/iv5521-2003-284-0001_0001.djvu

			DZISIAJ W NASZEJ GAZECIE 


PYS 


NY LI 


AK 


PREZENT Z OKAZJI MIKOŁAJA 


. 


Tryb.una 


POLSKA AUSTRIA 


(. 
ANGLIA AZERBEJDŻAN 


WALIA IRLANDIA PŁN. 


To grupa VI 
eliminacji 
Mistrzostw 
Świata 2006 


'I'A .o.... ('UP 

 
 GERmAn 
006 


> KIBIC 


- 


'- 


... 
"  l, 


. .' 
.' 


--- ... . ....
 
, ....., 
to. 


ł 
I 


J' 
, 


, 
"\ 


5 


Stracili dach 
nad głową 


Pożar, który wczorajszej nocy wybuchł w 
komunalnym baraku mieszkalnym przy ul. 
Łącznej 17 w Dąbrowie Górniczej pozbawił 
dachu nad głową 30 rodzin. Niestety 
władze Dąbrowy Górniczej nie mają na tyle 
wolnych lokali, by zapewnić pogorzelcom 
mieszkania zastępcze. 


r 


l 


. 


5 


Premier 
wciąż rządzi 


Czwartkowy wypadek śmigłowca z 
Leszkiem Millerem na pokładzie był 
najpoważniejszym od lat wypadkiem 
rządowej maszyny. 


. 


.......................................................n............................................... 


'n Z:,' , 
.".pl 


" 


O
\(UR5 
.Sł
 
 

lNQ4
!j .4ZE .l- 
· S;Tą'il&" 
I .
 EGJJ 
ryt 
katowice.naszemiasto.pl gazetka_szkolna 


'" 
'" 
'" 
o 
'" 
-4" 
.... 
..o 
aD 
o 
.... 
.... 
t>- 


- 


II'" 
"In 
"I" 
"11. ::::' 
'11' II' 
'" 


. -- 


Sobota - Niedziela, 6-7 grudnia 2003 
Cena 1.20 zł 
284 (19499) Indeks 350516 


Wasze sprawy 
Coraz słabiej wierzymy, 
że cokolwiek jeszcze 
dostaniemy 
- mówi Marian 
Raganowicz. 
Ludzie na kuferkach 
czytaJ> 8 


! ! 


Półtoraroczna dziewczynka 
wyrzucona przez okno w Chorzowie 
. . 
· wini 


zym 


. 


. 


o 
'5 
i!  

 


,.   
?: 
;;c 
I 
!? 


Widziałem z ulicy, jak otwiera się okno 
na pierwszym piętrze, wylatuje z niego dziecko, 
a następnie okno się zamyka 
- opowiada świadek zdarzenia, który wezwał 
policję. 


Dziecko było pod opieką babci. Oprawcą jest 
prawdopodobnie konkubent opiekunki. 
Rodzice w tym czasie był i w pracy. 
Dziewczynka w ciężkim stanie przebywa 
w szpitalu. 


czytaj > 3 


Korupcja w katowickiej Prokuraturze Rejonowej Centrum Zachód 


81(; 
illldil// 


Katowicki prokurator, 36-letni Mirosław M. wziął 
wczoraj cztery tysiące złotych łapówki od sprawcy 
wypadku drogowego, w którym zginęła 81-letnia 
kobieta. Za łapówkę miał umorzyć śledztwo. Kilka 


dni wcześniej przyjął od tego samego mężczyzny 
tysiąc złotych i wydał decyzję o zwrocie kierowcy 
prawa jazdy. Prokurator został złapany na gorącym 
uczynku. TransakCje były nagrywane ukrytą kamerą 


Prokurator złapany za rękę 


czytaj > 4
		

/iv5521-2003-284-0002_0001.djvu

			6-7 grudma 2003 I Trybuna Sląska I www.naszemlasto.pl 


2 Na początek 


{\{\{\{\{\{\{\{\ 


6 


grudnia 2003 
Sobota 


340 dzień roku 
Słonce w znaku Strzelca 


Imieniny: 
Mikołaja, Emiliana 


f'f'f'f'{\f'f'f' 


7 


grudnia 2003 
Niedziel. 


341 dzień roku 
Słonce w znaku Strzelca 


Imieniny: 
Marcina, Ambrożego 


Dzień 
dobry 


Na lekcji fizyki nauczyciel pyta Jasia: 
- Co to jest litr? 
- To samo co kilogram, tylko na 
mokro panie profesorze. 
Żona robi pijanemu mężowi 
WYmówki: 
- Albo ja albo wódka! 
- Hm... no dobrze. A ile by tej wódki 
miało być? - 


POGODA NA DZIŚ 
 
: '\ ( .JO 
, '\ '\ - 
\
 L 
Częstocho 'a 2°C (O°C) 
Zawlercle ° (O°C) 
Tarnows .e Góry 2°C (O°C) 
K
 oC (OOC) 


Ik 2°C (OOC) 
Slelskj). . ł 1°C (_1°C) 
ciśnienie 982 Pa 
wiatr 25 km/h 
zachodni) 


( 


I ' 


PODPATRZONE 


! . ,. "II. 


\ 


""", . 


ł . " 
I 


ł , 


" 


Władze Żywca w komplecie (od lewej): wiceburmistrz Marek Czul, burmistrz Antoni Szlagor 
i wiceburmistrz Jerzy Klis. 


I 
.'\ , 
 
,I , 


" 


..... 


.... 


-. 
.. 


vi 


Spacerowicze przystawali wczoraj ze zdziwieniem na 
widok urzędników sprzątających liście w żywieckim parku, 
zwłaszcza burmtstrza Antoniego Szlagora w czapce ŚN. 
Mikołaja. - Porządek, który zrobiliśmy w parku to nasz 


prezent dla mieszkańców z okazji Mikołaja - mówi 
burmistrz. W Żywcu sprzątano v.aoraj także w kilku InJ)Ch 
miejscach. Mieszkańcy, którzy uprzątnęli swoje prywatne 
pc6€Sje z liści nie będą musieli płacić za ich wywóz. _ LC 


Policyjny Sznupek 


r
 


Wielkie łapy 


Niebieski pies 
Sznupek został 
oficjalną maskot- 
ką śląskiej poli- 
cji. Wczoraj 
rozstrzygnięto 
konkurs na 
projekt ma- 
skotki. 
Spośród 
3 tys. 
prac wy- 
brano wlaśnie 
Sznupka autor- f 
stwa 15-letniej 
Jolanty Okrze- ł 
sik z Bierunia. - 
 
Pies kojarzy się z po- 
licjantami, bo często razem pracują - tłu- 
maczy zwyciężczyni. - Po śląsku mówi się 
sznupać, czyli węszyć, szukać. Stąd też imię 
Sznupek. 
Od teraz maskotka będzie wykorzystywana 
w dzialaniach profilaktycznych i spotkaniach 

Iąsk.ich funkcjonariuszy z dziećmi. . AM 


Polska jest pod wpływem ni- 
żu znad Białorusi. Z północy 
na południe przesuwa się 
front atmosferyczny, za któ- 
rym napływa zimne powie- 
trze. 
Ciśnienie spada. 
Dziś zachmurzenie duże. Po- 
czątkowo na południu, a póź- 
niej na połnocy kraju lokalne 
rozpogodzenia. Miejscami 
opady śniegu i deszczu ze 
śniegiem. Temp. maks. rano 
od 1 do 5 st., później stop- 
niowe ochłodzenie. Wiatr sil- 
ny i porywisty, w porywach 
25 m/s, powodujący zawieje' 
snieżne, zachodni. skręcają- 
cy na północny. _ 


ELŻBIETA KAZIBUT "TRYBUNA ŚLĄSKA" 


CZŁOWIEK DNIA 


Henryk Mikołaj 
Górecki 


- 


, 


<5 

 

 

 


I 


Kim jest prokurator M. - 
przedstawiciel organów ści- 
gania, ktory ludzkie życie 
wycenia pa 5 tysięcy zlo- 
tych? Prokurator, który za 
pieniądze jest gotowy zapo- 
mniec o ofierze przestęp- 
stwa i o sprawiedliwości. 
Kim jest sędzia H. - 
przedstawiciel wymiaru 
sprawiedliwości, który wy- 
znaje zasadę, że forsa nie 
śmierdzi? Sędzia, który za 
pieniądze jest gotowy 
wspólpracować z przestęp- 
cami i zapomnieć o tym, 
że reprezentuje prawo. 
Klm są politycy - przedsta- 
wiciele narodu, ktorzy do- 
gadują się z mafią, sprze- 


dają ustawy, dobro państwa 
równają z prywatą? Polity- 
q; którzy w zamian za ka J 
sę gotowi są zapomnieć 
o godności, honorze, o wy- 
borcach. 
Są małymi ludźmi, z jedną 
tylko różnicą - im wyżej 
siedzą, tym większe mają 
łapy. Prokurator M. to płot- 
ka. Sędzia H. to już trochę 
większa ryba. Pierwszy 
wpadł, drugi siedzi. Tylko 
się cieszyć! A mimo to ja- 
koś mi smutno... Bo je- 
stem dziwnie pewna, że 
grube ryby mogą spać spo- 
kojnie. . 


czytaj> 4 


św. MIKOŁAJ ISTNIEJE! 


, 
S więty Mikołaj ciągle żyje, skoro co roku milio- 
ny dzieci otrzymują od niego prezenty. W 
przeciwieństwie do podszywających się pod 
niego dużych krasnoludków, prezenty wrę- 
cza po kryjomu, jak kiedyś, przed 1700 la- 
ty. 
Sw. Mikołaj istniał naprawdę, choć wie- 
le faktów z jego życia obrosło legendą. 
Biskupem Myry w dzisiejszej Turcji zo- 
stał wybrany dzięki Bożej interwencji 
w sen jednego z myreńskich dostoj- 
ników. 
Legenda mówi też, że dzięki pod- 
rzucanym bryłkom złota (Mikołaj 
pochodził z zamożnej rodziny 
chrześcijańskiej) uratował przed 
nierządem trzy córki sąsiada. 
Stąd na większoścI dawnych 
ikon przedstawiany jest z trze- 


, 
. 
. 


, 


...+  


Dzisiaj kończy 70 lat. Zasłynął 
przede wszystkim jako autor III 
Symfonii "Piesni żałosnych". 
Symfonia trafiała na listy prze- 
bojów, a płyta w wykonaniu 
London Sinfonietty sprzedana 
została wokoło milionie eg- 
zemplarzy. To rekord w dziedzi- 
me muzyki poważnej. OcZYWi- 
ście, skomponował o wiele wię- 
cej utworów, o czym można się 
dzisiaj przekonać podczas ma- 
ratonu koncertowego w Górno- 
śląskim Centrum Kultury, Te- 
atrze Korez i Katedrze Chrystu- 
sa Króla w Katowicach. Roz- 
pocznie się o godz. 10, a za- 
kończy około 24. 
Jubilat urodził się w Czernicy 
koło Rybnika. Mieszka w Kato- 
wicach i na Podhalu. Jak sam 
podkreśla, nosi Śląsk w sercu i 
często tu powraca. W góry ucie- 
ka przed hałasem, blichtrem 
populamości. Nie lubi udzielać 
wywiadów, chociaż prywatnie 
można przegadać z nim i pół 
dnia. na przykład przy ziołowej 
herbatce. Mimo sukcesów, po- 
został człowiekiem skromnym. 
Ludzie z katowickiej Koszutki, 
którzy mają go za sąsiada, czę- 
sto dziwią się: "To ren wielki Go- 
recki? ". Z żoną Jadwigą docze- 
kali się dwójki dzieci i czworga 
wnucząt. _ REG 


ma złotymi kulami w ręku. Gdy umierał, 
ukazały się anioły i rozbrzmiewały chóry 
anielskie. 
Kult świętego po jego śmierci szybko się roz- 
przestrzenił. Mikołaj cieszył się takim autoryte- 
tem. że swym patronem uczyniły go Moskwa, An- 
twerpia, Berlin, Grecja i Ruś. Jest też patronem 
bednarzy, kupców, cukierników, młynarzy, pie- 
karzy, piwowarów, notariuszy, sędziów, mary- 
narzy (wyprowadza ich ze sztormu) i rybaków. 
Do niego zwracają się także niesłusznie osą- 
dzeni, dzieci, studenci, panny i pielgrzymi. 
Prezenty, nieraz ratujące życie, wręczał na 
długo, zanim został biskupem. Najczęściej 
podrzucał je bez rozgłosu, a nawet wypie. 
rał się, gdy go na tym przyłapano. Dys- 
kretny sposób działania cechuje Miko/a- 

 ja do dzisiaj, z czego doskonale zdaje 
. sobie sprawę większOŚĆ rooziców. .lU 


;;;;;,o;;
"""'''''''''''''''' ..... ........................................ ...................................................................................... .................................................................. ........................................................................................................................................... 


r. 


Dodatki Specjalne 


, 


J 


WIAT 


9 g rudnia 
wtorek 


1 O ę rudnia 
sroda 


RY NIK KATOWICE 


· informator miejski · historia I nowoczesność . przewodnik po urzędach · ciekawostki i atrakcje
		

/iv5521-2003-284-0003_0001.djvu

			...słucham? 


I Bardzo mi się podobała piąt- 
kowa wypowiedź ppłk. Toma- 
sza Pietrzaka, który na łamach 
Trybuny powiedział, że rządowe 
maszyny psują się jak każde in- 
ne. Ale jak leci Vlp,to od razu ro- 
bi się głośno. Mam tylko na- 
dzieję, że ta awaria nie spowo- 
duje lawinowego kupowania - 
bez opamiętania - nowych sa- 
mochodów i śmigłowców dla 
VIP-ów. Bo obawiam się, że dla 
niektórych urzędników będzie 
to okazja do wymiany dobrego 
sprzętu na jeszcze lepszy. Oczy- 
wiście wszystko kOSztem bied. 
nego Społeczeństwa. 
Stefan M z Katowic 


I Nie ma się co dziwić, że co 
jakiś czas zdarza się wypa- 
dek. w którym ginie połski pilot. 
Przecież na'Net nasz premier la- 
ta 26-letnim gratem, a o sprzę- 
cie na którym latają "zwykli" pi- 
loci nawet lepiej nie mówić. Mo- 
że teraz, po wypadku Millera i 
jego ekipy ktoś wreszcie pomy- 
śli o kupnie nowych helikopte- 
rów dla armii. I najlepiej niech 
to będzie polska produkcja. ta- 
ki kontrakt mógłby być ratun- 
kiem dla naszego przemysłu 
zbrojeniowego i lotniczego. 
Emerytowany pilot 


I Kiedy w Marl Luty: W CzęstochOWIe matka zostawi- 
ła trójkę dzieci "pod opieką" sparaliżo- 
YrcInej babci. W tym czasie wybuchł pożar, 
którego nie przezy/ najmłodszy -'2-letni 
chłopczyk: 
> Kwiecień: Młode małżeństWo z Kato- 
wic zabiło noworodka. Ojciec odebrał 
poród, dziecko owinął ręcznikami, schaNał 
do \',()/'I\a na śmieci i w plecaku wyniósł z 
domu. Ciało zakopał w lesie. 
> Kwiecień: W szafie w mieszkaniu mał- 
żenstwa N. przy ul. Radwańskięj w lo- 


rurgll dziecięcej. - Dziecko było zadbane, 
czysto ubrane - dodaje. 
W mieszkaniu policjanci maleni kom- 
pletnie pijanych: 47-letnią kobietę oraz jej 
konkubenta Jana S. - Oboje byli w stanie 
u
 alkoholowego. Mężczyzna mial we 
krwi 2,49 promila alkoholu - mówi Teresa 
Usare
Konopka, oficer prasowy KMP w 
Chorzowie. 
Zatrzymana kobieta byla babcią dziew- 
czynki. - Znałyśmy ją, bo tutaj często 
przychodziła. Ale zwykle sama. Z dziew- 
czynką to raczej nie wchodziła do tego 
mieszkania, tylko spacerowala na ulicy - 
opowiadają sąsiedzi. - Tam niekiedy do- 
chodziło do awantur, z okna lądował już 
podpalony materac, czasami obiad. Ale 
Jan S. nie był przykry dla sąsiadów, lubił 
dzieci, zagadywał do nich. Nigdzie nie pra- 
cowal, żył chyba z pieniędzy z opieki spo- 
łecznej - mówią. 


Dlaczego tam przyszla? 
47-letnia babcia dziewczynki mieszkała 
gdzie indziej, od czasu do czasu opiekowa- 
ła się wnuczką. .Jej córka, matka Oliwki pra- 
cuje z mężem na giełdzie na Załężu. 
Wczoraj około godz. 12.30 zapłakani r0- 
dzice dziewczynki pojawili się w szpitalu. - 
Dopiero się dowiedzieliśmy - plakala mat- 
ka Oliwki. - W czwartek wróciliśmy z pra- 
cy do domu, wisiala kartka od mam)\ że za- 
brala dziecko i idą do dziadka My na gieł- 
dzie musimy być już o pierwszej w nocy i 
jesteśmy do dwunastej - opowiada matka. 
- Nie martwilam się, mama opiekowala się 
dzieckiem i nigdy nic się nie dzialo. Okaza- 
ło się, że nie poszły do dziadka, tylko na 


dzi policja znalazła szczelnie zamknięte 
beczki, w których ukryte I¥Y zwłoki czwor- 
ga dzieci. Losu dwóch pięcioletnich bliźnia- 
ków i dv.óch ł1CM'OIOdków omal nie podzie- 
liła 11-letnia Monika. Podczas aresztowa- 
nia wyrodna matka znowu by/a w ciąży. 
> Maj: W jednej z katowickich pods1awó- 
wek nauczycielka biła dzieci listewka- 
mi, pasem i szufelką. Rodzice i dyrekcja 
wiedzieli o tym przez dwa lata. 
> Czerwlec: Gimnazjalista z Sokolnik 
pod Myszkowem utonął w Dunajcu po 
tym jak wywróciła się wioząca szkolną wy- 
cieczkę Iodź. Risak pru.vadzący łódź łJyi pi- 
jany i nie miał żadf¥:h uprawnień. 
> Upiec: 7 -letni Grześ, 9-letni Dawid, 11- 
letni Patryk i 12-letni Mateusz doznają 
poparzeń, kiedy pozbawieni opieki bawili 
się w SosncMcu. Wrzucili zapaloną zapałkę 


Świlra. Nie wiem, dlaczego dziecko tam się 
znalazło - dodaje. 
Gdy dziewczyna weszła do sali, gdzie le- 
żała Oliwka,jej płacz byl słyszany nawet na 

rytarzu. Pielęgniarki miały łzy w oczach. 
Nic nie słyszeli 
Wiadomo, że przed tragedią doszlo do sza- 
motaniny między babcią dziecka, a Janem 
S. Oboje mieli zadrapania na ciele. Przewie- 
ziono ich do szpitala, gdzie tyłko kobieta po- 
została na obserwacji przez calą noc, do 
piątku. Pilnowali jej policjanci. Mężczyzna 
trafIł do izby zatrzymań. 
Sąsiedzi Jana S. nic nie słyszeli. - Żad- 
nej większej awantury nie było, naprawdę - 
zarzekają się sąsiadki. - Ani nasz pies nie 
szczekał, nagle usłyszałam tylko jakby wal- 
nięcie. W piątek rano dowiedzieliśmy się o 
wszystkim i przeżyliśmy szok. Jak tak maż. 
na było zrobić - płacze jedna z kobiet. - Ja 
zauważyłem tylko migotanie światełek. 10 
było wted}\ jak przyjechalo pogotowie i po- 


JEST SZANSA 


Dr Krzysztof 
Mandat, 
ordynator 
oddziału chirurgii 
dziecięcej 
w Centrum 
Pediatrii 
w Chorzowie: 


do studzienki wodociągowej i zapalił się 
metan. 
> Upiec: Udało się uratować ncw.ooxIka 
znalezionego w piwnicy w Rudzie Ślą- 
skiej. Był owinięty w reklamówkę. Matkę 
aresztowano po trzech miesiącach poszu- 
kiwań. 
> Sierpień: "Dobry dziadek Jasiu" z 
Chrzanowa molestował seksualnie 
dzieci z okoliczf¥:h kamienic. la rozbiera- 
nie i dotykanie dawał im cukierki i drobne 
kv.cty. 
> Sierpień: Zwłoki pięciorga noM>rodków 
znaleziono w beczce z kiszoną kapustą 
w Czerniejowie pod lublinem. Mordowali 
rodzice, a martwe dzieci znalazło ICh star- 
sze rodzeństwo. 
> Wrzesień: Dwuletni Rafałek ponad 
dwie godziny spędził sam na klatce 


Region 3 


Niespełna 
półtora roczną 
Ol iwię wyrzucono 
z okna na 
pierwszym piętrze 
kamienicy 
w Chorzowie. 
Dziewczynka 
w bardzo ciężkim 
stanie przebywa 
w szpitalu. 


I 


, 
. 


licja - dodaje sąsiad. Niektórzy jednak coś 
słyszeli. - Była jakaś kłótnia trzaskanie, po- 
tem słychać było płacz dziecka - mówią. - 
Ale babcia by jej nie skrzywdziła. 
Wczoraj po południu dziecko zostalo 
przewiezione na oddział intensywnej tera- 
pii do Górnośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka i Matki w Katowicach. 
- Świadkowie zdarzenia bardzo ładnie 
się zachowali. Zatroszczyli się o dziewczyn- 
kę, nawet próbowali ją reanimować. Nie po- 
zostali obojętni, od razu wezwałi służb)\ nie 
pozwolili, by mężczyzna uciekl - mówi T. 
Usare
Konopka. 
Wczoraj policja przesłuchiwała najpierw 
świadków tragedii, a potem babcię dziew- 
czynki i Jana S. Dzisiaj zostaną doprowa- 
dzeni do sądu. - Jednej osobie ma być 
przedstawiony zarzut umyślnego usiłowa- 
nia zabójstwa. Grozi za to od 8 lat pozba- 
wienia wolności, 25 lat lub dożywocie - mó- 
wią policjanci. 


MONIKA KRĘ1EL 


Dziecko jest w stanie stabilnym, średnio- 
ciężkim. Trudno mówić na razie o rokowa- 
niach. 
Dziewczynka dwa razy miała wykOl'o/Wa- 
ną tomografię komputerową głowy, raz 
odcinka szyjnego kręgosłupa. Jeśli poma- 
łu będzie ustępował obrzęk mózgu, to 
jest szansa, że nie będzie żadf¥:h trwa- 
łych następstw. . NOT. MOKR 


schodowej Siemianowicach. Jego mama 
poszła po papierosy i nie mogła trafić do 
miejsca, gdzie zostawiła dziecko. 
> Wrzesień: 13-letni Dawid z Siemiano- 
WIC zmarł porażony prądem po tym jak 
podczas kąpieli dotknął będącej pod na- 
pięciem pralki. Była błędnie uziemiona. 
Matka chłopca wyszła na chwilę do sąsiad- 
ki. 
> Wrzesień: Wikary z parafii pod lawo- 
ją wpadł w Krakowie, gdy chciał wy- 
'M)/ać zdjęcie narządów płciowych 6-let- 
niej dziewczynki. Robił jej zdjęcia podczas 
wyjaZdu na "oazę". 
> LIstopad: Z połamanymi kośćmi 
czaszki trafiła do katowickiej kliniki 
dwumiesięczna Julka. Jej mama wyzna- 
ła potem, że upuściła dziecko przy kar- 
mieniu. _ NOWY
		

/iv5521-2003-284-0004_0001.djvu

			6-7 grudnia 2003 I TryI>una ŚląSka I www.naszemlasto.1I1 


4 Region 


KONIEC SPÓŁEK 


Spółki węgJONe zootaną zlikwi- 
dowane. Ich majątek, który 
najpierw zostanie oddłużony, 
wchłonie Kompania Węglowa. 
Pracę stracą zarządy społek, 
administracja i radi nadzorcze. 
Z maPf Śląska zniknie Bytom- 
ska, Gliwicka, Nadwislańska, 
Rudzka i Rybnicka Spótka Wf;- 
glowa. Po powstaniu Kompa- 
nii Węglowej, która przejęła 
majątek produkcyjny, czyli k0- 
palnie, srf>lkom węgJowym 2D- 
stały właściwie tylko mieszka- 
nia zakładONe I dorY¥ kultury. 
Spółki nie zarabiały na siebie, 
dlatego nalJWc1ne 
 "spół- 
kami-wydmuszkami", bo wy- 
łącznie produkowały koszty. 
Ich prezesi nadal zarabiają po 
10 ty.:;. zł, nie mówiąc już o ra- 
dach nadzorczych i admini- 
stracji. Wg danych minister- 
stwa pracy i polityki społecz- 
nej, w każdej ze spJ/ek pracuje 
ok. 20 osobo 
Proces likwidacji spółek roz- 
pocznie się 15 st}ania. Do 5 
kwietnia ma zakończyć się 
proces oddłużenia spółek. Ile 
ma
?-To
ie 
koszt opraoo.vania dokumen- 
tów i podpisanie aktÓN nota- 
rial
 - zapewniają w mini- 
sterstwie. 
Łączenie jest możliwe dzięki 

 z 28 listopada 2003 r. 
o restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego w latach 
2003-2006. Ma zracjonalizo- 
wać koszty. . lIlA 


BIELSKO-BIAŁA: 
Oszustwo 
w języku obcym 


W Bielsku-Białej ponownie 
dali o sobie znać oszuści po- 
dający się za obcokrajow- 
ców. 
Starszego mężczyznę zacze- 
pił na ulicy kierowca zielonej 
skody fabii z prośbą o pomoc. 
Tłumaczył, że przyjechał z 
Węgier i zepsuł mu się samo- 
chód dostawczy. Wraz z pasa- 
żerką szukał odpowiedniego 
serwisu. 
7 l-letni bielszcLanin zaprosil 
przygodnie poznaną parę do 
swojego domu przy ul. Piastow- 
skiej. Tam przy kawie, przygo- 
towanej przez malżonkę gospo- 
darza, goście poprosili o po- 
życzkę na naprawę w wysokości 
5 tys. zł, lecz bielszczanin nie 
posiadał takiej kwoty. Po roz- 
mowie telefonicznej z serwisem 
okazało się, że wystarczą 2 tys. 
zl zaliczki. 
Starszy mężczyzna, ponie- 
waż niedawno odebrał emery- 
turę, Zgod7ił się na pożyczkę, 
zwlaszcza, że gość postanowił 
przechować u niego torbę peł- 
ną dolarów. Jednak po kilku go- 
dzinach, kiedy nikt po bagal 
się nie zglosil, sprawdzil torbę 
i odkrył, że wypełniają ją tylko 
kartki szarego papieru. 
Jest to już drugi taki przypa- 
dek w Bielsku-Bialej. PoprLedni 
mial miejsce przed kilkoma ty- 
godniami, wtedy oSLusci poda- 
wali się za Niemców, . ZM 


To było wręczenie kontrolowane 


Prokurator łapówkarz 


> Katowicki prokurator, 36-letni Mirosław M. 
wziął \o\CZoraj rano cztery tysiące złotych 
łapówki od sprawcy wypadku drogowego, 
w którym zginęła 81-letnia kobieta. Za łapówkę miał 
umorzyć śledztoo. Kilka dni \\Cześniej, za tysiąc 
złotych, wydał decyzję o zwrocie kierONCy prawa jazdy. 
> - Transakcje zostały nagrane ukrytą kamerą 
i stanowią dowód w sprawie. To było wręczeni. 
kontrolowane. Podjąłem decyzję o zawieszeniu 
prokuratora - poinformował wczoraj na specjalnie 
zwołanej konferencji prasowej prokurator 
Piotr Masłowski, szef Prokuratury Okręgowej 
w Katowicach. 
> ŁaPÓWkarz przebywa na wolności. 
Nie postawiono mu na razie żadnego zarzutu. 
Chroni go immunitet. 


