Beskidzka. 
11)2-619 
LOKAL do w)'naj
cia, 50 m kw. 
bardzo dobry dojazd. Bielsko, Cha- 
lubinskiego I. 
202-1291 
ZYWIFC centrum - lokal 40 m kw. 
do v.ynaj
eia sklep, biuro, gabinet. 
Gilowiee, tel. 87. 
202-1182 
CZI;STOCHOWA - zamieni
 M-3 
spoldzielc7.e na Cieszyn. Bielsko. 
Halina Piotrowska. Cisownica 190. 
43-440 GoleszOw. 
202-1388 
SPRZEDAM M-4, 
O m kw. - osie- 
die Karpaekie. Bielsko, Doliny Mi
- 
tusiej 14/36. 
202-1422 
SPRZEDAM M-3. Bielsko, tel. 
113133. 


101-1411 


MIES1KANIA M-3, M-4 sprzeda 
"EX PER", Biclsko, tel. 28051, 
28394. 


I01-f122 


5KOCZOW - wynajm
, sprzedam 
M-4. Skoezow, Targowa 22/21, Ty- 
chy, tel. [273769. 
202-142"; 
SPRZEDAM kiosk handlowy 16 m kw. 
osiedle Wojska Polskiego. Bielsko, 
leI. 149528. 
202-141S 
SPR7EDAM M-4, 58 m kw., osiedle 
SrOdmicjskie, Bielsko, tel. 28248 w. 22 
(8.00-15.00). 


202-1446 


POS7UKlJJI; do wynaj
eia mieszka- 
nie 2-pokojowe z telcfoncm w Biel- 
sku, tel. 29011 w. 213 (10.00-18.00). 
102--621 
POM[ESZCZENIA handlowo-biuro- 
we do wynaj
eia. Bielsko leI. 23673 
(wieczorcm). 


102-622 


uslugi 
WIDEOREJESTRACJA. Bielsko, 
tel. 113731 
101-1162 
ZABUDOW A, boazene. Bielsko, leI. 
142279. 


1f12_
''1 
ALARMY domowe. Domofony, 
monlaZ. Bielsko, Widok 43, tel. 
28088. 


202-124\ 
CYK[ INOW AN[E ukladdnie parkie- 
low. Hielsko, lei. 141876. 


2f):!_1271 
NAGROBKI, grobowcc, kominki. 
Bielsko, Krakowska 247 A, tel. 
[42186. 


102-<";2 
MALOWANIE, tapctov.anie. WIDF.o. 
REJESTRACJA - mik>owanie. Biel- 
sko, tcL 20371. 


20".1221 
CZYSZCZENIE :l;a1U7ji pionov.yeh, 
w}'kladzin. dywanow. Zaluzjc - mon- 
taz, naprawa "PERFEKT" Bielsko, 
tel. 27694. 
202_12"11/77 
ZALUZJC, rolety zewn
trzne - an- 
tywlamaniowe. pionowe - p07iomc
 
uszczelki silikonowc do okien. drzv..'i 
hannonijkowe, tapicerki. Hurt. dctal. 
monta:!, naprawa_ "SOLEY", Biel- 
sko, Zywieeka (Targowisko), tcL 
149052; 149759. 


102.S1t;1 
NAPRA W A seiemniaczy - re8Olalo- 
row oswictlenia. Bielsko, tel. 2793 I. 
202-1104 
LODOWKI, pralki, zamraZarki, na- 
prawa, Bialek. Bielsko, leI. 
140738. 


202-12";< 
CZYSZCZENIE dywanow, Bielsko, 
tel. [42513. 
202-124-1 
ZAKLAD stolarski przyjmie zlcee- 
nia; sehody, balustrady, zabudowy, 
meble. wszystkie nietypowe wyroby 
z drewna. Bielsko, tel. 27001, w. 
146; 149895. 


102-";2< 
CYKLlNOWANIF. l3ielsko, tel 
182819. 


202-1261 


ANTENY RTV, Sat - montaz. Bic!- 
sko, tel. 22820. 
202'.127R 
CYKLlNOWAN[E. Bielsko, leI. 
28313 (9.00-18.00). 


202-1161 


MALOWAN[E, tapelowanie. Biel- 
sko, tel. 142714. 
21)21299 
TRANSPORl bus 1,8 Ion. lJielsko, 
tel. 23706 
202 1318 
ANGIELSKI - tlumac7..cnia. finanse. 
prawo. podatki. konsultacje. korepe- 
t)cje. korespondcncja_ Czechowicc- 
Dziedzice, tel. 1 [52724. 
102-545 
OGROD - zakladanie, ulrzymanie, 
piel
gnaeja. Bielsko, leI. 144919. 
21J21110 
ROLETY aluminiowe zcwn'Ctrzne - 
produkcja, hurt, montaz. Zaluzje, 
markizy, rolety lekstylne. "KOALA", 
Bielsko (Wapicnica), Handlowa 16, 
lei. 183223, domowy: 180755. 
102-S44 
KAFELKOWANIE. Bielsko, tel 
20388. 


202-1 \24 


WIDFOSTUDIO. filmowanie, Biel- 
sko, tel. 141179; Szczyrk 178435. 
102-II1S 
HAFT komputcrowy, sitodruk na 
tkaninach_ Bielc:ko, tel. 148525. 
1m 11"4 
WIDEOREJESTRACJA. l3iclsko. 
tel. 181510. 


202-124< 
C1YSZCZCN[E d)wanow, "ykld- 
dzin, tapieerki. "AUTOKOSMETY- 
KA", Bielsko, Byslrzanska 84, tel. 
141196. 
2112-1119 
RTV, WIDEO - sem'is, przestrajanie, 
naprawy, gwarancja_ Dielsko. Asn
'- 
ka 4, leI. 20598. 


. .-1292 


ZAL UZJE - poziome od 15 zl. pio- 
nowe od 29,50 zl, rolety. Produkcja, 
monta? sprzcdaZ. "ALU-ZAL", Bie!- 
sko, tel. 24
61. Gwaraneja, Val. 
102-";72 
CYKLlNOWANIE. l3ielsko. tel 
147680. 


202-1J74 
KANCF[ AR[A PODA TKOW A mgr 
prawa Fugeniusz Jurek. Bielsko, 
Poniatowskiego 6, tel [45328. 
101.545 
ROLETY. markiz}, ?.aluzje. Bidsko, 
leI. 112244. 
102-S.U 
Z ALUZJE pionowe, poziome - wy- 
twar7.anie, mont
t, niskie ceny. fak- 
tury Vat "SKLADN[K", Bielsko, leI. 
112236. 
102 ""I 
ZALlJZJE: pionowe zaslonowe - 
3 1,90lm kw.. ze\'w't1etrzne antywlama- 
niowe od 219.90/m kw. Markizy 
sklepowe. MonlaZ calc Podbeskdzie. 
"DARZAL", Bielsko, leI. 25841. 
102-1207 
S[L1KONOWE uszezelki, okna, 
drzwi, taluzje - pionowe. poziomc. 
Bielsko, tel. 180181. 


201-1229 


WIDEOSTUDIO - wielorodzajo- 
wosc uslug. kompleksowe wykonaw- 
slwo - raly. Bielsko, tel. 143395. 
202-1138 s SU\ S IC4 

G
 

 
I) 
P
,
?
 . :1" ;; ' , "; 
 _ 8
S!	
			

/Skan_22_0001.djvu

			22 . KRONIKA BEsKIDZKA 


.. 


uslugi 


KRA TV, bramy, ogrodzenia, balustra- 
dy, gara
e. Bielsko, Zywieeka 351, 
tel. 149979 (kolo "Stalownika"). 
201-152 
BIURO Podatkowo-Rachunkowe 
"TOPAZ". Bielsko, uL ll-Listopada 
6413. tel. 144638. 
118-12 
PROW ADZ
 ksi
gi podatkowe. 
Biclsko, leI. 142884. 
102-1336 
MALOWANIE, lapctowanie. Biel- 
sko, tel. grzeczn. 144403. 


101-1J
8 


WIDEOREJESTRACIA. Bielsko, 
tel. 140739 
202.11401i 
DOSTARCZAM mul, flot. Biel_ko, 
leI. 14560 I 
102-1181 
ZALlJZJE, rOlety, marki7Y - tanio. 
Czechowiee-Dz.. leI. 1155093. 
102-542 
ANTENY - montaz. Bielsko, tel 
1125]1; 24120. 
201-1141 
"DAM-BUT" - murarstwo, posadz- 
karstwo. rnalowanic, \\'szclkic robo- 
ty wykonczcniowc. Bielsko, tel. 
180761. 
202-1451 
TFLEWIZORY, magnetowidy - na- 
pra")' domowc, roczna gy.'arancja. 
Bielsko, tel. 115798. 
2f12-124611149 
PRODUCENT zaluzji pionowyeh, 
p01iomych. Rolcty zcwn
trznc. mar- 
kizy. "VERl FX" Pszeryna, Cieszyn- 
ska 2. leI. 1104974. 
1()_-
f>7 
USUJGI ogolnobudowlane: kafclko. 
wanie. suche tynki. wylewki, tynki. 
Bielsko. leI. 28159. 
IOl-'liR7 
NAPRA W A, monta
 piecow gazo- 
wych. Instalacjc - przcr6bki. Tanio! 
Biclsko, tel. 142814. 


102-1180 


INSTALACJE sanitarne. "HY- 
DRAULlK-SERWIS", Bielsko, Ga- 
jowa 14, tel. 110159. 
202-1385 
MALOWANIE. tapetowanie. Biel- 
sko. tel. 29270. 
202-1391 
USLlJGI transportowe peugeol j5 
maxi. hak. kraj. zagranica. Tanio. 
szybko. Biclsko. leI. 140759. 
202-14M 
USLUGI murarskie, tynkarskie, de- 
karskie. budowa domow. Bielsko. 
leI. 146761. 
102-601 
MONT AZ. naprawa Ur7ll.d7en ga70- 
wych or3Z instalacji wad-kan, c.o. 
Bielsko, tel. 177220. 
202-1409 
SUCHE Iynki, gladzie gipsowe, 
scianki glpSOWC. Biclsko
 tel. 
146792, w. 22. 
202-1416 
ODNOWA pomnikow. Bielsko. tel. 
26617. Niedziela 1000-12.00, 
czwartek 17.00-19.00. 
202-1437 
LODOWKI, zamra2arki, pralki dulo- 
matyczne. 7mywarki - naprawa. Biel- 
sko, tel. 141984. 
202-141R 
RENOWACJA - odnowa krzesel, 
stol6w, mcbli, wszclkich clcmcnt6w 
drewnianych. Zywicc. leI. 613729. 
220;'6411.'95 
PRZYJMOW ANU: zleeen dla twojej 
firmy. Bielsko, tel. 174546. 


211pi7 


nauk
 -praca J 
SPAWACLY. instalatorow. monte- 
row instalacji oraZ pomocnik6w do 
robOt ziemnych zatrudni
. Bielsko, 
Hallcra 12, leI. 22895. 
102..627 
ZA TRUDNI
 od 20raz koordyna- 
tora robOt budowlanych z uprawnie- 
niami budowlanymi 0 specjalnosci 
drogi, mosty. Diclsko, Mi
dzyrzceka 
107, leI. 21460 (8.00-16.001. 


102-621 


OGLASZAJMY S
 NA SL\SKU 


Mieszkat'i
y kilkumilionowej gnrno!l'lskiej aglomer.
ji miej- 
skiej 
h
tnie wypoezywaj'l w Beskida
h. Nasze gnry wybie- 
raj" nie tylko W okresie urlopow i wakaeji, ale ch
tnie przy- 
jezdiaj" na kilkudniowy, weekendowy odpoczynek. 
CZ\!sto z braku wcze
niejszej informa
ji jest to wyjazd 
IIW demno". 


Za po
rednictwem naszego wydawnictwa "Prasa Beskidz- 
ka" wla
ciciele pensjonatnw, hoteli. prywatnych kwater, re- 
staura
ji, dyskotek itp. mog" skute
znie zaoferowa
 .woje 
uslugi na lamaeh dwneh lokalnych tygodniknw - "Nowin Gli- 
wickich. ' i #Nowin Zabrzanskich". 
Oba tytuly rozchodz" si
 W kitkudziesifciotysi
cznym 
nakladzie, docieraj'l
 do blisko milionowej rzeszy mie- 
szkancow Gliwic, Zabrza, Knurow., Pyskowic, Toszka i 
pobliskich gmin. 
Aby zamie5
ic swoj'l reklam
 w "Nowinaeh Gliwicki
h" i 
"Nowinach Zabrzanskich" wystar
zy zglosi
 sif do jednego 
z punktow przyjmowania ogloszet'i "Kroniki Beskidzkiej", 
ezy "Giosu Ziemi Cieszynskiej". 


PrzvdsiClbiorstwo PKS 
w Bivlslm-Bialv', ul. LvglonOw 54, tvl. 220-91 
OG!:A
ZA I'kZHAkG U
n"Y 
Na sprzedai pojazd6w samochodowych 


Marka i typ 
pojazdu 
ZUK 
NYSA 


Rok produkcji 


1984 
1987 


Numer 
rejestracyjny 
BBB 773 U 
BBC 350 D 


Cena 
wywolawcza 
. 1.200 zl 
2.100 zl 


Przer..rg odb.;dzle sl.; w dnlu 11.08.1995 r. 
w sledzlble Przedsl.;blorstw.. 0 goelz. 10.00. 
W /w poioldy moino oglqdoc w siedlibie Przedsi,biontwo w terminio no 2 dni 
przed odbydem prletorgu w godlino,h od 9.00 do 13.00. 
Wodi.m noleiy wplo'ii do godl. 9.00 w dniu prletargu w Kosie Prz.dsi,bior- 
stwo w wysokoi	
			

/Skan_23_0001.djvu

			27 LlPCA 1995 


1.----------;-;-] 
I lIlRTO"",'
 ODZIEZV I 
".J
INA" 
I I 
I · koszulkl T.shlrt I 
(dzieci, do.oilil 
I . blelizna damska, m9ska I 
I . sukienki, sp6dnlce I 
I Bie.sko-BiJlla, ul. Marii Konopnickiej 13 I 
L tel. 206-95 (9.OD-17.00) 1ot-5"
 


Zywiecka Fabryka Sprz
tu 
Szpitalnego "FAMED" w Zywcu 
I" pilnicz zatrudni 1 
tczchnika chczmika 
do ob
luJ:i p'ro
eso"'. chcmlczn)'ch. 
SmlgOlowl wonnki pro,y i plo,y 
do DIn.wienlo w IIllaI, Kedr. 
z) " ice. ul. Fabr}'czna I, 
td. 61-46-71 "". 281. ''''
 m 33 


@9 O


c
a


1 Z PCV 
- Panonuua - IillE 
w 12 kolorach 
okna state, uchylne, uchylno-rozwieralne, 
przesuwne 


NAJLEPSZA. GWARANCJA 


,. fl'l£oIl'tnle dc,,,'Iadt:7pnfa 
w p.-oouk£JI 
tdiJ.-kl z f)('V 


132-106-c32 


" Firma "UNIBARTEI" se . KATOWICE 
.. .., <0...'«0. auloryzowany dyslrybulor firmy 
Huguenot 'enol "HUGUENOT FENAL II 


poleca dachOwki 0 najwyiszej jakosci w kilku kolorach, 
kilkunasfu typach posiadaj. CEMENT bialy "250" 6. WAPNO hydratyzowane 
W CENIE WYROBU MIESCI SI!; ZAtADUNEK MECHANICZNY. 
Do powyiszych cen n0.leiy d
liczyC 7" podatku VAT. 
SPRZEDAZ PROWADZIMY ROWNIEZ W SOBOTY! 09.136-'5<1 


- 
SKLEP WIELOBRANZOWY 


ucr 


, 

 


Bielsko-Biata. ul. Cieszyl\ska 396, Pawilon Handlowy - Wapienica 
czynny SOD -16 00 W soboty, 9 00 _13 00 , lel.1S0-010, po godz. 20 00 
Przedstawiciel I-my I-B-F A. LITWIN 
oleruje w cenach labrycznych: 
 
_ dach6wk..: cementow 
eo 


:IE 
co 
o 
C- 
N 
. 


o 
C- 
eo 
. 
c::> 
c::> 
C- 
o 
1'0.:) 
c::> 
c::> 
c::> 


-
		

/Skan_24_0001.djvu

			24 . KRONIKA BEsKIDZKA 


.... 
C"I 
, 


 

 
--=ui 
........ 
- , 
-
 


 
o
 
- N 
;-g 
o en 
1-:1: 
E::s 
0.- 
C-;;' 
:;;2 'Q. 
.!!!. 0 
.!!! -0 

C 
-&. 
"'''0 

O 
-- ... 
:l:e:: 
..!!! c:: 

i:' 
:.= Co> 
:;  
...= 
 
. cnco 
co ..... 

c. 
- .... 
... . 
-
 
C;;..... 
.c N 
..."0 
NO 
Co> en 
.!!! 
 
D. . 
N,c 
"'0 
,cel) 
::s 
-0 
.... "0 
C"I . 
cae:: 
.-0 
el)D. 
-c: -0 
eo 
- ... 
cne:: 
:::JC 


 
Co> 


3: 
"0 
....... 
c..> 
o 

 
U) 


. 


... 


TOW ARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ 

 WYtstijOSZKOLY 
 
: BANKOWEJ , : 
w Poznaniu 
... ....""'...8 ...""....6r ...."" .......... ""lcr.A'-rr;cJ.'; 19a
/ar-. ...t..... 


ROCZNEGO POLICEALNEGO 
STUDIUM FINANSOW 


no specjalnosci 
BANKOWOSC, SKARBOWOSC i KSIF,;GOWOSC 
w trybie d7.iennym
 wieczorowym i zaocznym 
Stuolium .apewni. _ilw.iI.dabyda wi.d..J I urioj,tn.ld grabyanych....... jll!1,h na po'. 
1,,1e pracy w bank.eII. ,,,,'ad! skarb.wydl "'0' ..loIach fin ns.wo-kS1f9owydl I"",. Szkola 
'_91 w lIyskaniu ..Il1IIInl.ni.. Ahs.lw.nd SI,"um -iq moiUw.li k..1,...wlllia _iii na 
II rob Wybllj S.ko/y I..k.woj po lIupelni.niu roink 'rogr....wy,h. Zapown' IIJ p."'ranI. 
ki .r.. wys.ki p..i.. .ojt/ proWadz.nych pr... wyldalt.w,ow "iuI.niWch. 
REKRUTACJA ODBYWA SUi; BEZ EGZAMINOW WSTf,;PNYCH 
Inform.tie i zapi!lY: :; 
li.lsko-iioia. ,I. SI...Ia. 4, 4 HOO Oo....ow, " = .:. 
(Z.spoI s.kol ,I. P.d...wski.g. 34, ,- 
Og6N!<..Iakq",h (p".y ul. K.I.wldclej 
.s. I.skld.ki.) .bot sl.....u AKS) 
1.1. 116199 tol. I.. (0-32)412218 


,Przedstawiciel Skandynawskiego 
, Koncernu 
, INTRAPOL LId Bielsko-Biala, 
: ul. Katowicka 80, tel. 113-925, fax 113-926 
, p<.?SZUkUjE szEfAlAkUpUu SPRZEdAiy i MARkETiNGU': 
. Wymag;;;;: -. I 
: . W)'t.sze lub Arednie wyksztal(:enie . znajomoil j. angieb;kiego . obsluga kompu- 
tera . wl.sny samoch6d . dY5POZ)'cyjnoil. 


101-53l-dO 


ZRZESZENIE PRYWATNEGO HANDLU I USI.uG 
W BIELSKU-BIALEJ, UL. SOBIESKIEOO 24. 


poszukuje kandydat6w na zorganizowanie 
I klerowanle blurem podatkowym obslugujilcym 
czlonk6w Zrzeszenia 
z terenu calego wojew6dztwa blelsklego. 


Wymagane jest aby kandydat(ka) spelnial warunki zawarte w Rozporz'ldze- 
niu Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 1994 r. "w sprawie kwalifikacji i 
Innych wymagali, kt6rych spelnienie uprawnia do uslugowego prowadzenia 
ksi'lg rachunkowych" Oz. U nr 140/94 i Oz. U 71/95. 
Informacje oraz skladanie ofert w biurze Zrzeszenia przy ul. Sobleskiego 24 
w Bielsku-Bialej. 
2Q1-221-r30 


JESTES MiODY 1 AMBITNY? 
SZlJKASZ CIEKAWEJ PRACY? 
ZGLOS SIt; DO NAS !!! 


ZUlruJmnry prawn/ko do ",,,'ej fJb.\lul:i 
pl7.
dsifb;orSIf4)a 
TegfJrOczni ah.mlwelU.i mile M'idzioni! 


CDS.A. 
43-381 Bi
lsko-Biala 
uL Wop;
nit:ka 41 
rel./fax 183-467. 183-127.,..
..,  LUKSUS DLA CIEBIE 
NIEKONIECZNIE DROGO 
* Wyposaienie lazienek 
* Pfytki ceramiczne 
Materiafy uzupetniaj"ce 
P.I..a: 
 
..

 
P"ed.i,.io..'.. UA 
H..dl...-Us/U!... 
I. Bi,l.ko-Bi.I., .1. B..d....ki.l. 12 
I...'., od .1. Lm."hki.j), 
s... 8.00-13.00, 1.1.240-01 .. 556 
2. Bi.lsh-Bi... Komoro"iel, 
.1. K,....i.ko 92 . I"', 8.00- 16.00 
 
s... 8.00-12.00 ; 
. "" I rach vAT 
 
..- . 1 . mo. weSt __ 
........ CII t:f!n ....... 


MEBLE KAWIARNIANE, 
BAROWE,OGRODOWE 
(Blaty typu WERZALlT, 
HOKERYj 
"MARIPOL" Bielsko-Biala, 
ul. Kossaka 1, tel./fax 287-51 
1015:1"rl'>{l 


(]]25 ... 1"'"\ 0 PRZEDSI
BIORS1WO 
\.J ZAGRANICZNE 
o NATALEX 
natalex lielsk0-8iol., ul. T. R.ger. tOI 
(W.pi,,",,), 
t.l. 183-665; 183-348 
Pragniesz znale1t stabilnot, dobrze 
plat"'! prac\, w solidnej firmie 
znanej na krajoW)'ch i zagranicz- 
nych rynkach1 
PRZYoIMIE DO STALEoI PRACY: 
Krojczych, pomoc krojczego 
I wykwalifikowane szwaczkl 
maszynowe. 101--496-e23  
-'lJ-...... -",,,, 

/T _ 
ZAKLAD POGRZEBOWY 
M.K. ZUREK 
......... PI,...... I 
Ko....-..,w. ua/uCi 
___I. __ d. _III 
MltdlJllllrodowy Ini
 

.zwlok 
URUGI NA .u.DYT 
Zaldell _. _
 ..... 
'D' _ SA4W2 . 


r-----------, 
: 
O tIst Sp6lka z 0.0. : 
I Bielsko-Biata, ul. Cieszyliska 86 I 
Zd
rlldlfi 
: wykwalifikowanv : 
kraWCOWCl '" 
L___________
 


27 LlPCA 1995 


ZarZIId Gminy w Jelesni oglasza przetarg 
na zagospodarowanie obiektu (parter), stanowjilcego 
wlasnosc komunalnil gminy, polozonego na terenie wsi 
Krzyzowa, na cele handlowo-uslugowe. 
Szczegolowe Informacje moina uzyskai: pod nr tel. 63-60-54 
Termln skladania pisemnych ofert do 14 dni od datI' ogloszenla. 
Komisyjne otwarcie olert nastijpi w ci'!gu 14 dni od uplywu terminu ich skladania. 0 
wynikach przetargu uczestnicy zostanij powiadomiem pisemnie. 
Zastrzegamy soble prawa wyboru olerenta i uniewaznienia przetargu bez podania 
przyczyny. d . . 
A res: Urzqd Gminy Jelesma 
ul. Jana Kazimierza 79, 34-340 Jelesnia ',.",0.,," 


ZAKI.AD PROJEKTOWO. USLUGOWO. HANDLOWY 
II EWDA.' 
__
"'" 
autoryzowany dealer firmy 
V.-_ 
oferuJe: 
-+ termostaty grzejnikowe do wszystklch typow InstalacJI 
C.O. - DAN FOSS -+ automatyka - DANFOss fi1 
 
 
-+ zawory kulowe -+ pompy GRUNDFOs 
 
 
oraz IIEDZ - rury, ksztaltki do InstalacJI C.O. F'RMA IJDZ.£lA " 
po cenach promocyjnych ATRAKCYINYCH 
 
Bielsko-Biata, ul. Kustronia 4, lel.142977 RABATOW. 


MIESZKANIA 
)o
c 

MA RioJ 
 
EUURO HIERUCHOMO$CI 


GOTOWKA; "A RATY 
o Z KREDyn _ "A: 


HI ¥ 


INCO konsorcjum 


.SAMOCHODY 
. NIERUCHOMOSCI 


BIELSKO-BIALA 
uf. 3 Maja 10 
D.T.SAVIA 
TEL. 228-12 ...-521<2. 


TYCHY 
ut, Grola-Row.cki.go 10 
1.1. t27-40-8t do 82 
w.46 


.. 
Sp61dzlelnla Mleszkanlowa "Strzecha" informuje, ie 
przyjmule oferty na obslug'l SpOldzielnl w zakresie bie
cego utrzymania 
czystosci budynk6w I otoczenia. 
Termln skladanla o'ert do 10.08.1995 r. 


Szczeg610we informacje ne temat zakresu prac moina uzyskai: w Dzial. 
Technicznym Sp61dzielni w Bielsku-Bialej przy ul. Osuchowsklego 4 
(pok6j 17 - II pi
tro). 


10'-53'
 


Sp61dzielnla Mieszkanlowa "Strzecha" w Bielsku-Bialei, 
ul. Osuchowskiego 4 
oglasze przetarg nleogranlczony na wymlan", grzelnlk6w panelowych na 
iellwne typ T -1, montai zaworow przygrzejnikowych orez mOdernizacj, 
w
zlow c.o. i c.w.u. w budynkach: 
1. IKARA 5 
zawory przygrzejnikowe 110 szt., w
zel c.o. i c.w.u. 
wymiana grzejnik6w panelowych na ieliwne typ T-11237 sz!. 
(wraz z robotami towarzyszqcymi) g. 10.30 
2. IKARA 10 
zawory przygrzejnikowe 160 szt., w,ze/ c.o. I c.w.u. 
wymiana grzejnikow panelowych na ieliwne typ T-1 1473 szt. 
(wraz z robotami towarzysz'lcymi) g.11.00 
3. IKARA 18 
zawory przygrzejnikowe 70 sz!. w
ze/ c.o. i c.w.u. 
wymiana grzejnikOw penelowych na ieliwne typ T-1 807 sz!. 
(wraz z robotami towarzysz'lcyml) 
W.diu," w wJs.ko.d: pkl 1,3 p' ISOO II.. b.dy.... pkl 2 .. b.dy..k 2000 1I..I.Iy wpl.,oi w 
"si. Spohlll.lni d. dni. pn.I.rg. do g.d.. 9.00. 
Z.mkni,I
 olorl, w k.pordt ..n....n.' .m,'.r.i'''i' insl.I.	
			