P rokura
or wziął łapowkę 
wczoraJ z samego rana w 
siedzibie prokuratury 
Centrum-Zachód. Przekazanie 
pieniędzy zostało nagrane. Gdy 
chwilę później do pokoju weszli 
policjanci z wydziału antyko- 
rupcyjnego, Mirosław M. wy- 
raźnie poczerwieniał i zasłabł z 
wrażenia. Trzeba było wezwać 
pogotowie. 36-letni M., pracują- 
cy w prokuraturze od 1992 ro- 
ku, został wyprowadzony z bu- 
dynku i przewieziony do szpita- 
la. Lekarze uznali, że nic mu 
nie będzie. 
Sprawa wyszła nil jaw dzięki 
dziennikarzom telewizji TVN, 
do których zwrócił się sprawca 
śmiertelnego wypadku drogowe- 
go. Zdarzenie miało miejsce 20 
listopada przy ul. Warslawskiej 
w centrum Katowic. Rozpędzo- 
ny opel agila potrącił smiertel- 
nie 8 l-letnią kobietę. Samochod 


NA CZAS PO DRABINIE 


prowadził 29-letni mężczyzna, z 
zawodu piekarz. 


Po plenbtdze 
Zgodnie z procedurą karną 
sprawca po zdaniu relacji poli- 
cji, trafił przed oblicze prokura- 
tora M. 
- Podczas pierwszego spotka- 
nia w siedzibie prokuratury, 25 
listopada prokurator zasugero- 
wał sprawcy, że za 1000 złotych 
może otrzymać zwrot prawa jaz- 
dy - informuje prokurator To- 
masz Tadla, rzecznik katowickiej 
prokuratury. 
Kierowca nie miał takiej 
kwoty i skontaktował się z tele- 
wizją TVN, która wyłożyła go- 
tówkę. 28 listopada mężczyzna, 
zaopatrzony w ukryty sprzęt na- 
grywający, przyniósł lapówkę. 
Przekazał pieniądze i odzyskał 
prawo jazdy. 
- Podczas tej rozmowy proku- 


.. 
--.. 
-,. 


Ogólnopolskie Zawody Wspinania przy Użyciu Drabiny Hakowej 
zorganizowano wczoraj w Chorzowie. Strażacy z 8,5- 
kilogramową drabiną musieli przebiec ponad 30 metrow 
a następnie wspiąć się na trzecie piętro atraPf domu 
Najlepszy czas osiągnął Karol Utrata z woj kujawsko- 
pomorskiego (14,95 sek.), drugie miejsce zajął Mirosław 
Zaleśny z Katowic (15,23 sek.), a trzecie Artur Tokarczyk 
(czas 15.29), rownież z woj. kujawsko-pomorskiego. MOKR  
 

 

 i 

 .. 
--. 
 
-- 
Q, , 
12 


Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej (od lewej): prokurator okręgowy Piotr Masłowski, 
Tomasz Tadla, rzecznik katowickiej prokuratury I Krzysztof Kołaczek, z-ca prokuratora okręgowego. 


rator M. zasugerowal, że za ko- 
lejne 4 tysiące złotych jest w sta- 
nie umorzyć postępowanie w 
sprawie wypadku - dodaje pro- 
kurator Tadla. 
Spotkanie wyznaczono na 
wczorajszy dzień. 
Dziennikarze w międzycza- 
sie poinformowali o sprawie or- 
gany ścigania i od wtorku śledz- 
two w tej sprawie prowadzi Pro- 
kuratura Okręgowa w Katowi- 
cach. Dlatego tym razem tuż po 
dokonaniu transakcji do akcji 
wkroczyla policja. 


Na wolności 
Na specjalnie zwołanej konfe- 
rencji prasovvej, prokurator 
okręgowy Piotr Masłowski po- 
informował wczoraj o zawiesze- 
niu skorumpowanego podwład- 
nego. 
- Na razie tyle mogę zrobić. 
Teraz zostanie wszczęte postępo- 


wanie dyscyplinarne - powie- 
dział Maslowski. 
M. nie trafi jednak za kratki. 
Nie przedstawiono mu nawet za- 
rzutow, a oficjalnie sledztwo nie 
jest nawe\ prowadzone przeciw- 
ko niemu, a ..w sprawie "łapów- 
ki". Powód? 
- Chroni go immunitet. Pro- 
cedura jego uchylania potrwa 
dwa, trzy tygodnie - informuje 
prokurator Tadla. Tyle czasu po- 
dejrzewany prokurator może się 
cieszyć wolnością. 
Ze wstępnych ustaleń wyni- 
ka, że w wypadku z 20 listopa- 
da zawinił sprawca. Nie zacho- 
wał należytej ostrożności. Za 
śmiertelny wypadek grozi mu do 
8 lat więzienia. 
- Ten cl10wiek wycenił życie 
ludzkie na 5 tysięcy złotych. Ca- 
łą sytuacją jesteśmy zbulwerso- 
wani - dodaje prokurator 
Krzysztof Kołaczek, z-ca proku- 


ratora okręgowego w Katowi- 
cach. 
Skorumpowanemu prokura- 
torowi grozi do 10 lat więzienia. 
Wkrótce jego koledzy po fachu 
wezmą pod lupę wszystkie spra- 
wy, które do tej pory prowadził. 


Trzaskają słuchawką 
Prokuratorzy wspołpracujący 
z M. są wstrząśnięci. - Do tej 
pory uważałem go za fachowca 
- powiedział nam jeden z nich. 
Chcieliśmy zapytac Elżbietę 
Mizeracką, z-cę prokuratora rejo- 
nowego Katowice Centrum-Za- 
chód o dotychczasowy przebieg 
kariery i liczbę spraw prowadzo- 
nych przez M. w ostatnim czasie. 
Odbiliśmy się od sekretarki: - 
Nie jesteśmy od informowania, 
wszystko wiedzą w prokuraturze 
okręgowej - stwierdziła nerwowo 
i trzasnęła słuchawką. 
JACEK BOMBOR 


Nowy rozkład jazdy PKP  


W przyszłym roku czeka nas 
likwidacja kolejnych pocią- 
gów pasa!ersklch. Od 14 grud- 
nia zmienia się talde rozkład 
Jazdy PKP. 
Wiadomo już, że wycofanych 
zostanie 60 pociągów. W 2004 
roku będzie 527 pociągówoso- 
bowych i 12 pospiesznych. W 
tym roku po sląskich torach jeź- 
dzi jeszcze 60 l pociągów 
- Ten rok zamknęliśmy stra- 
tą 130 milionów zlotych, przy 
czym dofinansowanie z samo- 
rządu wojewodztwa wyniosło 27 
milionow - wylicza Ellbieta 
Pierzchała, dyrektor Sląskiego 
Zakladu Przewozów Regional- 
nych. 
Oprócz 60 zlikwidowanych 
pociągów, w przyszłym roku aż 
18 pociągow będzie jeżdzic 7 li- 
terką ..G" - co oznacza, Le gro- 
zi im odwołanie, jeśli niewiele 
osób będzie nimi podrożowało. 
Poza tym pojawi się 26 pociągow 
z literą "r. Znaczy to, że będą 
jeździć "na zarządzenie spółki".  


Decyzja o ich likwidacji nie za- 
leży bowiem od zakładu regio- 
nalnego, ale całej spólki. Pojawi 
się także 14 pociągów pielgrzym- 
kowych. 
W tym roku utrzymanie ta- 
boru kosztowało 116 mln zł. Su- 
ma jest duża, bo wagony są no- 
torycznie dewastowane. Same 
naprawy rozbitych szyb, pocię- 
tych siedzeń i odkręconych 
śmietniczek wyniosly około 2 
mln lłotych. 
- Chcemy przeznaczyć na 
przewozy regionalne okolo 40 
mln zlotych, ale to nie będzie 
ostateczna kwota. Pieniędzy bę- 
dziemy szukac też gdzie indziej 
- wyjasnia Wiesław Maras, wi- 
cemarszalek woj. sląskiego. 
Z kcłŻdym miesiącem spada 
liczba korzystających z uslug 
PKP. Jeszcze w 1999 roku rocz- 
nie kolej przewozi la 44,3 mln pa- 
sażerow, w 2002 już tylko 26,9, 
a do października 2003 roku ko- 
lej prLewiozła zaledwie 22,5 mln 
osób. . MOKA 


LICZBY: 


18 - tyle przeciętnie lat 
mają wagony osoOOwe 
27 - tyle lat srednio liczą 
sobie jednostki elektl}Q:ne 
466 - tyle pociągóN jeździ 
średnio na dobę 


4,5 mln zł - tyle 
kc6ztUje roN'i wagon 


60-80 tys. zł 
- kc6ztUją naprawy watpno.v 


98 proc. - taka jest 
punktualnosc pociągóN 


1172 km- 
przemterzają 
w regiorue śląskie pociągi 
47 - tyle linii marny 
w regiOnie
		

/iv5521-2003-284-0005_0001.djvu

			30 rodzin zostało 
bez dachu nad 
głową po pożarze, 
który wczorajszej 
nocy wybuchł 
w komunalnym 
baraku 
mieszkalnym 
przy ul. Łącznej 17 
w Dąbrowie 
Górniczej. 


ł-- . 
 


l W-' 
"". "TU 
- ..... ,  


. 
l . 


",,- 
r I 
. , '1 
, I 
, , 
I 
 
 


--. . 
..."... 


Str · ci li d 


O gień pojawił się około 3 w 
nocy w mieszkaniu na 
pierwszym piętrze. - 
Obudziło nas mocne stukanie do 
drzwi - mówi mieszkaniec bara- 
ku Waldemar Kozikowski. - Na- 
tychmiast zrozumiałem, co się 
dzieje i próbowałem wyprowa- 
dzić z mieszkania zonę i dwie co- 
reczki. 
Mieszkańcy opowiadają, że 
cały korytarz pierwszego piętra ba- 
raku w momencie wypelnił czar- 
ny, gryzący dym. Kiedy na kory- 
tarzu pojawił się ogień, niektórzy 
z nich starali się wyskoczyć przez 
okno. - Wynosiłem przez okno 
dziecko siostry i nagle zauważy- 
łem jak z innego okna wyskakuje 
moja mama. Złamała nogę, ale 
gdyby nie wyskoczyła, na pewno 


TYMCZASOWE LOKUM 


Jolanta Kocjan, rzecznik 
prasov.y Urzędu Miejskiego 
w Dąbrowie Górniczej: 


Pogorzelcy zostali już rozlokowa- 
ni w trzech miejscach. W tzw. Ry- 
baCZÓlM:e, przy jeziorze Pogoria 
oraz w dwóch hotelach robotni- 
czych przy ul. Licznej. Niestety, 
jest to tymczasowe rozwiązanie  fil 


.---1 


". 


.:.\ 


If!o 


. 
Piotr Stelmaszyńskl. Barbara Barszczowska oraz Marta I Waldemar Kozlkowscy (w kolejności 
od lewej) stracili w pOUlrze dorobek całego tycia. 


by zginęła w płomieniach - rela- 
cjonuje inny z poszkodowanych 
mieszkańców, Piotr Stelmasiński. 
Resztę lokatorów ewakuowali 
strażacy. 


Majątek poszedł z dymem 
Doszczętnie spłonęły trzy miesz- 
kania, ale ucierpiał cały budynek, 
gdyż strażacy wylali na niego kil- 
kadziesiąt ton wad)' Państwo Ko- 
zikowscy należą to tych, którzy 
stracili dosłownie wszystko. - Zo- 
stałem tylko w ubraniu, jakie uda- 
ło mi się pośpiesznie włożyć - mó- 
wi W Kozikowski. - Nie myśla- 
łem wtedy o ratowaniu całego 
swego dorobku, ale o życiu żony 
i dzieci. 
Obydwie córeczki państwa 
Kozikowskich, wraz z dwójką in- 


ich problemów, ponieważ miasto 
nie dysponuje taką ilością wol- 
nych lokali socjalnych, by od ra- 
zu zaspokoić potrzelJj 30 rodzin. 
Co do dalszego losu budynku 
przy Licznej 17, należy poczekać 
na wyniki ekspertyzy rzeczo- 
znawców. Najprawdopodobniej 
jednak zostanie on przeznaczo- 
ny do rozbiórki. . 


iiONOO:E;:.c,"[.;...................................................................-.......................... ......... 


MARKOWI USZKO 


Panu 


WiceprezesowI Zarządu Kornpanij Węglowej S.A. 
wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 


OJCA 


Dyrekcja KWK "Brzeszcze" 


składa 


I 


nych dzieci trafiły od razu do szpi- 
tala z pOdejrzeniem zatrucia cza- 
dem. Ze złamaną nogą do szpita- 
la odwieziona zostala również 
matka Piotra Stelmasińskiego, 
która ratowala się skokiem z 
okna. Lekarze twierdzą, że stan 
żadnego z poszkodowanych nie 
zagraża życiu. 


Zostaliśmy podpaleni 
Mieszkańcy baraku nie mają wąt- 
pliwości, że przyczyn pożaru na- 
leży szukać w zachowaniu jedne- 
go z lokatorów, u którego w miesz- 
kaniu powstał ogień. - Ten czło- 
wiek wielokrotnie odgrażał się lo- 
katorom, że puści cały budynek z 
dymem. Zglosiliśmy to nawet na 
policji - twierdzi uratowana z po- 
żaru Marta Kozikowska. 
Policja nie miała problemu z 
zatrzymaniem podejrzanego, 
gdyż z okna swego płonącego 
mieszkania rzucal obelgi pod ad- 
resem mieszkańców i policjantów. 
- Zatrzymaliśmy mężczyznę 
w wieku około 45 lat, którego po- 
dejrzewamy o podpalenie swego 
mieszkania - wyjaśnia podin- 
spektor Dariusz Sapich z Komen- 
dy Miejskiej Policji, dowodzący 
akcją policyjną. - Dopiero jednak 
śledztwo wykaże, C1J' rzeczywiście 
on był bezpośrednim sprawcą po- 
żaru. 
30 poszkodowanych w poża- 
rze rodzin otrzymało tymczaso- 


m 


we mieszkania. Niestety, władze 
Dąbrowy Górniczej nie mają na 
tyle wolnych lokali, by zapewnić 
pogorzelcom mieszkania zastęp- 
cze. 


KRZYSZTOF DULKO 


BYŁO TRUDNO 


Piotr Remesz, 
dowódca Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej 
Państwowej 
Straży Pożarnej 
w Dąbrowie Górniczej: 


To był bardzo trudny do uga- 
szenia pożar ze względu na 
poszycie dachu w budynku. 
Ten dach to tzw. ..plaster 
miodu". Dwie warstwy bla- 
chy v.ype!nione są watą mi- 
neralną i 2awierają dodat- 
kowo puste przestrzenie, 
ułatwiające szybkie rozprze- 
strzenianie się ognia. Jedy- 
nym sposobem zatrzymania 
rozprzestrzeniania się ognia 
było polewanie całego da- 
chu wodą. Całkowitemu 
zniszczeniu uległy jedynie 
trzy mieszkania. Resztę, 
choć zalana wodą, udało się 
uratować. . 


www.naszemlasto.pIITrybuna Śląska 16-7 grudnia 2003 


Region 5 


CZĘSTOCHOWA: FERALNY POŚREDNIK 


Pozbierał kasę 
i zniknął 


, .. 


Obiecywał legalną pracę w 
Niemczech I wysokie zarob- 

 kl. Potem nieoczekiwanie 

 zniknął. Szuka go policja Ilu- 

 dzieł którzy dali się oczaro- 

 wać wizją zatrudnienia za 
t;> Odrą. 
Oszust działał w prosty spo- 
sób. W gazecie reklamowej "Po- 
srednik" zamieścił ogłoszenie, 
pOdając numer telefonu komór- 
kowego, pod którym można by- 
ło uzyskać informacje. 
Zainteresowanym opowia- 
dał, że pracuje w Niemczech i 
ma szerokie kontakty. Dzięki 
nim może bez trudu załatwić 
pracę. Trzeba przyznać, że nie 
był zachłanny: na poczet kosz- 
tów podróży pobierał ,jedynie" 
100 euro. 
W ciągu dziesięciu dni od 
daty ukazania się ogłoszenia 
do fałszywego "pośrednika" za- 
dzwoni/o kilkadziesiąt osób; 
kilka zdecydowało się skorzy- 
stać z jego usług. Z każdym z 
chętnych umówił się, że przed 


wyjazdem odbierze ich prosto 
z domu. 
I rzeczywiście wynajętym 
busem podjeżdżał pod wskaza- 
ny adres. Pukał do drzwi, inka- 
sował 100 euro i wpuszczał do 
auta kolejnego pasażera. Bus 
jeździł tak po Częstochowie, a 
gdy w samochodzie zostało 
ostatnie wolne miejsce, auto 
stanęło pod jedną z kamienic w 
centrum miasta. Pośrednik wy- 
siadł rzekomo po kolejnego pra- 
cownika. Wszedł do bram)'.. i 
ślad po nim zaginął. Ofiarą 
oszusta padł także kierowca bu- 
sa, który nie dostał pieniędzy 
za kurs. 
Poszukiwania "pośrednika" 
nie przyniosły jak dotąd rezulta- 
tu. Policja prosi o kontakt wszyst- 
kie osoby, które odpowiedziały 
na ogł6szenie w gazecie, dzwo- 
niąc pod numer: 0696-195-680. 
Dochodzenie prowadzi podkom. 
Marek Stolarczyk, który czeka na 
informacje pod numerem: 369- 
11-55. . MP 


CZĘSTOCHOWA: 
Kara za napad 


Na 15 lat więzienia - za pró- 
bę zamordowania 70-letnlej 
sąsiadki - skazał Sąd Okrę- 
gowy w Częstochowie 29-let- 
niego Krzysztofa B. Wyrok 
jest nieprawomocny. 
Jak ustaliła prokuratura, w 
chwili popełnienia przestęp- 
stwa Krzysztof B. był pijany i 
prawdopodobnie także pod 
wpływem środków odurzają- 
cych. Do sąsiadki przyszedł z 
nadzieją, że znajdzie u niej pie- 
niądze na wódkę. Uznał, że 
skoro mieszka samotnie, nie 
będzie miał większych proble- 
mów zjej okradzeniem. Ale ko- 
bieta nie zamierzała się łatwo 
poddać. Zaczęła krzyczeć i wy- 
rywać się z rąk napastnika. Że- 
by zdusić w niej opór, bandyta 
uderzył ją kilkakrotnie i prze- 


CZĘSTOCHOWA: SKAZANA ZA STAN WOJENNY 


-l \
: '. ': ':JfL - y 
i 
 ., '.'
.,..... fI. 
t 
 
 . ¥.,""'1 
\ '
"-. . VJ.
\ ,'\ ) 
'- "'... '
\l
;l. .' :;4- 
............. ,7. _;
 r ' '" 
. / l -', f- 
. ) 
 . ,t'.... 
ł '): 
 -!
ł -; 
-": 
' I 
.. ,,;' , 
i'i .' , 
# .:r- f, ł 
ł ł l . 
i 
.; Ą I 


Na dwa lata pozbawienia wolno- 
ścll zawieszenie kary na okres 
dwóch lat skazaJ Sąd Rejonowy w 
Częstochowie byłą funkcjona-  


riuszkę SB Barbarę W. Sąd uznał. 
że przekroczyła uprawnienia słm- 
bowe w trakcie przesłuchiwania 
w latach 80. działaczek opozycJI. 


., ""f 


Cieszę się z wyroku sądu - powiedziała Anna Rakocz. 
zeznająca przeciwko Barbarze W. 


Proces Barbary W. łJył pierv.szą w 
kraju sprawą karną wytoczoną 
przez Instytut Pamięci Narodowej 
za przestępstwa dokonane w la- 
tach osiemdziesiątych. Barbara 
W. nie pojawiła się w sądzie na 
odczytaniu wyroku. Były obecne 
natomiast zeznające przeciwko 
niej kobiety. Większość z nich 
przyjęła z zadowoleniem decyzję 
sądu. Uważają jednak, że sam 
wyrok to jeszcze za mało. 
- Chciałabym usłyszeć od niej 
£j słowo "przepraszam", wówczas 
czułabym, że sprawa została za- 
I kończona - powiedziała nam An- 

 na Rakocż, była księgowa Zarzą- 
du Regionu .Solidarności", 
I aresztowana w czasie stanu wo- 
12 jennego. - Chociaż minęło już 
ponad 20 lat. Jeszcze teraz na 
wspomnienie tamtych wydarzeń 


wrócił na pOdłogę. Na koniec - 
spłoszony przez sąsiadów, któ- 
rzy zaczęli dobijać się do 
mieszkania - wbił kobiecie nóż 
w szyję. Potem zbiegł. opusz- 
czając się na ziemię po balko- 
nach. 
Zaatakowana przez bandy- 
tę kobieta przeżyła. Ostrze no- 
ża przebiło wprawdzie szyję, ale 
nie-uszkodziło ani tętnicy, ani 
razenia kręgowego, pomoc zaś 
nadeszła błyskawicznie. W cza- 
sie procesu napastnik twier- 
dził, że nie chciał zabić sąsiad- 
ki, a cios zadal jej przypadko- 
wo podczas szamotaniny. 
Sąd nie uwierzył w wyjaśnie- 
nia oskarżonego, skazując 
Krzysztofa B., za usiłowanie 
zabójstwa, na 15 lat więzie- 
nia. . MP 


chce mi się płakać. Barbara W. 
szantażowała mnie, że pozbawi 
mnie praw do moich dzieci, że 
umieści je w domu dziecka; 
wszystko po to, aby mnie zmusić 
do składania zeznań. 
O podobne zachowanie i prze- 
kraczanie obowiąZków służbo- 
wych Barbarę W. oskarżyło w 
sumie kilka kobiet. Zeznały one, 
że pomiędzy grudniem 1981 ro- 
ku a połową 1984 roku Barba- 
ra W. próbowała różnymi sposo- 
bami zmusić je do przyznania 
się do winy. a także dokonywa- 
ła bezzasadnych rewizji osobi- 
stych; zmuszała kobiety do po- 
niżającego obnażania się oraz 
wykonywania nago skłonów i 
przysiadów. 
Ogłoszony wczoraj wyrok nie jest 
prawomocny. . IBl
		

/iv5521-2003-284-0006_0001.djvu

			6-7 grudnia 2003 I Trybuna Śląska I www.naszemlasto.pl 


6 


s 


. 


. 


I 


. 


ZADZWOŃ ZANIM EKSPLODUJESZ: Bielsko-Biała (033) 812-55-53 . Częstochowa (034) 324-79-54 
. Katowice (032) 358-35-35. Rybnik (032) 423-81-01. Sosnowiec (032) 266-80-80 


EKSPERT RADZI 


" 


Anna Leplarczyk, 
rzecznik Oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Rybniku: . 


--" 


.-- 


Umowa ze szkolą 


Chodziłem do zawodówki, a następnie do technikum gór- 
niczego. W zawodówce miałem odpłatną praktykę na ko- 
palni, a w drugim półroczu trzeciej klasy pracowałem pod 
ziemią. Po ukończeniu szkoły zawodowej pracowałem na 
kopalni, aby nie ponosić kosztów związanych z nauką. Na- 
stępnie podjąłem pracę w kopalni, w tej, w której odby- 
łem praktykę. Dlaczego na świadectwie pracy nie wpisa- 
no mi lat szkoły? Zwracałem się o to do kopalni, ale odmó- 
wiono mI. Z tego co pamiętam, między szkołą a kopalnią 
była zawarta umowa. W moim obecnym zakładzie pracy 
wypłacana jest nagroda Jubileuszowa, ale tylko za lata 
udokumentowane świadectwem pracy. Czuję się oszuka- 
ny. Czy mam złożyć sprawę do Sądu Pracy? 
Wiesław W. z Rybnika 
Odpowiada Anna lepIarczyk: Pawinna to t1yć indywidualna umo- 
wa zawarta pomiędzy uczniem a szkołą - WĆ1NCzas taki okres mo- 
że t1yć uznany. Osoba zainteresowana powinna przedłożyć do 
wniosku o emeryturę oryginał takiej umowy, lub zaświadczenie 
zakładu pracy na okoliczność nauki zawodu. Dopuszczalne rów- 
nieżjest przedłożenie legitymacji ubezpieczeniowej zawierającej 
wpis dotyczący takiego rodzaju zatrudnienia oraz okres jego trwa- 
nia. Jeżeli natomiast została zawarta umowa pomiędzy szkołą a 
zakładem pracy, to taki okres nie może t1yć uwzględniony. . MAL 


PYTANIE> ODPOWIEDŹ 


Jak udowodnić szkodę? 