/Skan_25_0001.djvu

			KRONIKA BEsKIDZKA . 25 


Godzln. Bodl.1 i nr OdJazdy ze stacji peczlI'kewrch i peirednich P.ron 
prz,llldo poe,,,o 
19.27.24.00 
'11.2' "500 BACIIORl '11.3' .POGORIA. B'.I,k 11'.13. OrzllllI1Ul.lIikll'. 1115. ku's 23 V - 2 IX, 31 X, 2c 30 XII, 5 IV . 
111.27 70500 
 WISU G

BCE 1 11.33 , CZANTORIA Gollszihr '1..... PslCZ,1I '1'.53, beb, 11'.07 kurs w C 1:1 24 IX II 123 III . 
18.32 EIUO GLiWICE 1'.5' l.brz. 11.02 3 
18.37 E 1127 lOLUSlll1UI ClOSlle.o.. 111.42. l...i.reII118.3', SOllowile GI. 111.21 2" 
Cz
tochowa.Katow.ce kurs. codzlennie opr6cz 23. 24. 31 XII, 6 IV 
11.42 E 22218 WOL8ROIl18.0' 80k...nl 18.40, Sosnollile Pld. 19.25 3" 
11.'5 E .15 RAIOW G
. II." , 1Il.lln,. II..., .... .lell....1 II." 
" 
111." Ie 1
11 All , n.vn. , ..... . w.nl.... .IIIr. 'II.", ,1.lIrell . ,...., ..In,,,"e bL "..... ""' .JL nru Z <4 <,) II (U"'J . 
11.50 Ie PRAMA HLN. U.4J .PRAHA- ztlrzy...,CI II 0< . 
1111 
19.55 83102 I sWINOUJSCIE 10." .IABIAUN Slel.eln GI. 12.1', PIzn," 61. 15.D. Wroc'" &1,17.21 3 
11.5& .08 BACllOBl 11.48 B,bnik lU7, Orzlill 1'.11, lIila/6. 11.33 . 
111.58 21103 I LUBLIN 110.1' A'.lel '11.12, S,dZllzi.. 11 .52. O,lr. e.m. 11'.32 k 's 'Jodz OOI_Cl 4 21:; )('1 2" 
120.00 31707 IRAlOW lit. 11'.27 'rllllill .1.... Kl N wv l iC7- E .....3,) Ine Z 
20.03 742 ZWAROON 11.25 Zywl.e 11.55,li.'IIO.I. GI. 11.31, T,el, 11.37 . 
20.05 54103 I GOYNIA G
. 12.0' In...roel... 15.1$, Cz,lt.eno..l'.31, l..,.rclllI.15 
20.10 34101 ZAGORZ 12.55 .IIESlClAD'- Tlfnl. 11.21, Ir.11IIII 61. 1...., Trz.
n'. ".11 2 
IBYNICA 13.50 
121.12 7"0. lWAROOHIIU1 ,RACHOWIEC. Poco przysp. lrwlle 11"'2, .1.'lko.l. GI. 11'.11, T,eby 118.50 ." 
"0.17 J.70J I 6L. 11I.5l m.Dlnl' "..'" I C ...j lI'.aq 1 , . 
'zu.'. ..... . I OIAUI 6'. '11.11 Plzez,n. '....... .,en, '.. .. - :lL (I I cO 1 All. 1\ . 
ZU... IOJU. . rULHAH tiL ".J> " .,uezoo,. '11.11, Illn. tior, 11 z., I"om 111... . 
20.32 .132 GLiWICE 18.5' l.blZl 2'.02 2 
120.3' E 7DOll . WIStA G

BCE 111.21 Golesz6. 111.57, Pszezp. 111,52, T,eb, 120.11 ." 
20.37 E 35 ClESTOCHOWA 11.42 l...i.rei. 11.34, S.sn..iee GI. 20.21 2" 
lO.37 01 "" . B. r rt. , ....... .,..... .,. ".Il, IIZ..'III ...... .a... .zeu.o... zu u. 4 
20.'& E 3332. IATOWICE OCHOJEC 20.31 1111" '.1 Lllot. 20.31 . 
lO,'. El1413 - - r.-rr.:: , SKARBU. w .... v,::.. II II, ,a.,lreIO IZ. .0, .Oln..,.e bl. ozu... . 
III 
-,Jr .J'£) CD (p fl[:
,- .,. 
 XI p 'J rc'1v..... 
<0,'2 4B5 '1 , 
 I 1[( I l - 
 
20.5' E 720 lYWIEC 18.5& Bi.'sko-B. GI. 18.38, T,eb, 20.2B . 
21.02 &430 BI WBOC
AW G
. 11.20 Ilucz.o,k 18.25, Tlln. G6ry ID.51, ."Dm 20.32 3 
. vJ . l!J.DII I . 11 . ZISZDW 11 .12 J 2 
" t . I AI t 11 '1..[ 
 ,.b.1 dr. I. I ,ue I ..II. '11. . VW.le 1 . z, Ire r . I . 
k 1 . /l' (!) 
1. I , .. I . . - --. LaD UU owa .
 < 
. ,. , LL. "Lt , , . , 
- 
21.22 1421 BADOMSIO IUD Cz,lloeftDwl19.27, l...lorel. 20.18. SDSnDWI.. GI. Z1.08 2" 
21.2. E 828 WOOllstAW SL. 18.55 B,.nik 20.17. OlZlllI 28.50, Mi_oI6. 21.05 . 
21.32 ElO eLiWICE 20.54 la.lZ. 21.02 3 
Z1.37 E2443 CHARSlNICA 18.50 Buko.... 28.41, Sllno.l.e Pld. 21.20 2" 
:rrl Ii , 
21.42 1440 BI LEGNICA 14.58 J,wo",n. II. 11.14, "'sI18.2I, GII..le. 21.05 3 
21.55 E2035 OSWI
CIM 20.58 IIJlto..ie. 21.35 . 
22.02 E 31 CliiSTOCHOWA 120.07 l...i.rei. 28.51, SOllDwile Gt. 21.41 Cz
stochowa - Zawiercie CIII 2" 
22.05 E 3441 IRAIDW Gt.. 20.27 Trz.bini.21.0I, J... SlellllDw. 21.28 , 
22.07 E 70021 WISU GUBCE 11.41 GOI.SlDW Z8.17, PszCZJRl21.23, Treby 21.43 2" 
,I' , Ail.", A 
"". Il..:I:I..u",vlIl warlZIWI clnu 11.11. SISnl1l.le &t. I . . I 
BFB. 
... r. < 
22.32 En. eLiWICE 21.5' l.blZ. 22.02 3 
. .v . . .. ".un .. .. I . , .... ... . 
RF BI , "' 
122.31 748e ZWARDON 11 U' l. lie 120.44, BI.'SKo-l. GI. 121.20, Treby 122.12 3 
22.48 E2445 S
OlISlOW 21.28 Boko..no 21.42, SOlno..ioe Pld. 22.30 2" 
, n.. ft "V .'. . .v n .Ia. . '" . . .& WI r lIiI , . . b.. < .. L 
RFI BI c _ ...,n, - , , 
122.58 830. eHA
UPII 120.20 Wodlillaw 51. 120.55, R,.nil 121.33, Drz.sz. 122,07, Mikl"" 122.23 . 
23.87 .1 Cl
STOCHOWA 21.07 Z....rel. 21.51, S.sn..ile Gt. 22.51 2" 
23.12 E 520 TABNOWSIIE GORY 22.1Z B".m ZU1 3" 
. - ... --. ,. - -..... I V . " 
RF .. I 
23.25 UD37 ell . OtWI
CIM 122.22 
'II..ic. 123.15 2 
". , 
23.32 E 131 MYSllOW 22.17 l..i.rei. 22.34, SoslDwi.e GI. 23.18 2" 
, -- , .u f - . 
IF I " ....1 K1 
123.43 E 772& CID BIRSIO.BIAU GL 122.21 Pszezyn. 122.51, TrellY 123.11 . 
. ,1 . I L I 
 -l;;.. ..J &.. L 


. 
'- 


..  


;;  


.... 


@ kursuje oprocz 24, 25.XII, 1.1, 7.1V 
@J kursuje oprocz 23, 24, 31.XII, 6.1V 
E oznacza: jednostka elektryczna 
I oznacza: poci'tg nie kursuje codziennie, albo kursuje w pewnych okresach 

 wagon sypialny 

 wagon z miejscami do leienia 

 wagon restauracyjny 

 wagon barowy 
8g poci'tg prowadzi wagon bagaiowy 
K w poci'tgu przewoZone s'l przesytki kurierskie 
poco przyspieszony - nie zatrzymuje si, na wszystkich stacjach 


UWAGA: 
" - (przy numerze peronu) w zwillzku z przebudow't peronu 1 nast'lpl 
operatywna zmiana peronow. 
Druk czerwony oznacza pocillgl pospieszne i ekspresowe 
CD oznacza: kursuje w poniedzialki 
(i) oznacza: kursuje we wtorki 
(i) oznacza: kursuje w srody 
Ii) oznacza: kursuje w czwartki 
ct oznacza: kursuje w pi'ltki 
 oznacza: kursuJe W soboty 
o oznacza: kursuje w niedziele 


" 


..
		

/Skan_26_0001.djvu

			26 . KRONIKA BEsKIDZKA 


.onika 


:;. 


REGIONAlNA IZBA HANDlU I PRZEMYSI:.U W BIELSKU-BIAl:.EJ - 

 


. 


. 


Z Janem Solichem, prezesem Regionalnej Izby Handlu 
i Przemyslu w Bielsku-Bialej, rozmawia Andrzej Otczyk. 
- Zacznijmy od podstawowe- 
go py1ania: co to Jest Regional- 
na Izba Handlu I Przemyslu oraz 
Jakie jest jej mleJsce na gospo- 
darczej maple wojewodztwa 
bielsklego? 
- Do IZby nalezy w Bielskiem 
ponad stu czlonk6w - zaklady 
przemyslowe, jednostkl gospodar- 
cze, banki. 5'1 to instytucje, klore 
zatrudniajll w sumie kilkadziesi'lt 
tysili'cy ludzi i odprowadzaj'l do 
budzetu wieleset miliard6w zlo- 
Iych. Wsr6d nich tacy potentaci, 
jak cieszyliski POlifarb, Zaklady 
Piwowarskie w lywcu, Apena, 
Polam, Indukta, duze zaklady z 
K
t, Oswili'cimia, Andrychowa, 
Wadowic, wchodz'lca w sklad 
koncernu Jacobs-5uchard Olza i 
wiele innych Jut chocby poten- 
cjal zgromadzonych w Izbie 
podmiotow wyznacza Jej miejsce 
w gospodarczej strukturze regio- 
nu. Dzia!amy od 1989 roku Jeste- 
smy dobrowolnym zrzeszeniem 
zyj'lcym ze skladek czlonkow- 
skich oraz prowadzonych w nie- 
duzym zakresie uslug. Zasadniczy 
cel Izby to - oprocz wspierania 
swych czlonkow - stymulowame 
dzialan progospodarczych w mie- 
scie i regionie. 
- Na jaklch konkretnych za- 
daniach koncentrujecie sl
 
ostatnio? 
- Przejmuj'lc Polsk'llzb
 Han- 
diu Zagranicznego - Oddzial w 
B,elsku-BialeJ, nasza organizacja 
"pod/'Iczyla Sl
. do sieci krajoweJ 
informaCji gospodarczej Infodata 
Gest to siee komputerowa z cen- 
tral'l w Warszawie). Dzili'ki temu 
mamy duze mozliwosci informowa- 
nia 0 firmach i ich ofertach. przy 
Izbie dziala tei slanowisko do 
spraw legalizacji, co niezmiernie 
ulatwia zainteresowanym podmio- 
tom procedur
 legalizowania doku- 
mentOw w handlu zagranicznym 
Mamy rowniei u slebie Osrodek 
Doradzlwa, powolany z pocz'lt- 
kiem roku przy pomocy Polsko- 
Amerykanskiej Fundacji Doradz- 
twe dla Malych Przedsi
biorstw; 
osrodek pomaga malym firmom, 


udzielaj'lc indYWldualnych konsul- 
taCji i porad oraz organizuj'lc tema- 
tyczne szkolenia i seminaria Wy- 
mienione kierunki dzialania ss,jed- 
nymi z wielu, 0 kt6rych mozna 
wspomniee omawiaj'lc biez'lce za- 
dania Izby. 
. Czy jednak nle odnosi pan 
wrazenia, ie poniewai spra- 
wami gospodarczymi w 
naszym regionie zajmuje 
si
 wiele Instytucji, bra- 
kuje koordynacji po- 
szczeg61nych przedsi
- 
wzi
c? 
- Wlasnie. Popra- 
wienie tej koordynacji w 
skali regionalnej jest 
jedn'l z najwazniej- 
szych spraw Jako 
Izba Handlu i Przemy- 
slu chcielibysmy do- 
prowadzie do scislej 
wsp61pracy instytucji 
zajmuj'lcych sili' go- 
spodark'l, by nie przeszkadzaly 
sobie wzajemme i nie powielaly 
swych dzialan. a przeciwn,e - wy- 
korzystywaly optymalnie zasoby 
kadrowe i srodki materialne, kt6re 
tu, na Podbeskidziu, mamy do 
dyspozycji. Ch
 poza tym dodae, 
ze chociaz przedsi
biorcy gene- 
ralnie nie skarz'l si
 na brak pro- 
gresywnej polityki gospodarczej, 
to jednak uwazaj'l, ze na linii 
urzlld - firma wiele mozna by po- 
prawie, nie we wszystkich urzli'- 
dach dostrzega s,
 bowiem zmia- 
ny, jakie w c1'l9u oslatnich lat za- 
szly w polskiej rzeczywistosci. 
- A jak pan ocenia szanse na. 
szego regionu w tej wtasnie no. 
wej rzeczywistosci? 
- To naprawdli' wspamaly region 
o licznych walorach. Znam wielu 
ludzi, ktorzy zrob,li sobie tu zycio- 
wy przystanek na rok-dwa i w e/ek- 
cie zostali na zawsze, urzeczeni nie 
tylko pi",knem przyrody. Charakle- 
rystyczne, ze w ubleglorocznym 
rankingu Centralnego Urz
du Pla- 
nowania, w kl6rym brano pod uwa- 
g
 jakose wypelniania funkcji prze- 
myslowej, rolnej i us/ugowej, Biel- 
skie zajfi'!o pierwsze miejsce wsr6d 


BIELSKIE ZAK-LADY OBUWIA 
"BEFADO" 


ul. Sernpolowskiej 51 
43-300 BIELSKO-BIA-LA 


49 wOjew6dztw. Ten region jest w 
stanie zarobie nie tylko na swe 
utrzymanie, ale i na dynamiczny 
rozwoj. Bior,!c to pod uwag
, trud- 


../- 


la drukowae ten dodatek wlasnie 
na lamach "Kroniki Beskidzkiej"? 
- Uznahsmy, ze tym lepiej slu- 
zye bli'dziemy lokalnym srodowi- 
skom gospodarczym, im lepszy 
kontakt bli'dziemy m,ee z tymi sro- 
dowiskami. Jestesmy przekonani, 
ze "Kronika Beskidzka", jako pismo 
o duzym nakladzie, bfi'dzie tym me- 
dium, klore zapewni najskuteczniej 
osi'l9ni
cie tego celu. Dzili'ki "Kro- 
nice" zyskujemy cenne forum wza- 
jemnej informacji 0 tym, co dzieje 
sili' w regionie, a takze - wymiany 
pogl'ldow na sprawy nutruj'lce 
miejscow'l spolecznosc. Myslli', ze 

 bfi'dzie tu miejsce nie tylko na 'n- 
I,. formacje emocjonalnie "neutral- 
ne", ale tez na burzliwe dysku- 
sje i polemiki. Dlatego juz te- 
raz zapraszam wszystkich, 
kl6rych interesuje proble- 
matyka gospodarcza 
by publicznie zabie- 
\ rali glos, krylyko- 
,. wali, dzielili si
 wla- 
. snymi doswiadcze- 
niami. To takZe 
sposob na mtegra- 
Cj
 naszego srodowiska 
Jan Solich jest iniynlerem 
wtokiennikiem, dyrektorem 
Przf:dzalnl Czesankowej "We- 
Idoro" w Blelsku-BialeJ, Mce- 
prezesem Izby Welny w Gdynl. 


Z okazji mi
dzynarodowych tar- 
gow kontraktacyjnych w Tren- 
czynie odbywaj'lcych si
 od 
13 do 16 wrzeSnia (odziez, dziani- 
ny, bielizna, wyroby fulrzarskie i 
skorzane, obuwie), Izba Przemyslo- 
wo-Handlowa w Trenczynie propo- 
nuje zorganizowanie spotkania pol- 
skich przedsi
biorc6w z dziedziny 
przemyslu wlokiennicznego i skorza- 


Handlowcy 
jad
 na 
poludnie 
nego z przedsi
biDrcaml slowacki. 
mi, czeskimi i innych krajow Europy 
Srodkowo-Wschodniej. 
eodobn'l propozycj
 zlozyla 
Izba Przem.-Handlowa w Nitrze na 
okres targow w Nitrze 12 -20 sierp- 
nia (maszyny i urz
dzenia rolnicze 
i przemyslu spozywczego, urz,!dze- 
nia laboraloryjne dla rOlnictwa, to- 
wary rolno-spozywcze). Proponuje 
ona spolkanie polskich agroprodu- 
centow i przedsi
biorc6w z przemy- 
slu rolno-spozywczego z partnera- 
mi slowackiml i czeskimi. 
Oba spotkania nie wymagaJ'I 
udzialu wystawienniczego. Istnieje 
rowniez motliwDSC bezplatnego 
oglaszania si
 w biuletynie handlo- 
wym wydawanym przez Ambasad
 
RP w Bratyslawie. 
Zainteresowanych prosi sit 0 
konlakt z Biurem Poselskim Unii 
Wo/nooci tel. 205-29 


PODYPLOMOWE STUDIA 


Obuwle dla dzieci zapewnia prawidlowy rozw6j stopy dzlacka i posiada znak 
"ZDROWR STOPR", przyznawany przez zesp61specjalist6w d/s obuwla dzieci'f- 
cego przy Centralnym laboratorium Przemys/u Obuwniczego w Krakowle. 
SUkCES "8EfAdo" TO 40 IAT TRAdycji ORAl NOWOClESNOSC W TECIi
 
NoloGii i WZORNiCTWiE. 


. : -' 


.: . 


!' 


.),!;:- 


.' 


2 6 czerwca uroczyscie wr
czono dyplomy ab- 
solwenlom drugiej edYCji Podyplomowego 
Studium Handlu Mi'i!dzynarodowego. Orga- 
nizatorem studium jest Regionalna I
ba Handlu i Prze. 
myslu w Bielsku.Bialej oraz Szkola Przedsi
biorczo- 
SC, i Zarz'ldzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
Dyplomy wrli'czali dyrektor, dr Zbigniew Paszek, 
promotorzy i wykladowcy: prof. dr hab. Kazimierz Lan- 
kosz i dr Klemens Budzowski oraz prezes Izby Jan 
Solich. Dwusemestralne studium jest przeznaczone dla 
przedstawicieli przedsi
biorstw pragn'lcych poszerzyc 
wiedz
 handlu zagranicznego. Tematyka studium jest 
bardzo szeroka, wsr6d tematow poruszanych na wy- 
kladach znalazly si
 m. in.: mi
dzynarodowe stosunki 
gospodarcze, gieldy i papiery wartosciowe, techniki 
negocjaCJi, marketing, prawo i procedury celne, biznes- 
plan, zasady rozliczeli w handlu zagranicznym, rachun- 
kowosc zarzCI,dcza i szereg innych. 


Wsr6d absolwentow studium s,! m. in. pracowmcy 
Apeny, Wegi, Welu.u, Krepolu, Kente.u, Allenu, Cel- 
my, UNION-VIS. 
Ze wzgl
du na duze zalnleresowanie studlurn. Re- 
gionalna Izba wraz ze Szkol'l Przedsi
biorczosci za- 
mierzajC\ zorganizowac je rowniez w roku akademic- 
kim 1995196, rozszerzaJ'!c ofert
 0 dwusemestralne Po- 
dyplomowe Studium Zarz,!dzania. Zaj
cia z 25-oso- 
bowymi grupami sluchaczy prowadzone S'l w pi'!tki po 
poludniu i w soboty do poludnia przez wysoko wykwa- 
lif,kowanych specjalist6w, teoretykow i praktykow. 
Studium koliczy si
 egzaminem oraz obronll pracy 
dyplomowej i uzyskaniem dypJomu ukoliczenia, zgo- 
dnie z wymogami Ministerstwa EdukaCJi Narodowej. 
Wszelkie informacje na temat naboru w roku aka- 
dem,ckim 1995196 mozna uzyskae w Regionalne) Izbie 
Handlu i Przemyslu w Bielsku-Bialej, ul. Wzgorze 19, 
tel. 29049, 20448, 24088. 


TeL (48-30) 1490-59 
Fax (48-30) 1496-42 


" ""aJwI
IuZY w 1)(1,£e p.-£,durent telut
lnel/() ('huwla .-ek.-eacrlnel/() I d£...I£,Wml(). ()n!dukulem
 d,uwle did dzled. mlf)dzle- 
b I d(nsl
£h w (pa.-du u nalnnwt:Le'nlel,ze. zadltJtlnl.. ledln£,I(Jl/le. ""alnuw,zd u'e..... "lJe'iHl()" It' uhuwlf' I1lf)-"-.I' 't- 
If'LI. nd p()tle'
a(h z hanlz( lekldel/f) pdiu.-etdnu. dt.stu,uwanf' dt'- ndtu.-alnellt k,ztaltu ,It..p
 na £aIel ,w'el dlulI£'£I. f-- 
,-':' 


, 
.;fi 


no byc pesymist'! w ocenie szans 
gospodarczych Podbeskidzia. 
. Izba zdecydowala sif: na wy- 
dawanie, na razie w cyklu dwuty. 
godniowym, specjalnej wkladki 
poswif:coneJ problemom, kt6rymi 
si
 zajmuje. Dlaczego postanowi- 


Sprzedaz obuwia "8efado" po cenach producenta prowadzlj Au- 
toryzowane Hurtownie na terenie calego kraju. 
Klient6w delolicznych zoprasZCJmy do noszych s/dep6w przyzoklodowych w Bie'- 
 I 
sku-Biole;, ul. Sempolowskie; 51 i w Kt:toch, ul. Sobieskiego 19, a tokie do stoi- :;; 
sko patronockiego "BeFodo" w Domu Hondlowym "Klimczak" w Bie'sku-Biole;. 
BEFADO lYClY WSZYSTKIM UDANYCH WAKACJII MIt.ECO WYPOClYNKU_ !
		

/Skan_27_0001.djvu

			t 
r  


....... 
............................................. 
........ 

......
......
.......
--
-
......
...... 
......................................... 


. 7 lipca w Regionalnej IZb,e 
Handlu i Przemyslu odbylo si
 
spotkanie Rady Izby z Zarz'l- 
dem Miasta Bielska-B'alej 
Rozmowa koncentrowata si, 
na ustaleniu zasad scislejszej 
wspolpracy pomi
dzy Izb'l i jej 
czlonkami - podmiotami gospo- 
darczymi, a wladzami miasta. 
. W dalszym ciilgu istnieje 
mozliwose zglaszania sili' zain- 
teresowanych .Katalogiem 
Eksporterow Regionu Bielskie- 
go", ktory opracowuje RIHiP. 
Katalog ma bye wydany w for- 
macie A-4, w j
zyku angielskim 
i niemieckim. Kazda firma b
- 
dzie dysponowala jedn'l stro- 
n
. na kt6rej moze zamiescic 
informacje 0 przedsili'biorstwie 
oraz 0 oczekiwanym zakresie 
wspolpracy z podmiotami za- 
granicznymi. Przewidywana 
dystrybuCJa obejmuje polsk'e 
przedstawicielstwa handlowe 
za granicCl oraz zagraniczne w 
Polsce, delegacje biznesowe 
goszcz'!ce w wojewodztw,e 
bielskim itp. Szczeg61y merylo- 
ryczne i finansowe uzyskae 
mozna w Biurze IZby, przy ul. 
Wzgorze 19 w Bielsku-Bia/ej, 
tel. 290-49, 204-48, 240-88 (w 
godz.8.00-15.00). 
. Zapraszamy firmy interesuJil- 
ce si
 rynkiem francuskim do 
udzialu w misji handlowej do AI- 
zacji i lotaryngii, planowanej na 
pierwsz,! polow
 wrzesnia. W 
programie m. in. wizyta na Tar- 
gach Europejskich w Strasbur- 
gu oraz bezposrednie rozmowy 
z film ami francuskimt Wszel- 
kich informacji udziela organi- 
zator, Wydzia! Polityki Gospo- 
darczej i Rozwoju Urz'i!du Wo- 
jewodzkiego. tel. 136-211, fax 
124-906. .. 


Anga, 
czyli 


KRONIKA BEsKIDZKA . 27 


Min 
 I y 92 lata od czasu, g d y dziadek Antonie g o Gacka, Jozef, zaloz y l kuzni 
 p r zy dro- 
dze wiod lt ce j z Wn
mowic -.!!O 
i elska. 
t warz a!..!1 arz
dzia i sw i
dcz
Iugi k(
w al- 
skie dla okoliczn y ch goapodarstw. Po roku 1947 dzialalnosc zakla du zos tala ogranicz o- 
na do drobn y ch uslu g kowalsko-slusarskich; do p iero w roku 1981 wnuk zaloi y ciela 
kuzni postanowil zwolnic si
 z bielskiego Befaredu i wrocic do rodzinnego warsztatu. 


I 


- Na pocz,!lku prowadzilem dzia- 
lalno
c typowo 
/usarsk't wykonu- 
j'!c raine elementy maszyn - wspo- 
mina Anloni Gacek. - Obroty rosly 
z roku na rok. Wiadomo, w latach 
osiemdziesiljlych wszystko polrzeb- 
ne bylo -na wczoral'... 
Obecna specjalizacja firmy za- 
cz
a si
 od regeneracji elementow 
uszczelnieri mechanicznych. Decy- 
zj
 wlasciciel zakladu podj'" par
 
lat temu, wspolnie z dzisieJszym dy- 
rektorem Tadeuszem Badur,! Po- 
stanowili zrezygnowae z roznorod- 
nasci uslug i skoncentrowac si
 
wyl,!cznie na owych uszczelnie- 
niach 
Nie ma chyba takiej branzy go- 
spodarki, w ktorej nie mozna by 
zastosoW8C uszczelnieri wytwarza- 
nych w Zakladzie Mechaniki Ma- 
szyn Anga, w Kozach k Bielska- 
Bialej Od gornictwa, energetyki, 
zakladow zajmuj'lcych si
 gospo- 
dark'l wodno-sciekow'l, poprzez 
przemysl chemiczny do jednoslek 
przetworstwa rolno-spozywczego - 
wsz
dzie spotkae mozna wyroby 
kozianskiej firmy. Antoni Gacek 
uznal za misj
 swego zakladu ofe- 
rowanie klientom produkt6w konku- 
rencyjnie tanich, lepszych niz inne, 
z gwarancjC[ i pelnym serwisem. 
POcz'ltkiem sukcesu bylo uzy- 
skanie certyfikatu ISO-9001, wyda- 
nego przez Holenderski Instytut Ja- 
kosci. Certyfikat ten jest dowodem, 
Ze firma osi'l9n
a europejskie stan- 
dardy w zakresie poziomu techniki. 
organizacji produkcji, kentroli jako- 
sci i obslugi klient6w - Dla nas /SO- 
9001 10 me Iy/ko potwierdzeme, ie 
firmajesl dobrze zarzijdzana, ale tei 
salysfakcja. ie 010 zna/ei/i
my si
 
w gronie ki/ku firm europejskich na- 
szej braniy 0 podobnym slandar- 
dzie - zapewnia dyrektor Tadeusz 
Badura. 
Certyfikal oznaczaj'lcy zastoso- 
wanie w praktyce kompleksowego 
systemu sterowania jakosci,! to 
wszakze nie jedyne wyroznienie, 
jakie otrzyma!a Anga W ubieglym 
roku firma zdobyla tytul 
idera Pol- 


Przfdzalnia Czesankowa 
5 WELD ORO 


Poszukujemy kund)'dulu nu siunowisko 


glOtvnego ksifKowego 


skiego Biznesu, nadawany przez 
Business Centre Club. Wplywa to 
na image zakfadu, nie tylko W opinii 
konlrahentow, ale tez bankow, kt6re 
z wlasnej inicjatywy zglaszaj'l ch
e 


. .. ..11 II 
-- 
T, 
 . .. .. 
, " ,. . 
'- , '. r. ! 


wSp61pracy.lnna prestizowa nagro- 
da, Iym razem regionalna, 10 Zloty 
laur za osictQnir:cia w rozwoju pol- 
skiej mysli technicznej i nowocze- 
sne standardy zarzCldzania. 
Praktyczne skutki tych wyr6z- 
men to przede wszystkim renoma 
w gronie producenl6w europejskich, 
ale tez slaly wzrost obrotow. W roku 
biez'!cym Anga planuJe ich wzrost 
o 20 proc powyzej inflacji Taki 
wskaznik uzyskuje systematycznie 


od kilku juz lat Produkcja traf,a 
gl6wnie na rynek krajowy, ale jed- 
nIl pi'!I'! wyrobow kupuj,! kontrahen- 
ci z zagranicy, przede wszystkim ze 
S1owacji, Czech, W
gier, Niemiec i 


'. .
>. 


'u_... 


... 
I 


na miejscu dawneJ kuzni, ale tez po 
wyposazeniu w sprz
t 
Najwazniejsza inwestycja jed, 
nak to 104-osobowa zaloga, ktorej 
wi,kszQ. cz
sc stanowiCl. inzyniero- 
wie i techmcy odpowiedzialni za 
organizaCJ
 produkcji i marketing 
oraz zatrudnieni w dziale konstruk- 
cyjnym. - Pracownicy przechodz,! 
permanentne szkolenia - mowi Ta- 
deusz Badura. - Vcz'! si
 angie/- 
skiego ; niemieckiego. zatrudnieni 


J 


" 


.....:... 


-
 
. 


<
 
".,!,! :.;;... 


-:-'-" 


.. 


.,' I ' 
" -. 
'."" ' , -..., 
" ! 


',' 
 Ii 

 . 0_ :
 


.. 


.0 


... 


Belgil. - W najb/iiszych /atach za- 
mierzamy konsekwentnie unowo. 
cze
niac produkcj
, poszerzac gro- 
no k/,enI6w, sla/e dbaj,!c 0 podno- 
szenie jako$ci - zapewnia Antoni 
Gacek. 
Rodzinne przedsili'biorstwo, 
ktore formalnie jest sp6lk,! z ogra- 
niczon'! odpowiedzialnosci'l. pro- 
wadzi intensywn'l dzialalnose inwe- 
stycYjn'!. Widac to nie tylko po efek- 
townych obiektach, ktore powstaly 


.;.c.-'- 


w pionie marketmgu doskona/,! 
umiej
tno
c' negoCjacyjne, kon- 
slruklorzy ksztalc,! umiej
lno
c pro- 
jeklowania z uiyciem kompuler6w. 
Warto tez wspomniec 0 dzialal- 
nosci charytatywnej na rzecz szk61 i 
sluzby zdrowia. - Martwi nas ty/ko, 
ie zazwyczaj wszelkie pro
by 0 po. 
moc s,! pro
bami 0 przyslow;oWij 
ryb
, a nie 0 Wfi!dk
, na ktarej painiej 
matna JOWl(: sukces samodzlelme - 
konstatuje w1a
c;cie/ firmy. (ao) 


t

,
,


, 


Dzisiejszym artykulem rozpoczy- 
namy cykl potiwi,cony polsklemu 
rynkowi kapilalowemu, a w szczegol- 
no
ci Gieldzie Papier6w Wartoscio- 
wych w Warszaw,e. W kolejnych ar- 
Iykutach b
dziemy starali si
 przybh- 
zyc czytelmkom poszczegolne firmy 
notowane na gie+dzle. omowic ksztal- 
tawanie sit: can tych walor6w na 
przestrzem ostatmch tygodni, poru- 
szyt najwa;tnleJsze sprawy zwi"tza- 
ne Z otoczeniem gieldy, maJ"tce 
wplyw na zachowanie sili' rynku. 


oJ kand)'duta H}'magumy- 
* wyktulLenia w dziedzime ckanomi; (ruchunkoM'osci) 
* Joswiadczemu pozwallljqcego na samockieillc polcierowanie ca/q ksif:gowosciq lfinamam,firm,v 
* znajomosci ruchllnkowosLi zarzqdczej 
* z'JuJomoscl ksi
go",o.\"l_; Iwmpllierol\'ej 
* zdolnosci do ullulizy ; tl\vrczego rozwiqzywania prohlemow 
PoszlIk,ljemy TO"";!!:! kundJ"duli>u' na 
;Ianowij'ko 


kierownika dzialu finansowego 


wymuganrJ: 
* ",yksztul('eniu w Jziedzinie cleonomi; (r"c.'hunkvUlose;) 
* komunikaly)\'nosn 
* =na}v"'(I
CI ohs/IIg; komlllllerm1 yctJ progrumow ksu:gon'o-fiJlCJIJSv)"J'c:h 
* IInllejt:.llIl}s£; ku!,.m\"(l'lia =espolem !Ildzkim 
S:u/	
			

/Skan_28_0001.djvu

			Ii 


) A 


J 


--.J 


"Zlomiarze" kradnl:! szyny miedziane, kable, metalo- 
we szafy, a nawet plyty z cmentarzy. Zwykle niszczl:! 
je bezpowrotnie, tnl:!c przed sprzedaz!! na cz
sci. Na- 
wet jesli zostanl:! odzyskane, nadaj!! si
 jui rzeczy- 
wiscie tylko na zlom. Najcz
sciej do kradziezy popy- 
cha ich trudna sytuacja zyciowa. Uzyskane pieni!!- 
dze przeznaczajl:! bowiem na codzienne potrzeby. 


.. 


- W oslalnich la/ach nasl'IPilo 
nastlenie kradzie1y metal; kol0ro- 
wych - informuje prokurator rejono- 
wy w Bielsku-Bialej, Janusz Jaros 
- Jednak po uj
c/u kilku wielooso- 
bowych grup, Irudni,!cych si
 Iym 
procederem i. ZBstosowaniu wobec 
nich areszlow, sytuacja wyratnie 
si
 popraw
a. 
Cmentarni zlodzieje sOl najcz
- 
sClej bez pracy, bywaj'l tez uzalez- 
nieni od narkotykow i alkoholu. 
Ostatnio bielska policja zalrzyma!a 
narkomana, ktory kradl plyty na- 
grobne. Innym razem zlodziejami 
okazali si
 pracuj'lcy dorywczo 
m
zczyzni, utrzymuJ'!cy Wlelodziet- 
ne rodziny. Ich docMd miesi
czny 
nie przekraczal 200 zlotych. 
Osmiu osobom postawiono nie- 
dawno zarzut okradania bielskiego 
cmentarza zofnierzy radzieckich. 
Noc,! uzywaj,!c metalowego lomu, 
pilnika i srubokr
ta, wymontowali 
plyt
 z metalu kolorowego, ktora 
zawierala - w j
zyku rosyjskim - opis 
i histori, cmentarza W mieszkaniu 
poci
i j,! na cztery cz
sci i sprze- 
dali w pobliskim skupie. - Plyt
 ku- 
pil jeden z pracownik6w, oskarto- 
ny leraz 0 pasers/wo - wyjasnia pro- 
kurator. - Pochodzenie p/yly nie 
moglo bOOzic tadnych Wijlpliwosci. 
Miejsea przeci
a mialy zloly kolor, 
co wskazuje, te przesl@stwa do- 
konano niedawno, ale przede wszy- 
slkim rzucaly si
 w oezy dute, wy- 
puk/e napisy. 
Nast
pnej nocy trzech spraw- 
cow z tej samej grupy wynioslo z 
cmentarza kolejn,! plyt
. Dwukolo- 
wym wOzkiem przewiezli j,! znow do 
mieszkania. Tym razem poci
li ply- 
t
 z list'! pochowanych na cmenta- 
rzu zolnierzy i sprzedali - by nie bu- 
dZle podejrzeri - w innym punkcie 
skupu. Obecnosc duzych - prawie 
trzycentymetrowych -liter nieszcze- 
golnie zainteresowala pracown,ka 
skupu. Zaplacil za metal, ktorego 
warlose wynosila 1,5 tysiOlca zlo- 
tych, tylko nieco ponad trzysta. 
Dewastowanie pofozonego na 
uboczu cmentarza zaniepokoilo 
mieszkaj,!cych w pobllzu ludzi. Po- 
informowali 0 przestli'pslwie proku- 
ratur
 oraz zwiClzki kombatanckie, 
ale pIyty gin
 nadal. Pi
ciu spraw- 
c6w zabralo dwie z nich i ukrylo w 
krzakach. Nast
pnej nocy skradli 
kolejne duze pIyty. Gdy jedn'lz nich 
wiezli uliC'! zostali zatrzymani przez 
policjantow. Wszyslk,ch sprawcow 
udalo sit: aresztowat: 
- Zaskakuje nas zwykle bezlro- 
ska Iych. kl6rzy skupuj,! melale po- 
chodz,!ee z kradzieiy. W wi
szo- 
sc/ Ilumacz,! Sl\" te nie znali ieh 
pochodzenia i motemy im wtedy 
przedslawic wyl,!cznie zarzut 0 nie- 
umyslne pasers/wo - t/umaczy pro- 
kurator Janusz Jaros - Rzeezywi- 
sCle, s'!/udzie kl6rzy rob/II 10 nie- 
swiadomie, ale najcz\,seiej wykorzy- 
sluj,! okazj\, lat'lszego zakupu, na- 
wel jesli wiedzij, ie nabywaj'! rze- 
czy pochodz,!ee z przesl
pstwa. 
Dziesi
e osob oskarzono 0 kra- 
dziez szyn miedzianych i aluminio- 
wych z lakierni Fiata Auto Poland, 
jedn'l - pracownika skupu zlomu 
metali kolorowych - 0 ich nabycie. 
Wi
kszose sprawcow ma 19 lat, 
najstarszy - trzydzieslk
. Tylko je- 
den pracuje. Reszta Zyje z zasilku 


. 


. 


dla bezrobotnych lub ima si
 doryw- 
czych zaJ'c. Dziatali przez prawie 
dziesi
e miesi
cy Kilka razy w ty- 
godniu w.amywali si, w roznym 
skladzie do lakierni, przeskakuj,!c 
plot i odrywaj'lc siatk", zabezpiecza- 
j'lC'l otwor wentylacyjny. Kazdora- 
zowo wynosili od 30 - 50 kg miedzi. 
W zakladzie zgin
 w tym czasie 
ponad 3 tony wyrobOw miedzianych 
o warlosci prawie 32 Iysi
y zlotych 
Zatrzymani zostali na gor,!cym 
uczynku w samo potudme. 
- Miedt znajdowalem na wysy- 
piskach, a lakte olrzymywalem od 
ludzi na wsi, klorzy nie wiedzieli, 
gdzie motna j,! sprzedac lub od 
os6b, kl6rym nie cheialo sill isc do 
skupu - t/umaczyt si
 naiwnie jeden 
ze sprawcow, w ktorego domu zna- 
leziono 17 work6w z izolacj,! kabli 
eleklrycznych. Uslalono, ze mie- 
dzianych przewodow, sprzedanych 
wczeftniej przez zlodzieJ8. musialo 
byc ponad 1 eo kg. - Kilkakrolnie 
przyehodZl7i do mme mlodZl mljtczy- 
tni, sprzedaj,!c mledt - wyjasnit 
podejrzany 0 paserstwo pracownik 
skupu. - Nie sprawdzalem im doku- 
menl6w, choc przypuszcza/em, te 
podaj,! nieprawdziwe nazwiska 
Przynoszone przez nich wyroby 
wygl,!daly na niezuty/e. Twierdzili, 
ii zna/ei/i je na smielniku Nie do 
moich obowi,!zkow na/etalo docho- 
dzenie prawdy 
Bandzo cz
sto poszkodowana 
jest tez telekomunikacja oraz kolej, 
nie wspominajOlc juz 0 wielu zakla- 
dach przemyslowych. Min
 juz - 
zdaniem prokuratorow - te czasy, 
kiedy malo ktory zlodziej podnosil 
rI
kt: na mienie panstwowe, wi,c 
powinno bye ono znacznie lepiej 
strzezone. 


AGATA PARUCH 


'.0 


> 
"'L 


:...
 


"4 


j 


f\"n _ . 
"men l 'arz 


.::'.'3> . 


.... 


t
.. 


-+ ::...
...;( 

: i
": 


:
.y. 


:\ 
\" 


'* 


.... 
... 


1:.: 


:
 
 


, . 


" 


".	
			

/Skan_29_0001.djvu

			I!ffi] 
 


WOJNA TRWA.,. 


List otwa rtv do p rez v denta 
Radovana Karadica 
Czy ogl,!dal Pan w telewizji, 
Pame Prezydencie, efekt jaki "wy- 
wala'- pocisk, ktory wystrzehll Pari- 
" scy dzielni - ba' - bohaterscy zol- 
nierze na Sarajewo. a polska Ie- 
lewizja wyemitowala go w dniu 22 
czerwca? 
Juz od dawna strzela,'I tak 
do cywll6w. Przeciez la wejna 
trwa - Boze! - czwarty rok Ale 
jezeli to, co stalo si
 22 czerw- 
ca nie wstrzClsnie Panem. 10 nie 
jest Pan godzien miana czlowle- 
ka. 
Ju.t straszme du;to dzieci pa- 
die ofiar'l - ich zabite cialka - ich 
ranne clalka - me powlnny wszy- 
stkim, ktorzy t
 wojn
 prowadz'!. 
pozwolic zasn'lc. Ani na chwll
. 
/>by ten korow6d dzieci
cy prze- 
suwal sit: bez konca przed Deza- 
mi tych wszystkich slraszliwych 
mordercow. Tak, ci wszyscy, 
ktorzy uznaj'!. ze walczyc trzeba 
do konca - czego? jakiego? - set. 
tylko zwykfymi mordercami 
ludzie, kl6rzy pami
taj'l II-g'l 
wojn
 swialow'!. ktorzy potraflli 

i walczyc - jako narad jugoslowiari- 
ski - ze straszliwym wrogiem, zna- 
komicle przygotowanym do zabi- 
jania i mordowania, ci sami ludzle 
leraz usilujCl nawzajem si
 unice- 
stwic. Czy chociat wiedzct, dla- 
czegc to roblet.? Nie. na pewno - 
nie. 
Oni sCI, W jaklm
 koszmarnym 
amoku. To me s'!ludzle mysl,!cy , 
czujllCY, jezeli nic do nich nie jest 
w slame przem6wic - mech oglct.- 
daj,! uj
'e nakr
cone przez ope- 
rator6w w dniu 22 czerwea. Ten 
jeden kadr mech zatrzyma Sl
 na 
zawsze: m,zczyzna mosClcy na 
r
ku dwuletni,! dZlewczynk
 w bia- 
lej sukleneczce, na plersi dZlecka 
wielka, czerwona plama krwi. 
Dziewczynka nie zyje. Dol'lczyla 
do setek, nie - juz tysi
cy innych 
zabityeh dzieei. 
Czy ten widok nie jest w sta- 
me Panem wstrzClSnctl:? 
Panem, ktory w tych dmach 
wydal cork
 za m'lZ 'jest Pan WI- 
nien temu, ze ojciec tej zabitej 
dziewczynki nie b
dzie przezywal 
radosei ze slubu corki, a musl 
przezye bezm,ar b61u z powodu 
utraty malutkiej bezbronnej istoty. 
bo "dzielny" Parisk. zolnierz wf- 
strzelil jeszcze jeden po- 
clsk? 
Pan powinien si
 wzruszyl: 
tym obrazem i wiersz napisac 
Wszak Pan - 0, ironio! - jest 
poet'l. 
I Matk
 Pan ma. I zon
. I cOr- 
k
. 
Ilak latwo godzi si
 z tym, ze 
innych matk, s'l zabijane, innych 


zony set.zabijane, i innych corki set. 
zabijane. i maleflkie c6reczki tez 
S,! zabijane. I jak Pan moZe z tym 
dalej - ci'l9le - zye?' 
Iwona Matuszewska-Dembowska 
Bielsko-Biala 


ZDRADLIWE RZEKI 


Rzekl I Jeziora wajewodztwa 
bielskiego swym urok,em i czysly- 
mi wadami stwarzajCl doskonale 
warunki do wypoczynku. Woje- 
w6dzkie Wodne Ochotmcze Po- 
gotowie w Bielsku-Bialej zach
- 
ca wszystklch do korzystania z 
ki:(pieli w rzekach I jeziorach na- 
szego regionu Pami
tac jednak 
nalezy, ze od nas samych zalezy 
czy k'IPiel b
dzie bezpieczna 
Rzeki gorskie bywajCl niebez 
pieczne, cz
sto zmiemaj'! gl
bo- 
kose. Tam gdzie wczoraj moglet 
przejse "such,! stop,!" dzis moze 
bye gl
boko. Szczegolnie kapry- 
sne i zdradliwe s,! rzekIO Sola 
Skawa i Wisla w swaim gornym 
odcinku Duze mebezpieczef1- 
stwa dla nierozwaznych stanowiC\ 
takze jeziora ZYWleckie i Mi
dzy- 
brodzkie 
Warlo pami
tae, ze glownymi 
przyczynami utoni,t set.: przeli- 
czenie si, z wfasnymi sifami, 
przecenianie swaich umieJ
tnoSci 
plywackich, nieumleJ
tnoSc po- 
sl
powania w przypadkach na- 
glych zmian warunk6w plywania. 
kClpiel w slanie metrzezwym; : . . 1 
wchodzenie do wody bezposre- . 
dnio po spo.tyciu posifku, lekee- - 
wazenie wymog6w bezpieczeri- 
stwa. 
Nie narazaJ Wlt:C mepotrzeb- 
nie swego zyc,a, korzystaj z k,!- 
pieli tylko w miejscach dozwolo- 
nych i dobrze znanych, slosujClc 
si
 do wskazan tablic ostrzegaw- 
czych oraz znak6w informacyj. 
nych. Uwataj na miejsca szcze- 
golnie niebezpieczne jak gl
bo- 
ka woda, w'ry, rw,!cy nurt rzekl, 
strome I niebezpleczne brzegi, 
dofy , wyrob,ska po eksploatacj' 
zwiru, slawy i glinianki. Pam1t:- 
taj, te nie wolno wchodzic do 
wody po wypiciu nawet najmniej- 
szej ,Iosci alkoholu UdaJ'Ic si
 
do kqpieh me mozesz bye roz- 
grzany, przestrzegaj zasady 
stopniowego ochlodzenia wod,! 
cafej powlerzchnl ciala, a przede - 
wszyslkim okolic serea i karku. 
Rodziee i opiekunowie czuwajcie 
nad dZlecml, me dopuszezajcle 
do samotnej k'IPieli. Korzyslajcie 
z kqpiellsk strzezonyeh oraz za- 
leeeri ralownik6w Wodnego 
Ochotniczego Pogolowla Ratun- 
kowego. 


WOjewOdzkie Wodne 
Ochotnicze 
Pogotowle Ratunkowe 
w Bielsku-B'alej 


17

 @]D


D I 


c.:
 


.. 
-""" 


'" 


4 


KRONIKA BEsKIDZKA . 29 


'"""'iI 


. OCIEPLA . UPIIiKSZA . CHRONI 


@] 
w@mi
 
 
 

 


ABP 


A. Dryjak: - Siding w Polsce 
poludniowej zacz,,! si
 od mo- 
jego dorT"U. Przeci
tny polsk, bu- 
dynek z lal 60-tych, obcil\Zony 
licznymi wadami technologicz- 
nymi i materialowymi ma wsp6l- 
czynnik przenikalnosci cieplnej 
na poziomie k O,g W/m'K Moj 
mial 0,67. Po dociepleniu i zalo- 
zeniu sidingu ma teraz 0,44, po- 
low
. 
- I to nasun
lo Warn po- 
mysl zatozenia lirmy zajmuji!- 
cej si
 importem sidingu? 
J. Bi!k: - PoczC[lkowo dzia- 
lalismy na wlasn'l r
k
. Pozniej 
te zdobyte juz doswiadczenia 
procentowaly, kiedy prowadzi- 
hsmy rozmowy z ABP. Mysl
, 
ze to przes'ldzilo, te jestesmy 
dzis uznani za ich oficjalnego 
przedstawiciela. Spolk
 RoII- 
Max zalozylismy w 19911. i w 
tym czasie wyposatylismy w 
siding okolo p61 tysi'lca domow 
- Byly jakies reklamacje? 
J. Bi!k: Dot'ld tadnych, 
przeciwnie bylo sporo slow 
uznania. 
- Opowiedzmy zatem Czy- 
telnikom cos wi
cej 0 sid in- 
gUm 
Gwarancja 
na 50 lat 
J. Bi!k: - Malo ktora elewa- 
cja dOrOwnuje elewacj' winylo- 
wej pod wzgl
dem jakosci i 
trwalosci. Dlatego amerykanski 
producent przyznaje na ni'l 
pi
edziesi
cioletni'l plsemni! 
gwarancj
. Elewacja sidingowa 
jest odpoma na wplywy atmo- 
sferyczne tj. zmiany temperatu- 
ry, wilgotnosci a tahe na za- 
nieczyszczenia atmostery, za- 
chowuje trwali! elastycznose 
nawet przy mrozach, wykazuje 
znaczn'l odpornose na uderze- 
nia mechaniczne i zarysowania. 
jest odporna na promieniowa- 
nie ultrafioletowe, nie elektryzu- 
je si
 pod wplywem wiatru i co 
bardzo wazne jest chemicznie 
oboj
tna i niepalna, posiada 
klasyfikacj
 ogniowi! wydani! 
przez Instytut Techniki Budow- 
lanej w Warszawie. Siding chlu- 
bi si
 tez pozytywni! ocen'l 
panstwowego Zakladu Higieny. 
Przez c
 czas eksploatacji nie 


. Z udzialem posla na Sejm, Kazi- 
mierza Wilka z KPN, odbylo si
 ko- 
lejne spatkanie przedstawicieli oba- 
zu patriotycznego. PrzYI
to deklara- 
cj, ideowo-programow
 oraz pasta- 
nowiono nie udzlelac poparcla zad- 
nemu z kandydat6w na prezydenta 
RP do czasu wylonienia jednego 
wspolnego kandydala obozu patrio. 
Iycznego. (key) 


Siding - amerykariska winylowa elewacja zewnQtrz- 
na - to nowe pojQcie w polskim slowniku budowla- 
nym. Kojarzy siQ je z estetykit, wyjittkowit wprost 
trwalosciit i wieloma innymi zaletami. Siding przy- 
wQdrowal do nas z Ameryki, gdzie zostal wynale- 
ziony, gdzie siQ go produkuje i gdzie jest bardzo 
rozpowszechniony. 0 rozlicznych zaletach sidingu 
rozmawiamy z Jerzym Bitkiem i Adamem Dryjakiem 
- wsp61wlascicielami i prezesami Roll-Maxu sp61ki 
bQditcej jednym z 16 autoryzowanych dealerow kon- 
cernu American Building Products na Polsk
. 
wymaga zadnych zab,egow w budynkach nowo wznoszo- 
konserwacyjnych. Daje si
 nych ijut istnieji!cych. Szczegol- 
zmye i przywrocie do pierwot- nie polecany jest do renowacji 
nego wygli!du przy pomocy starych domow, gdyt nie jest 
wody i mydla. konieczne usuwanie zutytych 
. tynkow, roboty budowlane na 
MontuJ sam sucho mozna prowadzie nieza- 
wedlug instrukcji letnie od pory roku i motliwe jest 
. . rownoczesne docieplenie scian 
Ksztalt , konstrukCJa ele- zewn
trznych. W tym celu sto- 
mentow elewacyjnych S'dmg- suje si
 pod elewacj
 izolacj
 
Vmyl zostaly tak dobrane, ze termiczn z welny mineralnej lub 
za

arantowana Jest szczel- st y ro ia
. 
nosc na przemkame wOdy' wla- p 
tru, przy jednoczesnym zapew- Siding sidingowi 
nieniu odplywu wilgoci ze scia- . - 
ny. l,!cznie z listwami elewacyj- nle rowny 
nymi produkowany jest komplet - Czy gdzies na Podbeaki- 
uzupelniaji!cych akcesorii ta- dziu znalezc jut mozna wie- 
kich jak: narozniki, listwy bazo- lokondygnacyjne bloki ocie- 
we, l'Icznikowe, podprogowe, plone i upi
kszone sidin- 
ociekowe, oprawy okien i drzwi, giem? 
ksztaltki podsufitowe i inne. A. Dryjak: - Na osiedlach 
Pozwala to na estetyczne wy- Olszyny i W/okniarzy w Andry- 
konczenie wszelkiego typu de- chowie i w Bielsku-Wapienicy. 
tali architektonicznych budyn- Wkrotce b
dzie ich z pewnoscii! 
kow, zwlaszcza, ze mozna je znacznie wi
cej. Siding to nie- 
wybrae sposrod at 10 roznych zast'IPiony, niezr6wnany mate- 
kolorow. rial elewacyjny. 
-Czymotna montazsidin- - Czy kazdy siding? 
gu wykonac we wlasnym za- J. Bi!k: - Wiem do czego 
kresie nie b
di!c fachowcem? Pan zmierza. Rzeczywiscie 
J. Bi!k: - Bez problemow, wraz z rosni!ci! popularnosci'l 
przy zarozeniu jednak pewnej sidingu pojawilo Sl
 na krajowym 
rzetelnosci i dokladnosci. rynku sporo roznych firm oferu- 
Wszystko musi Sl
 odbywae ji!cych ten material S'I wi
c si- 
zgodnie z instrukcji!, precyzyj- dingi jednorodne i wielowarstwo- 
me wedlug wskazali. Jesli ktos we, 0 grubosci 0,12 i znacznie 
nie ma do tego smykalki i woli ciensze, powlekane i - jak nasz 
zlecie montaz autoryzowanej - barwione na wskros leby 
ekiple ABP, bez klopotow moze miec pewnose, ze wydaj'lc spo- 
to zalatwic za naszym posre- ri! gotowk
 kupimy to czego 
dnictwem. chcemy, radz
 zaopatrywae si", 
- Podobno sidingiem do- w nie w autoryzowanych przez 
ciepla i upi
ksza si
 takte amerykanskiego producenta 
budynki wielokondygnacyj- punktach sprzedazy. Tylko to 
ne? daje pewnose, ze nasz dom pod 
J. Bilk: - Tak, do 5 kondy- kazdym wzgl
dem spe!ni nasze 
gnacji. SIding mozna stosowae wymagania. (jer) 


Tw6j lokalny dealer ASP: 
Przedsi
biorstwo Handlowo-Uslugowo-Produkcyjne 
sp. z 0.0. 
32-650 K
ty, ul. Swi
tokrzyska 9, tel.lfax (033)4559-80 
NIP: 549
01-40-86 
Biura handlowe: K
ty, ul. Swi
tokrzyska 9, 
tel.lfax (033) 4559-80 

 
Limanowa, ul. KoSciuszki 50, D 
tel. (018)373-597, 371-606. n 


.. 1D1.4513 


. Jak nas poinformowafa Irena 
$wi'!tkowska (telefon kontaktowy 
144581 wewn. 59), kierownikiem 
dzialu markelingu w ZPW Wega jest 
Paulina Nowak, natomiast Botena 
Sadowskajest szeregowym pracow- 
nikiem markelingu. Irena $WI'lIkOW- 
ska poWYZSZ'l informacj
 przekaza- 
la nam w zwi'lzku z notatk'!. jaki! za- 
mlescilismy w 28 numerze II KS" na 


29 slronie w rubryce ."Reporter za- 
nolowal" . 
. Cd 1 sierpma ul. Nideckiego w 
Oswi,cimiu zostame wyfClczona Z 
ruchu kolowego, z wyj'!tkiem poja- 
zdow nlleszkaflc6w I zaopatrzenia. 
N ie b
d'l kursowae rOwniez auto- 
busy. Rozpocz
le tu roboly kanali- 
zacyjne potrwaj,! do kolica biez. 
roku. (key) 


Wydzlal Operacyjno-Rozpoznawczy Komendy Wojew6dzkiej Pohcji w 
Bielsku-Bialej informuje: 
. 9 marca br. wyszedl z domu i dotychczas nie 
powr6cil Stanislaw Pokladnik s. Augustyna i Hele- 
ny Furczyk, ur. 26.09.1943 w Bestwinie, zamieszka- 
fy w Zywcu, Osiedle 700-lecia 40/26. Wiek z wygl'l- 
du 55-60 lat, wzrost okole 170 em, otylej budowy 
ciala, wlosy kr6tkie, proste, siwe Na czole slabo 
widoczna bllzna 0 dfugosci ole 1 em. W szcz
ce 
dolnej widoczne brakl w uz
biemu. 
Poszukiwania prawadzi Wydzial Pollcjl Kryml- 
nalnej Komendy Rejonowej Policj' w lywcu. 
. 2 lipca br. wyszla z domu i dotychczas me wr6c,- 
la Maria Byrska c. Wladyslawa i Wladyslawy Pa- 
mula, Ul. 15.12.1953 w Oswl
cimiu, zamieszkala 
w Piotrowicach 236 (gmina Przeciszow). Wiek z wy- 
gl'ldu 40 lat, wzrost 165 cm, smuklej budowy ciala, 
wtesy kr6tkie, ciemnoblond, twarz padtu.tna, cera 
blada, czote wysokie, oczy szare, nos maiy prosly, 
uszy duZe odstajet.ee. Znaklem szczegolnym jest 
blizna po operacj' nerek. Byla ubrana w popielaty 
plaszcz przeclwdeszczowy, granatowe dZinsy, po- 
pielate buty"gumofilce". 
Osoby mogClce udzleli6 Informacji 0 mleJscu 
pobytu zagimonyeh proszone sCl 0 osobisly lub te- 
lefoniczny kontakt z WPK KRP w Zywcu i Osw,,,,- 
cimiu, WOR KWP w Bielsku-Bialej lub z najbliZ- 
sz'! jednostk,! policji.
		

/Skan_2_0001.djvu

			2 . KRONIKA BESKIDZKA 


TYDZIEN 
W KRAJU 


. Polska jest wsr6d dZlesl
lu naj. 
5zybcleJ rozwiJajC\cych si
 kraJOw sWla- 
ta. W XXI wleku b
dzle w gruple .No- 
wych Wlelkich Rynk6w" - twlerdz;il eks- 
perel rza,du USA. Wedtug GUS pol- 
ska gospodarka rozwljala Sl
 w pierw- 
szym p&roczu szybciej nit w trzech 
poprzednich latach, a bezrobocle spa- 
dlo. 
. Minister spraw zagranlcznych Wta- 
dysJaw Bartoszewski jest troch
 za. 
wtedziony dotychczasowymi dzialania- 
ml admlnlstraql amerykanskleJ W spra
 
wie przYJt:cia Polski do NATO. Skry- 
tykowal rZ'ldy prezydenta USA, demo.. 
kraty Billa Clintcna. za mi(tkko
t wo- 
bee Res)a. Zdanlem Bartoszewsklego, 
republikame dZlalali bardzlej energicz- 
nie. 
. Rz<\d JOzefa Oleksego o5wladczyl, 
ze wysoko Dcema wsp6fpract: Polski I 
USA oraz mezmlenne poparcie 5ta- 
n6w Zjednoczonych, w tym prezyden- 
ta Cllntona, Jaklego doswladczamy w 
staranlach 0 weJscle do struklur euro- 
peJskich I allantyckich 
. Politycy zwolnlll tempo, parlament 
ma wakacje do 24 sierpnia. Lech Wa- 
I{!sa przeprowadzilsi{! do rz;ildowej re- 
zydenCji Prommk, Sk'ld dOJezdza do 
Warszawy, ale na wczasy nie jedzle 
Jozef Oleksy zasz)4 SIt: na kllka dm w 
lesie. Grzegorz Kolodko chee poleclec 
z rodzlnil do Kanady je
1I Oleksy da 
mu urlop Elzblela Chojna-Duch byla 
Jut na HawaJach I w Kanadzie. Ale- 
ksander Kwasniewski opala si
 nad 
Baltykiem. Michal Strilk gra w ping- 
panga W Bufgarll 
. Hanna Gronklewlcz-Wallz prowa- 
dzi w prawyborach Konwentu {;w Ka- 
tarzyny. Jan Olszewski ogrostl, ze to 
on jest I!derem. 
. Zbrodniczy syslem komumslyczny 
wyrz;ildzil Polsce i 5wlatu wlt:cej 
krzywd I zle mz nazizm - twlerdzi o. 
Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Ma- 
ryja. 
. 20 ton manhuany wykryto na stat- 
ku Krakow II. 
. 75 pistolet6w skradli zamaskowani 
bandyci z jednostkl wojskowej w War. 
szawie. 
. Amerykaliskl gWlazdor John Malko- 
vich gra w kr
conym na zamku w Mal- 
borku filmle .Krol olch", memlecklego 
ret. Jera Volkera Schlfindorffa. (zr 
 


I 


.... 


." 


) 


. 


" 


r, ..&; 


/' 
/C 
.{, 


Spolki dla 
kolesiow cd. 