O
 wielu lat staram się, leby kopalnia uznała szkody 
gomlcze na mojej posesJI. Sprawa trafUa do sądu. Wy- 
grałem, ale kopalnia złożyła apelację. W międzycza- 
sie, w ubiegłym roku na moim podwórku powstała 
szczelina o długości ok. 20 m. Idąc przez trawę wpa- 
dłem w dziurę I mocno się potłukłem. O fakcie powia- 
domiłem kopalnię. Pracownicy przyjechali I szczelinę 
zasypali. Zalądałem od kopalni dokumentu poświad- 
czającego wydarzenie. Kopalnia odmówiła, tłuma- 
cząc, le jest on poufny. Stanowi wyłącznie pismo 
wew. kopalnI. Czy kopalnia miała prawo odmówić mi 
wydan!a dokumentu? W jaki sposób mogę teraz udo- 
wodnic, le sytuacja taka w ogóle miała miejsce? 
Stały Czytelnik 


Wyjaśnia Błalej Allpowlcz, prawnik: 

nieważ w sprawie, w której obecnie toczy się postępowa- 
nie a
elacyjne, nie domagał się Pan odszkodowania za 
szczelinę w ziemi, nalezy złożyć w sądzie nemy pozew o od- 
SZkodowanie, jeżełi kOpalnia uznaje Pańskie żądania za bez- 

ne. Roszczenie może również objąć żądanie odszko- 
dowania z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstrojU zdrowia. Wy- 
C6ł)' strat może dokonać w toku postępowania biegły sąclooł.o/ 
na podstawie oględzin Panskiej nierucl1orT1<:tci. . NOT. AMOII 


I 


Co Was Irytuje! 


j. 
\ 


\ 
. 1 


Co tydzień w innym mieście czeka 
na Was redaktor ,Jrybuny Śląskiej" . 
. W poniedziałek, 8 grudnia, 
o godz. 12.00 w Częstochowie na 
placu Biegańsklego spotkacie 
redaktora Ryszarda Parkę. 


... 


Państwo Jeżynowie mieszkają w 130-letniej kamienicy przy ul. Pszczyńskiej, niedaleko kopalni 
"Rozbark" w Bytomiu. Od kilku lat starają się w Urzędzie Miasta o zamianę mieszkania. 
Twierdzą, że warunki, w jakich przyszło im żyć, zagrażają zdrowiu ich małych dzieci 


Lokator... 


M ies
ka
ie, kt?re wy- 
naJmuJemy, Jest za- 
grzybione. Nie ma 
prawie ściany, na której nie było- 
by pleśni. Kilka miesięcy temu 
zrobiliśmy remont, ale już teraz 
spod tapet i wykładziny wycho- 
dzi grzyb W tym mieszkaniu 
nie da się oddychać. Nasza dzie- 
więcioletnia córka od pięciu lat 
cierpi na astmę oskrzelową. Le- 
karz zalecił zmianę mieszkania. 
Ale jak mam się do tego zasto- 
sować, skoro nie mam się gdzie 
wyprowadzić? Prosiłam o po- 
moc, ale nikt nie umie, a może 
nie chce, wskazać mi drogi wyj- 
ścia - żali się Katarzyna Jeżyna. 


Dzieci chorują 
Jeżynowie twierdzą, że z powodu 
pleśni w mieszkaniu cierpią tak- 
że ich mlodsze dzieci; siedmio- 
letnie bliźnięta, Andżelika i Da- 
niel. Lwią część i tak niewielkie- 
go dochodu, Jeżynowie wydają 
na lekarstwa. Czynsz, jak za lo- 
kal w opłakanym stanie, jest też 
niemały. Wynosi 300 zł miesięcz- 
nie. 
- Byliśmy u lekarza nie tylko 
ze starszą córką, lecz także z bliź- 
niakami. Diagnoza była jasna: 
Dlieci chorują, bo mają alergię 
na kurz i wilgoć - przekonuje Je- 
żynowa. 
W 1997 roku Jeżynowie za- 
częli starać się o zamianę miesz- 
kania. 


400 osób w kolejce 
- Okazuje się, że nie mamy 
żadnych szans na mieszkanie 
socjalne, bo w kolejce przed 
nami czeka 400 osób. A komu- 
nalne też jest poza naszym za- 
sięgiem, bo mamy za duży me- 
traż na osobę. Jest nas pięcio- 
ro, a mieszkamy na 42 me- 
trach kwadratowych. Zresztą 
Bytom nie ma w zasobach lo- 
kali komunalnych - dodaje Ar- 
tur Jeżyna. 
W 2001 roku nasi Czytelniczy 
ponownie starali się o inne 


,. 


\ 


.. 


" 


\ 


"" 


I 
I 
t;> 


Tego mieszkania nie warto remontować. Poło1yllśmy nowe wykładziny I po paru dniach były do 
wyrzucenia, bo grzyb "wyszedł" na ściany I podłogi - mówi Artur Je1yna. 


mieszkanie. Urzędnicy z magi- 
stratu zlecili przeprowadzenie 
na Pszczynskiej ekspertyzy. Ba- 
dania wykonano. Wynika z nich, 
że lokale znajdujące się na par- 
terze nie nadają się do zamiesz- 
kania. 
- Myślałam, że coś się zmie- 
ni. Robili zdjęcia, przysiali pi- 
sma, przychodzily komisje... l ty- 
le, nic więcej nie zrobili. Nieste- 
ty, jesteśmy w kropce. Nie stać 
nas na kupienie mieszkania, ani 
na kapitalny remont. Zresztą to 
bez sensu. Kilka miesięcy temu 
polożyliśmy tapety i wykładziny. 
Już po paru tygodniach grzyb 
wyszedł na powierzchnię - skar- 
ży się pani Katarzyna. 


Zlikwidować przyczynę 
Jeżynowie narzekają, że cokol- 
wiek by nie zrobili, na pleśń nie 
ma sposobu. Sciany na ze- 
wnątrz budynku są w okropnym 
stanie. Tynk odpadł wiele lat te- 


WARTO WIEDZIEĆ, WARTO POMÓC 


mu. W czasie deszczu podłoga 
w ich mieszkaniu jest zupełnie 
mokra. 
- Aby zlikwidować pleśń, 
trzeba najpierw uporać się z wil- 
gocią. Ale to niemożliwe. 00- 


poki właściciele budynku nie 
przeprowadzą kapitalnego re- 
montu, udusimy się w takich 
warunkach - żalą się nasi Czy- 
telnicy. 


MAŁGORZATA HIMMEL 


CO NA TO URZĄD? 


Postaramy się pomóc 


Jacek WIcherski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Bytomiu: 
- W 2001 roku państwo Jeżynowie złożyli wniosek o przydziele- 
nie im mieszkania socjalnego. Nie otrzymali go, ponieważ o lo- 
kai socjalny nie może starać się osoba, która jest najemcą. Za- 
proponowaliśmy im, aby wskazali nam mieszkanie komunalne 
do remontu, ale nie zrobili tego. O taki lokal mogą starac się w 
dalszym ciągu. Urzędnicy postarają się pomóc rodzinie. Jeśli Je- 
żynowie nie dysponują wystarczającą ilością pieniędzy, aby wy- 
remontować przyszłe mieszkanie, wynegocjujemy najlepsze dla 
nich warunki. . MAH 


Bezpłatne wsparcie dla potrzebujących 


Mogą zgłaszać się do nas wszyst- ta/ z Inicja
 Stowarzy- Zainteresowani mogą zadzwonić 
radca prawny. Na miejscu mogą szenia na Rzecz Niepełnospraw- (pod numer telefonu (32)205 38 


80) lub przyjŚĆ do biura znajdu- 
jącego się w Katowicach, przy ul. 
Kościuszki 46. Specjaliści dyżu- 
rują od pomedziałku do piątku, w 
godz. 9.00-19.00. . NOT. WOLA
		

/iv5521-2003-284-0007_0001.djvu

			OPINIE EMERYTÓW 


Poradnik seniora 


Nie dla kombinatorów 


Wiele wątpliwosci wzbudził u 
mnie i u moich znajomych eme- 
rytów i rencistów program 
oszczędnościowy wicepremiera 
Jerzego Hausnera. Całkiem nie- 
dawno w telewizji w ,;Tygodniku 
politycznym Jedynki" oraz w 
"Forum" miałem okazję śledzić 
dyskusje polityków na temat la- 
tania dziury budżetowej. Za- 
wsze ci sami działacze mówią o 
emerytach i rencistach, cię- 
ciach socjalnych, na które mu- 
simy się godzić. Wstrzymują wa- 
loryzacje, a ceny przecież i tak 
rosną: coraz droższe są leki, 
usługi, rosną opłaty za miesz- 
kanie, prąd, gaz. 
A przecież o wiele większe 
oszczędności państwo uzyska, 
jeżeli będzie obcinać dochody 


pomogła 


Zasiłek 
dla każdego 


Zasiłek pielęgnacyjny otrzyma 
kafdy, kto ukończył 75. rok ty- 
cia. Taką poprawkę wnlósl Se- 
nat 21 listopada do ustawy o 
świadczeniach rodzinnych. 
- Nareszcie nas posłuchali - 
mówi Gwidon Pośpiech, sekre- 
tarz Zarządu Oddziału Okręgo- 
wego Polskiego Związku Emery- 
tów, Rencistów i Inwalidów. - Wy- 
starczyło, że 
odezwali się na- 
si emeryci, po- 
mogła prasa, 
w tym przede 


ij; 
i ........ 

 
 

 
 

 -- 

 


ludzi bogatych a nie biednych. 
Lepiej też zmniejszyć liczbę pra- 
cowników w instytucjach pań- 
stwowych. A instytucje pozarzą- 
dowe? Przecież pracują w nich 
nieodpowiednie osoby. 
Sprawami państwa i Polaków 
powinny zajmować się instytu- 
cje rządowe i samorządowe, ale 
takie, ktore występują w imie- 
niu nas, a nie kombinatorów, 
cwaniaków i aferzystów. 
Potwierdzeniem moich wypowie- 
dzi jest wynik glosowania pu- 
bliczności podczas "Forum". Aż 
90 procent było za zmianą Sej- 
mu, a tylko 10 procent przeciw- 
ko. To jest wyraźny sygnał, że 
wszystkie reformy pooinny służyć 
dobru obywateli, a nie odwrotnie. 
Alojzy Górny z Bielska Białej 


I 


;;;;;;;;;;';7 
::=:..;;- ----...-.... 
Nie ka1demu .
:::.- 
si, naleły 
p 

, J .;;;:. 
" . 
 


=- 


1\)' - 
 
- "- 


""!r 


"- 


;;'=-- 


=i 
- 


"'-
..e-

 


o sprawie pisaliśmy 
20 września br. 


wszystkim "Trybuna Sląska" i 
chyba się udalo. Senat dostrzegł 
niesprawiedliwość przepisu, któ- 
ry miał obowiązywać. 
Przypomnijmy, w projekcie 
ustawy o świadczeniach rodzin- 
nych znalazł się artykuł, który 
ograniczai prawo do zasiłku pie- 
lęgnacyjnego. Otrzymywałyby go 
tylko te osob}\ które ukończyły 75 
lat. mają orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności i od- 
powiednio niski dochód. 
W tej chwili ustawa wraca do 
Sejmu, gdzie będą rozpatrzone 
propozycje Senatu. 
- Oby Sejm też zrozumiał, 
że każdemu seniorowi należy się 
zasiłek - dodaje Gwidon 
Pośpiech. . 


To dzięki 
"Trybunie 
Śląskiej" 
emeryci mogli 
upomnieć się 
o swoje 
prawa. 
I jest 
efekt! - 
cieszy się 
--- Gwidon 
Pośpiech. 


(032) 
358 35 35 


"Poradnik seniora" ukazuje się w soboty i w poniedziałki. 
To strony adresowane przede wszystkim do emerytów. 


_w.naszemlasto.pl I Trybuna Śląska I 6-7 grudnia 2003 


Wasze sprawy 7 


W " 
I 
,j 
,u I /J 
- I 
l' I 
'W " .
 
" 
'-. \ 


10-letnl Łukasz śpiewa piosenkę, chociai trochę jeszcze boi się Diabła I jego... 
ogromnego widelca. 


Seniorzy dzieciom, czyli... 


Pokolenia, 
łączcie się 


K ażdy senior ma na twarzy uśmiech, a dzie- 
ciaki siedzą z wypiekami na twarzy - 
mówi Róża Przybyła przewodnicząca Klu- 
bu Seniora przy Miejskim Domu Kultury "Szo- 
pienice" w Katowicach. Jest główną organizator- 
ką mikołajkowego spotkania, podobnie jak wielu 
innych imprez odbywających się w Klubie Se- 
niora. 


Nie bój 51, Mikołaja 
Na balkonie domu kultury przy kawie i ciastku sie- 
dzą seniorzy z klubu. Dyskutują o bieżących spra- 
wach, ale największe emocje wzbudza św. Mikolaj i 
jego świta, Anioł i Diabeł. 
- Wyglądają świetnie, byleby tylko dzieci się ich 
nie przestraszyły - mówi pani Maria, uczestniczka 
spotkania. 
Ma rację. Święty Mikolaj siada na swoim fotelu i 
LaCzyna groźnym glosem odpytywać dzieci, a one 
chowają się za swoimi kolegami i rękami zakrywają 
oczy. Do pomocy rusza Diabel. Widelcem wskazuje 
i popędza wybranych malców. 
Niepewnym krokiem podchodzi do św. Mikołaja 
IO-Ietni Łukasz. 
- Łukasz, czego tutaj szukasz? - pyta Mikołaj. - 
Może masz jakąś piosenkę? Zaśpiewaj, to dostaniesz 
prezent. I Łukasz śpiewa, odważnie, z uśmiechem. 
Przylącza się cala sala. Przyśpiewkę o zielonym ufo- 
ludku, który spotkał dziewczynę, mają wszyscy. Smie- 
ją się i klaszczą. 


Nawet Diabeł pomaga 
Diabel, pomocnik Sw. Mikolaja, zabiera Kasię, wesołą 
dziewczynkę z blond włosami Na prośbę Sw. Miko- 
łaja Kasia zaczyna śpiewać "Mil}; stary, siwy pan, 
Z wielkim workiem przyjdzie sam... " 
- A kto spiewa tę piosenkę? - pyta Mikołaj. _ 
- ",ch trqje" - krzyczą dzieci. 
- Bo dziś królują wesole przeboje - mówi ucie- 
szony Mikolaj. Seniorzy stoją na balkonie i biją bra- 
wo. Nie spodziewali się, że ich koleżanka tak dobrze 
sprawdzi się w roli Sw. Mikołaja. Teraz żadne dziec- 
ko już się go nie boi. Bo kto by się bal miłej pani, na- 
wetjesli ma brodę i wąsy? Każdy uczeń chętnie pod- 
nosi rękę. Za wierszyk, piosenkę, dowcip, grę na fle- 
cie albo za ladne misie na sweterku wszyscy dostają 
prezenty. Mikołaj jest dziś bardzo wyrozumiały. Na- 


wet jeżeli któreś dziecko zapomni tekstu, może liczyc 
na pomoc Anioła a nawet Diabla. 


Ciasteczko, nie rózga 
Dzieci za Szkoły Podstawowej nr 45, 55 i 10 też mają 
niespodziankę. Pod opieką nauczycieli przygotowały 
przedstawienie dla seniorów. O Mikołaju, ktory sam 
nie zdąży rozwiezć wszystkich prezentow. Pomogą 
mu wszyscy: Diabeł, Aniol}; Karolinka i wszystkie 
dzieci. 
- Jak cudownie brzmi gwara śląska w ustach tych 
dzieci, aż milo posłuchać - wzdycha pani Ania, któ- 
ra pomagali przygotowywać upominki. 
W nagfodę za wspaniały występ dzieciaki zosta- 
ły zaproszone na pysme ciastko. Z ciekawością otwie- 
rają tajemnicze paczki. A w nich to, co dzieci lubią 
najbardziej - slodycze. 
- Może nie są to najdroższe prezenty, ale ile ra- 
dości sprawiają. Przecież liczy się gest i pamięć - do- 
daje pani Róża. . 


Specjalny prezent dla seniorów 
Mikolaj pamiętal też o seniorach. - Marny dla nich 
drobny prezent - mówi Stanisław Holecki, opiekun 
Klubu Seniorów. - Rok temu wspólnie zorganiz()- 
waliśmy Wigilię. Pojawił się wtedy pomysł, żeby 
członków klubu objąć specjalną opieką medycmą. I 
udalo się. 
Henryk Szczerba, dyrektor szpitala Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach 
osobiście zaangażowal się w przedsięwzięcie, i wziąl 
pod specjalną opiekę medycmą wszystkich seniorów 
z klubu. Każdy dostal imienną legitymację, która 
upoważnia do leczenia we wszystkich jednostkach 
szpitala MSWtA Na oddzialach szpitalnych i w po- 
radniach na całym Sląsku będą mogli skorzystać ze 
wszystkich oferowanych badań i zabiegów. 
- To taki lancuszek ludzi dobrej woli. Ludzi, któ- 
rzy tak wiele dobrego robią dla mieszkańców Sw- 
pienic też trzeba docenić - dodaje pan Stanisław. 
Taki prezent dla seniorów, to ogromny dar. Tym 
bardziej w obecnej sytuacji, kiedY Narodowy Fun- 
dusz Zdrowia ogranicza pieniądze na szpitale, a 1e- 
karze walczą o swoje. Może rzeczywiście św. Mikolaj 
jest receptą na cale zło... 


TEKSTY BEATA WOlANSKA 
PRZEMYSŁAW MALISZ 


\ 


'1 
i 
i 
d 
'" 

 
'" 
'3 


.-;;, 


--ł 


o KLUBIE 


Radość dawania 


Rozmowa z Róią Przybyłą, 
przewodnicząca Klubu Seniora 
przy Miejskim Domu Kultury 
.Szopienice" 
w Katowicach 
-:-0 dobry pomysl, 
zorganizować Mikołaja 
dla dzieci... 
Tak, sprawdza się już od kilku 
lat. Klubowicze składają się na 
prezenty dla dzieci z 
biedniejszych rodzin. Kilka 
osób przebiera się za Mikołaja 
i jego świtę. Potem wręczają 
paczki i zapraszają dzieci na 
poczęstunek. Proszę zobaczyć 
te uśmiechy na twarzach 
naj młodszych i seniorów. 
Czy wszyscy seniorzy 
angaiuJą się w tę 
działalność? 
W klubie jest prawie 60 osób. 
W domu kultury spotykamy się 
w każdą środę. Nie zawsze 
wszyscy przychodzą, ale każdy 
jest na bieząco z naszymi 
sprawami. Obdarowanie ludzi 
daje chyba najwięcej radości 
w życiu. 
Ale Klub to nie tylko 
spotkania mikołaJkowe... 
Istniejemy już 7 lat. Przez ten 
czas wiele się wydarzyło. 
JeŹdziliśmy na wycieczki na 
przykład do Gniezna, Lichenia, 
Cieszyna, Wisły. Organizujemy 
Andrzejki, pikniki, zabawy 
kostiumowe, konkursy 
przepisów kulinarnych. 
W Klubie jest też grupa 
miłośników gry wremika. 
Spotykają się w każdy 
poniedziałek. .
		

/iv5521-2003-284-0008_0001.djvu

			6-7 grudnia 2003 I Trybuna Sląska I www.naszemlasto.pl 


8 Wasze sprawy 


WAŻNE 


Czekanie na 
odszkodowania 
Od końca wOjny tysiące re- 
patriantów ze Wschodu 
czekają na rekompensatę 
za pozostawione tam ma- 
jątki. Proces reprywatyzacji 
zatrzymał się w Polsce na 
etapie projektów ustaw. 
Wspólną przesłanką, poja- 
wiającą się we wszystkich 
projektach, było uznanie 
konieczności zadoŚĆuczy- 
nienia za krzywdy wyrzą- 
dzone przez pOlitykę wy- 
właszczeń i nacjonalizacji, 
za mienie utracone lub po- 
zostawione w 1939 roku. 
Gdy dzisiaj mówi się o mie- 
niu zabużańskim, podaje 
się cyfrę: 80 tys. wniosków 
oczekujących na załatwi.e- 
nie rekompensaty - obej- 
mujących kilka milionów 
hektarów gruntów, kilka- 
dziesiąt tysięcy budynków 
mieszkalnych i gospodar- 
czych. 


> Już w 1995 roku Sejm 
odrzucił dwa projekty 
ustaw: prezydencki (L Wa- 
łęsy) i Unii Wolności. Prze- 
widywały one jako główną 
formę zaspokojenia rosz- 
czeń zwrot mienia w natu- 
rze. Projekt rządowy zaś, 
ostro krytykowany prezen- 
tował filozofię bonowego 
zadośćuczynienia dawnych 
właścicieli i zabużan. Jego 
przeciwnicy twierdzili, ze 
rząd odrzuca reprywatyza- 
cję, jako drogę przemian 
własnosciowych. Rząd tłu- 
maczył jednak, że Polski 
nie stać na inne niż w pro- 
jekcie rozwiązanie. 


> W Sejmie, gdy dysku- 
towano nad projektami 
zwykle nie było kworum. 
podkomisje wytykały błędy, 
eksperci orzekali, że pro- 
jekty są niezgodne z kon- 
stytucją i prawem europej- 
skim. 


> Tymczasem mnostwo 
osób pamięta, jak tuż 
po przymusowej przepro- 
wadzce wladza ludowa pro- 
ponowała im jednopokojo- 
we mieszkania w zamian za 
dwa domy, stodołę, stajnię, 
garaż, ogród, itp. 


> - W drugiej połowie lat 
90. mówiło się o bu- 
dynkach w Bornen SuIino- 
wie, opuszczonym przez 
Armią Radziecką, że niby 
tam możemy coś dostać - 
żalą się Kresowianie. - Ale 
Skarb Państwa przekazuje 
majątek po cichu gminom 
i powiatom. 


> W czwartek w Senacie 
przegłosowano pro- 
jekt, wg którego zabużanie 
mają dostać 15 proc. war- 
tości utraconej nierucho- 
mości. Rząd spodziewa się 
jednak, że zabuzanie mogą 
zaskarżyć ustawę przed 
Trybunałem Konstytucyj- 
nym.. MOKR 


". 
Na kłopoty "Sląska" 


Zabużanie od ponad pół wieku czekają na rekompensatę za majątki pozostawione na byłych 
Kresach RP. - Też tak jak górnicy protestowaliśmy przed Sejmem, gdzie myśmy nie pisali... - żalą 
się Kresowianie. - Coraz słabiej wierzymy, że cokolwiek jeszcze dostaniemy 


Ludzie na kuferkach 


s 
u 


, 


- 


SI 


l 


- 


. 


GO 


"\ 


---......- 
W Katowicach działa Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kresowian Wierzycieli Skarbu Panstwa. Spotykają się dosyć często. 
powspominają. pogadają... Ale na dobrych prawników po prostu Ich nie stać. 


R az na jakiś czas Kreso- 
wianie spotykają się w 
Katowicach w siedzibie 
oddzialu Ogólnopolskiego Sto- 
warzyszenia Kresowian Wierzy- 
cieli Skarbu Państwa. - Nas tu- 
taj nie stać nawet na telefon - 
mówią członkowie stowarzysze- 
nia. - Ludzie są biedni. nie ma- 
ją pieniędzy na przygotowanie 
dokumentów, bo to wiąże się z 
opłaceniem notarius7a, zrobie- 
niem wyceny - dodają. 


Wrócił Niemiec... 
Na Śląsku do stowarzyszenia 
Kresowian należy około 6 tys. 
osób. W siedzibie wisi ogromny 
transparent "Domagamy się peł- 
nego odszkodowania za mienie 
zabużańskie" . 
Marian Raganowicz pocho- 
dzi z Wołynia. - Urodziłem się 
w Radziwilowie, wychowałem 
we Lwowie, tam mieszkalem do 
14. roku życia. Pod koniec woj- 
ny musieliśmy uciekać, zostali- 
śmy wypędzeni - wspomina pan 
Marian. - Ojca wywieziono do 
Donbasu. Gdy wrócił, nie po- 
znalem go. 
Z rodziną, mamą i siostrą 
przyjechali do Opola. - Musieli- 
śmy załadować się jako chyba 
trzecia rodzina do 10-tonowego 
auta. We Lwowie zostało piękne 
mieszkanie, nawet fortepian - 
opowiada. Długie lata mieszkał 
na Wybrzeżu, skończył medycy- 
nę w Szczecinie i w latach 60. 
p!7}'jechał dna Sląsk. 
DLiadek i ojciec Gabrieli 
Czajki z Katowic pochodzą spod 
Tarnopola. - Jako repatrianci 
przyjechali do Bytomia. Dosta- 


- 


li mieszkanie, do którego wrócił 
wlaściciel, Niemiec. Musieli je 
opuscić. Potem dostali drugie 
mieszkanie, z którego też ich wy- 
rzucono, bo wrocił właściciel - 
opowiada G. Czajka. - Dziadek 
z żoną i trójką dzieci jeździł po 
Polsce i szukał mieszkania. 
Wreszcie dostal je, bo pracował 
w jednym z zakładów. To nie by- 
ła rekompensata, ale mieszkanie 
za pracę - podkreśla. 
- Wiele osób myśli, że my 
przyjechaliśmy na gotowe, że po 
Niemcach dostaliśmy meble, 
pięknie wyposażone mieszkania 
- opowiadają Kresowianie. - A 
prawda jest taka, że często były 
to ruiny, sprzęty rozszabrowano, 
a resztę wywieźli Rosjanie. To 
my zostawiliśmy cały majątek 
na Wschodzie. Tuż po wojnie, re- 
patriowane starsze osoby żyły 
doslownie "na kuferkach". 
Większość łudzili! się, że do wró- 
ci do siebie. 


Ani śladu po majątku 
Władysław Orłowski pochodzi z 
Wileńszczyzny. Jego rodzina 
miała tam majątek, 346 hekta- 
rów ziemi. On był ranny, działał 
w AK i w 1945 roku wywiezio- 
no go na Syberię. W łagrach spę- 
dził 12 lat. 
- Caly dom został spalony, ja 
jeżdżę tam co jakiś czas. Zostal 
tylko las i groby, w tym nawet 
powstańców z 1831 roku - mó- 
wi smutno. 
Sprawa rekompensat za ma- 
jątki pozostawione na Wscho- 
dzie ciągnie się od wielu lat. 
Sejm nie kwapi się do uregulo- 
wań, kolejny projekt ustawy 


przeszedł właśnie przez komisje 
sejmowe, w czwartek głosowany 
był w Senacie. - Kresowianom 
proponuje się jedynie 15 procent 
jako odszkodowanie za cały po- 
zostawiony majątek, ale nie do- 
staną powyżej 50 tys. złotych. 
Przecież dzisiaj więcej kosztuje 
mieszkanie - oburza się Kazi- 
mierz Ksiądzyna, który też wal- 
czy o ods/kodowanie. - My nie 
żądamy nawet odsetek. Oczywi- 
ście pieniędzy nie dostaniemy w 
gotówce, a jedynie papiery i mo- 
żemy uczestniczyć w przetar- 
gach, gdy wystawiony jest na 
nich majątek Skarbu Państwa. 
Ale wiadomo, w jakim stanie są 
te państwowe budynki. Poza 
tym od prawie roku nie organi- 
zuje się przetargow, tylko na- 
prawdę sporadyczne. 
Kresowianie już kilka lat te- 
mu składali wnioski o odszko- 


WARTO WIEDZIEĆ 


Kto ma prawo? 


dowanie. W całej Polsce złożyło 
je 80 tys. osobo Ale zaledwie 5 
tys. przygotowało dokumenty. 
Wszystko przez to, że trzeba za- 
płacić za wycenę majątku, ope- 
rat szacunkowy. Wszystko jest 
odtwarzane na podstawie m in. 
opisów mieslkań, planow bu- 
dynków, kopii sprzedaży. Sękjed- 
nak w tym, że operat jest ważny 
przez dwa lata, a wycena kosztu- 
je np. 3 tys. zł. 
- Ludzi nie stać, żeby wykła- 
dać po kilka tysięcy złotych, sko- 
ro do tego jeszcze widzą, że spra- 
wy nie posuwają się do przodu 
- tłumaczy prezes Raganowicz. 
- Poza tym te koszty mogą prze- 
wyższyć otrzymany ekwiwalent 
- podkreśla Kazimierz Ksiądzy- 
na. 


Nadzieja w prezydencie 
W najgorszej sytuacji są osoby, 


PREZES 


Nie 
zrezygnujemy 


Marian Raganowlcz 
(na zdjęciu z prawej), prezes 
katowickiego oddziału 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Kresowian Wierzycieli Skarbu 
Państwa: 


Państwo powinno 
usatysfakcjonować swoich 
obywateli ustawą, która 
rozwiązywałaby problem 
majątkow zabuzańskich. Węgrzy 
i Czesi mają już załatwione 
sprawy, a my czekamy od 59 lat. 
U nas nawet jak ktoś już wygrał 
w sądzie, to nic z tego. Nie ma 
takiej osoby w Polsce, która 
otrzymałaby jakąś 
rekompensatę. 
Kresowian jest coraz mniej, 
o rekompensaty walczą ich dzieci 
i wnuki. Niektórzy mówią, 
że nigdy nie zrezygnują 
z ekwiwalentu za mienie 
pozostawione na Wschodzie. 
Starsze osoby i tak przeżyły 
gehennę podczas wywózek 
i repatriacji i cały czas czekają 
na sprawiedliwość. . NOT. MOKR 


ktore wcale nie mają dokumen- 
tów. - Jest wymóg, żeby znaleźć 
trzech świadków, ale nie z rodzi- 
ny, ktorzy do tego mieszkali w 
lej samej miejscowości i mieli 
więcej niż 18 lat - wyliczają Kre- 
sowianie. - To musiałby być chy- 
ba cud, żeby kogoś takiego odna- 
leźć - kOmentują. 
Kresowianie mają nadzieję, że 
ani Senat ani prezydent nie przy- 
chylą się do projektu ustawy, któ- 
ra proponuje l5-procentową re- 
kompensatę. - Może prezydent ją 
odrzuci, przecież takie rozwiąza- 
nie nie jest dla nas w ogóle satys- 
fakcjonujące - tłumaczą. 
MONIKA KRĘtEL 


Według ustawy, prawo do odszkodowania 
przysługuje konkretnemu obywatelowi i jego 
spadkobiercom. Nie można go przenosIć na 
osoby trzecie. Organem wlasciwym do 
potwierdzenia uprawnień zabużańskich jest 
wojewoda. Jego upoważnienie będzie pozwalało 
nabyć mienie Skarbu Państwa. 
Według ustawy, prawo do rekompensat będą 
mieli ci, którzy spełnią łącznie trzy warunki: 
mieszkali 1 wrzesnia 1939 r. na terenach 
nalezących wowczas do Polski, posiadają 
obywatelstwo polskie i mieszkają na stałe w 


Polsce co najmniej od dnia wejścia w życie tej 
ustawy. 
Potwierdzenie prawa do zaliczenia wartości 
nieruchomości ma następowac na podstawie 
urzędowego opisu mienia lub zaświadczenia 
odszkodowawczego wydanego przez były 
Panstwowy Urząd Repatriacyjny albo innych 
dokumentów urzędowych. 
W razie braku takich dokumentow potwierdzenie 
może nastąpić na podstawie innych 
dokumentów, sporządzonych przed 1 wrzesnia 
1939 roku, w tym zwłaszcza orzeczeń sądowych, 
wyciągow z ksiąg wieczystych lub aktów 
notarialnych. . PAl'
		

/iv5521-2003-284-0009_0001.djvu

			'I 


I 


;
 


\ 


.. 


'\ 


.... 
I  


ł 


II  

 
;; 
'ś 


r 


.. 


.. '." 


, 
....... 


. 
Premier jest sumiennym pacjentem, będzie działał tak, jak zalecają mu to lekarze - powiedział prezydent Aleksander 
Kwaśniewski po piątkowej wizycie w centralnym Szpitalu Klinicznym MSWlA, gdzie przebywa Leszek Miller. 


Po czwartkowej katastrofie 


Premier wciąż rządzi 


P remier Leszek Miller, choć znajduje się 
szpitalu MSWiA, kieruje pracami rzą- 
du; stan zdrowia wszystkich, którzy od- 
nieśli obrdŻenia podczas awaryjnego lądowa- 
nia sm igłowca jest dobry; piloci i cała załoga 
zachowali śię profesjonalnie - powiedział w 
piątek szef Kancelarii Premiera Marek Wa- 
gner. 
Wagner podkreślił, że premier na bieżąco 
jest informowany o wszystkich sprawach, 
otrzymuje dokumenty, podejmuje niezbędne 
decyzje, pozostaje w kontak
ie z wicepremie- 
rem Markiem Polem. Miller nie dopuszcza 
myśli, że nie mógłby udać się na unijny szczyt 
do Brukseli pod koniec przyszlego tygodnia. 
Jak poinformował rzecznik rządu Marcin Ka- 
szuba, premier powiedział mu, że choćby 
miał być "w gorsecie i na wózku, to pojedzie 
do Brukseli, by bronić polskich interesow". 


Od poniedzialku lekarze zaproponują pre- 
mierowi cykl kilkudniowych zabiegów reha- 
bilitacyjnych, w związku z czym premier po- 
winien zostać w szpitalu przynajmniej do 
czwartku. 
Dyrektor szpitala MSWiA w Warszawie 
Marek Durlik potwierdził wcześniejsze inror- 
macje, że stan osób, które leżą w szpitalu przy 
Wołoskiej, w tym premiera i szefowej jego ga- 
binetu Aleksandry Jakubowskiej, jest dobry. 
Durlik podkreślił, że stwierdzone u premie- 
ra złamanie dwóch kręgów piersiowych bez 
przemieszczeń nie grozi utratą zdrowia. 
Kaszuba sprostował podaną przez siebie 
w czwartek informację, że premier wyszedł 
ze śmigłowca o własnych siłach. - To nie mia- 
ło miejsca, dzisiaj w rozmowie z premierem 
dowiedziałem się, że - używam słów, których 
użyl premier - został wywleczony przez ofi- 


Awarie z hukiem 


Czwartkowy wypadek śmi- 
głowca z Leszkiem Millerem 
na pokładzie było naj powal- 
nlejszym od lat wypadkiem 
rządowej maszyny. To od po- 
nad 30 lat najpowalnlejszy 
wypadek w odpowiadającym 
za loty z polskimi VIP-aml 36. 
Specjalnym Pułku Lotnictwa 
Transportowego. 
Obecnie dowodca specpułku 
nie chce rozmawiać z dziennika- 
rzami. Ale jakiś czas temu roz- 
mawialiśmy z nim o stanie ma- 
szyn, którymi latają najwa7niejsi 
polscy politycy. - Psują się takjak 
wszystkie inne. Ale jak awarię ma 
samolot z VIPem na pokladzie, 
to jest to temat dla każdej gaze- 
ty - przekonywał nas ppłk To- 
masz Pietrzak, dowódca 36. Puł- 
ku. 
Podobniejak inni piloci, uwa- 
żał, że dliennikarze często \Wol- 
brzymiali usterki. Tak było np. z 
awaryjnym lądowaniem marSLa- 
lek Sendtu Alicji Grześkowiak. 
Media podały, że maszyna lądo- 
wała na pustyni. Tymczasem lą- 
dowała na pustynnym lotnisku 
Al Jouf w Arabii S.lUdyjskiej. 
Samolot miał lecIeć nad Izra- 
elem,lądowac na Cyprze. Zaloga 
wykryła u'iterkę prądnicy, co mo- 
glo doprowadzić do braku prądu. 
I Lamilknięcia radiostacji. A mil- 
czący samolot, ktory nie odpo- 
widda nJ weLWania kontroli lo- 
tow. automatycznie staje się ce- 


lem przeciwlotników. Szczegolnie 
w kraju tak narażonym na zama- 
chy, jak Izrael... Dowodca załogi 
zdecydował więc, że wyląduje na 
niewielkim pustynnym lotnisku. 
- To nie była jakaś wielka awaria. 
Ale bezpieczniej było wylądować, 
niż kontynuować lot - tłumaczył 
dowodca ,,36". 
Mrożące krew w żylach przy- 
gody przeżywał też premier Le- 
szek Miller. W listopadzie 2001 r. 
w Norymberdze doszło do awarii. 
Premier siedzjał w samolocie, gdy 
spory słup ognia trysnął zjedne- 
go z silników, Błąd popelnila ob- 
sługa naziemna, a silnik "wy- 
pIu/" nadmiar paliwa, które zgro- 
madzilo się w komorach spala- 
nia. Ognisty warkocz nie był za- 
grożeniem dla samolotu. Ale nie- 
zbyt nowoczesna instalacja prze- 
ciwpożarowa zareagowała jak na 
pożar... 
Gdy zas Leszek Miller leciał 
do Brukseli, coś zaczęlo dudnić 
w jednym z silników. Premier sie- 
dział spokojnie. Dopiero po wylą- 
dowaniu przyszedł zapytać, co 
tak stukalo... Pilot uspokoil go, że 
w starych syrenkach czy malu- 
chach strzelanie w gaźniku było 
częste, a nikt nie obawia się jeź- 
d7ić poczciwymi produktami pol- 
skiej motoryzacji. - Na poważnie: 
to jeden z zaworow dawal o sobie 
znać. Ale stukanie nie wpływało 
na beLpieczeństwo lotu - tłuma- 
czyi ppłk. PietfZdk. . JAR 


cera BOR-u. Wszyscy bali się przede wszyst- 
kim o to, że śmigłowiec się zapali - powie- 
dział. . PAP 


CUDEM OCALENI 


Dyrektor szpitala MSWiA 
w Warszawie Marek Durlik: 


"Wszyscy zdają sobie sprawę, 
że cudem uniknęli śmierci 
i dZiękują opatrzności, 
że z wypadku wyszli tylko 
z takimi uszkodzeniami." 


KUPOWAĆ? ALE CO? 


Od kilku lat dyskutuje się o zakupie nowych samolotów dla 
Vlp.ów. - Wypadek premiera Leszka Millera spowodował, że mu- 
simy poszukać środków na nowe samoloty dla rządu. Myślę, że 
nikt nie będzie kwestionował potrzeby takiego zakupu - powie- 
dział w piątek Stanisław Stec, wiceprzewodniczący sejmowej Ko- 
misji Finansów Publicznych. Sęk jednak w tym, że rząd chce ku- 
pić samoloty, które zastąpią Jaki-40, a nie śmigłowce! A z decyzja- 
mi i tak warto zaczekać do wyników pracy komisji Lotnrcy 
podkreślają bowiem, że specmaszyny nie są złe. . JAR 


.. .' 


-> 
..
.... 


- 
 


W kabinie śmigłowca MI-8 pa- 
nuje taki huk, le pasalerowie 
zakładają słuchawki. Ministro- 
wie w słuchawkach na uszach wy- 
glądają zabawnie, ale tylko dzięki 
temu 'w kabinie można się 
zdrzemnąć. Wszyscy siedzą w jed- 
nym pomieszczeniu. Po prawej 
stronie śmigłowca zamontowano 
niewielki stolik i dwa fotele dla naj- 
ważniejszych VIP-ow. Reszta dele- 
gacji siedzi na wspólnej kanapie 
zamontowanej po lewej stronie. 
Kanapa ma niez
 wysokie opar- 
cie. Więc drzemiący, wcześniej czy 
później, dotykają głowami wibrują- 
cej ściany. To powoduje szybkie 
przebudzenie. Ponieważ maszyna 


JAK SIĘ LATA VIP-OM? 


została skonstruowana do stosun- 
kowo krótkich lotów, nie ma w 
niej... toalety. Zwykle też nie poda- 
je się tam posiłków. 


.. 


lepiej lata się Jakiem-40. Samo- 
lot składa się z trzech przedziałów. 
W pierwszym siedzą piloci. Drugi 
zajmuje szef delegacji. Może sie- 
dzieć na jednym z dwóch foteli za- 
mocowanych przy stoliku. Naprze- 
ciw Jest kanapa. Od biedy można 
się na niej przespać. Za drzwiami 
siedzi reszta delegacji. Układ sie- 
dzeń przypomina autobus. W sa- 
molocie jest miejsce do przyrzą- 


www.naszemlasto.pIITrybuna Śląska 16-7 grudnia 2003 


o tym się mówi 9 


WYPADEK RZĄDOWEGO HELIKOPTERA 


4 GRUDNIA 2003 

 
Kleszczów 
Leszek Miller uCZeSlnIczy 
w uroczystości otwarcia 
nowego odcinka auloslrady I 
, A4 pod Gliwicami 

 
Lubin 
PremlBr bierze udztal 
w gornicz8j Barborce 
w KGHM Polska Miedt SA 

 

 Okolice Chojnowa 

 Awaryjne lądowanie 

 . hellkaplera w okolIcech 
I!j wsi Chojnow wodlegIoścI 

 14 km od 101niska Ok
cie 
ł 
t;> 


Helikopter Mi-B 
nr 632 


Śmigłowiec \ 
PRYgołowywal się 
do lądowania. 
. gdy nastąpiła awaria. 


Infogrolika PAP 


Poczekaj my 
na komisję 


Rozmowa z płk rez. Janem Czyżewskim 


Jakle mogą być przyczyny 
wypadku rządowego Mi-8? 
To bardw delikatna materia. 
Mam zbyt malo danych, żeby 
wypowiadać się autorytatywnie. 
Znając pilotów latających w 36. 
Pul ku, zdecydowanie odrzucam 
błąd człowieka. Na pewno też 
można wykluczyć kiepski stan 
techniczny maszyny. Mi-8 jest 
śmigłowcem skonstruowanym 
na loty w o wiele skrajniejszych 
warunkach atmosferycznych, niż 
panujące w Polsce. Absolutnie 
też nie można mówić, że wypa- 
dek był skutkiem wieku maszy- 
ny. 26 lat to żaden wiek dla śmi- 
głowca, który jest systematycznie 
poddawany remontom i przeglą- 
dom. Trzeba więc poczekać na 
wyniki pracy komisji powołanej 
do zbadania przyczyn. 
A oblodzenie maszyny? 
W czwartek o podobnej porze, 
i z tego samego kierunku, pod- 
chodziłem do lądowania na Okę- 
ciu. Faktycznie w rejonie Warsza- 
wy było oblodzenie. Ale nie gwal- 
towne i duże. Więc to nie pro- 
blem dla doświadczonego pilota. 
Świadkowie wspominają 
o nienaturalnie głośno 
pracujących silnikach? 
To mogło byc związane z fak- 
tem, że śmigłowiec przechodził 
na autorotację. Czyli zmieniał 
kąt ułożenia łopat wirnika nośne- 
go śmigłowca, tak aby lądować. 
Wtedy zmienia się rodzaj hałasu 


dzania prostych posiłków. Jest też 
maleńka toaleta. 


Najbardziej ekskluzywne są 
Tu-154M. Jedna z dwóch ,;rutek. 
przeszła wiosną remont. Druga 
powinna z takiego remontu wró- 
cić. Wnętrze dzieli się na trzy stre- 
fy. Nie zmieniła się kabina pilotów, 
gdyż w czasie remontu chodziło o 
zwiększenie komfortu pasażerów. 
Druga strefa to przedział VIP-ow. 
Składa się z kilku pomieszczeń. 
Głowa państwa ma do dyspozycji 
salonik z dworna fotelami. Za roz- 
suwaną ścianką jest kanapa. Naj- 


i natężenie dźwięków. Wydają je 
jednak łopaty wirnika, a nie sil- 
nik. Ale to normalne zjawisko. 
Nłektórzy wspomInali też 
o ogniu wydobywającym 
się z silników... 
Wątpię czy to był ogień. Być 
może takie wrażenie sprawiało 
oświetlenie wirnika? Może roze- 
mocjonowani świadkowie trochę 
popuścili wodze fantazji? 
Skoro więc wyklucza pan 
błąd pilota I winę sprzętu, 
mole prawdziwe są 
niektóre opinie o akcie 
terrorystycznym? 
Wykluczyłbym taki powód. 
Pułap chmur był 200 m nad 
ziemią, Mi-8leciałjakieś 650 m. 
Z ziemi był niewidoczny, więc nie 
mógł zostać zestrzelony. Do 
silnika nie mógł też wpaść np. 
ptak. 
ROZMAWIAŁ: JAROSŁAW RYBAK 


EKSPERT 


Płk rez. Jan Czylewski jest 
dyrektorem operacji lotni- 
czych i szefem pilotów Euro- 
lotu. Od 1973 r., przez 25 
lat latał w 36. Pułku. Prze- 
szedł tam wszystkie stopnie 
kariery. Potem był szefem 
wojskowego lotnictwa trans- 
portowego. . 


ważniejsza zmiana po remoncie to 
osobna toaleta dla głowy państwa. 
ŚCianka dzieli najważniejszego pa- 
sażera od pomieszczenia dla po- 
mniejszych VIP-ów. Siedzą oni na 
ośmiu fotelach przymocowanych 
przy dwóch stolikach. Przedział dla 
.osób towarzyszących" ma w za- 
leżności od potrzeb od 70 do 100 
foteli. Im dalsze rzędy, tym fotele 
są montowane ciaśniej. 
Ponieważ Tu-154M to samolot 
transkontynentalny, bez śródlądo- 
wania pokonuje 3 tys. km. Dlate- 
go transportuje np. żołnierzy do 
Afganistanu i Iraku. Zdarzają się 
jednak nietypowe ładunki. Choć w 
36. specpułku me chcą tego po- 
tWierdzić, JŚI7 dowiedziała się, że 
prezydencka maszyna wiozła kie 
dyś... deski do Afganistanu. . JAR
		

/iv5521-2003-284-0010_0001.djvu

			6-7 grudnia 2003 I Trybuna Śląska I www.naszemlasto.pl 


Rywingate W sądzie 


1 O Kraj 


,,
 


Konfrontacja 


WARSZAWA: 


"'" 


Liberalne PSL 


Zmniejszenie bezrobocia po- 
przez m.in. likwidację podat- 
ków PIT I C/T oraz obniżenie 
kosztów pracy, powołanie 
niezależnej Agencji Antyko- 
rupcYJnej i likwidacja Naro- 
dowego Funduszu Zdrowia to 
założenia programu naprav.y 
panstwa przedstawionego w 
piątek przez prezesa PSL Ja- 
rosława Kalinowskiego na 
konwencji programowej par- 
tii. Konwencja jeSt zamknię- 
ciem pierwszego etapu tw0- 
rzenia nowego programu 
Stronnictwa opartego na 
trzech filarach: państwa 
uczciwego, solidarnego i 
państwa obywateli. . PAP 


Lew Rywin z drwiącym 
uśmiechem przysłuchiwał się 
zeznaniom Wandy 
Rapaczyńskiej, prezes Agory. 
W piątek przed sądem 
okręgowym w Warszawie 
Rapaczyńska stanęła jako 
pierwszy świadek w procesie 
w sprawie tzw. afery Rywina. 


- . 
\ 
 .:- 
<... "Jo' II 
_
"""'". _ ",,'L7 

 ; == ....' 
'-'" 
-
 


\ 


.. . 
E- 

 


- 
 
,- 


...- 
---ł 


ł-IłL 
  
\ 


W anda Rapaczyńska jest osobą, której pierwszej 
Rywin przedstawił łapowkarską ofertę. Rozmo- 
wa ta została zapisana przez Rapaczyńską w for- 
mie notatki. Dopiero potem Rywina nagral Adam Mich- 
nik. I o ile w rozmowie z Rapaczyńską - jak zeznaje sama 
prezes Agory - Rywin wyraźnie powoływał się na premie- 
ra i spotkanie z Leszkiem Milerem w posiadłości na Ma- 
zurach, to już w rozmowie nagranej na taśmie Lew Ry- 
win nie jest tak wymowny i jednoznaczny jeśli chodzi o je- 
go związki z Leszkiem Millerem. 
Sąd nie pozwolił Rapaczyńskiej korzystać z notatek, 
gdyż zgodnie z procedurą, świadkowie mają obowiązek ze- 
znawać z pamięci. 
Sąd nurtowało, dlaczego redakcja "Gazety Wybor- 
czej" tak długo zwlekała z upublicznieniem na łamach 
całej afery. Można bylo usłyszeć to samo co wcześniej: 
najpierw wszyscy z kierownictwa byli na urlopach, po- 
tem było śledztwo dziennikarskie, potem szczyt w Ko- 
penhadze... 
Były plotki o "bandzie czworga", która miala zajmo- 
wać się w 2002 r. nowelizacją ustawy o rtv - zeznawała 
Rapaczyńska. Do "grupy lub też bandy czworga" mieli na- 
leżeć: Aleksandra Jakubowska, Włodzimierz Czarzasty, 
Lech Nikolski, a także - co świadek dodala później - Ro- 


GARWOLIN: 
Minister ratował 


g 

  


Minister zdrowia Leszek Sikor- 
ski reanimował ofiarę wypadku 
drogowego, do którego doszło 
w piątek na drodze pod Garwo- 
linem (mazowieckie). Wypadek 
jednak okazal się śmiertelny. 
Minister wracal właśnie samo- 
chodem służbowym z LubeJszczy- 
zny. W miejscowości Mroków 
(gm. Trojanów pod Garwolinem) 
zauważył wypadek. Jak powie- 
dzial, zatrzymal się i przystąpił do 
reanimacji. Pokrzywdzoną w wy- 
padku była 70-letnia kobieta z 
Mrokowa, która nieoczekiwanie 
wesz1a na jezdnię pod kola nad- 
jeżdżającego samochodu. - Nie- 
stety, nie udało się jej uratować - 
powiedział minister. . PAP  

 


Prezes Agory Wanda Rapaczyńska przed Sądem Okręgowym w Warszawie. 


co panią prezes. - Nie rozumiem pytania - często odpo- 
wiadała. 
Przesłuchanie przerwano wkrótce po roLpoczęciu py- 
tań przez obrońców Rywina, co ma być kontynuowane 
za tydzień. Tego samego dnia zacznie się też przesłucha- 
nie wiceprezesa Agory Piotra Niemczyckiego. 
Rywin bez emocji przyjmował zeznania Rapaczyń- 
skiej, na którą co pewien czas spoglądał z drwiącym 
uśmiechem. . Dl, PAP 


bert Kwiatkowski. Zastrzegła, że ona sama nie ma dowo- 
dów, by taka grupa istniala, a powstawanie plotek o niej 
wyjaśniła sytuacją, w której - jak oświadczyła - media 
czuły się zagrożone. 
Wypytywana przez sąd i prokurator Katarzynę Kwiat- 
kowską, czy łączy tę grupę z ludźmi, którzy mieli wy- 
słać Rywina do Agory, Rapaczyńska odparła, że nie mo- 
że tego powiedzieć o całej tej grupie. Zastrzegła, że we- 
dług jej spekulacji, do ktorych - jak podkreśliła - ma 
prawo, Rywina do Agory mógł wysłać Kwiatkowski. - 
Wtedy nie łączyłam prac nad ustawą z ofertą Lwa Ry- 
wina. A dziś mogę powiedzieć, że niczego nie można 
wykluczyć - dodała. 
Pytania mecenasa Piotra Rychłowskiego irytowały nie- 


Czas na Millera 
30 stycznia 2004 r. w sądzie jako świadek ma zeznawać 
premier Leszek Miller - ujawnił w piątek sąd. Kancelańa 
premiera przesłała już sądowi pismo w tej sprawie . 