2 IIpca sejm odrzucil weto 
r)rezydenta RP wobec 
ustawy 0 komercjalizacji I 
prywatyzacji przedsi
blorstw palistwo- 
wych. KoallcJI SLO-PSL udalo si
 ze- 
brat czlery glosy ponad wymagan;il do 
lege ilo{;C. Lech Wal{'sa zapowlada 
zaskarteme ustawy w Trybunale Kon- 
stytucyjnym, a QSolidarnosc" przygo- 
towuje SIt: do akcjl sprzeciwu wobec 
jej postanowieli ZWI;ilzek .Solldar- 
nose" od dawna wskazywal na IIczne 
zagro!ema, jakle mesle przYJt:ta we. 
rsja ustawy. - Grozi nem powr6t do 
centrs/nego sterowenie gospodarktt. - 
powiedziat -Kronlce- po pi;iltkoweJ de. 
cyzji Sejmu przewodnicz;ilcy pod be- 
skldzklej ..Solidarno{;cl- senator Mar- 
cin Tyrna, kt6ry wczesmej z trybuny 
senatu przestrzegal przed przYJ
clem 
uslawy w jej obecnym kszta1cle. - RZij- 
dZif.ca koaliCj8 zapewmla swolm 1<018- 
gom ki/kedzieslEJ.' tysl
cy dobrze plat- 
nych ffl/BjSC w radach n8dzorczych a 
jednoczetme pozbawlla pr8cowmk6w 
wplywu n8 kl6funek prywalyzacjl. De- 
cyZje b
dCl zapadaly poza ich pleca- 
mi Zdamem Tyrny ustawa tego typu 
wlnna bye koniecznie poprzedzona 
utworzemem instytucji skarbu pari- 
stwa, uchwalemem ustawy reprywaty- 
zacyjnej, a przede wszystklm decy- 
zj;il 0 powszechnym uwtaszczeniu spo- 
1eczenstwa 


W ustawie zaplsana jesl oblelmca 
przyznania pracowmkom prywatyzowa- 
nych przedslt:biorstw 15 procent akcjl 
Ola koallcjl rZ;ildz;ilcej jest to koronny 
dow6d na jet "propracowmczy- charak- 
ter. .Solidarno.
" jednak odrzuca ten ar- 
gument - Nlkt nie m6wI, co b
dzie Z po- 
zosfalymi 85 procentaml ekcj;, co przy- 
padmB pracowmkom Jlbudtet6wki« i 
emetytom. Takle obietmce nic nie ko- 
sztuj't leez niebezpiecznie dzieltt spole- 
czet'lslwo Darmowymi akcjami kupuje 
Sl
 Iylko pracowrnkow prywatyzowanych 
przed
 - twlerdzi Marcin Tyrna. 

Solidarnosc:- od dIuzszego czasu pro- 
paguje odmlenny spos6b zagospodaro- 
wama maJ;iltku narodowego - NasZB pro- 
pozye)a stwarza jedynij motliwotc spra- 
wl8dliwego zagospodarowama majlt,lku 
narodowego, wypracowanego przez cale 
spoleczenstwo W tej chW111 jest on roz- 
kradany ,a jedyne ulNlaSlczenie jeklB ob- 
sefWuJemy, to uwlaslczenie nomenkla- 
tury. Uwatamy, t.e maj
tek pow/nien stae 
siV udz'alem wszyslkich Pofakow, a nie 
tylko wqSk,ch grup wybrancow - twlerdzi 
MarCin Tyma. 
W podbeskidzklej ..Solidarnosci- 
Irwaj;ilprzygotowania do przeprowadze- 
nla referendum w sprawle powszech- 
nego uwlaszczenia i wprowadzoneJ 
ustawy a komercjahzacjl I prywatyzacji. 
Od Jego wymk6w b
dil zalezec dalsze 
decyzJe zwi;ilzku. (ak) 


Zanolll si
 na to, te od 1 lIierpnla przebywajil.cy w naszym 
wojew6dztwie traktowanl b
dil. r6tnle, jak rowni I r6wnlej- 
51. Dotyczyc to bQdzle dostQpu do lek6w na recepty. 


kt6re me uzyskajEf akceptacji, n;e 
bljd,! refundowane" - p,sze lekarz 
wojew6dzki 
Irena Kowal z aptek,.Pod Esku- 
lapem" w Bielsku-Blalej, pOWledzla- 
la .Kronice-. ze dostosuje si
 do 
decyzji bez wzgl
du na jej skutki 
dla klient6w - To wo/ewoda jesl 
maim platmk,em, a zresztEf nie on 
jest winien, te nie ma p,em,dzy ns 


D ecyzj
 0 podziale na r6wnych 
) i r6wniejszych podjett wojewo- 

 da bielski na wmosek lekarza 
wojewodzklego Zof,i Tarnawy, ktora 
motywuje jil trudnil sytuacj'l s!uzby 
zdrowla. 
W p,smie przeslanym do redakcji 
przez lekarza wojew6dzklego czyta- 
my, i.e "mleszkancy mnych wOje- 
w6dzlw b'ldlj magli realizawac recep- 
NIE RO W N OSC 
NA R EC: EP" I 


ty w aptekaeh wojew6dztwa bIBlsk,e- 
go za 100-procentow,! odplalno$cl'!. 
Wyj'!'ek stanowic b
d,! receply wy- 
stawione na tereniB naszego woje- 
w6dztwa i przez lekarzy na naszym 
terenie". Takwl
c..obcy", czyhkt05Z 
receptCL spoza wojewodztwa, chcqc 
miee przyslugujc:!lce mu ulgi, musi fa- 
tygowac kl6regos z lekarzy na 
Podbeskidzlu. Malo tego, mieszkan- 
cy Bielskiego, ktorzy maj'l recept
 
wystawion;il poza tym terenem, tez 
powinnr zglosle sit! do wlasciwego Ie- 
karza reJonowego po "akceptacj
 re- 
cepty". Inaczej - nici z ulg. Podobnie, 
jesli zdarzy sit:, ze lekarz spoza wo- 
jew6dztwa bielskiego wystawi tu re- 
cept'l. By aptekarz honorowal ulgi, 
kOnleczna jest akceptacja miejscowe- 
go lekarza rejonowego. ..Recepty , 


W rozgrywkach 0 tytuly Miss robi si
 eoraz gor
cej Do WI- 
tebska na ostry bo] 0 tytul M,ss Krajow Slowianskich WYJechala 
prawdziwa Slowianka z lywca, byla Miss Kronoki Beskidzkiej, 
.. WlcemlSS Podbeskidzia i Wicemiss Polonia Megdalena P':C1kle- 
'" wicz (na zdJ
ciu). POjechala L zwyci
zyla lostala I Wicemiss 
Krajow Slow,ansk,eh! 
Z upalnego W,edma pozdrowila redakcj
 aktualna Miss Kro- 
niki Beskidzkiej i Miss POdbeskidz,a, finahstka naJblizszych roz- 
grywek 0 tytul Miss Polonia, Agata Dwornoczek. Donosi nam: 
Jestem na kursle jt:zyka niemieckiego Czeka mnie egzamin, 
wi
 oprocz przyjemnosci... musz
 Sl
 uczyc. 
Nasz cztowiek w Jaworzu, Franciszek Szpok, obejrzal ostat- 
noo wyst
p Czeszk, Gabl, ktora 13 sierpnia b",dzie gwiazd'l wy- 
borow Miss Wakacji w Ustroniu Konkurs ten - patronuJe mu "Kro- 
nika Besk,dzka' - stanowic b'i!dzie eliminacj
 do walki 0 tytul Miss 
POdbeskidzia 1996. Gabi w Jaworzu wypadla swietme: sp,ewaia 
po czesku, m6wlla po polsku, stale zmlemala kreacje i wyglC\da- 
la tak Jakby urad'l mlala zaemie blask diademu Miss Wakacji w 
Ustroniu. To relaCja z wyst'lPU czeskiej gwiazdy, autorstwa praw- 
dziwego konesera Sprawdzlmy w slerpmu . 
., Tymczasem najwatnlejsz",- wiadomost zostawl/isl1'lY na 
rleser. 016i 1 patdziernika w Blelsku odb
dil sit ellmlnacje 
do kolejnej edycjl konkursu 0 tytu' Miss Podbes'ddzia_ Jak 
cd roku tej wielkiej imprezie palronuje "Kronika Beskidz- 
ka". Dziewcz'lla w wleku od 18 do 23 tat jm od dzislaj mog,! 
zgiaszac swe kandydatury do pazdzlermkowych eliminacjl. 
W tym eelu najlepieJ skontaktowQe si", osoblsc.e :< Lucyn,! 
Grabowskil w Bielskim Centrum Kultury lub zatelefonowat 
Inr 29648). "KronJka" b'ldzle na blei'leo Informowat 0 roz- 
woju sy1uacji pned paidziernikowym preludium wielkiego 
konkursu. Pltkne dziewczt/a nle maJiI na co czekae. ]Iosc 
zg'oszen do ellmlnac]1 nie jest co prawda ogranlczona, ale 
warto sit pospieszyc.. 


Cook. ze su. 1) 
Leszno. PICLtek, 21 IIpca Bnefing 
przed kolejnC\, przedostatnl;ilkonkuren- 
Cj;il Szybowcowych Mistrzostw Europy 
Jumorow. Zadame dnia tr6jkCit 560 km 
W
r6d zawodmkow IIder Imprezy, pilot 
Aeroklubu Blelsko-Blalsklego Seba- 
stian Kawa. Wykreowany jut na mlstrza 
Europy. Ma 300 punktOw przewagl. To 
duto I malo jednoczesnle... 
Na mebie - ani jednej chmurki Tu 
nOSl, tam dusi. Nawet komputery Sil 


.. 


-":)
 


'- 


. 
.. ; - 
..< :i , 
'$ , 
f" 
1. .. 
., 
,. f' , 

 
d " r 
, ...
 
.--' 
- ... 

 


j
lQ
 P 0 
lD 

J\g

 J J


 
." \' 
 -" 1:-1 
,.. 
.' ,I", "_
 
,'. If",", 
" 
,t 


') 


I
. 


. 


bezradne. Llczy Sl
 tylko instynkt Se- 
bastian fotografuje pierwszy punkt 
zwrotny Potem drugi. Wszystko wska- 
ZUje na to, ze troJkCit zostanie uznany 
za konkureCJt: odleglo
ciow;il. Seba- 
stian oddycha z uI9;il: zaJeclal przeclei. 
daleko' 
Upal mlesza zmysty. Na Zleml - 34 
stopme W CleniU Na mebie - tadl'1ej 
wskaz6wki. 2adneJ szansy "przeskoku. 
Wanometr wskazuJe coraz czt:scieJ 
wartosci ujemne, ale Sebastian Jest od- 
powiedzialnym pllotem Nle lata 
po rT"'-'" 


II 


Ifl 


blach-, nie czeka na cud, kt6ry uniesie 
go zn6w na bezpleczn;il wysokosc. Lil- 
dUJe na zZ(!tym polu rzepaku. Obok Pl(!- 
trzy sit: elewator zbozowy Krupski 
Mfyn - czyta na maple. Wok61 - i.ywe- 
go ducha Tylko duchota. Na nleble - 
zadnego szybowca. Tylko s1or'lce. Ele- 
wator PLJsty $Iadu zycla Radio mil- 
czy.. 
Na horyzoncle - kontury zabudo- 
wan Sebastian zamyka wit:c kabint: 
szybowca I blegme przed siebe 00- 
pada telefonu PodaJe wsp6lrz
dne l;il- 
dowanla I palen nlepokoJu wraca. Szy- 
bowlec Jest ca'Y Brakuje tylko... apa- 
rat6w lotograflcznych! Brakuje WI(!C do- 
kumentacjl totu, brakuje dowod6w na 
to, te Sebastian Kawa meldowal Sl(! na 
kolejnych punktach zwrotnych Cho- 
ciat... 
SZO-55 wyposazony jest w elektro- 
niczny rejestrator Urz;ildzenie, kt6re 
reJestruje kazdy metr Irasy, katdy za- 
krt:t, kazdC\ zmlan
 wysokosci Ale tyl- 
ko dwa szybowce, uczestmczCice w 
ME, wyposazone SCL w ten system. WIt:C 
Ich wskazama nie stanow'il regulaml- 
nowego dowodu dla ml
dzynarodowej 
komlsji sfJdzlowsklej 
L;ilduje przywolana Wliga Pilot 
przekazuje z powietrza apel Sebastia- 
na. za zwrot fdm6w - 10 mllion6w na- 
grody' Apel pow1arzaJillokalne rozglo
 

me radlowe Nlkt SIt: nie zglasza. W 
Leszme - grobowa atmosfera. Usclskl 
dtom. stowa wsp61czucla I memento. 
wypowledzlane mlmochodem: - Nau- 
czyles SJ
 latat? Naucz Sl
 jeSZCZ6 
tye' 
Frsr1clszek Kepka, prezes ABB: 
- Lubl
 Sebastiana Latamy razem, 
jest zdo/ny, mlt,dry I uczclwy. Jak tCJ 
sitl stalo. ie me zabezpieczyl Bpera. 
tow przed opuszczemem szybowca, 
trudno mi nawel zrozumlet. ZWlOdla 
go pustka wok6'? Powmien wledzlec, 
ie mote bye baczme obserwowany. 
Nie z ciekawQtcl, lecz z wyrachowa- 
nia Nle plerwszy to przypadek kr8- 
dZlety oprzyrzijdowanla szybowc6w, 
pozostawlanych bez 0plek, na miajscu 
przymusowego Illdowanla. Ale plerw- 
szy - 0 taklch konsekwencjach: Saba- 
st,anow, skradziono bowiem ci'ltko 
wywalczone zWYC'flstwof 
TADEUSZ PATAN 


I A.) 
.esJci
zka 


REDAKCJA: 
Redaldor nacz.,ny: Piotr Wysodd Dzial cg1oszen: czynny od poniedzialku do 
u 
 pi
1roI 
Adres: 43.300 Bielsko.BiaJa, w godz. 8.00 - 16.00, teL276-37, 258-78, 235.77. 
ul Stanislawa Dubois 4; Dzial poIigrafil: czynny od poniedziallw do pItboo1sko pi w g<>dz. 9.00 -15.00. 


tlydawca. "p6h	
			

/Skan_30_0001.djvu

			30 . KRONIKA BESKIDZKA 


* 


. 


Agencja Pozarnicza GEJZER S. C. jest firmC[ wykonuj'lc'l komplekso- 
wo obs!ug
 w zakresie ochrony przeciwpozarowej: od sporz,!dzenia ekspertyzy, oceny 
stanu bezpieczenstwa p. pozarowego, opracowania projektu i dokumentacji, do wy- 
konania prac zabezpieczajC[cych, zWIli'kszaj'lcych bezpieczeristwo pozarowe w kaz- 
dym praktyczme obiekcie. GEJZER specjalizuje Slli' w zabezpieczemach ogmotrwa- 
Iych oblektow uzytecznosci pubhcznej i przemyslowych, me zapominaJc[c 0 budyn- 
kach zabytkowych. Na lisc,e zabezp,eczonych obiektow znajdujC[ si
: Kosc,o! Wang 
w Karpaczu, Osrodek Wczasowy Stok w Wisle, szp,tale w Oswl
c'miu , Wadowi- 
cach, panstwowy Teatr Polsk, w Bielsku-Bialej, czytez przedszkole w Zatorze. GEJ- 
ZER specjalizuje sili' w szerokim zakresie zabezpleczaniem ogniochronnym drewna 
i elementow drewnopOOobnych, stali, tkanin, wykladzin, kana/ow wentylacyjnych, 
itp. Stosowane przez fllmli' srodkl ochrony p. pozarowej produkcji krajowej i zagra- 
niczneJ posiadajC[ atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz pozytywne oplme Pari- 
stwowego Zakladu Higieny. Ponadto fllma zajmuje sili' instalowaniem sygnalizacji 
pozaru oraz prowadzi sprzedaz sprz
tu pozarniczego w pelnym asortymencie, ar- 
matury do w
zy I hydrantow, kocow gasniczych, srodkow ochronnych, tablic pozar. 
niczych i BHP, zgoonych z Polsk'l NormC[. Agencja wystawia stosowne swiadectwa 
zabezpieezenia ogniochronnego, honorowane przez jednostki ochrony przeciwpo- 
zarowej i nadzoru budowlanego. Kontakl: GEJZER s.c. Kraus, Rudnicki, Bielsko- 
Biala, ul. Strazacka 62, tel./fax 183225 w. 14 oraz 27627 i 180193 (po gOOZ. 17.00), 
SKLEP ul. Sempolowsk,ej 13. 
Przedsil[1biorstwo Handlowo-Ustugowe "DAB". bli'dC[ce w!asno- 
sc,C[ p. Stawomira Hankusa, jest znanym od kllku lat na podbeskidzkim rynku dys- 
trybutorem system ow grzewczych, przeznaczonych zarowno dla uzytkownikow pry- 
watnych (ogrzewanie mieszkari, domow jednorodzinnych), jak, dla wi
kszych jed- 
nostek gospodarczych. Jako przedstawiciel cz%- 
wych firm tej branzy, posiada w swej oferc,e, cha- 
rakteryzujC[ce si
 najwyzszym, parametram' jakoscio- 
wym, wyroby marki CONVECTOR - miedzlano alu- 
mimowe grzejmki CO, VIESSMANN - kotly CO, VA- 
ILLANT - termy gazowe, pOOgrzewacze pOJemnoscio- 
we, kotly CO, kotly dwufunkcyjne oraz ENIX - cie- 
szC[ca s'Ii' w,elkim powodzeniem nowose, czyli lazien- 
kowy grzejnik - suszarka z mozhwosciC[ zamontowa- 
nia grzalki elektrycznej. Firma zapewma klientom 
bezp!atne doradztwo techniczne w zakresie wstli'P- 
nych obliczen strat clep!a, wykonuje projekty syste- 
mow grzewczych a takze prowadzi serwis oraz mon- 
taz kotlow i kotlowni VIESSMANN'a. Najnowsz'l pro- 
pozYCjC[ PHU "DAB" sc[ kompleksowe systemy ogrodzemowe do szybk,eJ i facho- 
wej instalaCJI filmy BEKAERT - ogrodzema zawlekane, spawane, panelowe, bra- 
my, s,atki ogrodzeniowe, siatki rolnicze i siatki ogrodowe. Kontakl: PHU "DAB", 
Bielsko-Biala, ul. Wyzwolenia 19, teWax 140-079, 141-342 
"WyjC[tkowe pili'kno scian, suf,tow i podlog dla Cieble i Twojego domu" - w ten 
oto sposob reklarnuje swojC[ dzialalnose bielska Firma Handlowo-Ustugo- 
wa "Tomwoj" S.C. My zas niniejszym spieszymy Paristwa zapewnie, 'z w 
zdaniu tym nie ma ani krztyny przesady! OferujC[c kompleksowe uSlug' w zakresie 
wykariczania wnli'trz, poczC[wszy od zaplanowan,a wystroju, az do jego realizacji, 
dysponujC[c najnowoczesniejszym sprzli'tem I tak'lZ technologiC[, "Tomwoj" gwa- 
rantuje swym klientom rezultat pod kazdym wzglli'dem ich satysfakcjonujC[cy, w 
pelni OOpowiadajC[cy wszelkim ich wymagamom! Nie od rzeczy b
dz'e w tym miej- 
scu wspommec 0 coraz w'Ii'kszej liczbie bielskich sklepow, aranzowanych i wykari- 
czanych przez tc[ wlasnie fllmli'. Rownoczesme prowadzi ona sprzedaz - zarowno 
hurtowC[ jak i detalicznC[ - budzC[cego szacunek obj
tosCI'l, asortymentu artykuJow 
pozwalajC[cych zrealizowae marzenia 0 pili'knym mleszkaniu, biurze czy sklepie: 
boazerie panelowe i PCV w 50 wzorach i kolorach, parklety, mozaiki, deski i pane- 
Ie podlogowe, korek podlogowy, sClenny i techniczny, drzwi harmonijkowe PCV, 
drzwi przesuwane, listwy wykoriczemowe, blaty kuchenne i parapety, sufity poowie- 
szane wraz z osprzli'tem oraz boazerie elewacyjne - jednym slowem wszystko, co 
. do realizacji owych marzeri moze sili' przydac! A ze i ceny s'l tu nader atrakcyjne, 
, I raty dogodnie skonstruowane - oferta firmy "Tomwoj" wytlaje sili' bye bardzo inte- 
resujC[cC[ propozycjC[. ZatrudmajC[c pracownikow 0 najwyzszych kwalifikacjach, 
swiadczC[c swe uslug' term,nowo i sohdme, c,eszy sili' ona coraz w'Ii'kszym zainte- 


o  


.: resowaniem, doceniaJC[cych JeJ mezaprzeczalne a wym,emone tutaj walory klien- 

 low! Kontakl: Bielsko-Biala, ul. T. Jeza 11, teUfax 289-14. 
Przedsil[1biorstwo "OKMAR PLASTIK" pana Marka Szczypki, od 
poczC[tku swego ,stmema, tj. od 1991 roku, zwi'lzane jest z produkcjC[ najwyzszej 
jakosc, wyrobow z PCV. GlownC[ dzialalnosci'l tej dynamicznie rozwljajC[cej s,
 fir- 
my jest wyrob okien i drzwi zewn
trznych z PCV w dowolnych wymiarach i kolorze. 
Okna produkowane s'l na profllach PANORAMY, w oparciu 0 rozwi'lzama kon- 
strukcyjne austriackiej filmy ACTUAL Zastosowane s'l w nich okucia filmy WINK 
HAUS gwarantuj'lce bardzo dobr'l funkcjonalnose przy otwieraniu , uchylaniu. 
Wyrozniaj'l sili' one wysok'l szczelnosciC[, stanowi'lc jednoczesnie doskonalC[ izo- 
lacjli' ciepln'l i akustyczn'l. Ich dodatkowym atutem jest zastosowanie szyb PLAN I- 
LUX, lub na speejalne zyczenie wszelk,ego rodzaju szyb specjalistycznych. "OKMAR 
PLASTIK" rozpocz'll rowmez produkcj
 rolet PCV i alumimowych. Wszystkle wyro- 
. by produkowane s'l w oparciu 0 najnowoczesnlejszy park maszynowy a wysoko 
. wykwahf,kowana kadra, przez dJugie lata zdobywaj'lca doswiadczeme w produk- 
. cji, jest gwarantem wysokiej jakosci i termlnowosci swiadczonych uslug. "OKMAR 
; PLASTIK" procz stolarki typowej, dla OObiorcy indywidualnego poleea rawniez kom- 
'. pleksowe wykoname duzych Inwestycjl, jak np. ZOZ Wodzislaw ezy Biurowiec Biel- 
e skiego Centrum Przeds'
biorczosci w Wapiemcy. W ofercie filmy znajdujemy row- 
niez mozliwosci dostawy zamowionej stolarki na miejsce oraz specjalistyczny mon- 
taz wraz z obrobkami murarskimi. Stah khenci mog'lllczye na korzystne rabaty 
Kontakl: Mili'dzyrzecze Gorne 165, teWax (030) 155520 
Zaktad Produkcyjno-Handlowy "ROMAX" - dz,s szerokoznany pro- 
ducent anten telewizyjnych i osprz
tu antenowego - powsta! 1 wrzesma 1989 r. w 
Kozach, rozpoczynaj'lc dzialalnosc z potencjalem 2 (slownie: dwoch) zatrudmonych 
pracownikowl Z roku na rok dynamizujC[c i zwili'kszaj'lc prOOukcjli', dZI
kl doskona!ej 
jakosci swoich wyrobow, oSI'lgnC[! pozycjli' liczC[cego sili' i cleszC[cego meslabn'lcym 
zainteresowaniem rynku producenta (podnioslszy w rffoli'dzyczasie liczbli' zatrudnio- 
nych do 30 osob). Aktualnie produkuje 135 wyrobow, wsrod ktorych znajdujC[ si
 
m.in. szerokopasmowe anteny telewizyjne w 12. wersjaeh asortymentowych, wzmae- 
niacze antenowe, elementy montazu instalacji antenowych, osprzli't antenowy oraz 
okablowanie instalacyjne. Ponad 70% produkcji ROMAXU traf,a na eksport, ''Iczme 
. z rodzimym" do 450. odbiorcow! Zaklad posiada 4 wlasne hurtownie - w Plocku, 
, Gdarisku, Szczeclme I Poznaniu, oddzialy zamiejscowe w KIi'tach , DC[browie Gorm- 
. czej, stanowisko na gieldzle elektroniczneJ w Warszaw,e a takze flli
 w Bytyea na 
. Slowacji. Dysponuj'lc znakomicie zorgamzowan'l baz'l transportow'l oraz wlasnymi 
sluzbam, transportowyml, wszystkie zamowiema realizuje w e,'I9u 24 godzin. Warto 
podkreshe, iz firma jest zrzeszona w Mi
dzynarodowym Systemie Znakowama To- 
warow (nr. 5901650) i reklamowana w ogolnopolsklm wydamu Panoramy Firm. Re- 
asumuJc[c: Mozna miee pewnose, ze zaklad, ktory w tak krotk,m czasle byl w stanie 
oS''I9n'le tak wiele (vide: wspomniana wyzej klasa wyrobow, brak reklamacji i pro- 
cent zwrotow = O,001!) nie poprzestame na tym, czego Jemu a zw!aszcza Jego 
'. klientom zyczye nin,ejszym wypada! Kontakl: "ROMAX" 43-340 Kozy, ul. Bociania 1, 
tel. 174-209, tel. komorkowy 0903-65-941. 
"JARIMPEX" to Przedsili'biorstwo Wielobranzowe, ktore na podbeskidzkim 
rynku znane jest z oferowanej od wielu lat szerok,ej gamy artykulow wyposazania 
wnli'trz. Firma proponuje duzy wybor mebli, ktore z pewnosci'l zaspokojC[ gusta na- 
. wet najbardz,ej wybrednych khentow. Dla zwolenmkow ekologll "JARIMPEX" udo- 
. st
pma po atrakcyjnych cenach bogaty wybor tzw. b,omebli. Ponadto kazdy znaj- 
. dzie tam szerok, asortyment tradycyjnych mebli mieszkaniowych , hotelowych. przed- 
: sili'biorstwo Pana Jaroslawa Gorsk,ego zajmuje s'Ii' takZe kompleksowym wyposa- 
: zeniem lazienek, proponuJ'Ic roznorodnose i nowoczesnose typow. Do niewC[tpliwie 
., interesuj'lcej oferty firmy nalezy rowniez realizacja indywidualnych oraz nietypowych 
zamowien, bezkonkurencyjne warunk, sprzedazy ratalneJ a takze dowoz mebh pod 
wskazany adres. T rafiajC[c skuteczme w upodobania klientow oraZ oferuj'lc przy- 
: stli'pne ceny na sprzedawane przez siebie towary, "JARIMPEX" nalezy do grupy 
najbardz,ej popularnych przedsi
biorstw w swej branzy. Wszystkich zainteresowa- 
nych zapraszamy do siedziby firmy w Bielsku-Bialej, ul. Cymarska 22, tel. 218-81, 
w. 311, tel/fax 236-50 w. 309. opracowanie: Urszula Pindel 


AGENCJA PROMOCY JNO-REKLAMOWA 
"CONTRACT" 
MIROStAW BOCHENEK 


BIELSKO-BIAt.A 
WZGORZE 5 
tel.lfax 282-47 . 9.00-17.00 


kr 101-537 


Basenowy turniej 


" ([) szczycle taru trwa od 15 
o czerwca rement zblornika 
elektrowni 5ZCzytowo-pompo- 
wel. W Boze Cialo zo szczytowogo zbior- 
nlka spuszczono 2 miliony metr6w sze- 
sc,ennyCh ¥lody, a na lego dno wkroczyly 
eklpy remontowo. 
o koniecznosci zalatania sP4lkan scian 
zbiornika mowilo sl
 od kllku lat. W 20- 
sztym roku eksporcl nlemleccy stwierdzl- 
Ii, ze po 17 latach eksploatacji zblornik 
na1llzy poddat grunlownel renowacji, bo 
zaloplaniu Bzczelin nic jui: nie pomoze. 
Ogtoszono przetarg na remont. W)'grato 
przedsl
blorstwo Walo Bertschinger A.G. 
z Zurychu. Naleol:y ono do nielicznych firm 
specjalizujClcych si, w remontach ikon.. 
serwacll toga typu zbiornikow na calym 
swiecie. Podwykonawc'\.zostalo Przodsi,... 


blorstwo Robot Drogowo-Mostowych z 
BieJska-Blafej. Szwajcarzy nadzorowaU 
przygotowame mas)' bitumicznej wedtug 
wtasne] receptury. Probkl asfaltu produ- 
kowanego w MI4
dzyrzeczu sprawdzali w 
laboratonach w Zurychu. 
Po wyczyszczeniu Dsuszonej czaszy 
zbiornika z tysi
cy ton szlamu, olbrzyml- 
ml frezarkaml zdj,to siedmiocentymetro- 
w'l warst
 starego asfallu z calol po- 
wlench"1 (74 tysi'tce metr6w kwadrato- 
wych). Naslqpnie skropiono j'l emulsj:\ 
asfaltowot, a na met nalotono Iidywanik' 
bitumiczny. Strome sciany zbiQrnika wy.. 
magaly stosowama wycl'lgarek. kt6re 
wspomagaly mozolne zjazdy I wyjazdy 
walc6w ubijaj'tcych masQ przez kilkana.. 
scle godzln dziennie. 2:eby dowiezc go- 
r'lc'l mas
 z odlegtego 0 40 kilomelr6w  


Mi
dzyrzecza, uZyto du2ych ciqZarowek, 
klore mogly, zabrat jednorazowo 15 ton 
astaltu. Tylko tak duta Hose mas)' mogta 
utrzymat podczas transportu wysokli 
temperaturq. Po wyladowanlu na 2:ar2O 
by.a ch'odnieJsza zaledwie 0 10 stopni. 
Chot na nleble wokol2:aru nle braku- 
je szybowc6w i 10lnl, tylko jeden pecho- 
wy lotniarz osiad' na b.otmstym dnie 
zblornlka. Sialo sl", to po spuszczenlu 
wody I przed wylaniem gor'lcego asfaltu. 
Nowa warstwa astaltu jest teraz po- 
wlekana opeCJaln'l subslanc]'I, ktora do- 
datkowo uszczelnia powierzchniQ. Na tak 
wykonanlt. warstwt astaltu Szwajcarzy 
daj'l dwadzldcia lat gwarancjl od 15 
sierpnia czyli od dnia, w kt6rym zbiornik 
elektrowni zacznie si
 znow wype'nlat 
wod'l.{Jotl 


B Ielsko-Bialskl OSrodek Sportu I Rekreacji orga- 
nizuJe latem wiele imprez sportowo-rekreacyj- 
nych w kc\pielisku -Panorama". Najbli:tszit Im- 
prezq, kt6rej patronuJe -Kronika Beskldzka-, jest Ro- 
dzmny Turniej Rekreacyjny 0 Puchar Prezydenta Mla- 
sta i Blelsko-Blalsklego Osrodka Sportu i RekreaCjt 
Tumlej zostanie rozegrany 29 lipca, a b
d
 mogty w 
nim uczestmczyc: rodziny reprezentowane przez dwie 
osoby dorosle I dziecko. Zg'oszema Sit przyjmowane 
w biurze kcuneliska osobiscie lub lelefonicznie (or 222- 
96) do 28 lipca 
W programie - ci,:cie drewna na czas, podnosze- 
nie cit:.tarka 0 wadze 17,5 kg, rzut pllk
 lekarskCl, blegl 
w worku I pletwach, przeclOtQanle liny i zabawa w
- 
nego rycerza. Na uczeslnik6wturnieJu czekajitPucha- 
ry i cenne nagrody. 
*** 
221ipca na kcunelisku 
Panorama- rozegrano otw;w. 
Ie zawody pfywackle na dyslansie 50 m sty1em dowd- 
nym, w kl6rych startowalo 33 uczestnikow Wsr6d P-' 
najszybciej pJywala Marlena Kubiak, wsr6d pan6w - e. 
aequo Maran Lesntak i Slawomir Dlu.tniak (bp)
		

/Skan_31_0001.djvu

			Ii 


A 


Do niedawna klient, jesli nie doszedl do porozumlenla ze 
sprzedawcq, na przyklad co do przyj
cla reklamacjl, wymia- 
n y wadliwe g o towaru It p ., mo g l dochodzic swoich praw w 
s q dzie na p odstawie kodeksu c yw ilne g o lub probowac z81a- 
twic rzecz w polubownym sqdzie, dzialajqcym przy oddzia- 
lac h Pan !!!W0w ej Ins p ekc j i Handlowe j . Chronila go lei uchwala 
Rad y Ministrow z 1983 r., mowi ll ca, ie w skle p ach us p olecz- 
nion y ch moina zwrocic ku p ion y towar do pi 
 ciu dni. Od p aru 
lat b y l to w wi 
 kszosci p rze p is ma rtwy , bo zdec y dowana wi 
 k- 
szosc nasze g o handlu znalazla si 
 w r 
 kach p r y watn y ch. 
l OcI J 15 hpca obowi'lzuje nowe Sprzedawca powlnlen wypisac ra- 
rozporzapzenle Rady Mini- chunek na kazdy kupowany lowar, 
, str6w dotyczC\ce warun- jet!! klient lego zazClda. a zobowictza- 
kow sprzedazy (nie obejmuje uslug) i ny jesl do wyslawienia rachunku na- 
reklamacji. ota najwazniejsze Jego wet bez zCldania, kiedy cena towaru 
zasady. przekracza dwa Iysi'lce nowych zlo- 
Sprzedawca nie moze odmowie Iych. Musi lez wydac lakle dokumen- 
przYJecia rekfamacji od klienta, co ty jak gwaranqa, czy instrukcja obslu- 
OCzYWlscle wcale nie znaczy. it zala- 91 w jt;zyku polskim. Jasli na opako- 
twi I
 reklamaCj
 po mysli kupuj,!ce- 
go. Odpada juz jednak odsylanie do 
hurtownlka, producenla, czy chocby 
do kierownika sklepu, klory bywa 
w'asnie meobecny_ 
Kupujl\CY nle musi sam dostarczat 
towaru do sklepu, jesli kupiona rzecz 
wazy panad 10 kllogramow albo me 
pOWlerzchni
wiI'ksz'l (dywan, narzu- 
la) nlZ 3 me/ry kwadratowe. Sprze- 
dawca powinien do sledmlu dni przy- 
jeehat i lak,! rzecz obejrzec. 
Nie Irzeba chodzic juz do skle- 
p6w z reklamowkami. Sprzedaj,!- 
cy roa obowl
zek zapewnic w skle- 
p,e samoobslugowym odpowiednie 
opakowanie zakupionych lowarow, 
na przyklad papierowe lorby - rekla- 
m6wki. 
Khenl moze z'ldac za wadliwy 10- 
war zwrotu pieniedzy. naprawy tub 
wymiany lowaru na wolny od wad. 
Kupuj,!c ralalnie lub w syslemie 
wysylkowym powinnismy olrzymae na 
pism,e dokladne zasady lak'ej formy 
sprzedazy. 


waniu wydrukowana jest cens, to 
sprzedawca nie maze Jej podwyz- 
szat. 
Towary niepetnowarlosciowe 
mog,! byc sprzedawane, ale pod wa- 
runkiem, ze 
d'l mialy nizsze ceny, 
a kupuj'lcy zoslanie poinformowany 
o tym, ze kupuJe rzeczy niepelnowar- 
tosciowe. 
Reklamacje towarow tywnoscio- 
wych albo przemyslowych nie budz'l- @
@ 
Ze wzgl
du na niskie ceny skupu burakow cukrowych w lalach ubie- 
glych, rolnicy na Podbeskidziu zmniejszali areal upraw. Tak slalo si
 i w 
Iym roku. Tymczasem z burakami nie 
dzie lak zle. Plony zapowiadaj,! 
si
 calkiem, calkiemm Cukru powinno bye pod doslalk'em, sl,!d i ceny nie 
przeraz,! Zanim jednak buraki pozn,! jesieni,! przetworzone zoslan'! na 
cukier, najpierw Irzeba 
dzie sprzedae reszlki z magazynow i cukier z 
importu SI,!d lez w najbllzszych miesi'lcach nalezy si
 spodz,ewac cen 
wysokich i coraz wyzszych Ai. nie zasyp'e nas b,aly, slodki proszek z 
legorocznych burakow. Byle wi
c do jesieni .' (ch) 


I  
 
'Jcq 


"': G 
"' O 
\ R ' " K -':/
\'r
! r y 
, 
" \ I I I (, I' I .. \ I, \! ' I 
, I ' \ \ '--- f II I 
\ I \ \ \-/\ 1_ 
,
 "! '" ---' = '- '-- 
 """- 
:'IOr 


{ 
 
( ; 
, 
I 
.,---- 


(dok. ze sir, 1) 
Pocz'ltkowo pogoda dla O9ork6w 
byla u nas zla. Zimno, sporo opadow 
powodowaly na nieklorych lerenach 
zalanie pol. Pierwsze siewy w zasa- 
dzie przepadly. ROinicy siali wi
c po 
raz drugi, a nawel Irzeci az nasts,pi- 
Iy najpierw dobre, a leraz wr",cz wy- 
smienite warunki do wzrostu agar- 
ka. Plony 
d,! wi
c rekordowo wy- 
sokie Ceny - rekordowo nisk,e. W 
sku pie 10 do 30 groszy, w sklepach 
od 30 do 40 groszy za kilogram. Juz 
leraz kilogram wi",kszych ogork6w 
koszluje 50 groszy, a mniejszych 0 
10 groszy wi
cej. Przypomnijmy: 0 
lej porze w ubieglym roku cena kilo- 
grama wahala SI
 mi'i!dzy 10 i 12 ty- 
si
cy (1 zloty - 1,20). 
Nic, tylko kisicm Kiedy? T e z lip- 
ca S'l zbyt drogie i kiepsko si
 prze- 
chowujl\. Ie wrzesniowe s,! gorzka- 
we i z reguly wielokrolnie pryskane 
Moja rada: na zimowe zapasy O9or- 
ki nalezy kupowac w tym roku mi'i!- 
dzy 5 a 15 sierpnia 
I przy okazJi 0 nasl
pnym klopo- 
cie (producenlow) z bogaclwem 
Mozemy s,
 w tym roku do woli obja- 
dac czerwonyml porzeczkami, agre- 
stem, wisniami i malinami. Chociaz 
Pomi
dzy cenami w skupie i w sprze- 
dazy delalicznej wyst
puj,!lakie dys- 
proporCje, ze ,,",os si
 jezy na glowie. 
W okolicach Wadowic porzeczk
 
czerwon'l skupuje si
 w cenie 70gro- 
sZY. a sprzedaje za 1 zl50 groszy za 


KRONIKA BESKIDZKA . 31 


Il
\ M \1 : 
.IJ/}: I, ,1 i 


kilo. Podobnie jesl z agreslem (50 
groszy w skupie i p6Itora zlotowki za 
kilo w delalu), malinami (zloty za p6!- 
kilow'l kobialk", i prawle 2 zlole w 
sprzedaZy) i wisniami (30 do 40 gro- 
szy w skupie, 1 zl20 groszy za k,lo w 
delalu). MarZe dla posrednikow osi'l- 
gaj'l niebolyczne rozmiary 200-300 
procenl, czego nawel slarzy gorale 
nie pam
taj,!m Mielismy juz do czy- 
nienia z marZami 30-35 procenl przy 
lowarach konlraklowanych i 50 pro- 
cenl przy pozostalych, ale dobijac do 
ceny 300 procenl 10 po proslu nie- 
przyzwoftosc! Niezadowolony jest pro- 
ducent, na zdzierstwo narzeka konsu. 
menl, usatysfakcjonowani s'llyko po- 
srednicy. Na tym ma polegae wolny 
rynek? Rolnicy nie set. zorganizowani 
w zwia,zkach, nie polrafi'l bronic s
 
skulecznie. A w pojedynk", zaden z 
tym problemem si
 nie upora. 
ROMAN CHOMICKI 
Aulor - poza wszystkim - 
Jost absolwentom Technlkum 
Ogrodnlczego w Bielsku-Blaloj, 
byl agronomem oraz inspeklo- 
rem oehrony roslin, obBenle 
prowadzl wlasne gospodar- 
stwo 0 rodniczo-rolnlcze. 


Taniej, leez... droiej 


Choc ceny na spo.t.ywcze towary 
sezonowe spadaj'l, 10 okazuje Sl
, ze 
w czerwcu lego roku za wiele z nich 

cllIsmy znacznie drozej niz rok temu 
Oto kllka przykladow, pokazuj'lCYch co 
podrozato naJbardzlej. Dane dotyczq, 
cen w wOJew6dztwie blelskim, a opar- 
Ie zoslaly na uslaleniach bielskiego 
Wojew6dzkiego Urz
du Slatystyczne. 
go 
M,
so, chot narzekamy, ze drogie, 
nle nalezy do lowarow, klorych ceny 
wzro
 naJbardziej. w por6wnanlu do 


· NTO t I 


1 E NOTOW. 


cze,..".ca mlnlonego roku naJwi
cej (0 
30 procenl) podskoczyly ceny m"
sa 
clel
cego Z kosclEi. Wolowe z kosclq, 
podroz:alo 0 20 procent, schab wleprzo- 
wy 0 12,6 proc., boczek w
dzony z ze- 
berkami 0 13,7 proc., a parowki 0 10,
 
proc 0 Wiele w
kszy byt wzrost cen 
nabialu. $wleze maslc 0 zawartosci llu- 
szczu 82,5 proc podrozalo 0 60 pro- 
cent, dwuprocentowe mleko 0 okolo 61 
proe , twar6g !lusty 0 56 proc., ser dOJ- 
rzewaj,!cy Morski 047 proc. Podwyz- 
ka me om'n
 IakZe cen ryb Na przy- 
kfad za t;wle:2:.e dorsze w czelWcu tego 
roku pl'aclillimy 0 34 proc. wi
cej m:2:. rok 
temu, za sledzte 0 32 proc za makrele 
w
dzone 0 27,5 proc. wi
cej. 
Podrozaly lez m'lk' na przykfad 
m'lka lortowa 0 38,5 proc. Za chleb pIa- 
cillsmy 0 okolo 43 proc. wi
cej, za ka- 
sz
 mann'l 0 39 proc. wl
cej. Zdecy- 
dowanym rekordzlsti:[ staty si
 ztemnia- 
ki, klore kosztowaly 0 360 proe. wHlC9J 
nit w tym samym czaSle roku ubie
e- 
go. Rzodkiewka byta drozsza 0 133 
proc.. selery 0 82 proc, buraki czer- 
wane 0 160 proc W zwii:l.zku z wysokl- 
mi cenami ziemniak6w siano 
acllismy 
tel. za mctk
 ziemnlacz
 - podrozafa 
o 166 procenl (Iar) 


I 
. 


ce wl\lpliwosci sprzedaj,!cy musi za- 
tatwiac niezw
ocznle. Natomiast je- 
sli na przyklad musial obejrzee rekla- 
mowany towar w domu klienta - ter- 
min zalatwienia reklamacjl okre
la 
si
 na 14 albo 21 dni. 
Nowe rozporzctdzenie powinno 
bye wywieszone w kazdym punkcie 
sprzedazy. Uniewaznia one zasade 
zwrolu lowar6w do 5 dnl od daly za- 
kupu w sklepach uspolecznionych. 
Dodajmy, ze opublikowane zosta!o w 
Dzienmku Ustaw Nr 64 z 14 czerw- 
ca lego roku. Jesl to informacja 0 Iyle 
wazna, ze treSic rozporzctdzema do 
dzisiaj nie jest v.ywieszona we wszy- 
slkich sklepach. Wielu handlowc6w, 
nie m6wiEic juz 0 klientach, po pro- 
stu rozporzCldzema nie zna. W pierw- 
szych dniach obowiElzywania nowych 
przepis6w handlowcy dowiadywall 
si
 0 mm z gazet. Co gorllwsi dzwo- 
nili do bielskiego PIH po informacje 
albo w obawie przed karam,. Tam 
jednak lez nie dysponowano odpo- 
wiedmo duz'l liczb'l kopii nowych 
przepis6w. 
Telefomczna sonda, klor,! 
przeprowadzili
my w
rod han- 
dlowc6w wskazywala, ze rozporz'!- 
dzenie by to dls nich zaskoczeniem. 
W bielsk,m oddziale PIH potw,erdzo- 
no informaqe, ze kilkunastu kierow- 
nikow I wlascicieli sklepaw codzien- 
nie dzwomlo z prosb'l 0 leksl rozpo- 
rZ'ldzenia. Kierownik blelskiego PIH 
Waclaw Kamoda powiedzia! nam, ze 
wkrotce konlrolerzy lej inslytucji b
d'l 
kontrolowac zar6wno przeslrzeganie 
samego rozporz,!dzenia jak i fakl, 
czy jego tre
t jest umieszczona w 
sklepie w widocznym miejscu. 
Stwierdz,l, ze na pocz,!lku obowi'!- 
zywania nowych przepisow liczy si
 
ze wzrostem skarg z powodu ich nie- 
respektowama. Jego zdaniem, z cza- 
sem nowe zasady poznaJEI obydwie 
slrony i zW''Izane z tym problemy sia- 
n,! si
 mniejsze. (Iar) 


W zgodnej opmh w,
kszosci 
wlascicieli kanlorow liczba kupuj,!- 
cych zwi
ksza si
 pod koniec kaz- 
dego wakacYJnego tygodnia. Nadal 
modne jesl sp
dzanie weekendow 
za pobllsk,! granic'l, dominuJ'! bo- 
wiem ch
lm zakupu koron czeskich 
i slowackich Na pocz'llku biez'lce- 
go Iygodnia 100 koron czeskich 
koszlowalo przeci
lme na Podbe- 


skidziu 9,10 zl - 9,20 zl ,kanlory 
oswiecimskle oferowaly najwyzsze 
ceny). Skup przedslawial si", nasl
- 
puj,!co: 9,05 zl- 9,10 zl. 100 koron 
slowack,ch mozna bylo nabyc za 
8,10 zl (skup: 8,00 zl). Cena marki 
niemieckiej (sprzedaz) wci'!z ulrzy- 
mywala si
 na poziomie 1 70 zl. 
Dolar amerykariski dosl
pny byl juz 
od 2,35 zl. (10m) 


ypn
lo ogorkami Siragany na "warzywnia- 
ku" w Cieszynie uglnaly sie pod clezarem 
komiszonow proslo z grunlu. Za kg z,!da- 
no 50 gr 010 ceny mnych warzyw i owoc6w zano- 
lowane w sobol
, 22 lipca. Cebula - 90 gr, papry- 
ka - 2 zl, groszek - 3 zl 50 gr, marchewka - 1 zl, 
fasola - 2 zl, pomidory - 1 zl 80 gr, ziemniaki 35- 
50 gr, kalaf'ory - 80 gr, pieczarki - 4 zl50 gr, cebu- 
la czerwona - 80 gr, pory - 50 gr, seier - 60 gr. 
Borowki byly po 3 zl 50 gr za lilr, kilogram cytru- 
sow koszlowal 3 zl, cytryn - 2 zl, porzeczek 
- 1 zl, agreslu -1 zl 50 gr, bananow - 2 zl, 
moreli - 1 zl20 gr. Za kilogram cukru pla- 
cono 1 zl 70 gr, m,!ki - 85 gr,kaszy 80 
gr, koslk
 masla 1 zl50 gr, jajo kurze 
20-23 gr. Wyraznie spadla ,lose 
klienlow zza Olzy na largowiskach 
przemyslowych. Czesi wol,! wy- 
poczywae niz !loczye si
 na cie- 
szyriskiej -burzie". Nadal po- 
wodzenie maj,! anleny lv, pa- 1" 
pierosy, wozki dzieci
ce, .... 
sztuczne palmy i oczywiscie \5 
rozne wyroby z wikliny. Ceny 'i: 
nie zmienily si
. (mark) 


W sobol
, 22 lipca, na largow'sku 
miejskim przy ul. lyw,eck,eJ w 
Bialej sprzedawano: ryz po 1 zl 
60 gr za kg, cukier po 1 zl70 gr, pakowany 
po 5 kg - 1 zl 68 gr, pakowany po 50 kg - 
1 zl 60 gr, brzoskwinie 5 zl kg, ziemniaki 
45 gr, ogorki do kiszenia 50 gr, 
O9orki na salalk
 40 gr, pomi- 
dory 1 zl80 gr, jajka 20 gr sztu- 
ka 
W niedziel"" 23 lipca 
deszcz wyslraszyl polen- 
cjalnych nabywc6w aut 
i dlalego na bielsk,! 
gield
 samochodo- 
w'! przy ul. Sami 
Siok przyjechalo 
malo pojazdow . 
Cinquecenlo 700 
1992 r. - 12,8 tys. zl. 
Fiat 126 el1993 '-- 
8,2 tys. z
 fiat 126 p: 
1992 r. - 6,7 tys. zl, 
1990 '- - 4,9- 
5,5 Iys zl, bis z 


1990 r - 4,8 tys. 2/, 1989 r. - 4.2-4,8 tys zl, aru legacy 4 WD 1992 r. - 25,5 tys zl Mil- 
skladak z 1989 r. - 2.9 Iys. zl, 1988 r - subishi galanl 1990 r. - 18,5 Iys zl, M,tsu- 
4,2 tys. zl, 1987'- - 3,4-4,2 tys. zl, 1986 r. - bishi coli 1990 r. - 15,5 tys. zl (bf) 
2,6-3,6 tys. zl, 1985 r. - 2,4 tys zl, 
1984 r - 2,2-2,3 tys. zl, 1982 r. _ Czerwony Ir6jk'lt wystarczy wyeli/c, nakle- 
1,8 tys. zl, 1981 r. _ 1,7-2 tys zl, ie na kartk, pocztowi/ I w tennlnle 7 dnl 
1980 r. - 1,8 tys. zl, 1979 r. - 0,7- cd daty ukazenla sl, numeru przeslac 
1,21ys. zl, 1978'- - 0,6-1,8 tys. zl, lub dostarczyc do redakcjl "KB" . 
1977r.-1,4tys.zl, 176r.-1,7tys zl (43-300 Blelsko-Blala, ul. Du- 
Polonez caro 1994 r. - 14,5 tys. zl, bols 4), aby wzli/c udzlal w 10- # 
polonez.1990r.-8,5-9tys zl, 1981 r. sowanlu nagrody - bonu to- rt-0 
- 3,3 Iys zl. lada 2107 1986 r - warowegoowartoScl50zl, 
 
5,8 tys. zl. Zaslawa 1979 '- - 1,2- Tr6jki/1 nr 19 przynl6s1 ..". g 
1,3 Iys. zl. Skoda 105 1981 '- - szcz,scieMlrosIawo- . 
 f'''...l :::! 
3 tys. zl.lada oka 1992 r - 8 tys. zl. wi Marek (43-316 !\
 ..
 L/ r ;!; 
VWgolt1987r.-13,8tyszl,1978r. B-B, ul, Druiy- 
"'ot''' 
 N.... w 
- 4 Iys zl, 1977'- - 4,6 tys. zl, VW ny 8). Nagroda «, '" 

 _.sf a 
passal 1984 '- - 9,5 tys zl. Ford fie- do odebra- 1,
 .# t. ...:, -,,>(r... :;t 
sla 1985 r. - 8,2 Iys. zl. Opel veclra nla w re- ,i>Cj #" :"L" 4' ",f; ,. 
 
1991 r. - 23,5 tys. zl, opel record dakcJI. A O 
o 
.,t. 1>.,....<. " 
1985,- - 8,9 tys. zt Opel kadett ca- ,F X; \I "'......... 

" 
brio 1991 r. - 23 tys. zt Audi 80: 
,,
 
'" 
'
.. ,,
, 
1979 '- - 5,3 Iys. zl, 1973 L - 'b
 1(7 
2,31ys. zl. Citroen gsa z inslalacj,! GRUPY INTERWENCYJNE 
gazow'lz 1984 r. - 5,5 tys. zt Sub-
		

/Skan_32_0001.djvu

			32 . KRONIKA BESKIDZKA 


Prz y wlaszczenie p onad 2,3 miliarda sta ry ch zlot y ch za- 
rzuca prokurator Katarzynie C., bylej wlascicielce jednej 
z bielskich kancelarii podatkowych. W akcie oskarienia 
- ' 
kt6ry prz ed kilkoma dniami trafil do sqdu, wyliczono 15 
firm, ktore od listopada 1992 do kwietnia 1994 roku stra- 
cily kwoty od niespelna piQciu do ponad szesciuset mi- 
lIon6w sta ry ch zlot y ch. B y/y one p rzeka zy wane kancela- 
rll Katarzyny C. na poczet naleino6cl dla Urz
du Skarbo- 
wego I ZUS-u, jednak nigdy do tych instytucji nle trafi/y. 
Wlasclclelce kancelarii grozi kara do piQciu lat wiQzienia. 

 kancelarii podalkowej ka na przedslawienie konkrelnych 
K.alar:zyny C. klienci czuli zarzul6w i kwol, kl6re miala zagar- 
s,'" ]ak we wlasnym ns,c. - Dopiero wtedy bljdlj mogla 
domu. Mloda wlascicielka pozwa- silj bronic i sama szukac winnych 
lala prolekcjonalnie Iytutowac si
 lej syluacji - stwierdzila. Po spo- 
"pani,! Kasi,!", obsluga byla me- rz'!dzeniu aklu oskarzenia nie 
droga, szybka ,- zdawalo si"" - fa- udalo nam si", z ni,! skonlaklowac 
chowa. Kalarzyna C. pozyczala Na nasze lelefony aulomatyczna 
nawel nieraz pieni'!dze Iym, sekrelarka w jej mieszkaniu nie- 
klorym chwilowo brakowalo na zmiennie odpowiada: - Prosz", 
zaplacenie naleznosci. Jednym dzwonic po 25 s.erpma. 
stowem - sielanka. CaJy urok prysl 0 winie lub niewinnosci wfasci- 
w kwielniu 1994 roku. Wlasciciele cielki kancelarii podatkowej zade- 
Jedne] z film zauwazyli, ze w Urz'i!- cyduje SlId. Proces polrwa zapew- 
dzie Skarbowym znajduj,! si", zu- ne dlugo - prokuralor wskazal 
pelnie inne deklaracje podalkowe czlerdzieslu siedmiu swiadkow 
niz Ie, kl6re olrzymywali w kance- oraz blisko slo dowodow, klore 
larii jako rzekome kopie. Zaraz maj,! byc przedslawione przed 
polem inni klienci rown'ez zacz",li s,!dem Na final sprawy "miliardo- 
odkrywac rozne dziwne rzeczy w wego przekr",lu- przyjdzie wi",c je- 
dokumenlach swych firm znaJdu- szcze poczekac (ak) 
j,!cych si
 w Urz'i!dzie Skarbowym. 
Wczesniej nie interesowali si
 
Iym, ma],!c peine zaufanie do Ka- 
larzyny C. Rozmowy z wlascic,el- 
k,! Kancelarii nie daly zadnych re- 
zultalow. Gdy wyjechala za grani- 
c
, sprawa wydawala s,
 oczywi- 
sla: przywlaszczyla pieni,!dze i 
uClekla. Policja i prokuratura olrzy- 
maly zawiadomienia 0 przesl
p- 
slwie. Kalarzyna C. wrocila jednak 
do Polski. W rozmowie z "Kroni- 
k,!" oswiadczyla, ze niczego niko- 
mu nie ukradla. a zarzuty ze stro- 
ny firm skwitowala stwierdzeniem, 
ze klos probuje j,! wroblc. Jednak 
medlugo p6zniej prokuralura za- 
rz,!dzila wobec nie] dozor policyj- 
ny. 
Jako pierwsi do akcj, ruszyli 
mspeklorzy Urz
du Konlroli Skar- 
bowel. Po wielomiesi
cznych, 
skrupulalnych konlrolach firm ob- 
slugiwanych przez kancelari
 Ka- 
larzyny C slwierdzili, ze I'!cznie 
zalegaj,! one z podalkami i innymi 
plalnosciami na kwol
 ponad sied- 
miu miliardow zlolych. Dla proku- 
ralury sprawa byla Jednak duzo 
trudniejsza. Prawie zaden z klien- 
tow kancelani me mla' dowod6w 
ze przekazywal ptem'!dze Kwoly 
byly jedynie wp,sywane do grube- 
go zeszytu, kt6rego podczas prze- 
szukania kancelarii nie znalezlo- 
no. Po przesluchaniu kilkudziesi
- 
ciu swiadkow. w tym Q'6wnie pra- 
cownic kancelaril oraz pokrzyw- 
dzonyeh, prokurator uznal. ze w 
przypadku pi
lnaslu firm zaleglo- 
sci podalkowe powslaly z winy 
podejrzanej Nie dano wiary wyja- 
snieniom Kalarzyny C., klora 
nadal nie przyznaje si", do zarzu- 
canych czynow Iwierdz'!c, ze 
wszystkie pieni,!dze, klore olrzy- 
mywala od pokrZYNdzonych, wpla- 
cala do wlasciwych inslytucji W 
akcle oskarzenia skrupulatnie wy- 
liczona zostala 'i\czna kwota - 
2 347 212 218 slarych zlolych, 
ktorej zab6r zarzuca sili! wlasciciel- 
ce kancelarii. 
Spraw
 "mihardowego prze- 
kr
lu" szczeg6l0wo opisywalismy 
w ubieglym roku Katarzyna C. po- 
wiedziala nam wowezas, ze eze- 


o 


rno@ 


(dok, ze sir, 1) 
" owtarzana wersja 0 rzeko- 
Tlym uk,!szeniu dziewczyny 
przez kleszcza - w opareiu 
o znane fakty - wydaje si
 zupel- 
nie nieprawdopodobna. Nie ma 
jednak na razie prolokolu sekcji 
zwlok, klory pozwoli jednoznacz- 
nie slwierdzlc, co bylo przyczyns, 
Iragicznego zajscia. 
Pocz,!lkowo podejrzewano, ze 
dziewezyna zosta'a pobita, a ra- 
czej sC'lIQm
la za nogi ze scho- 
dow przez wlasne__. kolezanki. 
Rzeczywiscie przyszly do niej 
lege dnia i Iroch
 poszarpaty si
. 
Gdy zacz'i!la Iracic przytomnosc, 
myslaly ze si", wyglupia. Wraz z 
ni,! oczekiwaly ptOtniej na przyby- 
cie karelki. - Przesluchiwalitmy Ie 
Irzy dziewczyny i wiem, le nie zro- 
bily ko/elance nic zlego - mOwi 
komisarz Zbigniew Duzniak, ko- 
mendanl I Komisarialu. - A od jej 
malki dowiedzieli$my si
, le c6r- 
ka miala jakie$ zmiany w m6zgu i 
woze$niej powalnie chorowala. 
Nie slwierdzono u oflary uraz6w 
$wiadcz,!cyoh 0 pobiciu czy ude- 
rzeniu glow'! w /ward,! nawierzch- 
nilj. 
Spraw
 przekazano dO s'!du 
dla nielelnich. - Dopiaro wynik 
sekcji pozwoli usla/ic, czy byl 10 
zgon naluralny, czy nie. Je$/i przy- 
czyn,! zgonu by/ uraz, spowodo- 


Papierosowa 

8 st !iG: w : a ' 
.... _ ) _tll ; I 


U kr
cili klodki, wylamali zamkll obra- 
bowali hurtowni
 papierosow przy ul. 