TORUŃ: Zidentyfikowano sprawcę dwóch brutalnych morderstw 


GDYNIA: POŻEGNANIE WARSZAWY 


To dobry chłopa k był... 
I 


'l 
"' 
.. 
 


f } I'. 
e..,. 
, 


... 


, 


piątek prokurator prowadząca 
dochodzenie, Ewa Janczur. 
W pobliżu miejsca zbrodni 
odnaleziono rzeczy należące do 
mordercy: czapkę, plecak, przybo- 
ry do pisania i bluzę, która miała 
decydujące znaczenie w identyfi- 
kacji Łukasza P. - Ustaliliśmy, że 
do Polski trafiły tylko 353 sztuki 
takich bluz i rozdano je cztery la- 
ta temu podczas promocji jedne- 
go z samochodow osobowych. 
Dotarlismy do wszystkich obda- 
rowanych - tylko jeden nie mógł 
nam jej pokazać. Byl to ojciec Łu- 
kasza P., ktory przyzna!, że bluzę 
oddal synowi - powiedział podin- 
spektor Mirosław Borkowicz. 
Domniemany zabójca wów- 
czas już nie żył - dwa dni po 
zbrodni popełnił samobójstwo 
skacząc z dachu warszawskiego 
wieżowca. Sprawca nikogo nie po- 
informowal o swoim czynie i mo- 
tywy jego działania ustalono wy- 
łącznie na podstawie portretu 
psychologiclnego i opinii zebra- 
nych w środowisku. Nie był nigdy 
notowany przeL policję i pocho- 
dzil z dobrze sytuowanej i wy- 
kształconej rodziny. - 2l-letni 
mężczyzna miał !>komplikowaną 
osobowosć. Dobrze szła mu na- 
uka, ale porzucil studia po pierw- 


Młody mieszkaniec Warszawy 
był sprawcą dwóch brutalnych 
zabójstw dokonanych na po- 
czątku lipca w Toruniu. Łukasz 
P. zasztyletowal wówczas funkcjo- 
nariusza straży ochrony kolei, 
pełniącego służbę w pobliżu to- 
ruńskiego dworca. Uciekając z 
miejsca zbrodni zastrzelił z pisto- 
letu odebranego sokiście przypad- 
kowo napotkanego mężczyznę. 
Łukasz P. zaatakował nożem 
4 lipca wieczorem funkcjonariu- 
sza straży ochrony kolei uczest- 
niczącego w obławie na zlodziei 
kolejowych w pobliżu torunskie- 
go dworca. Napastnik zasztyle- 
tował ofiarę i uciekł z odebra- 
nym sokiście pistoletem. Na po- 
bliskim osiedlu zastrzelił z bro- 
ni palnej Henryka P., emeryto- 
wanego oficera, który właśnie 
mył w garażu swój samochod. 
Zabojca nie zdołał jednak uru- 
chomić pojazdu swej kolejnej 
ofiary i dalej ucieki pieszo. Poli- 
cyjna obława i blokady dróg nie 
przyniosły efektoWo - Zebrane w 
ciągu pięciu miesięcy śledztwa 
dowody w pełni potwierdziły wi- 
nę Łukasza P. Sprawca zabójstwa 
jednak już nie Żyje - dwa dni po 
tragicznych wydarzeniach popeł- 
nil samobójstwo - powiedziala w  


\. 


n. ..
.,. 


I, 
l 


I 
i 
f 
!2 
W Porcie Wojennym w Gdyni-Oksywiu odbyła się w piątek 
uroczystość opuszczenia bandery na wycofanym ze 
slulby niszczycielu rakietowym ORP "Warszawa': Na zdj.: 
zastępca dOwódcy okrętu kapitan Grzegorz BIszko 
opuszcza okręt z proporcem Marynarki WoJennej. _ 


'_. ł! 


, 


f!7 


. 


-- 


i 
ł 

 


Na zdjęciu od iewej: prokuratorzy Ewa Janczur I Artur Krause 
oraz zastępca komendanta policji w Torunłu podłnsp. Mirosław 
Borkowski podczas konferencji prasowej. 


GRÓJEC: Babcia na konopiach .........u..........................u.................. 


Nlelegalną uprawę konopllmlyJ- 
sklch I Innych roślin halucyno- 
gennych znalazła policja w ga- 
ralu 59-letniej mieszkanki Wo- 
li Worowsklej koło Grójca na 
Mazowszu. Właścicielka posesji 
została zatrzymana. 
- W garażu znaleźliśmy po- 
nad 170 doniczek z konopiami i 
ponad 150 doniczek z nieznany- 
mi roślinami halucynogennymi 
w końcowej faLie cyklu produk- 
cyjnego. Policjanci zabezpieczyli 


szym roku i na ol.-hotnika odbył 
zasadniczą służbę wojskową, by 
po niej znów zdawać 01\ studia. 
Dostał się na nie na cztery dni 
przed zabojstwem. Trenował spor- 
ty walki, a także sIedził interneto- 
we listy dyskusyjne osob o skłon- 
nościach samobójczych. Wszystko 
wskazuje na to, że morderstwo w 
Toruniu zaplanowal jako formę 
swoistego "sprawdzenia się" i nie- 
stety zamiar lrealizował - dodal 
podinspektor Borkowicz. _ PAP 


także nasiona i odzywki do ich 
uprawy oraz notatki dotyczące 
uprawy konopi. Dotychczasowe 
ustalenia wskazują, że uprawa 
została założona około dwóch 
miesięcy temu - powiedzial 
rzecznik mazowieckiej policji, 
komisarz Tadeusz Kaczmarek. 
- Hodowla nie byla duża, ale 
gwarantowała stuprocentowy 
plon. Rośliny były uprawiane w 
cieplarnianych warunkach - do- 
da/. . PAP 


51113oV:'" 


Do sprzedania 


Ford Escort Bolero 111.6, rocznik 
1999, homologacja ciężarowa, 
srebrny metalik, radio. telefoniuny 
zestaw glośnomówi'i!CY do telefo- 
nów Nokia. autoalarm, centralny 
zamek, regularnie serwisowany. 
Przebieg: 202.000 km 
Cena brutto: 19.500 zł 
Kontakt telefoniczny 
(032) 358-33-14 
w godz. 9.00-17.00.
		

/iv5521-2003-284-0011_0001.djvu

			" 


Platkowy zamach może przysporzyć głosów zwolennikom prezydenta 
Putlna, występującego w roll ..mocnego człowieka Rosji': Poniżej: 
wrak wagonu pociągu podmiejskiego, w którym doszło do eksplozJI. 


s 


CMnbHASI POCCMSI 
E I . . . OCCM . 
-
 


'f 


I 
l 


- 


!r . 
r ..... l t ""-<:;'. ŚWIAT W PIGULCE 
, 
n\ . . '( 
ł 
:1 

 \ I fI 
f I .. 
. ,,- . 
 
ł: ..... .' 
\ _ .ł l 
fł'1.' 
' .......) . 
4 .... CT
J[p . 
D
Br 
I ", 
J i 

 


ROSJA: Partia zwolenników Władimira Putina najprawdopodobniej wygra niedzielne wybory 
parlamentarne. Nie przeszkodził temu krwawy zamach w Kraju Stawropolskim 


Urna i bomby 


P rezydent Rosji Wladimir 
Putin oświadczył w pią- 
tek. że zamach na pociąg 
podmiejski w Kraju Stawropol- 
skim, w którym zginęło co naj- 
mniej 40 osób, był próbą zdesta- 
bilizowania sytuacji w kraju 
przed niedzielnymi wyborami 
parlamentarnymi. - Kryminałi- 


stom to się jednak nie uda. Nie 
pozwołą na to sami obywatele 
Rosji - powiedział Putin. Prezy- 
dent podkreślił. że "międzynaro- 
dowy terroryzm w dalszym cią- 
gu stanowi poważne zagrożenie 
dla Rosji". 
Do eksplozji doszło w 
piątek rano, kiedy pociąg do- 


STARTUJĄ W WYBORACH 


> Jedna Rosja - prokremlowska partia, 
kto rej najważniejszym punktem progra- 
mu jest lOjalność wobec prezydenta Władimi- 
ra Putina. Jedna Rosja, uznająca się za ugru- 
powanie centrowe, to partia władzy. Według 
sondaży, może liczyć na około 30-procento- 
we poparcie. Socjologowie spodziewają się, 
że kremlowskie ugrupowanie będzie najsil- 
niejszą partią w Dumie, jednak mało kto da- 
je mu szansę na samodzielne zdobycie więk- 
szości miejsc. 
> Komunistyczna Partia Federacji Rosyj. 
skiej - ugrupowanie założone w 1993 r. 
przez dawnych członków Komunistycznej Par- 
tii Związku Radzieckiego, najczęściej jej dzia- 


jeżdżał do stacji Jessentuki w 
Kraju Stawropolskim na Pół- 
nocnym Kaukazie. W wybuchu 
zginęło co najmniej 40 pasaże- 
rów, a 160 zostało rannych, w 
tym 20 ciężko. Prawdopodob- 
nie sprawcami zamachu były 
cztery osoby - trzy kobiety i 
mężczyzna. 


łaczy nizszego szczebla. Na jego czele nie- 
przerwanie stoi Giennadij Ziuganow. KPRF od 
swOjego powstania nie zmieniła retoryki, 
chętnie używając dawnej radzieckiej symbo- 
liki. Sondaże dają partii Ziuganowa poparcie 
do 23 proc. 
> Blok ..Ojczyzna" - utworzony we wrześniu 
tego roku, który skutecznie przejął część 
haseł komunistycznych, zaciekle atakuje rosyj- 
skich oligarchów, używa haseł mocarstv.uwych 
i łączy retorykę lewicową z nacjonalistyczną. W 
niespełna trzy miesiące od utworzenia. blak 
sięgnął granicy progu wyborczego i ma szansę 
znalezć Się w Dumie. Część politologów dopa- 
truje się w zawrotnym sukcesie tego ugrupo- 


wania .niewidzialnej ręki Kremla". który w ten 
sposób pozbawi/ części g/asów komunistycz- 
ną opozycję. 
> Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji 
- szowinistyczne ugrupowanie W/adimi- 
ra Żyrinowskiego. niespodziewany zwycięzca 
pierwszych wyborów do Dumy w grudniu 
1993 roku. Obecnie może liczyć na 5-8 pro- 
cent głosów. W głosowaniach parlamentar- 
nych jest natomiast niemal całkowicie lojalny 
wobec Kremla. 
> Sojusz Sil Prawicy I Jabłoko - dwie par- 
tie liberalne idące de wyborrm osobno i 
obie znajdujące się na granicy 5-procentowe- 
go progu wyborczego. . 


POMOGĄ ŚLĄSCY STRAbCY 


Zalana Francja 


_t 


-
---
...... 
-- -- 
""- 


-- 


-J 


.. 


-  


Widok z lotu ptaka na zatopione gospodarstwo między 
Algues-Mortes I Salntes-Maries-de-Ia-Mer. 


Powadź, która na południu Francji uśmierciła w ostatnich dniach 
sześć osób, w piątek powoli ustępowa/a, ale tysiące osób nadal 
nie mogą powrócić do swych domow ze względu na wysoki stan 
wód. Łącznie ewakuacja objęła 15 tYSięcy ludzi. 
W usuwaniu szkod Francuzom pomoże 25 polskich strażakow-ra- 
towników 
 specjalistycznym sprzętem. Ratowmcy pochodzą z wc- 
jewodztw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i śląskiego. . PAP 


Minister sprawiedliwości Ju- 
rij Czajka powiedzial po wybu- 
chu, że naj prawdopodobniej sta- 
li za nim czeczeńscy terroryści. 
Separatystyczny prezydent Cze- 
czenii Asłan Maschadow zaprze- 
czył oskarżeniom, że odpowie- 
dzialni za zamach w Kraju Staw- 
ropolskim są Czeczeni. . PAP 


UE: Zakrzyczeli Polaków 


Polscy parlamentarzyści, którzy 
protestowali przeciwko deklaracji 
wzywającej do zmiany nicejskiego 
systemu glosowania w Radzie UE, 
zostali w piątek w Brukseli zakrzy- 
czani prLez unijnych kolegów, zwo- 
lenników nowego systemu. Doszło 
do tego na spotkaniu deputowa- 
nych do Parlamentu Europejskie- 


go i parlamentów narodowych, 
którzy zasiadali w Konwencie Eu- 
ropejskim. Większość uczestników 
narady przyjęła oklaskami oświad- 
clenie wzywające do uzgodnienia 
za tydzień na szczycie w Brukseli 
konstytucji UE z systemem podej- 
mowania decyzji, zgodnym z pro- 
pozycjami konwentu. . PAP 


www.naszemlasto.pIITrybuna Śląska I 6-7 grudnia 2003 


Zagranica 11 


fł, 
I  


.. 


. 


.. 
t

 

 .\ 
ł\  
::!; 

 

 
i 
- g 


'. 


--.. -' . 


...- 


IRAK 
Amerykański czołg płonie na poboczu drogi w MIszadzie, 
30 km od Bagdadu. W piątek w Iraku w wyniku ataku 
partyzanckiego zginął kolejny żołnierz amerykańskI. 


. 


"' 


. 


- 


- 


- 


HOLANDIA 
Generał wojsk Serbów bośniackich Stanislav Galić (w środku) 
czeka na ogłoszenie wyroku haskiego trybunału ds. zbrodni 
wojennych. Galić został skazany na 20 lat więzienia za 
oblężenie I ostrzał Sarajewa w czasie wojny 1992-95. 


- 


. 


NIEMCY 
Niecodzienny przebieg miała demonstracja studentów 
w Berlinie. Ponad dwudziestu młodych ludzi pływało, 
popychając symboliczne trumny, w wodach rzeki Szprewy, 
aby zaprotestować przeciwko skąpym rządowym wydatkom 
na szkolnictwo wyższe. 


8: 

 


Try/:luf18 ..................................................................................................................................................................................................................................522;;;. 


SLĄSKA ŻYCZENJA ŚWIĄ TECZ"E 
NA tAMACH crRUUNY ŚLĄSKI I 


,
 
,-- 


, 


..... 


ZlOŻ ŻYCZENIA POPRZEZ SMS: 
WpISZ w St.\S-18 znaki 1SB oraz TwOJe życzenia (maIIs. 160 ma\\ów. bez poIsliich Iil6rl. 
JeślI adresat Twoich życzeń ma telefon komórkowy, wptsz jI!gO numa, na końcu St.\5-u 
... 


.Przykład: 


IjrT ak przygotowany St.\S wyślij 
pod numer 7303 (3.66 zł brutto) 
lyczenia opubhkuJ9l11¥ 4)ilJiIIIad1 , 
uny ¥teJ", 
20 grudma na specjalnych ŚWIII18CZnych Slronth 


..JeśI1 podaJ9Ś numer telefonu ...kowego 
adresata. w dmu ukazama Się życzeń 
powladormmy tę osobę o przygotowanej 
plzez CISbIe nI8SpOdzlaJ"lCa. 
wysyłając do niej spegalny SMS' Numer telefonu: 
A8lyczenł. wysyt_ poprzez 1MB zbieramy do p"'tku l' grudnia do lDdziny 11.00 . 

 SMS... kJb kuponu oznacza wy,azerne zgody na prze1W2lrzaroe danych osotJowych UCZOSłn,ka w cekJ W)'Plllroony 
 lnIIramr l\upotI wyślj na aaes. .Trybuna $ł.s!	
			

/iv5521-2003-284-0012_0001.djvu

			6-7 grudnia 2003 I Trybuna Sląska I www.naszemlasto.pl 


12 ABC turystyki 


Dziś odwiedzamy Finlandię. Po pierwsze dlatego, że 6 grudnia 
Finowie mają święto narodowe, a po drugie: w fińskiej Laponii 
mieszka przecież święty Mikołaj 


. . 
I I . . . 
- 
- 
. 

 


L dponia to kraj tajemniczy i malo 
Lnany. Wiadomo. że lery na pól. 
nocno-wschodnich krańcach Euro- 
P}, c/ęściO\\O w Finlandii. częściowo w 
Norwcgii i Szwecji, że klimat panuje 
tam surowy, i że zamiesLkują ją Samo- 
wie. których my nazywamy Lapończyka- 
mi. Samoy.ie ujmują się glównie hodow- 
lą reniferoWo a od kiedy w Laponii poja. 
wili 
ię tUJ") ści, h,wdlują również 
pamiątkdmi. W Laponii w Limie panu- 
je wieczna noc. maina oglądac zorzę po- 
larną. a latem słońce nie 7achod7i i tury- 
ści jadq podziy. iac białe noce. Poza tym 
kUlcie cI/iecko wie. że Llponiu to ojczy- 
zna swiętego Mikoldja. 


Przyjetdtajcle do Rowaniemi 
I'rall(17iwy święty Mikołaj mie
lka w la- 
ponii. tWlerd/ll Fmowie, i iehy nie próbo- 
y.al y.
niesc się w inne miejsce na świe- 
cie. /budowuli mu wioskę na s,lm
 m kole 
podhieguno\\-
 m (na 
zerokosci geogra- 
fic/nc.! 66"33'07"1. niedalcko miasta Ro- 
waniemi. Do Mikołaja do RO\Hmicmi jCl- 
di" prLez ca.!} rok wyciecAJ dLicci i doro- 
sl}ch. a C7US,lIlli tel. w r.II11.1ch atrakcji 
lokalnych. delej,mcje rządowe. rurę lat te- 
mu dos/lo nuy.el do 111,llego /grz)'tu dy- 
plolllatycLnego, kicd
 
łpro
zono do Ro- 
wanicl11i dunsk" purę krolewską, 
tYI11Cla
el11 ))unc/yc} prlecie/... mają 

y.ojcgo MIkolaja. (kh Mikolaj miesLka 
nu Grenlundii, a do tran,portu 7ul1liast 
reniłcroy. u
'Y.u Laprtęgu/ psami). 


Zapracowany święty 
rinska wjo
ka sw. Mikol.ljJ to dom. w 
ktorym moina prze/ cał\' rok (oprocz 
Wigilii i piclws7ego dniu Hoicgo Nuro- 
d7enia, kiedy Mlkolaj ro/\\oli prc/cnt}) 

potkdC sUl11ego SWięh:gO. Jc
t tam tel 
centrum h;lI1dIO\\c I pumi'ltbmi. POCL- 
lu i pJrk. y. ktor} 111 la ogrod/cnicm pu- 
są się reniłcry (pcy.nic te //upr/ęgu. 
choć wygl"duj" nJ hurd/o Icciwe i IOW- 
clOnc życiem i turystami), Nicd,llcl.o 
stoi jes7cze jaskil1la, y. ktorcj mOlna 
lobuC/YC U\\ijającc 
ię lIolle. 


Na terenie wioski przez cały rok roz- 
brzmiewają kolęd}; co np. w środku lata 
robi dLiwne wrażenie. 
Św. Mikolaj poza sezonem świątecz- 
nym ma jedno główne zadanie - pozo- 
wanie do zdjęć. Na chętnych czeka w po- 
koju - studiu fotograficznym. Jest tam 
kominek, biblioteczka, fotel, mapa świa- 
ta i globus. Fotografia ze świętym to wy- 
datek 17 euro. 
Można również zamówić życzenia od 
Mikolaja. Należy zostawić dane osob)( któ- 
ra ma je otrzymać, a stosowna korespon- 
dencja do adresata dotrze, choć nieko- 
niecznie w okresie bożonarodzeniowym. 
Od września do końca listopada św. 
Mikołaja można spotkać w biurze co- 
dziennie od gadziny 10 do 17. W okresie 
świątecznym Mikolaj urzęduje od godzi- 
ny l} do 19. Dłuższy dzień pracy ma tak- 
że latem, kiedy na tej szerokości geogra- 
licLnej slońce albo w ogóle nie zachodzi, 
albo robi to na bardzo krótko. 


Certyfikat za koło 
Oprócl św. Mikoldja ma jeszcze Rowa- 
niemi drugą atrakcję - "kolo podbiegu- 
no\\e". przebiegające w okolicy miasta. 
Zcby 7ałatwić dwa w jednym, na terenie 
wio
ki św. Mikołaja W} tyczono linię, któ- 
ra OLndcza rLekomo szerokość geografiL'Z- 
n" 66 sL 33 min 07 sek. Turyści, którzy 
tli się maleźli. mogą kupić stosowny cer- 
t\'fikdt l pieczątką i wlasnym imieniem i 
nalwbkiem, poświadczająLj' przekrocze- 
nic kola polarnego (Arctic Circle). W se- 
70nie letnim kosztowa lo to 4 euro. 


Renifer na pamiątkę 
7 Rowanicmi na północ prowad/i glów- 
na trusa Jrktycma, którą puemierzają 
turyści 7dąiający Jld Nordkapp. czyli n.y. 
dJlcj na polnoc wysunięty punkt Euro- 
P\. Ta częsc Finlandiijcst wyjątkowo ma- 
Il)y.nic7J i I11Jło Laludniona. Z rLadka 
l110ina spotkać nicwiclkie wioski, L cha- 
raktel'}st}'czn4 drcwnianą zahudową (w 
całej SI.,mdynay.ii, bez 


". ty Mikoła"? 
Gdzie mieszka Sw, 


.... 
 


. . 


Grenlandia 
Kongensgaalden 


. 


różnicy, Szwecja, Norwegia czy 
Fmlandia, dominuje np. brązo- 
wy kolor, najaki maluje się zabu- 
dowania), wtopione w dziewiczą 
przyrodę. Pasące się przy szosie rc- 
nifery cry losie to widok normalny. 
Renifery są tu zresztą zwierzętami 
hodowlanymi i spotkać je można 
również w pobliżu ludzkich siedzib. 
Skóry i rogi tych zwierząt są żelaznym 
produktem oferowanym do sprzedaży 
turystom w każdym sklepie z pamiątka- 
mi oraz na targowiskach i w przydroż- 
nych straganach. Rogi renifera kosz- 
tują około 25 - 40 zł, za skórę trzeba 
zaplacić okolo 200 zł. 


W zimie zorza, 
w lecie biała noc 
Lapońska zima jest mroźna i dluga. 
Poza tym mieszkańcy spędzają ją w 
calkowitych ciemnościach. Polarna 
noc trwa na pólnocy Finlandii aż 
52 dni! Turyści przyjeżdżają tu wte- 
dy na oglądanie rorzy polarnej, k0- 
lorowej poświaty na niebie, powsta- 
lej w wyniku oddziaływania wia- 
tru słonecznego na atmosferę 
Ziemi. Zorza pojawia się w fOrmie 
barwnych (biale, żółte, zielone, 
czerwone, niebieskie, fioletowe) 
smug, wstęg lub zasian, falują- 
cych lub pulsujących na niebie. 
Od polowy maja do polowy 
sierpnia w Laponii nie ma nOC)( 
W okolicach kola podbiegunowego siań- 
ce świeci nawet do północy, potem na 
około dwie godziny chowa się za hory- 
zontem, ale ciemności nie zapadąją. Nie- 
bo wygląda tak jak w Polsce w zwykły 
pochmurny dzień. 


Zapamlętajl 
W Laponii, podobnie jak w calej Skan- 
dynawii obowiązują bardro rygorystycz- 
ne zasady dotyczące ochrony przyrody. 
Nie można np. obozować na mchu, ani 
Lbierać runa leśnego, jagód czy grzybow, 
poniewdż stanowią one pożywienie reni. 
ferów i dzikich zwierząL 
TEKST I ZDJ
CIA: ANNA ŁADuNIUK 


. 
.. 


, Finlandia 
KorvatuntUli 
 
 . "" 
.. , 
..j . ... 
... 
.h .. 

 . 
"'1 
Slwec'a 
. M
cm
lI' .. 


1'\' Ił, \\ 


I 


\I \'" \ lł.'r 
ł \\\11\ 
b\ \la I 'ł!' In...n 
"lalaP..I, 
\..rlb 
1'..1,. 
f. 1
'IIIJII.1 
il"'IIJ 
\0 I/(t , 
I' t'I 1(, n\\.\ Rl 
"'I \ 
... 
H\I nu 


\...1\ 


l' 


nll\
 


II'ł" 


ł 


mHn 


.. .. 


." 


- 
'" 

 


<;;; 


"'... 


-
 -:. 
 
, ........ 


... 
J..- .... 


..:.....- 


. ... 


. 
3 I 
.. 


( . 


Finlandia 


>Jedno z najsłabiej zaludnionych państw 
Europy - na 1 kilometr kwadratowy 
przypada około 15 mieszkańców 
>Cała Rn'andia liczy 5,1 mln mleszkańcow, 
w tym Rnow'e stanowią około 94 procent. 
>Stolica: Helsinki 
> Języki urzędowe: fiński I szwedzki 
>Waluta: EURO 
> Lasy zajmują ok. 68,7 proc. powierzchni 
kraju 
>Rellgia - głownie prot('"tantyzM t. . 
>Śwlęto narodowe' 6 . rud a (reJ. 
proklamowan ni 'I 
roku) _ . 


( 


!. 


. 
.. 


lo 


.. 
;o . 


... 


.. 
.. 


ł 


-
 


. 


'
 


-. 


- 

...  
 


..
		

/iv5521-2003-284-0013_0001.djvu

			, a"", 
\. 
,,,, 
, 
\ . 
J 
1 
\ \ 
ł 
 
l \ 
'. 
. 


. 


" 


....... 


.... 