 Przepilinskiego w Cieszynie. Zawo- 
dowcami nie by'i, bo uciekaji\c zgubili 10m 
z wyrainymi sladami "paluch6w" Ofar 
cz
sc skradzionego towaru. Zamiast prze- . \ 
czekac w ukryciu okres wzmoionej czujno- 
sci policjl, probowali dokonac "odskoku" z 
miejsca przesl
pstwa i wpadli podczas ru- 
Iynowej konlrol; drogowej przy ul. Lislo- 
padowej w Bielsku-Bialej. Zaslawa 
sluz,!ca im za srodek Iransportu, 
byla po dach wyladowana papie- ./ 
rosami Cara, Mewa, Wiarus, Marl- · . ./ 
bora. W'asclciel hurtownl moze I 
.. 
m6wic 0 szcz
ciu: odzyskal caly I) 
 
skradzlony maj,!lek war/osci 8700 , 
zlotych i nie musi dochodzit szko- ..,. 
dy u ubezpieczyciela. . 
 .,:..... 
Prokurat?, rejo!'owy w Bielsku-Bialej aresztowa' 
:. 
Jana Andrze)a K., klerowc
 zastawy peine) papierosow 
pod zarzulem przewodzenia grupie przesl
pczej. (tap) 


, . 


q 


. "'\ 
\ 


, 


o 


wany laml,! szarpanin,!, przeciw- 
ko ko/elankom denalki zoslanie 
wszcz
ta sprawa - wyjasnia wice- 
prezes S,!du Rejonowego w Biel- 
sku-Bialej Leszek Filapek. - 00- 
larty jednak do nas infonnacje, le 
dziewczyna chorowala wczesniej 
na zapa/enie opon m6zgowych. 
Co moglo doprowadzic do $mier- 
oi. (apa) 


TITI
 
o 
o 
 


l\V:V7j ypadek kolejowo-dro- 
00 gowy. Tak okresla si
 
w nomenklalurze poli- 
cyjnej zderzenie pojazdu me- 
ehanieznego z... torami kolejo- 
wymi. Niby nierealne, a jed- 
nak.__. 
W oslalmch lalach odnolo- 
wano w wojewodztwie bielskim 
k,lka kolizji samochodow ci
za- 
rowych z wiaduklami kole]owy- 
mi. W Choczni na przyklad kie- 
rowea TIR-a nie zauwazyllub 
zbagalelizowal znak drogowy, 
okreslaj'!cy dopuszczaln'! wy- 
sokosc pojazdu i'h przemieseil 
o kilkadziesi,!1 cenlymetr6w 10- 
rowisko !lmi kolejoweJ Kalwaria 
- Bielsko-Biala W lywcu bylo 
podobnie. 21 lipca Jelcz z na- 
ezepC\ na ktorej przewozono ko- 
park
 do prac ziemnyeh, nie 
zmiescil Sl
 pod wiaduklem ko- 
lejowym przy ul Wesole] i za- 
wadzil wysl
mklem koparkl 0 
slalow'! konslrukcj
 moslow'!, 
powoduj,!c przesum
cie lorow 
kolejowych linii lyw,ec - Zwar- 
don 000, 50 cenlymetrow l Kie- 
rowca nie'zauwazyt ponoe zna- 
ku drogowego, ogranicza],!ce- 
go wysokosc ladunku do 3,5 m. 
Wysi
gnlk koparki byl do kla- 
dnie 0... melr wyZszy! 
Ruch kolejowy na Irasie ly- 
w,ec-Zwardoll wslrzymano na 6 
godzin - samochody kierowano 
objazdamL W obu legorocz- 
nych wypadkach lege rodzaju 
zawinili k,erowcy bagalelizuj,!c 
lub "nie doslrzegaj,!c" znakow 
oslrzegawczych. Obaj mog,! 
jednak mowic 0 szcz
sciu: me 
Irudno sobie wyobrazic do ja- 
kiej kalaslrofy moglaby dopro- 
wadzic ich niefrasobliwosc, 
gdyby wlasnie nadjezdzal po- 
cillQ! (lap) 


a.we ofilQll..m 


in wie osoby ulon
ly w minio- 

 ny weekend w Jeziorze ly- 
wieckim. Pierwsza ofiara, 
Irzydzieslolrzylelni mieszkaniec 
Buczkowic ulop
 si
 w pi,!lek, 
21 lipca, w poblizu Pielrzykowic. 
Wybral sie nad jezioro wieczorem, 
zeby poplywac. Ralownicy Wod- 
neg3 Ocholniczego Pogolowia 
Ralunkowego odnalezli jego zwlo- 
ki nast
pnego dma rano 
Do kolejnego wypadku doszlo 
w sobol
 w Samo poludnie Silny 


wiatr i wysoka fala wywrocily ka- 
jak na wysokosci lasku Wila, w 
odleglosci okolo 100 melrow od 
brzegu. Jeden z wioslarzy dopty- 
n,!1 do brzegu, drugiemu la szluka 
nie udala si
. Mial221ala W chwili 
zamykania tego numeru "Kronikf'. 
woprowey przeezesywali Jezioro 
lywieckie szukaj,!c zwlok kajaka- 
rza. Przy okazji Iych poszukiwan 
pletwonurkowie sprawdzali anoni- 
mOINe zgloszenie 0 mezezyznie I 
klory mial wyplyn,!c z osrodka 


Apeny i nie wrocil na brzeg. 
- Wprawdzie nie wplyml/O ladne 
oficjalne zgioszenie zagini'lcia 
osoby, nie odnalelMmy /akle na 
brzegu rzeczy na/el,!cych do 
ewentualnego ropielca, nie ozna- 
cza 10 }ednak, le zgloszenie bylo 
bezpodslawne. Nie wo/no nam 
ignorowac ladnych lege Iypu in- 
formaC}i- mowi pracowmk dyzuru- 
j'!cy w biurze Zarz'!du Wo]ewodz- 
kiego WOPR w Bielsku-Bia- 
lej.(ska) 


- 
liE 
01 
PO 1 W i R A 


. 


, 


WTOREK 18 LlPCA 
. Z posesji HallnY l przy ul Plekar- 
skleJ w Andryehowle skradz:ono st6f 
wlkltnowy, krzesla I parasol przeclw. 
sloneczny. Przyjemnte bedzle komus 
posledZlec w ogr6dku wygladaj'!c . 
pollcJanta i 
. Dwa) chlopcy, Ratal i Pawel, paid, 
ognisko obok linll koleJoweJ w reJonie 
stacji Bielsko-Blata Zach6d Penie- 
wat upal byt niemozebny, poliCjanci 
z KKP pcstanowlli sprawdzlc. czy 
malolaly nie poslradaly zmyslow W 
ognisku wypala' sie zw6j kabla ener- 
getycznego, skradziony poprzednie- 
go dnia z magazynu ZE przy ul. Ba- 
torego, co dowodzi. te ehfopcy zaeho- 
wali jednak przytomno*c umyslu... 
. Z Pollcealnego Siudium Szluk Pi
k- 
nyeh przy ul. Bar1lcklego w Blelsku- 
B'ale] skradz,ono odziez utytkow'!. 
Dzief sztuki nie znaleziono? 
.Z olwarlego tuka,zaparl	
			

/Skan_3_0001.djvu

			r'  


i I 


" 


Q 
\. -' J 


D 
o 


I, 


D 
o  , 


\ 
\ P \ 


A 


-" 


.. 


Dawniej rok akademicki na Podbeskidziu rozpoczynaly tylko dwie wyzsze uczelnie. 
Doktadniej - filie Politechniki l6dzkiej oraz Uniwersy1etu SI
skiego. Niewiele by to 
takze szkot pomaturalnych czy policealnych. Obecnie jest w czym wybierac. S
 
plac6wki ksztafc
ce nauczycieli, ekonomistow, inzynierow, pracownik6w socjal- 
nych i sekretarki. Niekt6re z nich prywatn e, a w i
c pfatne, poz ost afe paristwowe. 

 filii Umwersytetu $IO\sklego dzledzlnach Jak. bankowosc, fman- ZaskakuJ'ico niewielkirn zaintere- 
\ i w Cleszyme najwi
sz
 /
J 

y 
 
)
 
j 


t )J zlennikarz to ns Podbeskidzlu 
() zaw6d z przyszfo*clC\ - uzna- 
ta Fundacja Bielski College 
Gospodarkl RynkoweJ I w ciClQu ostat- 
nrego roku przygotowafa program pod 
nazwCl. Szko1a Medl6w. Zawodu dzien- 
mkarza prasowego i radlowego (w 
przyszlo!;ci takze telewlzYJnego) b{'dCl. 
uczyh naJlepsr dZlenmkarze medi6w 
mi
dzynarodowych. ogOlnopolsklch i 
lokalnych. Najlepszy sfuchacz b
dzle 
mlaf szans
 wyjazdu na Irzymlesl
cz- 
nct dZlenmkarsket prakty1, 
I 


, 


, 
,  
\. 
" - 
- --
 


- 


- cd samorzqd6w miejscowosci ucze- 
stniczc:!lcych w organizowaniu TKB. 
Ten miliard zwraca si
 ze sprzeda;i:y 
bilet6w, wi
c gminy na imprezie nie 
tracl\, a zyskuj,! reklam
 i turystow. 
Wielu wczasowicz6w przyjezdza w 
Beskidy specjalnie na TKB. Organi- 
zatorzy spodziewaj'l si
 w tym roku 
ponad 150 tysi",cy wtdz6w. Zdaniem 
dyrektora Strutyrisk,ego atrakeyjnosC 
TKB znaczme wzrosla, gdy imprezie 
nadano rni'i!dzynarodowy charakter. 
Nie Jest to juz tylko przegl,!d rodzi- 
mej goralszczyzny, dosc monotonny 
w wielkiej dawce. Krajowy folklor gor- 
ski mozna konfrontowac z ludowc:!l 
szluk'l wielu innych narodow. Wsr6d 
wielu tegorocznych atrakcji - wesele 
goralskie, tance beskKizkich szalasni- 
kow, Aztek6w, koreanskich buddy- 
stow, szamanow i egzorcystow, ukra- 
inski hopok, a takZe indyjskie lance- 
bambusowy, oszczep6w, pIodnosci. 
Zabrzmi'! goralskie trombity, francu- 
ska lira korbowa, koreanskie b
bny, 
czeskie cymbaly, skrzypce i gilary z 
roznych krajow. Kanadyjczyey b
'I 
grae nawet na drewnianych Iyzkach i 
kosciach, Hindus, na rogach by- 
ka. Takie koncerty, zlozone z atrakqi 
polsklch i zagranicznych, cieszq si
 
najw
kszym zainteresowaniem. (zn) 


liB 


Bielsko'Biala 
AI. Gen. Andersa 19 
tel. (0.30) 14.49.51 


NAJWI
KSlY WYI6R 
STOLARKI IUDOWLANEJ 


Pim Wl6ROWE. SKUJKA 
INNE MARRIAiY IUD. 


MTI i
iec uL tqlzna 4 ! 
tel. (0-30) 61.25.18
		

/Skan_4_0001.djvu

			godnie z wczesniejszymJ zapowiedziami, od 24 lipca 
rozpoczQ/y przygotowania do nowego sezonu aktual- 
ne wicemistrzynie Polski siatkarki BKS Stal. Stal6wki 
cwicZil pod okiem nowego trenera Romana Murdzy (dotych- 
czas przez jedenascie lat pracowal z slatkarkami mieleckiej' 
Stall) I, sprawujilcej funkcjQ drugiego sZkoleniowca, Eltbiety 
Ostojskiej. Aktualnie kadrQ zespolu tworzil: Dorota Swienie- 


Na poczqtku 
by' kij 


DZIAt.ACZE PERTRAKTUJJ\ 

l@D@
 
\1[f@UOllilOGJ 


W dorobku ma ztote I srebme medale mistrzostw Polski seniorow. Trener uwaza g o za wielki talent 
i twierdzi, ze j ut wkr6tce p odobn
 tr
fea mote p rz y wozic z mistrzostw Sta,e g o Kon ty nentu. Wielu 
fachowc6w widzi w nim j edne g o z na j le p s zy ch na swiecie s p ec j alist6w w wy ciskaniu let 
 c. Podob- 
ne o p inie 0 s p ortowcach wyg taszane s 
 cz 
 sto i b y wa j
 p rz yj mowane naturalnie - bez zdziwienia. 
Gd y do tv cz 
 zawodnika , kt6 ry wy cz y nowo u p rawia s p ort od trzech lat mo g
 wzbudzic wi e ksze 
zainteresowanie. Gd y 6w wy cz y nowiec licz y sobie ...czterdzidci czte ry lata - zaskaku j
 . 
[3 arw sekcji podnoszenia c,
- Zdamem trenera Mirochy, ktory kojnie dOjsC do meda/u na mislrzo- 
o ..tar6w BKS Stal Czeslaw K
- 0 swaim podopiecznym wypowiada stwach Europy s8morOw. Jut feraz 
dziora broni od 1992 roku. si
 zazwyczaj w samych supeMaly- zawodnik wyeiska 132 kg, przysiada 
- Wybiera/em si
 tu przez trzy lala. wach, .czasami pana Czesia prze- ze szfang'! 0 wadze 145 kg i w mar- 
Powslnymywa/o mnie jedno - wiek sladuj'l jeszcze piwniczne nawyki" twym ci,!gu diwiga 195 kg. Dorzucic 
Ba/em si
, 1e jak zobacz,! faeeta po Gdy szkoleniowiec wspomina wyda- do lege cwier6 setki i pudlo w zasilj- 
ezterdzieslce uslyszlj: dziadek, cze- rzenia sprzed rOku, smiechu nie gu 
kJ. Wierzlj, 1e lak b
zie. Tak 
go tu szukasz? Jednak przetamal SIt!. maze powstrzymat i sam bohater sumienny ; zakochany w swej dyscy- 
W silowni. ktorC,\ wiele lat temu urzc:t- opowiesci... - Na kilkanascie minut p/inie sportowiec nie lrafia si
 cZfstO. 
dzil w kotlowni swego jasienickie
o przed pierwszym podejsciem (do TOMASZ GI;tVNSKI 
domu, zacz'!! sp
dzac jeszcze w,
- szlangl 0 wadze 160 kg), podezas 
cej czasu. Gdy poczul, ze jest w for- bratyslawskich mistrzostw poprosi- 
mie, sian,!! przed obliczem trenera /em go, by zaez
 rozgrzewk
, a sam 
cj
zarowc6w - Stanisfawa Mirochy. skoczylem zobaczyc co dzi8J8 sif na 
- Na dzien dobry pan Czesio dziesi
c pomoscie. Wroci/em za chwillj L 
razy pod nljd maehn,!1 selk,! w go
. oniemia/em. Pan Czesio, oezywlseie 
Natychmiast zaproponowalem mu w ubraniu. trzyros wysoko nad Z'8- 
start w mistrzostwaeh Polski w wyei- mi,!le 160 kg' To jut po rozgnew- 
skaniu w kalegorii masters (powy1ej ce? - zapyta/em z nulk'! nadziei w 
eZferdzjestegoroku1ye,a), kloremia- glosie. Nie, chcialem tytko sprobo- 
Iy odbyc si
 za dwa tygodnie - wspo- wac - odrzekl zawodnik. To co dla 
mina bielski szkoleniowiec. Z Klelc nielicznych jest osilt.9slne po pny- 
slalowiec wr6cII ze msrebrnym me- gOlowaniu, moj podopieezny wzifjl 
dalem i poczuciem niedosytu. Do zto- na sucho. Poczytne miejsce w
r6d 
la zabraklo niewlele. "lawa' (wyci- klubowych anegdot znajdzie zapew- 
skanie letiil.C na laweczce). jak twier- ne ta, zwiiil.zana z przekonywaniem 
dzl, odpowiadala mu od pocziltku. bielskiego ci",zarowca do korzysta- 
Jest ju.t trzykrotnym mistrzem kraju nia ze speCJahstycznego sprz
tu_ 
wsr6d senior6w - gdzie rywalizuJe Tr6jboisci podczas zawodow uzy- 
nierzadko z dwukrotnie mlodszymi od waj;il niezwykle mocno przylegaJC\- 


wicz, Urszula Stala, Beata Sromek, Botena Sliwa, Beata Wo- 
tna, Monika Zembowicz, Renata Mr6zek i Anna Wojtas (roz- 
grywajilca; zastilpita na tej pozycji RenatQ Koziol, kt6ra prze- 
szta do katowickiego Kolejarza). Klubowi dziatacze czyniil sta- 
rania 0 powr6t nad Bialkl;! Iwony Zubei i Iwony Libionki, wy- 
potyczonych w ubieg/ym roku do andrychowskiego Dick 
Black (Zubel) i chorzowskich Azot6w (Libionka). Z dostQp- 
nych nam infonmacji wynika, fe nie nale:iy spodzlewacsiQ 
innych person;llnyc/J zmian w bielskim zespole. (tom) 


IDDY POIOJU 


Ii 


Ii 


--I 


W czerwcu stolic
 Podbe- Powslaly dwa komitety organiza- 
skidzia odwiedzili uczest- cYjne. Komandorem wyscigu Ze 
nicy VI Wyscigu Solidar- strony polskiej jest Andrzej Doma- 
nosci. 9 wrzesnia do stolecznego gala. - Pnym;arka do tegorocznej 
grodu zawitaj'l kolarze, scigaj'lcy imprezy zosta/a zrobionajui w ze- 
si", w Tour de Pologne. Trzy dni szlym roku. Wojewoda bie/ski wy- 
peZniej w lywcu zakoriczy si
 I etap razi/ zgod
 na rozegranie jedne- 
wyscigu Kusyce - Beskidy - Orawa go etapu slowackiego wyscigu na 
- Kusyce. Kolarslwo przez duze "K' terenie naszego wOjewodztwa 
wraca w Beskidy! (Cadca - Wisla - Koniak6w - 
Inicjatorami s.edmioetapowej Szczyrk - Cadea) Proba wypadla 
slowacko-polskiej imprezy s'l w!a- na pi'!tklj. Mamyambiejlj, aby za- 
dze Cadcy. Ze znalezieniem part- wody zyskaly wkrotce renomlj.__ 
nera po drugiej stronie granicy nie Wyscigu Pokoju. Jest taka szan- 
bylo problemu. Wlodarze lywca, sa. Wnesniowym sciganiem si
 
maJ'Icy za sobil spore doswiad- po Beskidach zamteresowani s,! 
czeme w przeprowadzaniu kolar. jut. Ho/endrzy. Niemey, Duflczycy, 
skich wyscigow ("Wst
ga Jeziora Rosjanie, Ukrai,.,cy i Czes;. Ostal- 
2ywieckiego", mistrzostwa Polski n; z wymienionych chcfl przyslac 
seniorow i orlikow) roli wspolorga- pierwsz,! reprezenlaCJ
, Irakluj,!c 
"
;::';'K;.r
;


 WillW
 

ej rozpoezn'l roz
rywki 12 wie ewentualnych wzmocnieri je- szezeblu centralnym. W teJ fazie roz- 
s'erpma. POdbesk'dz,e. re- szeze trwaJ
. W,adomo, ze do zy- grywek udzial bior'l zespoty, ktore 
prezentowane b
dz'e przez os'em wleck'ego Gorala (po wypoZyczemu zwyci
sko przeszly przez pucharowe 
druzyn. W dwu z nich nast'lpily do BKS) powrocil Marek Juraszek. boje na poziomie poszczegolnych 
oslatnio zmiany na trenerskich fo- Wsr6d ewicz'lcych u jego boku ko- okr
gow pijkarskich Od nast",pnej 
telach. Z bielskiego BBTS odszedl legow pojaWlI si
 snajper z andry- rundy do rywallzacj, przyst'I,Di,! dru- 
Eugeniusz Fornalczyk, a zast'I,D,1 go chowsklego Beskidu - Janusz Ma- zyny II-ligowe. 
Bogdan Warzycha. Kaczyckich gor- rek. Skoczowskiego beniaminka Reprezentant Beskidzkiego 
nikow nie 
dzie prowadzH Tadeusz zasil'l prawdopodobnie' pomocnik Okr
gowego Zwi'lzku Pilki No!nej 
Morgo! (wzgl
dy rodzinne). Nie jest Slawomir Dzi
dz,el (przedtem Dro- - jedenastka izdebmckich Kuchni 
jeszcze znane nazwisko jego na- wiec Drogomysl) i obronca Zbigniew zmierzy si
 na wtasnym boisku (0 
st
pcy. Najlepiej poinformowani wy- Pagiella (LZS Pogorze). Kibicow 17 00) zc!,oIow'l druzynil ""igi ma- 
mieniajil bylego szkoleniowca bielskiej Siali ucieszy zapewne fakt, lopolsk,ej Wawelem Krakow W 
BBTSm ze pozostalwzespole Tomasz Pru- Izdebmku - ogromna mobilizacja. 
Trudno, poki co, ostatecznie ski (na pocz'!tku drugiej rundy ubie- Pod bro
 pow,?lano trzydzlestu (!) 
ustalic kim dotychczas wzrnocnily glego sezonu wypozyczony z futbol,stow, ktorzy, me baez'lC na 
si
beskidzkiekluby. Wewszystkich BBTS). (tom) upaly solldnle trenUjil.. Prezes KS 
Kuchme Tadeusz Rys lIezy na SWOj 
zesp61. - Rywal nie pow;n;en nas ni- 
czym zaskoezyc. Duet graj'!eych 
szko/eniowcow - Ryszard Bargiel i 
Adam Mikos ofaz, slanowi'!cy 0 si/e 
ognia drutyny Kuehni Maciej 
Wrobel i Andnej Iwan 10 byli pierw- 
szoligowey z krakowskich klub6w 
Doceniam klBSIj przeciwnikow, 
pnecie:t w m;nionym sezonie nie- 
wiele brak/o im do II-Iigowego 
awansu, ale many mi si'1 gO$clc na 
naszym boisku pnedstawlciela dru- 
g,ego frontu Aby tak si
 slalo tne- 
ba po prostu__. wygrac. (tom) 


kolumbijskich mistrzostw swiata. 
Liczymy, te polscy ko/arze zjawi,! 
sf\! nad Sol,! w sile okolo pi
cdzie- 
si
eiu osob. 
Sposr6d s,edm.u elapew eztery 
toczye si", b
dil na obszarze Biel- 
skiego: I etap (140 km): Cadca - 
Skalite -lywiec - Szezyrk - Wisia - 
Koniakow -lywiec; II elap (ezasow- 
ka - 7 km): Zyw,ec; '" etap (kryte- 
rium uliezne - 45 km)' lywiec; IV 
etap (174 km): lywiec - Szczyrk - 
Wisla - Kusyce Nove Mesto. (tom) 


, 


.. 


Wkrotce 
w Izdebniku 


.:... j 


..-,  ...... . 


....... 


. 
>  
f ., 


" 


siebie alletami. W ubieglym roku 
podczas budapeszlaliskich zmagali 
najlepszych na swiecie "wyciskaczy' 
wywalczyl szost'l lokat",. Medale z 
mi
dzynarodowych imprez Czeslaw 
K
dz'ora przYWOZl, startuj'lc w turnie- 
iach masters (weleranow). Rok temu 
podezas m,strzostw swiala w Braty- 
slawie si
gn,!! po br'lz - cieszyl s,
 
podwojnie. Byl to debiul w trojboju 
silowym. Na niedawno rozegranych 
w Walencji mistrzostwach Europy 
(rowniet w tr6jboju) nie mial sobie 
r6wnych! . 
Przygod", ze sportem aktualny 
mistrz Europy rozpoczill blisko trzy- 
dziesci lat temu w rodzinnym Cieszy
 
nie. Jako mlody chlopak zapisal si", 
do sekcji.n hokejowej miejscowego 
CKH, z ktorym zwi'lzany by! prawie 
do cz\erdzlestkl. Juz od pocz'ltku ulu- 
bion'l form'l"robienia sily" wokresie 
przygotowawczym do zimowego se- 
zonu byly dla mlodego hokeisly ewi- 
czenia kulturystyczne. - Z kilkoma 
kolegami odnow;lismy opuszezonfl 
piwnielj, tworz,!c amalorsk,! si/ow- 
ni
. Przez pi
c lat by/a to moja dru- 
ga sportowa pasja. Startowa/em nB- 
wet w mistnostwach poludniowej 
Polski w kulturyslyee. T nynasta /0- 
kata nie slBnowi/a specjalnego osi'!- 
gni'1c;a, ale mn;e c;eszyl sam udz;al 
w tak .powa1nych .zawodach -wspo- 
mina alleta. 


cych do ciala koszulek. Ucisk na po- 
szczeg61ne mi
snie zwi
ksza ich 
sil
. dzi,:kl czemu mozna uzyskac 
rezultat 0 kilkanascie kilogram6w 
lepszy. Trojboista znad Bialki odze- 
gnywal si
 od mewygodnego unifor- 
mu jak dlugo mogl Wreszcie - na 
turmeju w Budapeszcie. w przed- 
dzieli startu, koledzy z ekipy (na 
czele z klubowym trenerem) zaslo- 
sowali forte!. - Dwoeh trzymato nie 
przepadajflcego za nowinkami sila- 
cza, a laec; z nas. stoj
c na kne- 
s/e, naktadal mu koszulk
. Po blisko 
tneeh godzinach zmagan (I) dopi
- 
lismy swego. Ale nie na dlugo. Wie- 
czorem koszulka pow
drowa'a do 
lorby, a do lask powr6ei/a dopiero 
ZB kilka miesi
cy 
Stanislaw Mirocha nie ma w
tpli- 
wosci. - W ci,!gu roku m01emy spo- 


AIIA'ORZ
Y D DO RVA!llili I 


POdczas najbli:iszego weekendu (29-30 lip- 
ca) na kortach ZKS Czarni Zywlec (ul, ks, Sta. 
nislawa SIomkl 24) odbQdzie siQ tumiej teni- 
sa zlemnego dla amator6w, Organlzatorzy 
oczekujil na zgtoszenla (brak ogranlczen wie- 
kowych) pod numerem 24-71, wewnQtrzny 396 
(Zywiec) codzlennle od 8,00 dO 14.00; w dnlu 


rozpoczQcia turnieju w biurze zawod6w 
(oblekt na kortach) od 8.00 do 9.00. Zmagania 
przeprowadzone zostanil w 9rupach wleko- 
wych - w zale:inoSci od ilosci zgloszen, Loso- 
wanie par wyznaczono na 9,00 (29.07). Zwy- 
ciQzcy uhonorowani bQdil dyplomamll nagro- 
daml rzeczowymi. (tom)
		

/Skan_5_0001.djvu

			KRONIKA BESKIDZKA . 5 


Zapewne nie ma na Podbeskidziu kibica, ktorego satysfakcjonowalyby osii\gniQcia lokalnych zesp%w 
pilkarskich. Beskidzki OkrQgowy Zwii\zek Pilki Noznej, chot pod wzglQdem liczebnosci zarejestrowanych 
w nim zawodnikow (blisko dziewiQc tysh:cy os6b) plasuje si-: na osmej pozycji w kraju, w ostatnich latach 
nie moie p05Zczycii: siQ posiadaniem nawet sredniej klasy III-ligowego zespo/u. Jesli kt6rejs z beskidz. 
kich jedenastek uda siQ awansowat na trzeci, front powraca z niego zazwycZilj po jednym sezonie.  portowe wyniki klubu to efekt 
jego finansowej zamo2:nosci 
i funkcjonuj'lcego w nirn sy- 
sternu szkolema. Nie obci'!zaj'l 
w,
c - gdy S'l zle - konta BOZPN. 
Pod adresem wladz beskidzkiego 
pilkarstwa wysuwane s'l najcz
- 
sciej ("KB " nr 29/95) zarzuly na- 
tury organizacyjnej. W rozrnowie z 
prezesem BOZPN Jozefem Ci- 
szewsk,m skupilisrny si
 wlasnie 
na tego rodzaju zastrzezeniach. 
- Panuje opinia, te zwi'lzek 
jest zbyt poblatliwy we9zekwo- 
wamu od klubow spelnienia wa- 
runk6w, na jakich zostaly dopu- 
5ZCZone do rozgrywek. Wskutek 
czego poziom organizacyjny w 
niektorych kia- 


""1& 


t 


sach spada - nast
pule r6wna- 
nie w dol. 
- Czy rnoZna obnizye poziorn 
czegokolwiek dopuszczaj'lc wa- 
runkowo pi
c boisk - na dwiescie 
istniej'lcych - gdzie stwierdzono 
pewne uchybienia? Jesli powstaj"- 
nowy klub, ktory chce stworzyc 
szans", upraWlania sportu pal,!cej 
s,
 do p,lki mlodziezy, a rna pew- 
ne problerny z przeskoczeniem 
stawianych mu wyrnogow, czy 
Irzeba od razu go skasowae? Tak, 
zdarzaj'l si", przypadki, te wyzna- 
czamy kiubowi dodatkowy termin 
na wywi'lzanie si", z przyj
tych zo- 
bOWl'lzan. Zezwalamy na rozgry- 
wanie mistrzowskich spotkan. 
Zdecydowana wi
kszosc klubow 
szans
 t
 wykorzystuje, a BOZPN 
zdobywa dla futbolu nowe tereny. 
- W momencie, gdy zawiady- 
wanie trzecimi ligami znalazlo siQ 
w gestii makroregionow, kiero- 


P J rezentacj", drutyn, kt6re w 
' j nadchodz'lcym sezonie wy- 
sl'lPiit w klasie okr
gowej w 
roli beniamink6w konczymy przed a 
. stawleniem zespolu zywieckiej Ko- 
szarawy. 
Zakladowy Klub Sportowy Ko- 
szarawa Zywiec. Rok zatozenia - 
1910. Barwy klubowe: granatowo- 
czarne. Prezes - Zenon Pawelek. 
Kierownik druzyny 
 CZesFclW GarB. 
Trener - Stamsfaw Kondrat. MI- 
strzostwo zywieckiej klasy . A' w 
sezonie 1994/95 i awans do okr
 
96wkl wywalczyli J6zef Caputa, 
Ryszard Elzbieclak (bramkarze), 
Maclej Mrowiec, Piotr $wiezowski, 
Robert N",dza, Zbigniew Skorzak, 
Andrzej Jura (obroncy), Marcin 
Klecza, Jaroslaw Biatek 
 kapitan 
zespolu. Jaroslaw Jura, JarosFclw 
Tomaszek, Wojciech Kastelik, 
Grzegorz Bialek (pomocnicy), Ar- 
kachusz Haist, Manusz Hudz1ec i 


wany przez pana okr
g mogt nie 
wyrazic zgody na utworzenie Ida- 
sy miQdzyokr
gowej. Krytycy 
przyj,tego rozwiitzania twierdzif, 
te korzystniej dla pilkarstwa na 
Podbeskidziu byte zbudowae sil- 
n'l . zloton'l wyl'lcznie z lokal- 
nych zespolow klas, okr
gowit. 
Ich zdaniem rywalizacja z druzy- 
nami z Opolskiego i CZQsto- 
chowskiego nie daje ekipom z 
naszego regionu zadnych korzy- 
sci szkoleniowych. 
- Nie zgadzarn si", absolutnie z 
1'1 Opmi'l. W tak proponowanej 
okr
owce graloby szesnascie klu- 
bow z BOZPN i tylko jeden mialby 
szans
 awansu do III ligi. Aktual- 
nie mamy mozliwosc wprowadzie 
dwie ekipy na wyzszy szczebel. 
Zdumiewa mnie opinia, ze mistrzo- 
wie wspomnianych wojewodztw s,! 
slabsi od tych jedenaslek z Podbe- 
skidzia, ktoryrni naleza/oby 
uzupelnie stawk
 osmiu 
zespol6w, graj'lcych 
obecnie na czwar- 
tyrn froncie. 
Czy ktorys z 
zespolow 


:
h:.J" : : . 


". 

:
 j .. 


-- . 


,.....,.. . 
i>'-- 


ze srodka dZ'S,ejszej okr
gowk, 
rnoglby z powodzeniem walczye w 
klasie rni
dzyokr
gowej? 
- Wi,kszosc klubowych dzia- 
laczy to ludzie sprawuj'lcy swe 
funkcje spolecznie - po godzi- 
nach pracy. Dlaczego siedziba 
zwi'lzku jest zamkni
ta po pi",t- 
nastej? 
- Dlatego ze nikt, pomij"J'Ic po- 
jedyncze gIosy, nie zg!os
 takiej pro- 
pozycj, w IInieniu wi",kszej grupy 
osob' Zareagowalibysrny natych- 
rniast - choc fakt, ze w okr
gu pra- 
cuje tylko jedna osoba na etacie nie 
ulatwi'l narn Zyc'a... Praktyka dowo- 
dzi, iz dzialacze z terenu przy oka- 
zji zalatwiania sluzbowych spraw w 
B,elsku zagl,!daj'l dO siedziby 
zwi'lZku. Uprzedz
 pewnie kolejne 
pytanie. Nikornu nie odmawiarny 
korzyslania z pornieszczen czy ze 
sprz
tu - lelefon, kserokopiarka. Ale 
po przykrych doswiadczeniach - 


Marek Go
biewskl (napastnicy) oraz 
(grali w niekt6rych spolkaniach) Piotr 
Jamk, Piotr F'jak, Krzysztof Sapeta, 
T omasz Solarek i T omasz DZlergas. 
Najlepsi strzelcy: Grze90rz Bialek - 1 B 
bramek, Arkadiusz Hatat i Mariusz 


. 


j- 


Hudziec - obaj po 12 goli. Rekordo- 
we zwyci
slwo - 17.0 ('!') z LZS Ry- 
chwald; jedyna porazka - 1'2 z LZS 
Wllkowice W opinii trenera najwi
k- 
sze post
py w manionym roku poczy- 
nR sledemnastolatek Maciej MrO'tYlec. 
Z zasadniczego skladu nikl nie ubyt 
Czymone sc:!l slarama 0 pozyskame 
Roberta Kuchejdy z m'ejscowej Sru- 
biarni. 


udost",pnianie po godzinach pracy 
- w zawrotnym ternpie rosly oplaty 
telefoniczne. Banalna sprawa.. 
- BOZPN dut'l rOIQ przykla- 
da do szkolenia mlodziezy. Efek- 
ty sit znakomite - nastoletni fut- 
bolisci spod Beskid6w powoly- 
wani s'l do kadr narodowych (w 
r6znych kate90riach wieku), a z 
rozgrywek 0 mistrzostwo Polski 
(reprezentacja makroregionu) 
wracaj'l nierzadko ze zlotymi 
medalami. Tymczasem nasila 
siQ zjawisko emigracji mlodych 
pitkarzy - czternastoletnich - na 
Slitsk w poszukiwaniu szko/y 
sredniej. w ktorej nie bQdzie pro- 
blemu z godzenlem naukl z wy- 
czynowo uprawianym futbolem. 
Czy BOZPN ma jakis pomysl na 
rozwi'lzanie tego problemu? 


- A jaki moZna rniec w tyrn przy- 
padku pomysl? Przeciez by dzia- 
lac w podobnyrn kierunku, trzeba 
rniec kolosalne pieni,!dze. 
- Patrzy pan na to spokojnie? 
- Bijdzmy realistarni - zostaw- 
my p'<1knie brzrni,!ce hasla. Jesli 
bylby na POdbeskidziu klub choc- 
by drugoligowy, nie rnielibysmy do 
czynienia ze zjawiskiem, 0 ktorym 
pan rnow!. Klubu na takirn pozio- 
rnie nie b
dzie dopoty - dopoki nie 
b",dzie powaznego sponsora. A na 
to stracilem jUZ nadziej
. 
- Brakuje nam wylitcznie pie- 
ni
dzy? 
- Moze jeszcze bardziej dziala- 
czy. Wsz
dzie slyszy si
 narzeka- 
nia, ze jest zle, bo w zwis,zku nadal 
pracuJ'I -starzy'. Nikogo z rnlod- 
szych nie ci'l9nie do tej dzialalno- 


sci. WygodnieJ, choc nie czyni'l 
lego wszyscy, jesl krytykowae. 
- Przed majowym Walnym Ze- 
braniem Delegat6w mowilo siQ. 
te mote dojse do zmiany na fo- 
telu prezesa BOZPN. Ponownie 
wybor padl na pana - panska pre- 
zesura trwa jut blisko dwadzle- 
scia lat. Czy czuje siQ pan rzeczy- 
wiscie nie zast'iPiony? 
- Bylo mi oboj",tne czy zostan", 
prezesern czy Ole. Nie Jest rni na 4 
lorniast wszystko jedno kto mnie 
zast'iPi. tatwo zaprzepascic to, co 
z mozolem bylo budowane. Nie wi- 
dzialern osoby mog'lcej podolae tej 
odpowiedzialnej funkcji w zwi'lZku. 
Prezes BOZPN to nie prezes da- 
nego klubu - gdzie sprawa jest pro- 
sta, bo nalezy bronie wyl,!czme 
wlasnych interesow Okr
g czuwa 
nad organizacj,! rozgrywek z udzia- 
lern stu pi
edziesi
ciu klub6w. Nie 
przew'duJ'" pelmenia powlerzonej 
mi funkcji przez cal,! kadencj
. Ale 
swojego nast",pc", wskaz
 sam! 
Rozmawial' TOMASZ GIZVNSKI 


[) 


Triatlon CO dwa 
tygodnie 


Rozegrane niedawno w lywcu 
(trzeci raz z rz'i!du) m''i!dzynarodo- 
we mistrzostwa Polski w triatlonie 
mialy rekordow'l obsad",. Udzial 
wzi
o slo trzydziesci zawodniczek 
i zawodnikOw. Nie zabraklo niko- 
go z krajowej czolOwki Znacznie 
skromniej niz w ubieglym roku (30 
osob) - wr
cz symbolicznie - re- 
prezentowana byla zagranica - 
startowala tr6jka Czech6w. Tego 
rnozna bylo si
 spodziewac. Eu- 
ropejska Federacja Triatlonu, 
ktora winna koordynowac dziala- 
nia narOOowych organizacji triatlo- 
nowych, nie wydala w tym roku tra- 
dycyjnego kalendarza imprez. 
Odbija si", to automatycznie na fre- 
kwencji imprez 0 mi
dzynarodo- 
wej randze. 
POdczas zywieckich zawod6w 
olimpijski dyslans (1,5 km - plywa- 
nie, 40 km - jazda rowerem, 10 km 
- bieg) najszybciej (2 godziny 6 mi- 
nut i 51 sekund) - pokonal Grze- 
gorz Zgliczynski (Elbl'lg). Bardzo 
wysoko - na XVII miejscu - upla- 
sows, si
 oswi
cimianin Przemy- 


Po rundzie jesiennej Koszarawa 
dzielila fotellidera klasy "A- z wie- 
przanskim lKS-em Zdaniem Stan i- 
slawa Kondrata losy awansu roz- 
strzygn",ly s''''.u podczas okresu 
przygotowawczego do spotkan re- 


slaw Plaszynski - 2 g. 18 min 59 
sek (reprezentule barwy sekcji 
triatlonowej - jedynej na Podbeski- 
dziu - dzialaj'lcej przy Miejskim 
Osrodku Sportu i Rekreacji w lyw- 
cuI. Dzi
ki temu wynikowi, po suk- 
cesie w zawodach w Szczecinie 
(11 07), 26-lelni triallonista bardzo 
podskoczyl w klasyfikacji Pucha- 
ru Polski. Przed nim (do konca 
wakacji) trzy pucharowe starty i 
olbrzymia szansa wywalczenia 10- 
kaly w pierwszej dziesiittce P P. 
Bior'lc pod uwag", fakl, ze zawo- 
dnik MOSiR uprawia triallon od 
dwoch lat, laka pozycja bylaby 
duzyrn osi'l9ni
ciem. Najmocniej- 
szC\ slroniil. oswi
cimianina jest (co 
nie moze dziwic) plywanie. Coraz 
bardziej posluszny jest mu rower. 
Najwi",cej do rywali traci jeszcze 
w trakcie biegu. 
W zywieckiej sekcji cwiczy 
ofimioosobowa grupa senior6w - w 
tym gronie jedynaczka, bielszczan- 
ka Ewa Bogacz (przedstawilismy 
jej sylwetk
 dwa tygodnie lemu), 
ktora ukonczyla mi
dzynarodowe 


odmesli dziesi
c (') zwyci
stw pod 
rZc:!ld i-co oczywiste - awans mogli 

wi
towac ju.t na kilka kolejek przed 
zakoriczemem rozgrywek. Nie swi
- 
towali - chcleli wygrywac nadal W 
rezultacle w klubowej kronice OOno- 


. 


I 
.
 WI WAS I 


wanzowych. - Trenmgi zacz
/l
my 
jut od 2 slycznia - pozostale ek,py 
w naszej grupie uczynlly to znacz- 
nie p6lniej. Cwiczy/itmy cztery razy 
w Iygodniu - rywale polow
 lej daw- 
ki. Przed rundfl wiosennil rozegrali- 
tmy jedenatci. sparring6w. Ni. sly- 
szalem, by kl6ryt z konkur.nt6w 
zb/ilyl si
 do le//iczby. Efekty byly 
zdumiewajc:!lce. Zywieccy pllkarze 


towano metuzinkowe osiO\Qni,:cie. 
W minionym sezome jedenastka 
Koszarawy rozegrala dwadzie
cia 
trzy mecze bez porazki. Powszech
 
nym zyczemem trenera i dzialaczy 
jesl, by seri", t", przedluzyc 0 kolej- 
ne udane pojedynkl w klasie okr
- 
gowej. W klubie wierzc:!l, te dru.zyn
 
stat: na wywalczenie lokaty w g6r- 
nej pot6wce tabeli. Szkoleniowiec, 


mistrzostwa (113 miejsce) przed 
niejednym zelaznym m
zczyznit 
Szkolenie mlodziezy ma na razie 
charakter ogolnorozwojowy, choe 
juz teraz widac, ze niektorzy, jesli 
wytrwaj'l, rnog'l cos w lej dyscypli- 
nie osi'l9n'le. Propagatora i szko- 
leniowca triatlonu Mariana Mrowca 
(na co dzien dyrektoruje zywieckie- 
mu MOSiR-owi) zapytalismy czy s,! 
stosowane ograniczenia ilosci star- 
tOw zawodnikow. - Jetli klot bie- 
rze udzial w klasycznym trial/onie 
(3,8 km - plywanie, 180 km - jazda 
rowerem, 42,195 km - bieg - przyp 
red.) nie powmien czynic tego cZIj- 
tciej nil dwa - Irzy razy w ci'!gu 
roku. Natomiast dystans olimpyski 
- przy wlasciwej odnowie biologicz- 
nej - molna pokonywac i co dwa 
tygodnie. 
Organizatorzy triatlonowej im- 
prezy nad Sol'l cieszyli si", nie tyl- 
ke z licznej obsady i dObrej posta- 
wy lidera podbeskidzkich triatloni- 
stow Rywalizacj", zawodnikow 
oklaskiwalo blisko Irzy tysi,!ce wi- 
dzow! (tom) 


kt6ry sam 0 sobie m6wi, it jest 
bardzo pazerny na sukcesy 
swych podopiecznych, utrzymu- 
Je, te przy niewielkim wzmocnie- 
niu zesp01u (napastnik!) mozna 
pokuslc si
 0 sprawienie niespo- 
dZlanki... 
Trzon druzyny tworz'l gracze, 
maj'lcy za sob'l wyst
py w okr
- 
gowce. Formacj
. do gry klOre) Ire- 
ner ma z reguty najmnieJ zastrze- 
zen stanowl druga lima. Budowa- 
ny przez dwa lala zesp6! jest zgra- 
ny. Za wyj'llk,em trzech p,!karzy - 
pozostali S;il wychowankami Ko- 
szarawy. $rednia wleku druzyny 
nie przekracza dwudzlestu trzech 
lat Niewykluczone, ze ulegnie ob- 
nizeniu. Bramkostrzelny junior 
Krzysztof Dominiak moze otrzy- 
mac szans
 gry w I zespole je- 
szcze w tym roku - Sit:gn
 po nie- 
go w pierwszej ko/ejnotci - oznaj- 
mil trener. (tom)
		

/Skan_6_0001.djvu

			prz y uli cy St raZackie i w Bielsku-Biate i D owsta i e Zes D Ot bud v nkow soc i aln v ch 0 obni- 
zon v m standardzie. Dwa s a i ui Q otowe . kole i ne dwa w trakcie budo wv, ktore i ukon- 
czenie D lanu i e si e i esieni a . W kazd v m zna i du ia si e 22 mieszkania . choc akurat w ty m 
p rz yp adku okreslenie "mieszkanie" j est troch fi! na wy rost. 

 dyspozycji 
. lokatorow ' H,C" ;; 
Sc:!l bowiem 
pojedyncze pokoje 0 po- 
wierzchni od 16 do 35 m', 
z wydzielonym WC. Pel- 
niil rol
 kuchni, fazienki, 
pokoju dziennego i sy- 
pialni jednoczesnie. 
Standard jest bardzo ni- 
ski, nie ma np wanien, 
ktorych rol
 przejmuj,! 
niewielkie umywalki i... 
miednice. Wykonczenie 
jest oszcz
dne, choe z 
zewn/llrz budynkl nie pre- 
zentuj'l si
 zle. 
Klalki schodowe przy- 
pominaj'l internal. Dlugi 
korytarz, drzwi wejsciowe 
do pokojow po obu stro- 
nach. Polowa pomie- 
szczen jest juz zaj
ta. Lo- 
katorzy maj'l do dyspozy- 
cji piwnice, ale zalewa je 
woda. 
MieszkaJ'I tu przede wszystkim 
ludzie. ktorzy wyrokami s/ldowyrni 
zmuszeni zQstali do opuszczenia 
dotychczasowych m,eszkan. Z r6z- 
nych powodow. Piac'!od 158tysi",- 
cy starych zlotych miesi
cznie za 
pokoj 16 m' do 336 tysi
cy slarych 
zlotych za pokoj 35 m'. Co s,!dz'l 0 
swym nowym miejscu zamieszkania? 
Jeden z lokator6w mow;: - Wla- 
dze 'czyszcz'!" miaslo Osiedlaj,! tu 
ludzi z marginesu. Lokatorka z naj- 
mniejszego pokoju dodaje: - pY'L 
by,! silj, wieczorem wolt; nie wy- 
chodz;c z domu. Meliniarstwo. Nie 
wylrzymam tego. Chwyclj kiedy$ 
siekiert; i leb komu$ rozwallj! Ra- 
zem z m
zem mieszkali przy ulicy 


Na temat wOdy, plynilceJ w biel- 
skich wodoci'l9ach funkcjonuj'l dwie 
opinie: dobra i Z'B. Aqua, sprzeda- 
i,!ca t
 wod
 twierdzi, ze handluje 
najlepszym gatunkiem tego towa- 
ru. Podobnie tWlerdzi Wojew6dzka 
Stacja Sanitarno-Epldemlologlczna, 
kt6ra wy1<:onuje comiesi
czne bada- 
nia w wyznaczonych punktach 518- 
ci wodoci
wej. Odmiennego na- 
tam last zdania na temat jakosci 
wody Be:![ mleszkancy rnlasta, kt6rym 
przyszlo i'! pie. - Po odkrt;ceniu kra- 
nu trzeba odczekac ki/kana$cie mi- 
nul, zanim wyplywaj,!ca woda nabi9- 
rze normalnego k%ru - narzekajiil. 
W oSledlu Srodmiejskiej Sp61dzielni 
Mieszkaniowej. - Nle po to za/oiyli- 
$my wodomierze. 1eby teraz tracit 
pieni,!dze spuszczajijC selki litr6w 
niewykorzystanej WOdY do kenaliza- 
cji. Na zazolcon'l' m",tnil "kranow- 
k"," skarZiI si", takze na Zlotych la- 
nacho W administracji Srodmiejskiej 
Spo!dzielni Mieszkaniowej okazalo 
Sl
, te_.. nikt nie zgtaszat pretensji 
tego typu, natomiast w dziale go- 
spodarki zasobaml mleszkanlowyml 
Sp61dz,elm Zlote lany zla jakosc 
wody jut cd dawna jest problemem, 
z kt6rym spofdzlelnla me moze Sl
 
uporae. Na przyklad na odsledlu 
Langlewlcza co pewlen czas caly 
zblornik wody spuszczany jest pro- 
sto do scieku, 1:eby choc na jakls 
czas ludzle mlelt W kranach wod
 
pitnC\ nie tylko z nazwy Piotr Senec- 


,i:- 


1 


.r..., 


, 


.' 

; 
:-:t; 


":-.. 


'iI"__ ./ 


WEJSCIE DO: 
UBIKACJI, 
lAZUNKI, . 
KUCHNI 
"KI.
.lN, :&
 
.. " <':. ... ..
... ... 
, 4,f?J !J1:'.I:{( m t!:j
!), 
. .,"11",' 


;-: 


Krasinskiego, mieli kawalerk
 z la- 
zienk'l i balkonem. Czynsz po 
podwyzce - 153 tysiilce starych zlo- 
tych. Zaleglosci czynszowe - ponad 
2 mln 7DD tys. slarych zlotych. - Nie 
placi/i$my, bo mIll by/ na bezrobo- 
ciu - dodaje. - Kiedy dosIa/am de- 
cyzjlj 0 eksmisji, by/am za/amana 
(placze). Gdybym wiedzia/a jak tu 
sit; mieszka. nie pozwolilabym silj 
wyrzucic. Wo/alabym zaplacic na- 
wet wi'lcej nil wynosi d/ug. Wyci,!- 
gn
/abym te pieni,!dze chocby 
spod ziemi!" 
Na Strazackiej pi
trowe domy 
rosnil szybko. Wlasnie wytyczany 
jest plac pod kolejny, pi'lty juZ bu- 
dynek. (Ieo) 


ki z tegoz dz,alu uwaza, ze jedynym 
winnym jest spolka Aqua, gdyz nie 
chce ona przejc:tc na sw6j stan ist- 
niej'lcej sieci tej sp6ldzielni. Czy jed- 
nak w jak'ms stopniu wplyn
!oby to 
na popraw
 wody - na to trudno by- 
loby mu odpowiedziec - Jedno jest 
pewne - twierdzi zdecydowanie Piotr 
Senecki - Mole 0 Aqua ma wodt; 
zdaln,! do picia pod wzglt;dem bak- 
teno/ogicznym ale na pewno inne 
normy ma zam1one. rury szybko 
koroduj,! i st,!d tyle rdzy w wodzie. 
Odzegnuj'lc si
 od wszelkiej od- 
powledzialnosci za to, co ptynie w ru- 
rach JU:Z do niej me nale:zc:tcych Aqua 
stawla sieble poza wszelkimi podej- 
rzeniami. - Odpow,adamy polskiej 
normie stosowanej wedlug mlnistra 
zdrowia - mow! Kazimierz Oboza, ZB- 
st",pca dyrektora sp6th - Moie sit; 
zdarzyc la/em, szczeg6/noe po ule- 
wach, le nastljpuje olbrzymie zmt;t- 
nienie wody, ale wtedy przeprowadza- 
my na bandzo dul,! skalt; jej uzdat- 
nianie I lak,! wodt; kupuJ'! od nas 
sp6ldzie/nie mieszkaniowe, kt6rych 
onsla/acje wodoci,!gowe bywaJ'! czt;- 
sto w stanle daleklm od doskonalo- 
$ci. Wystarczy, gdy woda w nich pe- 
sta; k,lka godzlt1 I POJBWIB s
 w nlch 
rdza. Ale czekamy na lele/ony w lej 
spraw;e_ Przez calEf dob
 czynne sCf 
dwa lak,e numery: 26870 i 994 w6w- 
czas przYJedzlemy i poblerzemy pr6b- 
klj wody dO ana/lZY leby usla/lc przy- 
czyn
 zanleczyszczen,a (Jot)  OswlQclmlu, poza 
budownictwem jed- 
norodzinnym, nle 
przybylo od 3 lat mieszkali. 
przelamanle Impasu moze 
nast'lPlt dZIQki nowym prze- 
plsom umoillwiaj/lcym gml- 
nie wchodzenle w sp6tkl pra- 
wa handlowego. OswiQcjm 
jest jedynym miastem na 
Podbeskidziu, w ktorym uda- 
je siQ zamienial: strychy na 


katowicklch firm, sp61dzlel- 
ni mieszkaniowej Budowlan- 
ka i gminy miejskiej. Budy- 
nek powstanie na osiedlu 
Stare Stawy I bQdzie liczyt 
dwadzlescia mieszkali. 
Innym sposobem rozw1ii- 
zywanla problem6w mle- 
szkanlowych jest adaptacja 
strychow na mieszkania ko- 
munalne. BQdzie siQ jej do- 
konywat w budynkach sta- 


50 no cb 
I rychOw 


'1 


mieszkania. - Naszym bpi- 
ta/em, ktory w drodze apor- 
fu mozemy wniesc do spolkt 
budowlanej, si! grunty komu- 
natne - powiedzial nam pre- 
zydent OswiQclmla Andrzej 
Telka. - Inwestorzy powinni 
bye z tego zadowo/eni, gdyz 
tak zawarta umowa znacznie 
obniza ich koszty. Jednocze- 
snie dysponowanie przez 
miasto ziemii! uniemoil/wi 
nieprawidlowe wykorzysta- 
me terenow przeznaczonych 
pod zabudowQ. Plerwsze ta- 
kle przedsiQwzlQcie ma bye 
wspolnym dzletem dw6ch 


nowi/lcych wlasnost miasta, 
admlnistrowanych przez 
Miejskl Zaklad Gospodarkl 
Komunalnej, przy ullcach 
Mendelejewa i Wroblewskie- 
go. DziQki przer6bkom stry- 
chow powstanie okoto 50 
nowych mieszkali, a pierw- 
sze z nlch oddane zostanil 
do uzytku jeszcze w tym 
roku. Koszty budowy tych 
10kaU oblicza siQ na 3,2 - 3,6 
.,rnln starych zlotych za metr 
kwadratowy. WpIyw na spo- 
s6b zabudowy strych6w 
bQdil mleilich przyszliloka- 
torzy. (ban) 


-- 
--' 


',- 


""-!it 


" 
. 


/1 


:.. 
- ... .., 


£R£lIT1@B m
1 


Witamy w Zakladzie Te/ekomunikacji Bie/sko-Biala, Prosimy czekac na zglo- 
szenie si
 operatora - w te stowa odzywa siQ do nas z tasmy sympatyczny, 
mQski gtos, gdy wykrQcimy numer bielskiej informacji telefonicznej (913, 950 
lub 110911). Gdy linia jest zajQta i czas oczekiwania dtugi, automatyczny spi- 
ker przeprasza m6wiC[c: - prosz
 czekac, rozmowa w ko/ejce. Catosc okraszo- 
na jest bardzo spokojnC[ muzyczkC[, ale u czekajC[cych na potC[czenie niepokoi 
podejrzenie, czy to oczekiwanie nie odbywa siQ aby na koszt dzwoniC[cych ... 
O toz me. Okazuje s,
, ze abonenci nie placs,za przy okazji zapytalismy Jakie jeszcze pol'lcze- 
ten okraszony muzyk'l Wersat Funduje im to nia telefoniczne S'l traktowane przez Telekomuno- 
TelekomunikaCja Polska S. A. - Kupdo$my u kacj
 Polsk'l SA jako bezplatne Otoz s'l to wszysl- 
polsk,ego przedstawiciela szwedzkiej firmy Ericsson kie telefony do sluzb ratowniczych (np. pogotowie 
sprz
t wraz z oprogramowaniem do tego rodzaju us/u- GOPR, energetyczne, gazownicze, cieplownlcze, 
gi - powiedzial dyrektor Boguslaw Beck z bielskiego wodoci'!gowe, policja, straz pozarna, pogotowie ra- 
zakladu TP SA. - Firma la przywioz/a gotowe nagra- lunkowe). Bezplatnie uzyskujemy informacje 0 zmia- 
nie, zrobione w kt6ryms z warszawskich studi6w ra- nach numer6w telefonow na terenie wojew6dztwa 
diowych, natomiasl muzyklj od/warza silj z plyty kem- bielskiego. Za darmo mozna tez dzwonic po infor- 
paklowej Dyrektor Beck twierdzi, ze uczymono to z macje 0 AIDS. Natorniast licznik bije gdy telefonu- 
mysl'lo dzwoni'lcych, ktorzy nieraz musz'! si
 sporo jemy do biura badan, by zglos,c uszkodzon'llini
 
naczekac na poI'Iczenie. lelefoniczn'l. (jot) 


..., 


-,tlf. 
.,.-" 
,--:;- 


'-:... 


, 


-
, 


" 
.4.- 


'-. 


- 


. '. , 
......jt,.
 ...:.'
 
-" 6"

 "!'
, -.;\<
< 


. 
...
 


of\,. "J;. 
I': 


.....,. -''''., 
fc,;
--'" 
<", c:-; 
T 
,,:.-;-- 


it-": 1
		

/Skan_7_0001.djvu

			Kto zbuduje 
DOwy 
"Dar Bielska"? 


\ 


II 


( 


J. 


\ 


( 


J, 


II 


, 


II 


\ 


\ 


J 


L;-' 


KRONIKA BESKIDZKA . 7 


Mieszkancy Kobiernic prosili 0 ten most od lat kilku- 
dziesi
ciu. Co drugi pracuje w Zaktadach Metali Lek. 
kich w KQtach, wi
kszosc mtodziezy ucz
szcza do 
szk6t na drugim brzegu. Most t
czy Ich ze swiatem... 


cy z Okr
gowej DyrekCji Gospo- 
darki WOdnej, jedno drzewo, pa- 
daj
c, chromio Inne drzewo przed 
wezbranym zyw,olem, bo system 
korzeniowy tworzyl zYWI\, elastycz- 
"c:!I. oslon
 brzegu. A drzewa te, 0 
zgrozo l . nie mlaty prawa tu dora- 
stac, be archaiczny przepis stano- 
wi, ze "w m,
dzywalu rzek i polo- 
kOw nale:ty je syslemalyeznie wy- 
cmac"' 
Dro:tnosc mostu zosta's proWl. 
zorycznie przywr6cona. Gmina wy- 
kazala tu wiele Inwenqi, mieszkari- 

 
o 


"Kronika" wspierata te starania. 
Pocz,,,,kowano nam za to publicz- 
nie. Mosl, oddany do uzytku 4 lata 
temu, doczekal Sl
 tak2:e swoich 
krytyk6w. Kosztowal niew'ele po- 
nad 400 mln zlotych, wi",c uwaza- 
no, ze "prymitywna", azurowa1 ta- 
ma konstrukCJa dlugo me postoi, bo 
Sola tu kaprysna, podloze zwiro- 
wate, nieslabilne. a nagle przybo- 
ry wod nawet najstarszych mie- 
szkaricOw zaskakuj'l. Suche lala 
nie pozwalaty na zweryfikowanie 
tych opinii. Dopiero ostatnio... 