M 


I 


Po wodzie n\osą się dźwięki ryt- 
micznych uderzeń bębnów, m0- 
dłów kapłana wznoszonych do 
bogini Gangi. Towarzyszą mu w 
tym pogrąłenl w ekstazie piel- 

rzymi. - To jakieś święto? - 
Swlęto? - dziwi się jeden z nich. 
- Tutaj katda chwila jest święta. 
To jest Waranasil - wykrzykuje. 
Do miasta wjeżdża się przez 
wielki, stalowy most. Pociąg po- 
woli. dostojnie pokonuje jego ko- 
lejne przęsla, jakby w ten sposób 
chciał oddać hołd płynącej pod 
nim rzece, Gangesowi. Podrożni 
z podziwem i namaszczeniem 
mogą ją podziwiać. 
Ganges to więcej niż rzeka. 
Jest jednym z symboli hindu- 
izmu. To bogini Ganga, która wy- 
pływa z włosów S7iwy, niszczycie- 
la i stwórcy, aby służyć łudziom. 
Jej wody przynoszą zbawienie i 
nieśmiertelność. Zanurzenie się 
w jej nurcie zmywa wszystkie 
gr7echy. Gdy ona zginie, zginie 
hinduizm. 


Spokój świętych krów 
Po ciągnących się w nieskończo- 
ność minutach pojawia się wresz- 
cie peron, a na nim tablica z dlu- 
go oczckiwanym napisem Varana- 
si Junctlon. 
Upał jest nieLnośny. Tempera- 
tura wynosi grubo 
powyżej 40 
stopni Cel- 
sjusza. 


., 


......... 


, 


\ 


.. 


i 
( 


... 
... 
a
 .. 
.
 
,. "" 
.. 

 40- 
lo ł 
. 

 ....- 
. 
... 
, 
i\ \ 
" ........ 
I ,.' ;, t 
.; ,. ł' 
I . . .-:- 
- 
- - - 
- - 
- 
- .- 
oc. - 
- .... 


- 


. 


I 


Asfalt parzy stopy, których nie 
chronią podeszwy butów. Gorąc 
wypełnia człowieka, skóra pali. Z 
trudem przeciskamy się przez 
dWorzec. Ludzie, wykończeni 
upałem śpią na posadzce, bieda- 
cy okryci jedynie brudnymi 
szmatami, które kiedyś były prze- 
ścieradłem lub podkoszulkiem 
ociężale wyciągają rękę po jał- 
mużnę. Tylko wszelkiej maści na- 
ciągacze czujnie przyglądają się 
podró7nym. Polują na turystów. 
Dla nich przyjazd pociągu to oka- 
zja do zarobku. Polecąjakiś hotel, 
zaprowadzą do niego. Od właści- 
ciela otrzymają odpowiednią pro- 
wizję, a i turysta też coś dorzuci. 
Na ulicach gwarno i tłoczno. 
Chaos. Riksze z trudem przeci- 
skają się wśród samochodów. 
Znerwicowani kierowcy raz po 
raz naciska.r4 klakson. To najważ- 
niejszy element samochodu. Po- 
jazd może nie mieć szyb, świateł, 
hamulców, ale klakson jest obo- 
wiązkowy. Pierwszeństwo ma ten, 
którego sygnał jest donośniejszy. 
W gąSLCLU panującym na 
jezdni jedynie święte krowy za- 
chowują spokój. Jakby nigdy nic, 
jakby zewnętrzny świat nie ist- 
nial, jedne wolniutko spacerują, 
inne zmęczone upałem leżą na 
asfalcie. 


Starsze 
ni! historia 
Waranasi to mia- 
sto Boga Sziwy 
symbolizującego 
odrodzenie przez 
t: zniszczenie. 
Przyciąga 


. 


I 


I 


jak magnez. O nim Mark Twain 
powiedzial "Jest starsze niż histo- 
ria, jest starsze niż tradycja, jest 
nawet starsze niż legenda. Jest po 
trzykroć starsze niż wszystkie one 
razem wzięte". 
Pierwsze udokumentowane 
wzmianki o Waranasi pochodzą 
z okresu 1400-1000 r. p.n.e. W ów- 
czas Ariowie założyli w dolinie 
Gangesu osadę i nazwali ją Ka- 
shi (Miasto Światła). 
Od ponad dwóch tysięcy lat 
miasto pełni rolę centrum nauki 
i hinduizmu. Należy do najstar- 
szych miast świata nieprzerwanie 
zamieszkanych do naszych cza- 
sów. W przeszłości było znane 
pod nazwami Benares i Kasi. 
Gdy Indie zyskały niepodległość 
wrócono do starożytnej nazwy 
Waranasi oznaczającej miejsce 
pomiędzy dwoma rzekami - Wa- 
runą i Assi. 
Od XI wieku miasto było plą- 
drowane przez muzułmanów. W 
1300 roku zniszcryli je Afgańczy- 
cy. Największych spustos/eń do- 
konał jednak jeden z Wielkich 
Mogoław, Aurangzeb. Po przej- 
ściu jego wojsk nie została ani 
jedna świątynia. 
Waranasi ma specjalny statut. 
Jest najswiętszym ze 
więtych 
miast Indii. Pielgrzymi przybywa- 
ją do niego aby zanurzyć się w 
świętych wodach Gangesu i zmyc 
z siebie grzechy. To w nim każdy 
gorliwy wyznawca hinduizmu 
chce umrzeć, by po smierci jego 
spalone prochy były wr7Ucone do 
rzeki. 
Na każdym kroku sadhu - 
święci mężowie, którzy znajdują 


-- 

 


). 


. 


n 


się w "wiecznej pielgrzymce". 
Przez całe życie przemierząją tra- 
sę liczącą około 12 tysięcy km 
biegnącą od źródeł Gangesu w 
Himalajach do jego ujścia w Za- 
toce Bengalskiej. 
Celem życia sadhu jest uzy- 
skanie nieśmiertelności przez 
cierpienie, dlatego poddają swoje 
ciało i psychikę torturom. Wyrze- 
kają się dóbr materialnych. Nie 
mają nic, często nawet ubrania. 
Utrzymują się jedynie z jałmużny. 
Warunkiem udania się na "wę- 
drówkę życia" jest zabezpieczenie 
rodziny pod względem material- 
nym. Z reguły obowiązek ten spa- 
da na najstarszego syna kandyda- 
ta na sadhu. 
Tuż nad brzegami Gangesu 
wlnosi się Stare Miasto, plątani- 
na uliczek i zaułków. Wszystkie za- 
kończone wielkimi monumental- 
nymi 
chodami zwanymi ghata- 
mi prowadzą do Gangesu. Qągną 
się one wzdłuż nadbrzeża przez 
około pięciu kilometrów. Panuje 
dliwny spokój. Uliczki S4 tak wą- 
skie, że nie wcisnie się w nie ża- 
den pojaJ..d, 7adna riksza. Krzywe 
o potężnych murach domy bronią 
przed slońcem oferując zbawien- 
ny cień. Na uliczkach toczy się ży- 
cie. Na nich śpią ludzie, krowy, 
psy, ko
 małpy i sZCLurY. Na nich 
modli się, pracuje i umiera. 


tycie na schodach 
Piąta rano. Na dworze jeszcze 
ciemno. Uliczki Starego Miasta 
powoli budzą się do życia. Nad 
Gangesem pierwsze promienie 
słońca rozpraszają mrok, nad wo- 
dą unosi się mgiełka dodająca ta- 


\ 


www.naszemlasto.pIITrybuna Sląska 16-7 grudnia 2003 


ABC turystyki 13 


Ganges - rzeka w Indiach i Bangladeszu. Długość 2700 km. po- 
wierzchnia dorzecza 1060 tys. km kwadratowych, uchodzi do Za- 
toki Bengalskiej nad Oceanem Indyjskim. Źródłowe rzeki: Alak- 
nanda i Bhagirathi biorą początek w masywach górskich Himala- 
jów. Początkowo płynie w kierunku wschodnim, równolegle do 
łańcucha Himalajów. Na tym odcinku przyjmuje liczne dopływy. 
WoCty Gangesu są wykorzystywane przez szeroko rozbudowaną 
sieć urządzeń nawadniających. Na terenie Bangladeszu rzeka łą- 
czy się z Brahmaputrą tworząc deltę o powierzchni 80 tys. km 
kwadratowych. Wody obu rzek niosą wielkie ilości materiału, któ- 
ry osadzając się w ujściu, cały czas powiększa obszar delty. Muł 
rzeczny, nanoszony na ob- 
szar delty przez częste wyle- 
wy, jest jednym z czynników 
utrzymujących żyzność pól l 
uprawnych. Główne dopły- 
wy: Gomati. Ghaghra, Gan- 
dak (lewe) oraz Jamuna, 
Son, Damodar (prawe). . 


GANGES 


. 


. 
I 


- 


jemniczości i potęgująca święty 
charakter miejsca. Powietrze jest 
rześkie. Na ghatach, sadhu i piel- 
grzymi przygotowują się do rytu- 
alnej kąpieli. Wchodzą powoli do 
wody, stojąc po pas, co chwila za- 
nurząją się, by za moment, po wy- 
nurzeniu prosić bogów o przeba- 
czenie i błogosławieństwo. 
Obok pogrążonych w modli- 
twie sadhu, życie nabiera tempa. 
Ghaty powoli zaludniają się. Ko- 
biety piorą i myją się. Dzieci pod 
czujnym okiem starszych rado- 
snie pluskają się w wodzie. Ulicz- 
ni sprzedawcy nachalnie wciskają 
swoje towary, dentysta zachęca do 
wyrwania żęba, tuż obok, czyści- 
ciel uszu zgrabnie wyłuskuje pa- 
łeczką woskowinę z ucha pierw- 
szego klienta, a fryzjerzy rozkłada- 
ją swoje kramiki - potrzaskane 
lustra i brudne grzebienie. 
Ghaty przez cały dzień. do 
późnych godzin nocnych, tętnią 
życiem. Na nich nie tylko skupia 
się życie religijne, ale również to- 
warzyskie miasta. Całe rodziny 
spacerują wzdłuż nadbrzeża, 
amatorzy krykieta umawiają roz- 
grywają mecze. 


Czekanie na śmierć 
Ghat Manikarnika cały spowity 
jest w dymie. Natrętnie wdziera 
się do gardla, gry7ie w oczy. Noz- 
drza atakuje słodkawy, odurzają- 
cy zapach. W dole, tuż przy rzece 
pianą stosy kremacyjne. - Może- 
cie patrzeć. ale nie róbcie zdjęć- 
mówi jeden z pilnujących "świę- 
tego" ognia. 
Na jednym ze stosów trwają 
ostatnie przygotowania do cere- 


.. 


'
 J 

 ' 


r -. 


.  


- 


\ 


manii. Gało zawinięte jest w kilka 
warstw białego materiału. To męż- 
czyzna, kobiety okrywa czerwony 
całun. Wokół pełno jest koloro- 
wych girland z kwiatów. Najstarszy 
z synow podpala stos. Płomienie, 
przy akompaniamencie płaczu po- 
woli obejmują ciało. Radośnie 
podskakują, raz mocno buchają, 
potem na chwilę znikają, by z 
dwojoną energią objąc zwłoki. 
Po ceremonii popiól wraz z 
szczątkami wrzucony zostaje do 
rzeki. Na tę chwilę czekają psy. 
Już od dłuższego czasu z zainte- 
resowaniem przyglądały się sto-. 
sowi. Dla nich to okaLja do zje- 
dzenia. Może pozoslala jakaś nie- 
dopalona kość. 
Ciało pali się około trzech go- 
dzin. Nie wszystkich jednak stać, 
by kupić drewno potrzebne do 
pełnej kremacji. Dlatego do Gan- 
gesu wrzuca się tylko nadpalone 
ciała. Najważniejsze, aby pękla 
czaszka, bo tylko wtedy dusLa zo- 
staje uwolniona. Na końcu ghatu 
znajduje się odcisk stopy boga 
Wisznu. Spalenie w tym miejscu . 
zarezerwowane jest dla szc7egól- 
nie walnych osobistości. 
Obok stosów znajduje się ob- 
skurny budynek. Wydobywa się z 
niego fetor zgniłych ciał, mOC1U i 
potu. To umieralnia. Tutaj ludzie, 
którzy często przebyli setki kilo- 
metrow dożywają swoich dni, cze- 
kają na śmierć. Wierzą, że jeśli 
umrą w Waranasi i zostaną tutaj 
spaleni, a prochy wrzucone do 
Gangi ich dusza nie podlega re- 
inkarnacji, ale bezpośrednio tra- 
fia do nieba. 
TEKST I ZDJĘCIA: MICHAŁ MlcoR 


.....- 
....... 


'\
		

/iv5521-2003-284-0014_0001.djvu

			6-7 grudnia 2003 I Trybuna Śląska I www.naszem.asto.pl 


14 Moda i styl 


MODNA KUCHNIA 


...'...
:. .:...
:.:.:...
. ..:....:... 

... ....:.:
:
: .... - . 
.
 .6........... ..._ 
. ............. - .- 
......... .. ..... . 
I 
::

.. .... - '
.. 
 
,.....'łi.. 

...
 

.
 
-, ' 
..,x .... 

,\ . 
II 


. 


.' 


ł 
!.s 


.. ....-:.....
. .
 
. ......... ..
:
. :.. .. 

..' ,'':...... -,..... 
.---. 
 ..
............ 
.. ..... .. 
-,. . !tł. .. ...... .. 
.....:...
..
.... 
 :.

 
.." .... 

...
....... .. 

 ,
...' 
"'
 
"- 


... 


t 


1. 


Kapusta krzepi i odchudza 


", " 


Z awiera sporo witaminy C, 
E i K, beta-karoten i 
składniki mineralne, ta- 
kie jak żelazo, magnez i miedź. 
Na nasz organizm działa od- 
kwaszająco i zmniejsza ryzyko 
zachorowalności na raka jelita 
grubego. Kiszona ułatwIa tra- 
wienie, a co za tym idzie - 
wspomaga odchudzanie. Swe- 
go czasu furorę zrobiła dieta 
kapuściana, którą stosował 
sam prezydent. Przepisy, "które 
podajemy poniżej, odchudzaniu 
raczej nie sprzyjają - ale na je- 
sienno-zimowe obiadokolacje 
nadają się w sam raz. 


Kapuściana parzybroda 
Składniki: 1/2 głĆJv.lki kapusty, 
35 dag ziemniaków, 2 średnie 
cebule, 25 dag wieprzowiny bez 
kości, 5 parówek, 1 1/2 I roso- 
łu, 2 łyżki oleju, sól, pieprz, na- 
tka. 
Przygotowanie: Mięso umyć, 
pokroić w kostkę, zalać gorą- 
cym rosołem, gotować około 20 
minut. Ziemniaki umyć, obrać, 
pokroić w grubą kostkę, kapu- 
stę poszatkować, razem wrzu- 
cić do rosołu, gotować kOlejne 
20 minut. Cebulę obrać, pokro- 
ić w kostkę, parówki pokroić w 
plastry o grubości 1 cm. Na roz- 
grzanym oleju podsmażyć ce- 
bulę i parówki, połączyć z zupą, 


przyprawić solą i pieprzem, 
chwilę pogotować. Przed poda- 
niem posypać posiekaną natką. 


Placki z kiszonej 
kapusty 
Składniki: Po 50 dag kapusty 
kiszonej i ziemniaków, 15 dag 
wędzonego boczku, po szklan- 
ce mleka i rosołu, 1 żółtko, 1/2 
pęczka szczypiorku, 2 łyzki ołe- 
ju, po łyżce masła i mąki, sól, 
pieprz, gałka muszkatołowa, 
kminek. 
Przygotowanie: Kapustę do- 
brze odcisnąć, rozdrobnić. 
Ziemniaki obrać, umyć i zetrzeć 
na drobnej tarce. Kapustę wy- 
mieszać z ziemniakami, posie- 
kanym szczypiorkiem, żółtkiem, 
doprawić solą, pieprzem i tartą 
gałką muszkatołową. Z masy 
uformować niewielkie placusz- 
ki. Pokrojony w kostkę boczek 
dobrze wysmażyc na suchej pa- 
telni, zdjąć skwarki. Na patelnię 
wlać olej, rozgrzać, smażyć pla- 
cuszki po 5 minut z każdej stro- 
ny na złoty kolor. W garnku z 
masła i mąki zrobić zasmażkę, 
rozprowadzić rosołem i mle- 
kiem, tak by w sosie nie utwo- 
rzyły się grudki. Zagotować, 
przyprawić solą, pieprzem i 
kminkiem. Placki podawać po- 
lane sosem i posypane skwar- 
kami. . AKPA 


Pan młody coraz bardziej elegancki 


I iabeł tkwi 
W szczególe 


, . 


W modzie męskiej na 
rozpoczynający się se- 
zon ślubów nie ma 
wielkiej rewolucji. Tak jest 
zresztą od kilku lat. Z roku na 
rok zmieniają się tylko tkaniny 
i kolory - mówi Malgorzata Za- 
ręba, właścicielka jednego ze 
sląskich salonów ze strojami 
ślubnymi. 
Coraz większym zaintereso- 
waniem wśrod nowożeńców cie- 
szą się salony mody ślubnej ofe- 
rujące kreacje zarówno dla pań, 
jak i dla panów. Można wtedy 
kompleksowo dobrać stroje i do- 
datki, tak aby państwo młodzi 
pasowali do siebie pod każdym 
względem 
Pan młody z sezonu na sezon 
jest coraz bardziej elegancki. Ko- 
szula z podwójnym mankietem 
zapinanym na spinki to podsta- 
wa. Kolnierzyk najlepszy będzie 
włoski lub łamany, do tego dopa- 
sowany szeroki plastron 
amerykański lub musznik. 
W tym sezonie modny 
pan młody powinien mieć 
kreację w kolorze toffi i cap- 
puccino. Fasony pozostają te 
same. 
Bardzo ważne są szczegóły. 
Dużym zainteresowaniem 
wśród nowożeńców cieszą się 
klasyczne surduty typu jaskółka 
z kapeluszem i przedlużane ma- 
rynarki. Kamizelka koniecznie 
musi być skomponowana kolo- 
rystycznie i materiałowo z musz- 
nikiem lub krawatem. Nieliczni 
konserwatyści sięgają jeszcze po 
muchy. 
Drodzy panowie, pamiętajcie 
jednak, aby z dodatkdmi nie 
pr7esadzic. W każdym stroju li- 
czy się umiar. Nie jest trudno 
zwrócić na siebie uwagę. Sztuką 
jest zrobić to z klasą. . WOLA 


Czarodziej makijażu 
T eoretyczn ie wysta rczy 
Ci dobry podkład. 
Ale korektory 
lepiej radzą sobie 
z niedoskonałościami cery: 
krostkami, pajączkami, 
cieniami pod oczami. 
Są trwalsze od podkładów. 


WYBIERZ SWÓJ KOLOR 


. 


" ... ' 


.. 


-- 


> Be10wy: uniwersalny. Dobrze maskuje oznaki zmęcze- 
nia pod oczami, nierówności cery, y,ypryski i krostki. 
> Żółty: do
konale ro7.
wietla cerę. Najlepszy do sto
owa- 
nia w tzw. strefal:h cienia: przy skrzydelkach nosa, w 
kącikach w.t (optycznie je podnosi), w wcwnętrmYl:h kąci- 
kach oczu i 7..alamaniach powiek, w zewnętrmych kącikach 
oczu (u
uwa oznaki zmęczenia), nad górną wargą (optycz- 
nie powieksza usta). 


> Ró10wy: zdejmuje omaki zmęczenia, np. sińce pod 
oczami. Jeżeli delikatnie pomalujesz nim luk brwiOW), 
ladnie rozświetli spojrzenie. Jako jedyny radzi sobie z ciem- 
nymi plamami na skórze, np. posłonecznyml lub tzw. W4- 
troboy,ymi. 
> Zielony: niweluje Laczerwienienia. Poradzi sobie z po- 
pękdI1ymi naczynkami, omak.tmi nadwrażliwosci ce- 
ry, drobnymi krostkami oraz pryszczami. . AMA 


. 
... 
. , ł 
., 
- 
... 
- 
r. 
,. 
- 


.......  


J'J 
,
  

 


Męski komplet z przedłu1aną 
marynarką I żakardową brązową 
kamizelką. Gładki krawat 
I wypustka. 


"-. 


UBIERA SIĘ INTUICYJNIE 


.. 


- 


ROBERT GONERA czy1i Jacek 
z senalu "M jak ffillosć", 
bozy3Zcze kobtet I jeden 
znajprzystOjnlejszych aktorÓN 
w Polsce, znany jest nie ty1ko 
ze swoich ról i urody, ale także 


z dobrego smaku w doborze 
ubioru. Roberta często 
mozna spotkać 
w charaktel)St}Qnych 
kaszkietach I długiCh 
płaszczach. Aktor przyznaje 


) 


I 


, 
, 


o)..,  


.. 


)0  
J 

 

 
ł 


Męski komplet z przedłu1aną 
marynarką 11akardową 
kamizelką, 
musznikiem 
I wypustką. 


, ''"' li 

 .. 
\ ,:'. .: 
,.
 


; 
1ft; 
.. J 
"''' 
\
""'i. 
 
',>. .
-..... 
.. 
.(!) ¥\ 
. 

 


I 


-, 


Komplet 
w kolorze toffi 
z bordowymi 
haftami 
I dodatkami. 


się jednak, że nie lubi robić 
zakupó.v i najchętniej 
załatwiałby je przez Internet 
Nie jest także niewolnikiem 
ooo.viązującej Ol()(ty. .Tylko 
od czasu do czasu oglądam 
kanał Fashlon TV, że
 nie 
ubierac się archaicznie. 
Ale decyzje w sprawach 
ciuchÓN podejmuję raczej 
intuicyjnie" - zdradza. 
Gratuluje"" intuicji! Aktor 
dobiera strój zależnie 
od nastroju i pory dnia. 
Wieczorem wybiera 
elegancję, a na dzień 
wygodę. "Ale tak naprawdę 
nie dbam specjalnie o to jak 
mnie widzą, ani o to, a
 
ciuc
 
 modne. Ubieram 
się po pra;tu tak jak lubię, 
a to się zmienia dość 
gwaItONnie i radykalnie" 
mowi. . AKPA
		

/iv5521-2003-284-0015_0001.djvu

			..---r 


----- 


.  


amienię kalorie 
na indeks PAM I ĘTAJI 


M ocno ostatnio lansowa- 

a s
zupła sylwetka 
Jest mestety zarezerwo- 
wana dla mniejszości. Zdecydo- 
wana większość, glównie miesz- 
kańców tzw. krajów cywilizowa- 
nych, zmaga się z nadwagą lub 
otyłością, a przy okazji z cukrzy- 
cą, miażdżdycą i nadciśnieniem 
tętniczym, które są jej następ- 
stwem. 


Kalorie do lamusa 
Choć opracowano setki rÓŻnych 
diet i podpisują się pod nimi au- 
torytety w tej dziedzinie, w prak- 
tyce okazują się one mało sku- 
teczne. Większość z nich polega 
na ograniczeniu tluszczów i li- 
czeniu kalorii. Rachunekjest pro- 
sty - im mniej kalorii, tym mniej 
kilogramów dźwiganych na 
gl7biecie. Tyle że niskokaloryczne 
produkty mają to do siebie, że ska- 
zują cz10wieka na głodowanie. 
Uczucie glodu jest tak silne, że na 
ctlui.szą metę trudno je wytrzy- 
mać. Zaczyna się więc powrót do 
normalnego odżywiania, a to 
omacza też powrót do poprzed- 
niej wagi. 
Dr David Jenkins, specjalista 
ds. żywienia na uniwersytecie w 
Toronto, dowiódł, że wcale nie 
chodzi o to, ile kalorii ma posiłek, 
który zjadamy, ale w jakim tempie 


ZIELONE NAJLEPSZE 


jest przyswajany przez organizm. . 
Głównie chodzi o przyswajalność 
węglowodanów. lm wolniej prze- 
biega ten proces, tym lepiej, po- 
nieważ glukoza uwalniana jest do 
krwi stopniowo i powoduje ła- 
godny wzrost poziomu cukru. 


przełom w dietetyce 
Wolne przyswajanie węglowoda- 
nów nie powoduje tycia, a co jesz- 
cze bardziej istotne u tych, którzy 
mają nadwagę, sprzyja chudnię- 
ciu. Na podstawie tempa przy- 
swajalności węglowodanów przez 
organizm zaczęto więc je klasyfi- 
kowac i tak zrodziła się koncepcja 
indeksów glikemicznych. 
Indeks glikemiczny (lG) kla- 
syfIkuje produkty na podstawie 
ich wpływu na poziom cukru we 
krwi. 
Węglowodany, które są szybko 
trawione, mają wysoki indeks gli- 
kemiczny, powodują szybki i duży 
wzrost poziomu cukru we krwi. 
Trawione wolno, stopniowo uwal- 
niają cukier i mają niski indeks 
glikemiczny. 
Aby ustrzec się przed choro- 
bami cywilizacyjnymi, należy wy- 
bierać węglowodany o niskich IG. 
Komponowanie posiłków z 
. uW7g1ędnianiem indeksów glike- 
micznych w diecie ma być wobec- 
nym stuleciu największym prze- 


Choć wydaje się to nieprawdopodobne, jeden z najwyższych 
indeksów glikemicznych mają ziemni
ki, zwł
szcza fryt
i . 
oraz chipsy, miód, ryż, kukurydza, cukle.r, 
ynla, herbatmkl, 
bób, rodzynki, banan, melon. Nieco mn
ejSZY 
G ma chleb, . 
groszek zielony z puszki, a najmniejszy I 
zPleczny dla !d
owla 
mają warzywa zielone (poniżej 15 IG), a Więc sałata, 
gorkl, 
pomidory, ale też cukinia, czosnek, cebula ?r
z. nlektore owoce, 
takie jak czarne jagody, truskawki, malm
, swleze morele: 
Można też jadac zieloną fasolkę, SOCZewl
ę, m
karon soJOWY, 
a także chleb, ale czarny i z prawdziwej plekarm, bez tzw. 
polepszaczy. . 