D 


@ 


Nie p otrafi il i eszcze 0 nim rn6wic w czasie p rzesz tv rn , choc j e g o wvp alona skoru p a lez y 
sto s Cj zni p od p owierzchni il morza , p onad mil 
 cd p ortu Mombasa w Kenii. Stucha j'l 
te g o, 0 c zy rn o p owiada Marek Blaszcz y k, kto ry j ako j ed y n y z ostatnie j zato g i .. Daru 
Bielska" wrocit jut do kraju. ZmQczony po dwudziestodwugodzinnej podr 6Zy samola- 
tem p rz y szedt od razu do bielskie g o Jacht Klubu , g dzie p r6cz ze g larz y czekali na nle g o 
dziennikarze. Wsz Y SC y pyt ali , dlacze g o s p ton il t "Dar Bielska". 
N ,e wiadomo, cO byte przy- morze obu tratw. Kap,tan, Sergiej ubezpieezenie, gdy:t ju:t od lege 
czyn,! po:taru - m6wi. - To Rokhmanko t1umaczyl si
 urate- placili
my 80 millOnow zlolyeh 
by/a ostatnia proba jachtu wanym rozbltkom, ze jego slatek skladki rocznej. Ubezpieczenie 
przed jego kolejnym rejsem po nie moglwczesniej Si",zblizye, gdyz doslaniemy prawdopodobnie za 
Morzu Czerwonym. Nas; poprze- przewozi niebezpieczny,latwopal- rok, a do tego czasu powinni
my 
dnicy zoslawi/i jacht w bardzo do- ny ladunek I kategoni zagrozenia zajljc si
__. budowlj nast
pnego 
brym stania, ale pojaw//o si
 kilka pozarowego. "Daru". Ju:t mamy plerwsz'! wpla- 
usterek. Trzeba byte wymienic Choc stracilijacht i sporo cen- tlj na ten eel od pragn,!cego za- 
uszczelklj pod glowiclj silni- nych rzeczy to uratowali zycie. chowacanonimowoScprywatnego 
ka,potem nawalil systam ehlodze- - Nikt nie odniosl :tadnyeh powa:t- przadsi
biorstwa, klore ofiarowa- 
ma silnika Gdy wreszcie uporali nych obra:ten za wyj'!tkiem jednej 10 nam 200 milionow zlotyeh. A 
si
 z tym wszystklln postanowili osoby. ktora nie zdlj:tyla zalo:tyc polrzebujemy ponad cztery miliar- 
raz jeszcze sprawdzic wszystkie soczewek kontaktowych i przez to dy 1 Liezymy na ofiarno
c tych, dla 
urz'ldzenia. Wyplyn
li z portu 12 nie najlepiej widz/ala. Wchodzlje z kloryeh :teglarstwo jest sposobem 
,"pca w,eczorem, ale nie oddalali tratwy na pokJad statku pechowiec na :tycie Ubolewam, :te do dzi
 
Sl
 zbytmo caly czas pozostaj'lc w potkn,!1 si
, przawrocil i dolkliwie nikt z wladz m,ejskich i wojewodz- 
jego gramcach - Obj",em wachllj zraml obie "ice. Mowi'lc to Marek kieh nie skontaklowal s'lj z nami. 
02 w nocy I po godzinia poczulem Biaszczyk dodaJe, zejedyn'lrzecz, Pewnie my
llj sobie; nareszcie 
dZlwny zapach a zaraz potem w jak'l mozna zalodze "Daru' wy- tych kilku glupieh :teglarzy prze- 

w'etle latark, zobaczylem smu:t- tkn,!c jako bI'I d to. uzbyl pozna slania przyehodzic i zawraeac 
k
 slwago dymu Kapilan, ktory ucieczka z plon,!cego jachtu. - Po nam glow
, bo przeciei jesl tyle 
znal len jachl lepiej ode mnie prostu laki poiar na wodzie jest nie innyeh, wa:tniejszyeh spraw. __ A 
zszedl do pomieszczenia, w do opanowania i gdy ju:t docho- Marek Blaszczyk dodaje, jakby na 
kl6rym znajduje sia silnik ala tan dzi do niego, prawdziwi ieglarze I 
y. os od"" ze chcialby w imieniu za- 
pracowal bez zarzutu a lem p era- w,edz,!,:te nic ju:t lodzi nie uratu- I 
. ogi jachtu podzi
kowae sekreta- 
tura ch/odz,!cej go wody nie prze- .a . I 
k,aczala 75 stopni _ Marek Bla- 0 im si
 udalo wyniese z rzow' ambasady po skiej w Nairo- 
. ? K . 1 ' 1 bii, Andrzejowi CZyZewskiemu i J ej 
szczyk relacjonuje pocz
tki dra- pozaru azdy oca, - za- 

 I d . k . k d radcy, WOjciechowi Jasiriskiemu , 
matycznych wydarzeri. D y mu b y lo e w,e II a robiazgow, 
t I . 1 I ktorzy przyjechali z blankietami i 
coraz w'
cej, a w sterowce zrobi- ye,' e zd'!zy porwae do rekla- 
mo k J d I ko I . na miejscu, od r
ki W y stawiali P a- 
lo Sl
 gor,!co. Uzycie gasnicy nic w i. e en z cz on w za og' 
al ' l k . d ' obow szporty Poratowali takze rozbit- 
me pomoglo. T y m bardzie j ', ze nie oc, amer
 WI eo, pr aI sfil- 
. pi . ht C kow pozyczkarm piem
znymi. a 
bardzo bylo wiadomo, co sia mo- mowac on'lcy jac . zy udalo 
.. mu . d Blaszczykowi zalatwili czartero wy 
91o palic, a do rniejsca, W kt6rym _ 
i
 . Jes
cze nie. wla 
':Tl0 ..., 
s'ldz,!c po iloki wydobywaJ,!cego Pam''It.k'l po Darz.e B'elska. Jest powrot do kraju. .<.eglarze z Biel- 
s,
 dymu a potem plomiem _ upa- k,lka fllmow z rozny.ch reJsow. ska licz'l na podobn'l pomoc w 
trywali zrodla ognia nie sposob . - Jachl plywal bardzo du:to,. me by! ojczyznie. Tylko w6wczas dojdz'e 
b y lo dosia g n
c strumiemem z g a- Iylko w Japonlll W . Ausl . ralll- mow' do rychlego zbudowania "Daru 
y 
 k d I Bielskall" 
snicy. Czujilc, ze sytuacja staje si
 w,ce oman or b,e sk,ego Jacht 
coraz bardzie) niebezp,eczna, za- Klubu, Norbert Szymala -A meby/, JOLANTA TROJANOWSKA 
loga zawiadomila kapitanat portu gdy:t am nas, jako armatora, am 
i wystrzelila race ratunkowe. W B,elsklego Okr
gawego ZW'ljzku 
momencie, gdy wysoka tempera- 2:eglarsk,ego,klory jesl wla
e/eie- 
tura zacz",la odksztalcae kabin
, lem jachtu ma bylo stac na taklj 
kapitan Marcin Roszczyna naka- podro:t. P
zez poklad po,?czas 1.6 
zal zalodze opuscic jacht Marek lal plyw'!ma przew/nljlo s,
 prawle 
Blaszczyk wspomina t
 ewakua- dwatys,'!ce ludz,. BrallSmy udz,al 
cj", jako dramatyczny moment w s,edmlU Operaejach '2:ag,er, a 
C
SC ludzi byla oslab,ona choro. cztery' lata temu otrzymali
m
 od 
b'l morskl\, a wszyscy zostali wy_ Polsk,ego Zw,'!zku Zeglarsk,ego 
rwani ze snu. W pospiechu opu- wyro:tmenoe za najc,.ekawszy reJs 
szczali poklad, zostawiaj'lc na plo- roku. W sumle dol,ezyllSmy s,
 
n'lcym jachcie prawie caly doby- 160 rejsow - krotkleh, kl/kudnoo- 
tek _ dokumenty, pieni'ldze, ubra- wych I dlu:tszych. Ten oslatno, tak 
nia. - Poniewa:t cz
S6 ekipy pla- lrag,
zme zakonezony by/ ezwar- 
nowala wej
cie na Kilimand:taro I,!,w,elk,! wypraw,!, a nastljpne 
mieli
my tak:te za sob,! eale spe: przedsiljwzi
cie tego Iypu - na Ma- 
cjal,styezne wyposa:tenia, nie- dagaskar - planowali
my w lu/ym 
zb
dne do tego rodzaju przedsi
- przyszlego roku. 
wzi
cia. Wszystko przepadlo _ Utr
ta "Daru Bielska" jest dla 
mow, z zalem Blaszczyk. klubu ,dla ZW''tzku n,ewyobrazal- 
Kiedy wreszcie udalo im si", nIl wr
cz strat'l. Udziat w sfinan- 
spuscic na wod
 dwie tratwy ratun- sowan,u budowy jachtu mieli mie- 
kowe i wypl,!lae z jednej z lin, ktora szkaricy i zaklady pracy wojew6dz- 
niebezpiecznie kr
powala ich ru- twa bielskiego. Apena dala insta- 
chy i nie pozwalala na odplyni
cie lac!
. elektrycznl\, Polsport - ma- 
od plon'lcego jachtu, pozostalo je- hon I d",b,n
, Lenko - tkanin
 na 
dynie czekanie na pomoc i _ obser- zag Ie, Bezalin - liny, z Andrycho- 
wowanie pozaru. Mijaly godziny. wa dostarczono silnik, z ZML K
ty 
Najpierwogiendolarldozbiomikow - aluminium. Jacht konstruowano 
z olejem nap
dowym i wtedy w nie- w Bedesie, ktory udost
pnil swojil 
bo bil blisko dwudziestometrowy hal"" a przy budowie pracowali 
slup ognia, potem plomie" si
 nie- wszyscy bielscy zeglarze. Teraz 
co zmniejszyl. Oczekiwana pomoc tez zapewne pracowaliby tak 
z portu nie nadeszla, gdyZ akurat samo by, ale sk,!d wzi'lc pieni'l- 
nie bylo zalogi kutra ratunkowego. dze? - Jaeht byl ubezpieczony w 
Na ratunek pospieszyl duzy han- Hestii na 1 mil,ard staryeh zlolyeh 
dlowy statek ukrainski 'lyto- na plywanie po wodach afrykan- 
mir",ktory przez caly czas powoli sk,ch - wyjasnia wicekomandor. 
zblizal si
 do dryfuj,!cych na peine - Nie stac nas bylo na wy:tsza 


Zbyslaw Gorka, mieszkaniec 
Czarice: - Takiej wody nie bylo lu 
od roku 19851 Ale most, wbrew 
przewidywaniom pesymistow, wy- 
trzymat! Woda zniszczyla nalomisst 
prawy przycz6lek, co zdaniem soI- 
tysa wsi Kobiernice, Henryka Ko- 
walskiego, by to.. przewidziane w 
technologii jego budowy: - Ponoclo 
nawet czysly zysk dla wykonawcy. 
W /akim lerenoe, przy lak zm,annym 
korycie neki i tak niestabilnym grun- 
cie na/e:ta/o by "wpuszczae" przy- 
cz6lki wiele melrow w g1,!b Iqdu, co 
byloby niezwykla kosztowne i nie za- 
wsze slfuteczne. Ale samego roo- 
stu nic niB jest w stame ruszycl P17't" 
sla, osadzone na litej skale, si
gajlj 
8 me/row poni:tej poziomu koryta 
neki i. zdaniem konstruktor6w, na- 
wel gdy woda poplynie g6r'!. most 
pozostame.. . 
PoZyjemy - zobaczymy Ostat- 
ni przybor w6d nie nalezat do naj- 
w,,,,kszych, wi",c soHys prywatnie 
dZIWI Sl
. ze poczynif tak wiele 
szkod. Sola zabrata m. in. ponad 
pol heklara lerenow rekreacyjnyeh 
w rejome staw6w rybnych T emu 
powlnm si
 przYJrzec hydrotechni- 


, ff) 


-5 


L 


'--7 


I, 
$-- 


# 


,';"'" . 


!; 


,: 


J'o" 


, 


	
			

/Skan_8_0001.djvu

			8 . KRONIKA BESKIDZKA 


KATOWICE 
PRZYJAZDY POCIl\GOW PASAZERSKICH 


Wainy od dnia 
28 maja 1995 r. 


Iidzini RldzlIl .r Odjazd, ze slacji POCZlllkow,ch i posrednich Pilin 
Irz,llzl. DI.I"u 
14.00 . 19.20 
14.12 Eun II
OZIERZfIlIlDtLE 1U3 lliwi.1 13024. ZI'rze 13.32 3 
14.15 E3UI IIRAlOW IE, 12.13 Trzebioil13.D7, 
lWlrz.1 SZ.ZI'. 13." 2 
14.11 121 ZTWIEC 12.13 liell"-lilll II. 12.53. T,." 13.43 3 
n.12 E21 CZ
STOCHOWI 12.11 Zlwiercie 13.1D, Sllo..ll. II. 13.5' 2" 
IUD 1'10311 L007. ."CZIIIIU5 CZ,I'0.'IWI13.01, Zlwilrcil 13.31 2. 
IIU5 UI ill ILiWICE 113.U Zlbrzl 13.55 3 
114027 54111 1111 IOINIA IE. 1157 Inowrlcll. 11.4& tz,lloc'IWI 113.11. ZIW,er.ie 113.42 i\,-", ('(':::J l£Orln e O
.'OCl 24. " " ; ,'J 3" 
11UI U20 II) RIBNIII 113.21 Orzeszl 113.51. I/Ikll6w 114.85 4 
14.51 EC 104141001 B WI"II Itl.dh. . '1. 
OIIESIII" .11I0.ice 1IlII. 13.52 4 
114.57 E522 ill TARNOWSIIIE 16RI 113.57 IrtDm 114021 3 
115.02 E 121 ill ZAWIERCIE 11 UI Sllo..il. II. In." 2" 
15.02 E 31 ILiWICE 14024 Zlbrze U.32 3 
115.05 713.. IIIStOWICE 11U2 2 
115.12 E124 ill ILiWICE I1U4 Zobrze 114.U 3 
115.15 El27 (I» OSWI
CIII n.13 1II,.IIWi.1 114.5' 4 
15.20 451/63000 FAANIIFUAT II/ 23.23 W.ocllw 61. 12 25 0.01. II. 13 23. Iliwlc. 1'..3 3 
115.20 E 22215 WOLBAOMlI3..1 luklWII I1U3;-sDSiiiiWil. Pld. 115.03 Kurs. do 31 X 2. 
115.21 E 611131 .. IlLUCZIORII13.01 Lublinie. 113.53, Tlrn. 60ry IU.27, I,.om IIU6 Lubliniec - K-ce (I» 2" 
15,21 710 BI ZWARDDN 12.11 Zrwie. 13.25, Biellko-B. II. 1'-13. T,cb, 15." 4 
15.3' E3431 IIIIAlOW IE. 13.50 Trzebio'l 1'.33. 
IW. Szczakl.1 1'.51 3" 
115.33 E 33320 ')(' IIATOWICE OCHOJEC 115.11 lIotlwice Ligoto 115.23 4" 
115.37 E 22215 WOLIRDM 114,12 Blkowno I1U5, Sls.owlle PII. 115.21 Kurs. od 1 XI 2" 
15.37 3605 PRZEMYSL 6/.. 10 27 leSlDW II a arUDW bt4.12. Jaworzr Sztzakowa1ll45 2 
WODllSEAW SL. 14.13 -
- --- 4 
15.11 32 R'I.'& 1'.27, Orzenl 15.00, MikDlow 15.11 .. 
11.42 E 3311 ILiWICE 15.04 Zlbrze15.12 3" 
15.U 21 CZ
STOCHOWA 13.47 Zlwiercle 1'.31 Sluowlee II. 15.26 2" 
15." E 423. LEDZIN' IU2 Tre" MilIto 15.84, lIallwicl Podlelil 15.21 3 
. . . , Clwwa t. Illr 3.10. ,. I .15 OS, S , ill. 2' 
ft I
 0 IE N. Wroelaw'" 0 I I 1422. G 3 
115.5. E n22 .. IIELSIIO-BIALA IE. I1U. PSZU,.I 15.11, T,eb, 15.31 4 
, . LlWICE' , 1
 
111.01 .31 .. OSWI
CIM 115.00 M,llowlee 115." 2" 
111.12 £34 II) ILiWICE 115.34 Zlbrze 115,42 3 
11.1' 7002. WISLA IUBCE 1'-12 Illeszliw 1U1. Plzennl15.32, T,cb, 15.51 4 
11.22 E 31 Cl
STOCHOWA 14027 Zlwi.,ci.15.II, SOlnowilC II. 16.06 2" 
111.27 E524 ill TARNOWSIIIE lORY 115,27 Irlom 115.51 4 
11.30 E 3433 IAAIIOW IL 14.52 TrzebinI115.35, 
Iwlrznl SzezlkD.1 15.52 Z 
111.32 E 121 .. GLiWICE 115.54 Zlbrzl 111.02 3 

 . l 
 
-' 
111.41 El22')(' CNAlUPlIllIUI A,bnlk 115.2', OrzlSZI 111.11, MlkDI6w 111.11 . 
111.47 E BI041 ill CESIII TESIN 114.55 .OLZA" II.. 1m... Cilszrl 115.01, SkD.z6w 115.31. Tleb, 111.21 4 
.r hv 
11.58 El33 OSWI
CIII 15." MrSIDWi.. 11.21 2 
111.52 04l1C> CZESTOCHOWA 115.30 .1I0RDECIlI. llwiercle 111.04, SoslllIlee II. 111.31 Poc przvspleszony kurs do1Xlod271V 2" 
11.55 IC 130. 1000 BUDAPEST IEL. UO .POLONIA" Zebrndlwiee 1550 3 
111.02 E 120 .. ILiWICE III.n Zlbrz. 11 UZ 3 
117.12 743.. ZAWIEACIE 111.00 SOlnlwiec II. 111.55 2" 
17.17 71' ITWIEC 15.10 BiellkD-B'111 II. 11.17, TIc,", 11.52 4 
117.21 E 3435 .. IRAIIOW IE. 111.411 Trzebinlll1l.21. 
IWlrzno SzeZllD.I 116.45 Trzeblma - Katowice @ 3" 
17.3' £33 CZ
STOCHOWA 15.37 Zlwilreil 11.2', SDlllwiee II. 17.15 2" 
17.3Z £31 ILiWICE 11.54 llbrza17.02 4 
'17.31 70122 IC> WISLA 6/.
BCE 115.23 Poc. Irz,I,. GDlesz6w 111.11. ',cb, 117.18 kurs. do 1 X. 16, 17 XII oraz od 30 XII - 17 III I od 27 IV 4 
17.37 E 521 TARNOWSIlIE 10RI IU7 Brllm 17.06 3" 
17.37 E 22217 WDLBROM 1I.DB Bukownl 16..5, SDsnlwiec PId. 17.20 z. 
17.45 EBn WODZIS
AW SL. 11.10 R,bn,k 11.33. Orzelzl 17.01, lIilll6w 17,22 4 
e ., .t Sosnawlee . 
17.57 1442 STRONIE SL 11.112 IlldzkD GI. 13.32, 1I,II1U7, Iliwiel 17.2' 3 
IIUDOWA ZDR. 11.10 
J i n KDtie 17.01. Gllw,ce 17 .33 3 
18.15 En24 CZECHDWICE-OZ. 17.1' PSlcnno 17.30, T,cb, 17.50 4 
LoA L I'SI D 
nD wa 
/.
. LIWlerCl1 11 f JIi, sasnowlee iii 
 II.UQ ..., 2 
11.21 E 33322 KATOWICE OCHOJEC 11.05 KatDwice LigDto 1B.IO 3 
I .
, It ".h. BUSIIO ZDR. IUI ltilllin 11..114. WlallJ;IDWI i . t. LlW'orCIO '" '- 
, -" - o. v , 
, I 
11.32 E 54032 ZD. W. IIARSZNICE 15.26 Norb, NDWI 11.51, Tlrl. 16ry 17.32, Irll..1'.01 3 
11.37 Ezm S 
DZISZ O
16.87 Bukownl 17.37, SosnDwiee Pld. 1B.26 2' 
1 ... "I.jIB;) . .&... ."".. GL. .011 JO RU5Z0W I. . 6. KI ---;;- 61,117..1, T. Iilla 11.. ., , 2 
37 ..
 " . ull¥. n 11 . C" In r1- 118. 1 1 I', ,'"'Ii. ']-"1'--' 1 -or Y I " 
- WODZISUW SL. 17.00 R,bnil 17.25, Orz.IZI 17.54, MikllDW IB.11 4 
11.40 .21 
11.43 E 1125 PIOIAIIOW TRYB. 1U5 Cz,ltoeblwllU7, Zawiercie 17.U, Sllnlwlee II. IB.27 Z" 
11.47 E 31 ILiWICE 1B.10 Zlbrze 18.11 3 
lB. I IC 14Qo I "" WAASZAWO WSCN. 115.55 "GOANIK W:lllrn
nn hntr. 116.1f1 SDC:ItDllfler C
 111.31, I ,- (!, .L C __ 
 _.1 _ 31 ',(J h 2 
- ---- 
11.00 E3437 KAAIIOW IL 17,20 Trzebinil1U3, 
IW. SZCZllow111.21 2 
11.13 716 ZYWIEC 17.1' Biellkl.Billl II. 17.52, T,ch, 11.43 3 
11.17 E 7131 II
PNO 15.37 TarnDwskie liry 11.17, IrlDm 11.4& 3 
111.21 E 51111) OSWI
CIM 111.1' lI,slDWicl 111.51 Z
		

/Skan_9_0001.djvu

			27 LlPCA 1995 


D UllI'D'!&!HJJJ\ OJJ1J E1J 


damsk,ej. m
skiej i dzieCi
Cej 

 Bielsko-Bia/a-Komorowice. ul. Daszyriskiego 101 
tel. 21564 w. 34 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ZAKUPY DO 


HURTOWNI 


Ccdziennie cd 8.00 do 17.00, w soboty cd 8.00 do 12.00 
v
 /'P 10 (:0 llaJlep
ZtJ ! 
n., 1D1401-E21 


Hf,DTOWNY A "/' BA WEY "'IEGA" 
Bielsko-Biala, ul. Cieszynska 24 (obok targow,ska), tel. 250-50 


* ZABAWKI 
* ARTYKUI.Y SZKOLNE 


Ceny promocyjne 


IDl-621-bI 


SPQlDZIELNIA "JEDNOSC"\11 Z)WCu 
./oroj. 
. IIIJ................ 
w. IWa"ild 
n. b.nl"" rub .leI.
.IaWJ . paj.....id 
50 ... kai
,. . 
Zhiorniki ., I.d...w... w Z,WCl prl' 
ut leiniank.. 
Sza'llolo.. informaej. m.in. ozysk.i . IiId,ibi. 
lll'l1l" Spaldlioln; 1y.;o<, 01. Dwa"... 18, 
101 61-46.36 1.1)I.x 61-34-94. '25-0>0 


OCJ'''''''II' 
IUDYNk:OW 


'- 


Bielsko-Biala, ul. Deszynska 269 
tel. 297-56; 277-68; 113-320 


I£
 £ I 
. BLATY KUCHENNE 
. PRRRPETY 
FRONIY MEBLOWE 
. PiYTY ME8LOWE. 
SKLEJKR 
- PI;YTY PIUNIOWE 
DOClnoml,J 
no zqdonl,J wI,Jm'or 
Wystawiamy rachunki VAT. r 
.. 
Bit'lsko-Diala. ul. GaLuwnicLa 23 
tel. 290-11 wew.213 
w gOdL od W.UU do t8.00; 
sob. (9.0U - 13.00) 


Firma wykonuje szybko, 5Olidnie, 
fachowo elewacje typu 
DEe- wraz Z ociepleniem 
oraz pobycia dachowe 
. allfyw'amanio; ialuzle 
plonow. 
. such. I,akl; sufil, podwi..za... 


wU A 
101-49-814 


..J.. 


tRZIJ 


PROPONWE 
F' 


r. 


MonTOSlCl 1 
OKNA, DRZWI 
PCV aluminium. 


Sprzedai - montBi . transport. 
Tel. 030/143-635 
Biels
o-Biata. ul. Boh. Westerplatte 27 
(obo
 dawnego pawilonu "Unitry"). 
09-138""9'17 


KRONIKA BESKIDZKA . 9 


'-: 


== @SERVICING AND DISTRIBUTION 
:- 
 PACK PLAST INTERNATIONAL 


-= 


INFORMUJE SZANOWNYCH KLiENTOW 
o ZMIANIE ADFIESU SWOJEJ SIEDZIBY 


pack plast 
Od 1.07.1995 ZAPRASZAMY do 
BIELSKA.BIAI.EJ, ul.PODWALE 36 
tel. 260-76 


dojazd od ul. Gazowniczej 


. 
PO!.ECAJvW W S'rA
CJ SPRZEDAZY: 


. opakowanla jednorazowe 
. folie alumlnlowe 
. woreczkl na kulkl lodu 
. kubkll tackl z plastlku 
. wyroby konfekcJonowane dla turystow 
(noie, wldelce, kubkl, talerze). 
. reklamowkl Jednorazowe 
. torebkl HDPE 
. folie przemyslowe I iywnosclowe 
do pakowanla 
. pelny asortyment wysokleJ Jakosd 

roduktow finny  

- 
=a 

 
 
 - TO WYGODA i HIGIENA 
· 
 WOKOI. ClEBIE. 
pack pfast 


. PESKA"BAR:" 


DO WYBORU 2.000 m2"' i 100 MOZllWOSCI 


BAZAR "KRONIKI BESKIDZKIEJ" 
 

 

 

 

 

 
r_
 


Cieszyn. Mnisztwo 
ul. Spoldzielcza 2 
TEL. 52-09-16 
ZAPRASZAMY OW-16 1111 
W SOBOTY 9".13 l1li 
.. ZA KRAJOWJ\ CEN 
eo
AIA Z KOFIKA 
MOlAtKA P"FfKIETO A 
". ZDREWNA KAUCZUKOWCA 
PONADTO dAK ZWYKLE :' 
........ . 
PARt11 2Ikacja l 
. 'Pl'VTKA PODt.OGOWA"HAJNPWKA;' 
.BO
FfIASOSNOWA+tJ$rwv:,. Af(CeSORIA 


I%fd 


OPAKOWAN'A 
DYSTRYBUTOR POLARCUP 


Biel,ko-Biala, ul. Siraconki 126, tel,/fll 14-85-17; tel, kom. 0-90 J65S72 
Po/eeamy peb:1.y serwis opa1cowan dla: 


GASTBONOMII (tacki, sztucce, kubki. flaczarki linne) 
IIESTAUJUlCJI (ozdoby do Iodciw i deBerciw, mleBzadelka do 
dr1nk6w, Blomki do napoj6w, wykalaczkl, serwetki i inne) 
PIIODUCENT6w zYwNOSCI (tacki Btyropianowe, foUe rozcl"gU- 
we, pojemniki, kubld do lod6w) 
HANDLU (torby followe, reklam6wld, woreczki HDPE, LOPE, 
world na limleci, folle iywnoiicioWB, aluminiowB i inne) 
Zapewniamy bezplatny tran.'port, korz,}'stne wrITunki wspdlpracy, raOOty. 
Zapra,zamy codziennie od gtJdz. 8.00 do 16.00; sobtJta tJd 9.00 do 13.00. 
H!CIENA I ODPOWIEDZIALNOSC 


101-2OS-E13 


101-413-038 


zokfod Robot Wysokokiowych 
tA!!!M 
\ " polec;:Xe':;;

Ki w 
.. antykorozyjna konserwacja 
konstrukcji przemystowych 
II .. roboty pokrywcze i remonto. 
} we na dachach 
\ \.. malowanie dachow i elewacji 
) .. wszelkie roboty wysoko
cio- 
we 101-22&-b43 


ROWERY 


hurt - detal , 
Atrakcyjne ceny 
"ALDA" 6 
Wilkowice, ul. Zytnia 9 
tel. 171724 101-514.F.. 


Dr Jadwiga GRUDZINSKA 
JEI TA 
Edukaeja: AM - Wroclaw, 
Unlvers,ly of Westorn ONTARIO, LONDON - Kanada 
Uprzejrnie zaprasza do gabinetu stomatologicznego "DENTISTRY DEXTRA", 
polecaj,!c pelny zakres wysokiej jakosci opieki dentystycznej, 
na najwyzszej klasy sprz
cie Firmy CASTELLINI 
B,e'-' --B,ala, Zapraszam 
w poniedzlalkl. wtorkj i pi
tkj cd gOOz. 11 00 
DENTISTRY DFXTRA Dr Jadwiga GRUDZINSKA 
.! . J". .., J T 
D 
 D Education: Medical Academy - Wroclaw, 

 The Un,verslly of Western ONTARIO, LONDON - Canada 
I am pleased to invite you to my Dental Office "DENTISTRY DEXTRA" 
which offers a lull range 01 the best quality dental care 
 
on the highest equipment 01 CASTELLlNllirm. ::< 
Ble'-ko-b,ala Welcome 10 office on Mondays, ;; 
Tuesdays and Fndays from 11.00 AM 
 


i
 


t:D 
- 
m 
.-- 
en 

 
o 
. 
t:D 
:i> 
..... 
:J> 
en 
-0 
m 
o 
c... 
:r> 
r- 
Oc;; 
!:C!
 
ZO 
Z N 
m Z 
Om 
em 
-02 
o:::D 
zO 
m::E: 
e :r> 
N Z 
-e 
:r>r- 
1"'""0 

::'E 
em 
05.. 
-0:"" 
..>- 
-Ir- 
.....- 
c:en 
-I 
::'Eo 
c)-o 
o
 
e :r> 
!'I en 
!Cit' 

 

- 
cO 
o
 
-..... 
V':r> 

z 
-=-:;! 
f!!
 

:r> 
en :::D 

- 
6:r> 

-I 
-c: 
..... 
en 

 . 
..... 
-=