,. 


- 


Węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym sprzyjają tyciu 
w dwojaki sposób: wywołują głód, co sprzyja częstszemu 
jedzeniu i działają anabolicznie dzięki powodowaniu dużych 

koków poziomu insuliny. 
Produkty o wysokim IG (WfŻ$l:y lub równy 60) gwałtownie i 
chwilowo podnoszą poziom glukozy w surowicy krwi. Natomiast 
spożycie produktu o niskim indeksie glikemicznym powoduje 
powolny i relatywnie niewielki wzrost poziomu cukru i co za tym 
idzie - niewielki wyrzut insuliny. Produkty takie nie są więc 
sprzymierzeńcem tycia. 
Warto pamiętać, że przetwarzanie produktów żywnościowych 
(obróbka termiczna, czas obróbki termicznej) podwyższa ich 
indeks glikemiczny. . 


łomem w dietetyce. Będzie ozna- 
czało odejście od restrykcyjnego 
liczenia kalorii. 
Skoro jest już dowiedzione, że 
odżywianie się tłuszczami w po- 
łącLCniu z węglowodanami o wy- 
sokich indeksach gli.kemicznych 
funduje ludzkości otyłoŚĆ, nowo- 
twory, miażdżdycę naczyń, a 
przede w.;zystkim cukrzycę typu 
2, to oczywiste jest, że nastal czas 
na zmianę sposobu myślenia na 
temat tego co jemy i jak kompo- 
nujemy posilki. 
CZas już takLe dostrzec, że naj- 
wyższe indeksy glikemicLne ma 
przede wszystkim barowe jedze- 
nie typu fast food - chipsy, frytki 
z majonezem, pszenne bułki do 
hamburgerów i hot-dogów, chleb, 
ciastka, pizza. Odpowiedzią na ta- 
kie odżywianie jest "wyrzut" 
ogromnej ilości insuliny - hor- 
monu, który dba o równowagę cu- 
krową w naszym organizmie. Je- 
śli przez dłuższy czas jemy pro- 
dukty o wysokim IG, gwałtownie 
wzrasta poziom cukru we krwi i 
aby go spalić, potrzeba też więcej 
insuliny. 


Chudnąć z Indeksami 
Indeksy to klasyfikacja produktów 
żywnościowych, głównie węglo- 
wodanów, na podstawie ich bez- 
pośredniego wpływu na poziom 
cukru we kIwi po dwóch, trzech 
godzinach od spożycia posiłku. 
Węglowodany szybko trawione 


mają zawsze wysokie lG, wolno 
wchlanianie - niskie lG. Jeśli cho- 
rzy na cukrzycę unikają węglowo- 
danów z wysokim IG, ich poziom 
cukru stabilizuje się. Stabilizuje się 
także ich waga. Chudną również 
osoby, którym dotychczas nie uda- 
wala się to mimo stosowania dra- 
końskich diet. Jedzą nawet szar- 
lotkę i lody. Okazuje się, że pro- 
dukty te są mniej tuczące niż 
pszenna bułka z masłem i szynką, 
gdyż mają niŻSZY indeks glike- 
mlczny. 
Do niedawna jednak malo kto 
wiedział o łG. Nie podejrzewano, 
że bardziej niż drożdżówka z ja- 
godami, tuczy gotowana mar- 
chewka czy przesmażane buracz- 
ki. Okazało się też, że biały ryż - 
uważany powszechnie za lekko- 
strawny - jest tak samo tuczący, 
jak czekoladowy batonik. 
Wszyscy więc, którzy mają kło- 
poty z wagą, a dodatkowo cu- 
krzycę, miażdżdycę czy nadci- 
śnienie, powinni unikać potraw, 
które nadmiernie stymulują 
trzustkę do wydzielania insuliny, 
bo te właśnie produkty mają wy- 
sokie indeksy g\ikemicme. Jeśli za- 
łożymy, że czysta glukoza ma in- 
deks glikemiczny 100 i do tej war- 
tości odniesiemy wszystkie indek- 
sy glikemiczne węglowodanów, 
otrzymamy jasną i czytelną infor- 
mację, co powinniśmy jeŚĆ, a cze- 
go nie. 


l..ucvNA l franctJSkje 
Chleb biały 
Chleb pełnoziarnisty żytni 
Chleb pszenny 
Chleb pumpernikiel 
Chleb żytni na zakwasie 
Chrupki kukurydziane 
Chrupki pszenne 
Ciasto francuskie 
Coca Cola 
Cukier rafinowany 
Czekolada biała 
Czekolada gorzka 
Czekolada mleczna 
Czereśnie 


Komponowanie posiłków 
z uwzględnianiem indeksów 
glikemicznych w diecie ma być 
w obecnym stuleciu największym 
przełomem w dietetyce. 
Będzie oznaczało odejście 
od restrykcyjnego traktowania kalorii. 
Wykorzystanie indeksu 
glikemicznego w planowaniu 
 
diety pozwoli cieszyć się "--- 
jedzeniem, bez konsekwencji 
odkładania się na brzuchu 
i biodrach tkanki 
tłuszczowej. 


D 
Dakty1e suszone 
F 
Fama 
Fasola biała 
Fasola biała, ugotowana 
Fasola czarna 
Fasola płaskostrąkowa 
Fasola szparagowa 
Fruktoza 
Frytki 
G 
Glukoza 
Grejpfrut 
Groch gotowany 
Groszek zielony 
Groszek zielony z puszki 
Gruszki 


H 
Herbatniki 
J 
Jabłka 
Jabłka suszone 
Jęczmień ziarno 
Jogurt r:JWOC.f1NIj 
Jogurt 00,,(, tłuszczu 
Jogurt cZjSt:j bez cukru 
Jogurt naturalny 
K 
Kasza gryczana, ugotowana 54 
Kasza jaglana, ugotowana 71 
Kasza manna 58 
Kiełki fasoli Mung 25 
Kiwi 52 
Kleik ryżONy 90 
Knedle ziemniaczane 52 
Kukurydza słodka 53 
Kukurydza z puszki 55 
Kus kus gotowany 65 


IG Produkt 


IG 


L 
59 Laktoza 
75 Lody z pełnego mleka 
M 


46 
61 


59 Maltoza 110 
72 Makaron 65 
65 Mango 55 
44 Marchewka gotowana 47 
46 Marchewka świeża 16 
29 Mąka kukurydziana 70 
52 Melon 65 
43 Miód 87 
65 Mleko odtłuszczone 32 
Mlf)ko pełne 3% tłuszczu 27 
Mlelq) słodzone, zagęszczone 61 
23 Mleko zsiadłe 32 
90 Morele suszone 30 
95 Morele świeże 15 
95 
58 
85 
40 
55 
63 
70 
59 
63 
68 
44 
22 
49 
22 


N 
Nutella 
O 
Orzechy 
Orzeszki ziemne, solone 
Otręby owsiane 
p 


33 


22 
14 
55 


103 


Pasternak 95 
Płatki kukurydziane 84- 
Płatki ow.:;iane błr->kawiczne 85 
Płatki ryżowe 80 
Pomarańcza 44 
Pomidory 15 
Po
rn 72 
P
 70 


68R 
40 Rodzynki 64 
33 Ryba 38 
30 Ryż Basmati 60 
46 Ryż biały gotowany 64 
71 Ryż brązowy (naturalny) 55 
20 Ryż długoziarnisty gotowany 56 
95 Rzepa 72 
S 


100 
25 
22 
45 
61 
42 


Soczewica z puszki 44 
Soczewica gotowana 30 
Soja 14 
Soja z puszki 18 
Sok ananasowy 46 
Sok grejfrutowy 48 
Sok jabłkONy 40 
sok pomarańczowy 52 
Sok pomidoroNy bez cukru 38 

 z marchwi świeży 43 
S 
Śliwki 30 
T 
Truskawki 40 
W 
Winogrona 46 
Wiśnie 25 
Z 
Ziarna całe pszenicy 41 
Ziarna całe żyta 34 
Ziarno jęczmienia 25 
Ziarno kukurydzy 69 
Ziemniaki gotowane 95 
Ziemniaki młode 57 
Ziemniaki pieczone 85 
Ziemniaki puree 90 


57 


38 
29 
45 
36 
27 
15 
36 


l" 


DYŻUR EKSPERTA 


Jesll masz wątplioości związane z od
lanlem, 
przypominamy, że w każdy wtorek w godz. 14-16 
pod telefonem 
(0-32) 757-27-76 
czeka nasz ekspert Barbara Pclczar, specjalista 
w zakresie zdrowego żywienia.  
..
		

/iv5521-2003-284-0016_0001.djvu

			6-7 grudnia 2003 I Trybuna Śląska I w_.ns5zemlssto.pl 


16 Inny świat 


Hit 
na święta 


Proste, tanie, kołyszące się 
lalki mają być przebojem za- 
bawkowym na prezenty świą- 
teczne. Lale przypominają 
kształtem jajko, mają obniżony 
punkt ciężkości co powoduje, 
że popchnięte kołyszą się 
wdzięcznie na boki. Ale nigdy 
się nie przewracają. 
Ten typ zabawek był popular- 
ny w latach 70. Szesć lat temu 
zaprzestano na Wyspach Brytyj- 
skich produkcji takich zabawek. 
Ale jedna z największych sieci 
brytyjskich domów handlowych, 
Marks & Spencer poinformował 
wytwórców zabawek. że kołyszą- 
ce się lala znowu są "trendy". l 
zamówił sporą ich partię. 
Nowe "weebles", jak.się je 


\ 


. 


. 


,,' 


"'\ 


nazywa, przedstawiają różne 
postaci i dodatkowo mają kół- 
ka, co powoduje, że można je 
przetaczać z miejsca na miej- 
sce. Mają być sprzedawane za 
równowartość od 20 do 120 
złotych. Niestety, największa 
partia zabawek trafi do brytyj- 
skich sklepów dopiero na Nowy 
Rok. . AS  


. 


Największa 
liczba pierwsza 


. 


.. 


Odkrył ją właśnie amerykański 
student Michael Schafer z po- 
mocą komputera typu PC z 
procesorem Pentium IV 2 GHz. 
Największa jak do tej pory liczba 
pierwsza Schafera zawiera 
6.320.430 cyfr. Żeby ją zapisać, 
trzeba byloby przez dwa tygodnie 
kreślić znaki na papierze. 
Liczby pierwsze to te liczby 
naturalne większe od l, które 
mają tylko dwa dzielniki natu- 
ralne - jedynkę i samą siebie. 
Liczb pierwszych jest nieskoń- 
czenie wiele. Dziesięć pierw- 
szych w kolejności liczb pierw- 
szych to: 2, 3, 5, ll, 13, 17, 19, 
23,29. 
Poszukiwaniem liczb pierw- 
szych. niezmiernie ważnych w 


kryptografii czy tworzeniu ko- 
dów zabezpiecLających zajmu- 
je się projekt sieciowy Great In- 
ternet Mersenne Prime Search 
(Glimps). 
W projekcie Glimps uczest- 
niczy ochotniczo ponad 60 ty- 
sięcy studentów, naukowców, 
biznesmenów oraz zwykłych 
użytkowników komputerów na 
całym świecie. 
Program komputerowy do 
znajdywania liczb pierwszych 
można załadować z Internetu. 
Electronic Frontier Fundation 
ufundowało nagrodę w wysoko- 
ści 100 tysięcy dolarów dla oso- 
by, która pierwsza odkryję licz- 
bę pierwszą większą od 10 mi- 
lionów cyfr. . AS 


. 


ł . 
\; - 


Wielkie czwartkowonocne przyjęcie w Nowym Jorku, 
które uśwletnHo obchody 50-lecia najslynnlejszego 
magazynu dla panow zgromadzHo większość byłych 
"dziewcząt Playboya': Także Pamelę Anderson. 


"Playboy" ma 50 lat 


Panienki 
z rozkładówki 


ARNIE NA POMNIK 


Sharon Stone, Cindy Crawford 
czy Kim Basinger. . Pierwszą 
"dziewczyną Playboy'a" byłajed- 
nak w grudniu 1953 roku słynna 
Marilyn Monroe. Wydanie pierw- 
szego numeru magazynu koszto- 
walo Hefnera osiem tysięcy dola- 
rów. Pożyczył je od znajomych i 
rodzi ny. 
W latach 70. zaczęła się uka- 
ZYWdĆ niemieckojęzyczna mutacja 
magazynu. Obecnie mamy i pol- 
skiego ..Playboy'a". Na świecie 


sprzedaje się do siedmiu milio- 
nów egzemplarzy tego czasopisma 
dla panow. 
Wydawnictwem kieruje już 
corka Hugha Hefnera, Christie. W 
jej planach jest rozszerzenie impe- 
rium golizny na nowe media: In- 
ternet, telewizję, gry i handel. 
Hef ner uważa, że wśród prze-' 
bojów popkultury sprzed lat obro- 
niły się filmy z Jamesem Bon- 
dem, muzyka Beatlesów i jego 
króliczki. . AS 


al na stały się nierozłączną czę- 
ścią. 
Pomysł na ,.Playboy'a" zrodził 
się na kuchennym stole Hefnera 
w jego mieszkaniu w Chicago. Od 
tego czasu "Playboy" i jego otocz- 
ka stal się prawdziwym bizneso- 
wym imperium ijedną z najlepiej 
rozpoznawanych marek na świe- 
cie. 
Zanim rozpoczęły wielkie ka- 
riery aktorskie, nago pojawiały się 
na rozkładówkach "Playboy'a": 


T rzy wielkie wynalazki cywi- 
lizacji to ogień, koło i .,Play- 
boy" - uważa Hugh Hefner, 
wydawca tego najsłynniejszego 
czasopisma dla panów. - Nikt nie 
uprawiał seksu przed "Play- 
boy'em". To my go wymyślilismy 
- dodal. 
Pięćdziesiąt lat temu ukazał 
się w USA pierwszy numer te- 
go magazynu. Czasopismo roz- 
poczęło czasy popkultury, któ- 
rych nagość i rewolucja seksu- 


oepcji ma on mierzyć 24 metry i 
przedstwiać stalowego cyborga 
dźwigającego kulę ziemską. 0po- 
nenci proponują postawienie ra- 
czej pomnika Mozarta albo cesa- 
rza Franciszka Józefa. Na temat 
projektu budowy pomnika 
Schwarzeneggera przygotowano 
nawet dla radnych Gratzu 300- 
stronlCO'ł1' elaborat, rozwazający 
wszelkie plusy i minusy pofT¥)łu. 
Jeśli projekt uzyska akceptację 
władz lokall"o/Ch statua Termina- 
tora stanie w Gratzu latem przy- 
szłego roku. . AS . 


Odśwleiono plany wybudowa- 
nia w austriackim Gratzu, 
miejscu urodzin Arnolda 
Schwarzeneggera, pomnIka 
aktora w roll Terminatora. Pro- 
jekt stalowej konstrukcji pokaza- 
no Arniemu już na początku tego 
roku, ale aktor stwierdził wtedy, 
że lepiej ŁPjłoby przekazać prze- 
znaczone na pomnik pieniądze 
na cel charytatywny. 
Radni Gratzu wrócili do pofT¥)łu 
po v.ygraniu przez Schwarzeneg- 
gera WyOOrów na gubernatora Ka- 
liforni. Liczą, re pomnik przycią- 
gnie do ich miasta tysiące tury- 
stów. 
Z badań UNESCO wynika, re Ter- 
minator zagrany w trzech obra- 
zach przez Schwarzeneggera jest 
najsłynniejszą postacią filmową 
w.;zech cza&1.N. 
przeciwnicy korrepcji uważają, że 
nOY.OCZesrry, komercyjny pomnik 
zepsuje histol)Qny, zaOftkov.ych 
wizerunek miasta. Według kon- 


Noś długie 
włosy? 


POŻĄDANIE MA NA IMIĘ DAVID BECKHAM 


\. :\ 
..'

.: ... \ 
-1\ 'I. ;;.J 
). .
.
. 
. -, 
......- 


Lopez. Wyprzedziła Catherinę Zeta Jones, 
Halle Berry i Bntney Spears (v.spólnie na 
trzecim miejscu). 
Przy okazji Durex zapytał respondentów o 
ich zdaniem najbardziej seksowne profe- 
sje i narodowoścI. Panowie v.skazywali 
na zawody modelki, lekarki i pielęgniarki. 
Mieszkanki Brazylii, Stanów Zjednoczo- 
nych czy Francji uznano za 
najbardziej seksowne 
(panie preferowały 
Włochów i Hiszpa- 
nów). Kobiety 
uznały za pełne 
seksu takle męskie 
profesje Jak: mo 
dei, masazysta I 
strażak . AS 


Piłkarz Realu Madryt i kapitan futbolowej 
reprezentacji Anglii ma w sobie najwięcej 
seksu posrod wszystkich mężczyzn na 
swiecie. Tak wynika z dokładnego podli- 
czenia wymkow ogólnoświatowej ankiety 
fir
 Durex. Beckham zwyciężył w zaciętej 
rywalizacji z aktorami: Georgem Clo- 
oney'em i Benem Affleckiem. 
Beckham otrzymał w sumie dwadzieścia 
procent głosów (poparcie dla niego mocno 
się wahalo, od 55 proc. w Wietnamie do le- 
dwo 2 proc. w USA). Na Clooney'a głosowa- 
ło 15 proc. osób (najwięcej we Włoszech, 
gdzie aktor kupił niedawno willą i często 
mieszka), a na Bena Afflecka - 13 proc. 
(rzecz dziwna, najwięcej Niemców). Tytuł 
najbardziej seksownej kobiety naszej pla- 
nety przypadł aktorce i plG6enkarce Jennifer 


Justin Howkins, lider i gitarzy- 
sta popularnej heavy metalowej 
grupy brytyjskiej" ..The Ddrk- 
ness" został aresztowany na lot- 
nisku w Nowym Jorku. bo poli- 
cja pomylila dlugowlosego, po- 
nurego Anglika z poszukiwa- 
nym kryminalistą o tym samym 
na7Wisku. 
Rockman został wypuszczo- 
ny na wolność po dwoch godzi- 
nach, po interwencji jego mene- 
dżera i przedstawieniu dowo- 
dów, że w cz.asie gdy drugi How- 
kins dokonywał przestępstw, mu- 
zyk koncertował w Wielkiej Bry- 
tanii. . AS 


J'. " 
I 
, 


;- 1. ,-- 
.. . "I .i 


.1. 


.' 
/\ 
 
: 
-- , \"L 
,.. ',' 
....;.::." .... . .t , 
'" f\r!..-:.:""- 
I '
..'" ) . 
, 
TermInator. 
\) 
- . - -.
		

/iv5521-2003-284-0017_0001.djvu

			Piszą nasi Czytelnicy 


Ich I W I je 
i ten trzeci... 


@ Nie wiem już, jak sobie pora- 
dzić. Zapętliłem się 
w dziwny trójkąt. 
Nie widzę też większych 
szans na to, aby jak najmniejszym 
kosztem wyprostować całą sytuację. 
Kilka miesięcy temu poznałem 
fantastyczną dziewczynę. Najpierw I, 
przyjaźniliśmy się, a potem staliśmy 
się parą. Rozumiemy się świetnie, ga- 
dzinami ze sobą rozmawiamy. 
Nie mamy przed sobą żad- 
nych tajemnic. Właściwie 
do szczęścia niczego nam 
nie brakuje. 

zystko byłoby jak 
w bajce. gdyby nie jedno 
"ale". Trochę nas do tego 
szczęścia za wiele... . 
Dorota jest studentką. 
Wynajmuje mieszkanie z ka- 
legą. Znają się od dziecka, ale 
niKdy nie byli parą. Żyją ze sa- 
bą jak rodzeństwo. Tak przynaj- 
mniej jeszcze niedawno mi się 
 
dawało. 
Tomek, kolega Doroty, teżjest SIU 
dentem. Kończy już drugi fakultet, 
czasami uda mu się znaleźć dorywcze 
zajęcie. Wielokrotme zmieniał dziewczy- 
ny, bo, jak twierdzi. życie ułoży sobie tyl- 
ko wtedy, kiedy trafi na tę jedyną. Oba- 
wiam się jednak, że po cichu kocha się 
w Dorocie. . ... 
Są ze sobą wręcz organicznie związani. 
Traktują .
ię jak stare dobre małżeństwo. Spra- 
wiedliwie dzielą się obowiązkami domowymi, 
czasem mają wspólny budżet. Usprawiedliwiają się 
przed sobą. gdy jedno z nich wychodzi bez drugie- 
go. Teraz, kiedy jesteśmy razem, czuję, że moja pa- 
zycja je.
t zagrożona. Co więcej, Tomek poucza 
mnie. jak mam traktować moją dziewczynę. mówi 
mi co ona lubi jeść na kolację, jakie są jej ulubia- 
ne filmy. Jednoznacznie daje mi do zrozumienia. 
że to co ich łączy jest trwałe, a nasz związek chwi- 
lowy. Źle się czuję. kiedy u nich bywam, bo mam 
wrażenie, że cały czas jesteśmy obserwowani i ?ce- 
niani. Niestety, nie mamy możliwości. aby zamIesz- 
kać wspólnie. Doroty nie stać też na to. aby ""na- 
jąć kawalerkę. 
Teraz sytuacja jest tym bardziej dramaryczna, 
że Tomek od wielu miesięcy nie ma dziewczyny. 
Widać, że czuje się samotny i nie cieszy 
o 

za 
znajomość. Przeciwnie. wychwytuje najmmejszy 
kryzys i snuje czarnowidztwo na nasz temat. 
Nie wiem. jak sobie z tym poradzić. Nie ch
ę 
stracić dziewczyny, którą bardzo kocham. ale me 
mogę pogodzić się z istnieniem jej współlok
to
a. 
któremu wydaje się. że już na zawsze będzIe me- 
odłącznym elementem naszego życia. _ 
Jacek Ł. z Tychow 


. " 


" .\:?' 
"'1.\t
 


.' 


. 


.
 . 


.. 


"i. 

, 
 ' 
4' 
'
o/
 
\"1
 
.... 
X 


... 


SPRAWDZIAN 


Odpowiada Mirosław Glza 
Psychoterapeuta 
- W tej sytuacji wydaje się, że 
wspólokator dziewczyny jest dla niej 
osłoną przed zaangażowaniem się 
w nowy związek. Stanowi też pewien 
probłem, o którym partnerzy powinni 
porozmawiać i przyjąć taką strategię 
działania, która dla nich obojga będzie 
najkorzystniejsza. Jeżeli problem 
zniknie, Wowczas mogą pOjawić się 
dwa warianty ich przyszłości. 

o pierwsze, pójdą za sobą jak w dym 
I będą szczęśliwi bez tego trzeciego, 
ale może się też zdarzyć, że ta 
sytuacja była dla nich tematem 

stę

m i kiedy Się rozwiąże, mogą 
nie mlec o czym ze sobą rozmawiać. 
Być może okaże się wtedy, że są w ich 


, ZŁÓŻ ŻYCZENIA SWOIM NAJBLIŻSZYM 


, 


\ 


. 


, '" !-" 
, "'

 


.... ....
 


'- 


..'.ł 
  
.
 r 


\l \\  -- 
, 


;. 


Czy siostrzana przyjaźń 
między męiczyzną I kobietą 
Jest moiliwa? 


relacji jeszcze 
inne konflikty, 
z których nie 
zdawali sobie 
sprawy. 
Z listu 
Czytelnika 
wynika, że w tej sytuacji jest on w roli 
ofiary, a przecież dziewczyna 
na pewno oczekuje od niego 
konsekwencji w działaniu 
i stanowczości. Uwazam, ze nie 
powinien jej zawieść. 
Każda para staje niemal codziennie 
przed problemami, które trzeba umieć 
wspólnie rozwiązać. Nie ma gotowej 
recepty. Umiejętność radzenie sobie 
z rozmaitymi przeciwnościami stanowi 
najlepszy sprawdzian związku.. MAH 


Chcesz złożyć życzenia swoim bliskim w -Trybunie ŚI
skiej"? 
Wystarczy, że napIszesz je na kartce, dołączysz kupon I dostar- 
czysz do naszej redakcji (do życzeń nale
 dołączyc zg?dę n,a pu- 
blikację oraz kserokopię aktu urodzenia lub zawarcia związku 
małżeńskiego). 
Zyczenia należy przysłać na adres: 
"Trybuna Śląska
 ul. Młyńska 1, 
40-098 Katowice 
z dopiskiem .,tyczenla
 
Można je też przynieśc osobiscie 
na IV piętro do pokoJu 413. 


Jeżeli jesteś samotny, chcesz poznać przyjaciela lub 
p
jaciółkę lub szukasz miłości, a w swojej okolicy 
nie masz ku temu okazji, skorzystaj z naszej propo- 
zycji. Przyślij lub przynieś do nas swoje ogłoszenie, 
a 
 wydrukuje
 je bezplatnie 'łi. tej rubryce. 

ażnel Do każdej oferty musi lJyć dołączony kupon 
l, a
res zamieszkania. Adres pozostaje do wiadomo- 
S
I R
akcji, ale Jest potrzebny, by wysyła c odpo- 
WI
ZI na wasze ogłoszenia. Nawet Jeśli podajecie 
SWOj numer telefonu, moze znaleźć się ktoś, kto wo- 
h odpisać. 
Zachę
my też do przysyłania swoich zdjęć, które 
ch,ętme opublikujemy razem z ogłoszeniem. Do 
Zdjęcia należy dołączyć pisemną zgodę na publika- . 

CZel1, 
- V KUPON
, 


, 


www.naszemlasto.pIITrybuna Śląska I 6-7 grudnia 2003 


Serce do serca 17 


POZNAM PANA, POZNAM PANIĄ 


Jestem atrakcyjną, bezdzietną pan- 
ną z wyższym wykształceniem, nie- 
zalezną finansowo. Interesuję się 
kulturą, turystyką i nauką języków 
obcych. Poszukuję Pana o podob- 

h zainteresowaniach, z wy7szym 
wykształceniem, w wieku 42 do 48 
lat. Tel. 0607-134-015, po godz. 
18. sygn. 1885 


Wdowiec, 52 lata, wysoki, szczupły, 
przedsiębiorca, pełna niezależność 
finansowa, pozna Panią do 38 lat, 
wysoką, szczuplą, zgrabną, ładną. 
Zapewni, że będziesz lśnić przy 
moim boku pełnym blaskiem. Wa- 
runek: uczciwość, chęć stabilizacji i 
pełne partnerstwo. Nie szukam 
przygód. sygn. 1886 


Inteligentna blondynka przed czter- 
dziestką, 172/95, 
hOW\Jjąca sa- 
motnie nastolatkę, kobieca i czuta, 
wiele zainteresowań, rencistka, po- 
zna Pana pragnącego trwałego, 
związku z min. średnim wykształce- 

 niem, który ją zainspiruje, da poczu- 

 cle bezpieczeństwa. Czekam na li- 
!2 sty lub telefony od Panów stanu 
wolnego, niekaranych. Tel. 032/ 
345-36-32. sygn. 1887 


Kiedy masz 
kiego dość 
Nagie wszystko leci z rąk 
Serce pragnie czegoś więcej 
Nie bój się powiedzieć dość. 
Słuchaj głosu swego serca 
Które chyba wie najlepiej 
Czego brak mu jest do szczęścia. 
Poznam przyjaciela, samotnego. do 
lat 60. Samotna, szczupla, wysoka 
wdowa,lat 50. sygn. 1888 


Mam 61 lat, jestem blondynką 
średniego wzrostu. 162/70, uczci- 
wą, niezależną, bez nałogów, wdo- 
wą. Mieszkam we własnym domku 
jednorodzinnym. Pragnę poznać Pa- 
na lubiącego aktywny tryb życia, Wj- 
jazdy i jak ja samotnego, do 67 lat. 
sygn_1889 


i 
!2 


Wdowa po 60, katoliczka, spokojna, 
wrażliwa, nie jestem materialistką, 
lubię przyrodę, kwiaty i zwierzęta, 
bez nalogów, własne M., poznam 
Pana w wieku od 63 do 67 lat, bez 
nałogów i final1SCMQ niezależnego. 
Jeśli masz te same walory i cieszy 
cię radość życia, a czujesz się sa- 
motny, zostań moim partnerem i 
przyjacielem, proszę napisz. Naj- 
chętniej z Żor, Rybnika lub okolic. 
Panom z ZK dziękuję. sygn. 1890 


Emeryt, 65/175, bez nałogów, wy- 
kształcenie średnie, mieszka sam, 


sprawny, szpakowaty jeż, bez rodzi- 
ny, pozna niepalącą, rozsądną, 
skromną. samotną, etyczną doma- 
torkę, bo nie stać mnie na nałry sa- 
mochód. Jeżeli ta kropla w morzu 
Panią zainteresuje, to jestem po- 
trzebny w oceanie. Tel. 256-45-99. 
Katowice. sygn. 1891 


Jestem ciemnym błondynem, mam 
26 lat, 165 cm wzrostu, oczy zielo- 
ne. Cenię sobie szczerość i uczci- 
WOŚĆ, lubię dobrą zabawę. Chciał- 
ł:Jym poznać kobietę, którą będę ce- 
nił szanował i kochał tak bardzo jak 
tylko potrafię. Wiek i wyg1ąd nie ma- 
ją znaczenia, liczą się tylko charak- 
ter i szczere uczucia. Jeśli jesteś sa- 
motna, napisz, odpiszę na każdy 
list sygn. 1892 


Lato minęło, już święta za pasem, 
życie ucieka, a samotność do- 
skwiera. Do spotkania przy małej 
czarnej zaprasza wdowa, 51/168, 
pracująca, atrakcyjna, optymistka. 
Szukam Pana w wieku 48-55 lat, 
niezależnego odpowiedzialnego, 
bez nałogów, chętnie zmotoryzo- 
wanego. We dwoje zawsze raźniej. 
sygn. 1893 


Rozwiedziona blondynka, lat 
53/163/61, zadbana, atrakcyjna, 
kulturalna, młody wyg1ąd, pozna Pa- 
na do lat 58, lubiącego przyrodę i 
turystykę. Mile widziany samochód. 
sygn. 1894 


Jestem 32-latkiem, blondynem; 
175 cm wzrostu. Mieszkam w Cho- 
rzowie. Lubię muzykę, film, góry, ro- 
wer. Szukam dziewczyny kobiecej, 
czułej, wyrozumiałej. 
Tel. 249-44-84. 


sygn. 1895 


Wdowa, szczupla, 164 cm wzrostu, 
niezależna mieszkaniowo i finanso- 
wo, zaradna, elegancka, bez nało- 
gów. Pozna Pana stanu wolnego, 
niezależnego, wiek do 62 lat, wzrost 
powyżej 170 cm, chętnie zmotory- 
zowanego. sygn. 1896 


Witaj! Czy znajdzie się samotna ko- 
bieta, która zechce mnie poznać? 
30-latek, kawaler, szczupły brunet, 
wrażliwy, spontaniczny, z własnym 
M, pracujący zawodowo, niezależ- 
ny. Lubię dobrą zabawę i spędza- 
nie wolnego czasu w miłej atmos- 
ferze. Jeśli jesteś samotna i wolna, 
brak ci partnera, to czekam na Cie- 
bie. Wiek do 35 lat. Proszę o foto i 
numer telefonu. Woj. Śląskie. 
sygn. 1897 


Pomagamy połączyć się samotnym sercom. 
W poniedziałkowej "Trybunie ŚląskieJ" 
kolejne anonse matrymonialne. 


JEŚLI JESTEŚ SAMOTNY 


cję w gazecie oraz kserokopię 2 i 3 strony z dowo- 
du osobistego. 
Jeśli chcesz nawiązać kontakt z wybraną osobą, na- 
pisz do niej list, oznacz numerem sygnatury i przyślij 
do redakcji. Do listu dołącz czystą kopertę i znaczek. 
Zgłoszenia należy wysłać na adres: 
"Trybuna Śląska
 ul. Młyńska 1, 
40-098 Katowice 
z dopiskiem "Serce do serca
 
Można je również przynIeść osobiście od ponie- 
działku do piątku w godzinach od 10 do 11 do po- 
koju 413 na IV piętrze. . 


Serce do serca: 


KUPON 


1
		

/iv5521-2003-284-0018_0001.djvu

			6-7 grudnia 2003 I Trybuna Śląska I www.naBzemlasto.pl 


18 Gdzie po pomoc 


TELEFONY ALARMOWE 
policja 997 litra! mleJ&ka 986 
pogotowie 999 pogotowie gazowe 992 
strai poiarna 998 pogotowie energet. 991 


Szpitale 


BĘDZIN: dyżur stały. ul. Piłsudskiego 
25a (tel. 267-30-80); BIELSKO-BIAŁA: 
ul. Grota RCM'eCkiego 12, dyżur stały: ul. 
Cymarska 11 (tel. 812-48-66): 
BRZESZCZE: ul. Piłsudskiego 13a: BY- 
TOM: d. stałe: ul. Strzelców Bytomskich 
96, ul. O1rzal"1OVł>kiego 5 (tel. 281-47- 
76), ut. [)nQrcowa 24 (tel. 281-OH55): 
CHORZÓW: Bob. ul. Wolnosci 78, ul. 
Pawła 4a. nledL ul.l<.azimierZa, ul. Dłu- 
ga 24, CIESZYN: sob. ul. Gorna 20, 
niedz. ul. Szybinskiego 1; CZECHOWI- 
CE-DZIEDZICE: ul. Traugutta 18a; CZE- 
LADŹ: dyzur stały. ul. Będzińska 80 
(Centrum Handlowe M1, tel. 763-91- 
11); 
CZĘSTOCHOWA: d. stałe: ul. Koperni- 
ka 10, ul. Fosza 4/6, AI.NMP 17. ul. Ko- 
ściuszki 7; DĄBROWA GÓRNICZA: dy- 

ury stałe: ul. Korczaka 1-3. ul. Sobie- 
skiego 23: GLIWICE: dyżury stałe: ul. 
Zygmunta Starego 16. ul. Gornych Wa- 
/ow 26 (tel. 331-42-66); JASTRZĘBIE: 
ul. Harcerska; JAWORZNO: ul. MICkie- 
wicza 19 (tel. 616-32-42), plac Gorni- 
ków 5a (tel. 616-61-36): KATOWICE: 
dyżury stałe: Akademicka (ul. Tysiącle- 
cia 41), Europejska (ul. WOjewodzka 7). 
Na Sadybie (ul. Jutrzenki 1), Pharmakon 
(ul. 1-goMaja33),PodZefprem(ul. 1- 
go Maja 22/1A), VIta Farm II (ul. Mickie- 
wicza 9); KĘTY: Os. 7oo-lecia; KNU- 
RÓW: ul. ks. KoZiełka 8: LUBUNIEC: ul. 
lom11i8; ŁAZISKA ŚREDNIE: ul. Stasz
 
ca 4 MIKOŁOW: ul. K. K. Wielkiego 62; 
MYSŁOWICE: dyżur stały: ul. Towarowa 
1 (Dom TowarOl'1 (50b. 
20.00,22.15, niedz. 20.00), 
Nienasycenie (Bob. 22.15, 
niedz. 1145), Pan i YAadca: 
Na krańcu swiata (50b. 11.00, 
13.45,16.30,19.15,22.00, 
n\edz.11.oo, 13.45. 16.30, 
19.15), Pogoda na Jutro 
(S ob., niedz. 13.30), 
Rzeka tajemnic (20.30), 
Snowboarder 
(sob., niedz. 20.00), Stara Baśń 
- Kiedy Słońce było Bogiem 
(11.15), Underv,Qr!d (19.15, 
21.30); 
. Studio (teJ. 033/812-50-50) - 
Rekrut (17.00.20.00); 


BRZESZCZE 
. Wl5ła (tel. 211-16-28) -Gdzie 
jest Nemo? (50b. 15.00, 16.45), 
Matrix ReaktywaCja (50b. 18.30, 
20.45. niedz. ll30, 20.00); 
BYTOM 
. Gloria (tel. 281-48-89) - Gdzie 
Jest Nemo? (12.00, 13.45, 
15.30. 17.15), Pod sloncem 
Toscanii (19.00,21.00; 
CHORZÓW 
. Panorama (tel. 476-10-21)- 
Sala A: Gdzie jest Nemo? 
(15.30), Siostry Magdalenki 
(17.30). Pogoda na Jutro (2O.oo), 
Sala B: Gdzie jest Nemo? 
(14.30), Pogoda na jutro (16.30. 
21.00), Siostry Magdalenki 
(18.45): 
CIESZYN 
. Piast (tel. 852-04-26) - Gdzie 
jest Nemo (15.00. dod. sob. 
13.00,15.00), Pan i władca 
(17.oo. 19.30); 
CZECHOWICE-DZIEDZICE 
. Swlt (tel. 215-32-85) - 14. 
ZirTlC1Ne Spotkanie Teatralne. 
Spektakl teatralny. Twarze 
w lustrach - koncert Michała 
Bajora (50b. 16.30), Zró
 
sobte wnuka (50b. 19.00, 21.30. 
nIedz. 18.00, 20.00), Gdzie jest 
Nemo? (8ob. 11.30, niedz. 
11.00. 16.ooj; 
CZĘSTOCHOWA 
. Wolność (tel. 324-62-48) - 
Gdzie jest Nemo (BOb. 9.00, 
11.00. 12.45. 14.30, nledz. 
14.00. 16.00), Pan I władca: 
na krańcu ŚWIata (niedz. 20.30), 


10.00, ll(0), Pod Słońcem 
Toscanii (13.00, 19.30), 
Snowboarder (15.00); 
. Swlatowld (ul. 3 Maja 7, tel. 
258-74.32) - Spiskowcy 
rozkoszy (60b. 16.15, niedz. 
20.15), Otik (sob. 14.00, niedz. 
16.00), Miasto Boga (sob. 
20.15), Wita
 w naszej 
dzielnicy (niedz. 14.00), 
FIlmostrada. Tydzień filmu 
niemieckiego: Himmel uber 
Berlin Eine Hand voll Grass (8ob. 
18.15), Der Felsen (niedz. 
18.15); 
. Clnema City (tel. 359-59-59) - 
Premiery: Pod Słońcem Toscanii 
(50b., niedz. 14.00,16.15, 
18.30, 20.45); Pozostały 
repertuar: Pan i Władca (13.00, 
15.45, 18.45,21.30, 10.15), 
Underv,Qld (15.30, 18.00, 
20.30), Good Bye, Lenin (19.15, 
21.45), Gdzie jest Nemo?: 
(dubbing; 11.30, 12.30, 13.45. 
14.45, 16.00, 17.00, 18.15, 
19.15,10.15, napisy. 18.45, 
21.00), KiII Bill (21.45), Małolaty 
u Taty (12.00), Matrix. Rev.ulucje 
(12.45, 15.15, 17.45.20.15, 
10.15), Niebezpieczny urT¥>ł 
(18.30,21.15), Okruclenstwo nie 
do przyjęcia (16.15), Piraci 
z Karaibow. Klątwa Czarnej Perły 
(12.45), Rzeka Tajemnic (21.00), 
Slndbad: Legenda siedmiu morz 
(11.15), To własnie milośc 
(12.45, 15.30, 18. 15,20.45, 
10.00); 
. IMAX (tel. 359-59-59) - Droga 
przez zycie (niedz. 14.30), 
Cybernetyczny swiat (niedz. 
10.00), Głosy z głębin 3D (niedz. 
12.15,18.45,21.15, .ob. 
17.15,20.45,22.00), StaCja 
kosmiczna 3D (niedz. 20.00,
		

/iv5521-2003-284-0019_0001.djvu

			NA EKRANACH KIN 


Niebezpieczny 
umysl 


-r-- m- 
a 


I 
. 


.... 


,  


Film na podstawie książki Chucka 
Barrisa. legendarnego gwiazdora, 
twórcy programów telewizyjnych. 
W drodze na szczyt kariery Chuck 
został wciągnięty w supertajny i 
niebezpieczny świat operacji CIA... 
Dramat/Akcja, USA, 2003, ret.: George Clooney, wyst.: George Clo- 
oney, Drew Barrymore, Sam Rockwell, Julia Roberts, Rutger Hauer 


To właśnie 
miłość 


M.  


Film opowiada o różnych rodzajach 
miłości, a każda z historii ro1iJYWd 
się podczas Świąt Życie i mieś; lon- 
dyńczykow przeplata się i osiąga ze- 
nit w wigilię Bożego Narodzenia. 
Kom. romantyczna, W. Bryt., 2003, ret: Richard Curtls, wyst.: Laura Lin. 
ney, Uam Neeson, Colln Arth, Hugh Grant, Alan Rlckman, Emma Thompson 


Gdzie jest Nemo 


Niewidoczni 


)1 '.  


II 
I .. 
. 


Nierrnl gotycka 0fXM'IeŚĆ rJOZt. Nige- 
I)1ski imigrant jal Bytom. Centrum 
Handlowe Plejada. 
Mikołajowy koncert Na- 
talii Kukułskiej, sobota, 
godz. 16. Wstęp wolny. 
. REG 


- 
. 


> Zabrze. Dom Muzyki I 
Tańca. Sobota. Beata 
Kozidrak z grupą Bajm za- 
gra o godz. 20. Bilety w 
cenie od 35 do 50 zł. . 
REG 


Rybka Marlin traci prawie wszyst- 
kie jajeczka ikry. Mały Nemo. jedy- 
ny ocalały synek Marlina, staje się 
sensem jego życia. Gdy ojciec po- 
stanawia wysyłać go do szkoły, 
zdarza się kolejne nieszczęscie: 
Nemo zostaje wyłowiony z oceanu 
i trafia do akwarium w gabinecie dentystycznym. Tata, nie zważając na 
niebezpieczeństwo, rusza mu na pomoc... 
Bajka animowana, 100 mln., USA, 2003, ret.: Andrew Stanton. 


Polowanie, które miało być okazją 
do powspominania czasów szkoły 
podstawowej staje się dla czte- 

 rech przyjaciół największym wy- 
:;i zwaniem w życiu. W przepastnych 
lasach wylądowali bowiem kosmi- 
ci, którzy marzą o zawładnięciu 
Ziemią. A zwiadowcą Obcych jest 
dziwny starzec spotkany na bezlu- 
dZIu (Morgan Freeman). Czwórka 
Ziemian nie jest bezbronna. Każ- 
dy z nich został zbiegiem przypad- 
ków przy urodzeniu wyróżniony 
nadprzyrodzoną mocą. Telepatia 
daje im możliwość dostrzegania 
tego, czego oczy zwykłych ludzi nie 
widzą. 


Klimatyczny horror sf dość szybko 
zamienia się w krwawą jatkę peł- 
ną pościgów, strzelanin i latają- 
cych spodków. Ekranizacja komer- 
cyjnej, choć przyzwoitej literacko 
powieści mistrza grozy Stephena 
Kinga, która dla dla potrzeb filmu 
została bardzo okrojona. Dlatego 
też argumenty kosmitów i ich filo- 
zofia egzystencji może wydać się 
komiksowa i niezrozumiała. Szcze- 
rze mówiąc całość ogląda się jak 
długaśny odcinek serialu .Z archi- 
wumX.. 
Dwie godziny takiego sobie filmi- 
ku, który wyszedł spod ręki mi- 
strza kamery Lawrence'a Kasda-  

 

 


> Tarnowskie Góry. Pa- 
łac w Rybnej. Festiwal 
MUZYKi Kameralnej "Kwar- 
tet Sląski i Jego Goście w 
Pałacu w Rybnej", sobota 
godz. 17. Gościem specjal- 
nym będzie szef Narodowej 
Orkiestry Polskiego Radia 
w Katowicach Gabriel 
Chmura, który tym razem 
zaprezentuje się jako pia- 
nista. Wystąpi również 
Kwartet Śląski. Bilety - 25 
zł. 


> Chorzów. Teatr Roz- 
rywki. Ogólnopolski 
Festiwal Muzyki Chrześci- 
jańskiej .Stróże poranka", 
7 grudnia, godz. 18. Wy- 
stąpią: Armia, Triquetra, 
Jego Band, Viola Brzeziń- 
ska, Magda Anioł i Chili- 
my. Bilety w cenie od 5 
do 25 zl.. REG 


> Zwariowana Impreza 
mikołajkowa czeka 
gości klubu "Piwnica pod 
spodem" przy ul. Mościc- 
kiego 14 w Sosnowcu. Go- 
spodarz wieczoru Mikołaj 
twierdzi, że nie pożałuje 
prezentów, ale i rózgi. Po. 
czątek w sobotę 6 grud- 
nia okClło godz. 19.. KD 


BOb. 19.30), T -rex. Powrot 
do okresu kredowego 3D (niedz. 
16.30); 
KNURÓW 
. Caslno (tel. 332-63.81) - 
Pogoda na jutro (sob. 17.15. 
nIedl. 19.15), Rzeka tajemnic 
(sob. 19.00, niedz. 21.00), 
Spotkanie z Mikołajem (sob. 
15.00), Dogville (niedz. 16.00); 
lĘDZINY 
. Piast (tel. 216-65-08) - PiracI 
z Karaibów (17.00); 
MYSŁOWICE 
. Kosmos 2 (tel. 31-77-015) - 
Opowieść o Jezusie (15.30); 
. Oscar (tel. 222-66-70) - 
Naciągacze (16.30, 18.45), Kin 
Bill (21.(X): 
OŚWIĘCIM 
. luna (tel. 842-31-03) - Gdzie 
jest Nerno? (sob. 14.30, 16.30, 
nledz. 12.30, 14.30, 16.30), 
Pod Słońcem Toscanli (18.30, 
20.30); 
PSZCZVNA 
. Wenus (tel. 210-35-09) - 
Matrix Re'M>lucje (sob. 17.00, 
19.15,21.30, nledz.17.3O, 
19.45), Spirited A
. W krainie 
Bogow (b/o jap. sob. 15.00, 
niedz. 15.30); 
PIEKARY ŚLĄSKIE 
. Zacisze (tel. 288-68-88) - 
Sindbad (16.00), MatrIX 
Re'M>lucje (17.30, 19.45), Asterix 
i Obelix. Misja Kleopatra (sob. 
14.00 - seans z MikołaJem), 
Gdzie jest Nemo? (niedl. 10.00 
- seans Z Mikołajem), 


RACIBÓRZ 
. Bałtyk (tel. 415-20-33) - Gdzie 
Jest Nerno? (15.30. 17.30), 
Zrób
 sobie wnuka (19.30), 
Pod Słońcem Toscanii (18.30, 
20.30): 
RUDA SLĄSKA 
. Clnema City (tel. 340-40-40)- 
Premiera: Pod Słońcem Toscanii 
(15.45,18.15,20.45): 
Pozostały repertuar: Bad f3<¥; 
2 (21.15). Gdzie jest Nerno 
(14.30,16.45,19.00,10.00, 
12.15), Malolaty u taty 
(14.15. 11.45), Matrix Re'M>lucje 
(13.30. 16.00, 18.30.21.00, 
11.(0), NiebezPieczny umysł 
(18.45,21.00), Pan i Wladca 
na krańcu świata (13.30, 16.15, 
19.00,21.45), Piraci z Karaibów 
(13.15, 10.30). Rzeka tajemnic 
(13.00,20.45), Sindbad (13.15, 
10.45), Sn!1Nboarder (16.30). 
Stara Baśń (11.15), S. W. A. I 
(14.45, 17.00, 19.30,21.45, 
12.30), To właśnie miłość 
(15.00,17.45,20.30,12.00), 
Underworld (15.00. 17.30, 
20.15); 
. Patrla (tel. 248-75-84) - Bruce 
Wszechmogący (17.30), Siostry 
Magdalenki (19.30): 
RYBNIK 
. Premierowe (tel. 422-21-32)- 
Gdzie jest Nemo? (8ob. 9.00, 
14.00, 16.00, 18.00, niedz. 
16.00,18.(0), Good Bye Lenin 
(20.00); 
. Apollo (tel. 422-28-39) - 
Makrokosmos (17.00), Czas 
Apokalipsy. Powrot (19.00); 
. Zefir (tel. 42-52-016) - Żurek 
(18.(0): 


SOSNOWIEC 
. Muza (tel. 266-24-30) - Gdzie 
jest Nerno? (14.00. 16.00, 
18.00,12.00), Naciągacze 
(20.00); 
TYCHY 
. Andromeda (tel. 227-32-46)- 
Gdzie jest Nerno? (90b. 14.00. 
16.30, 18.15, niedz. 11.00 - 
spotkanie z Mikołajem, 14.00, 
16.30, 18.15), Pod Słońcem 
Toscanii (20.00, 22.15); 
USTROŃ 
. Zdrój (tel. 854-16-40) - Pi nokio 
(17.00). Dogville (18.45); 
WODZISŁAW ŚLĄSKI 
. Centrum (tel. 455-48-55) - 
Matrix Reaktywacja (17.00, 
20.(0); 
WISŁA 
. Marzenie (tel. 855-2546) - 
Stara Baśń (17.00), Czas 
Apokalipsy (19.oo): 
ZABRZE 
. Multlklno (tel. 373-59-99) - 
Premiera: Pod Słońcem Toscanii 
(50b. 14.30, 16.55, 19.30, 
22.00, nledz. 13.50, 16.45. 
19.15,21.40), S. W. A. T. (90b. 
12.45,15.10,17.45.20.15, 
niedz. 10.15, 12.45, 15.10, 
17.45,20.15), Tomcio Paluch 
(niedz. 10.10, 12.10. 14.10. 
16.10, 18.10, sob. 14.10, 
16.10, 18.10), Warszawa (15 pol. 
nledz. 19.25,21.50, 50b. 18.55. 
21.10); PozOBtały repertuar: 
Bad f3<¥; II (8ob. 11.00), 
Good 
, Lenin (niedz. 16.20, 
19.10,21.45, 90b. 13.40, 
19.10, 21.45), Gdzie jest Nemo? 


(50b.9.oo, 10.00, 11.30, 12.30, 
14.00,15.00,16.30,17.30, 
19.00, niedz. 10.00. 11.30, 
12.30,14.00,15.00,16.30, 
17.30, 19.00, 20.00), Kin Bill 
(sob. 21.25, nIedz. 14.05, 
19.05,21.30), Małola1¥ u Taty 
(90b. 9.30. 11.30, niedz. 11.40), 
Matrix Re'M>lucje (niedz. 10.30, 
13.10,13.40,16.25,18.15, 
21.20. sob. 9.20,12.00,18.50, 
20.10), Niebezpiecz
 ul1¥>! 
(50b. 13.50, 18.45,21.15, 
nledz.13.45, 19.20,22.00), 
Okrucieństwo nie do przyjęcia 
(sob. 21.30, niedz., 11.35, 
16.35), Pan i Władca. Na krancu 
świata (niedl. 9.45.15.10, 
17.55,20.50, sob. 11.10, 13.55, 
17.00, 20.00), Piraci z Karaibów 
(niedz. 13.30, sob. 9.45), Rzeka 
Tajemnic (niedz. 11.20), 
Snowboarder (niedz. 15.50, 
21.00, Bob. 19.50), Stara Baśń 
(sob. 10.15), To właśnie miłość 
(8ob. 12.35, 15.15, 18.00, 
20.45, niedz. 9.55, 12.35, 
15.15,18.00,20.45), Tożsamość 
(niedz. 20.10, 50b. 21.20), 
Tristan i Izolda (niedl. 9.30, sob. 
9.15), Underworld (nledz. 12.40. 
15.20, 18.05,20.55,50b. 
15.20,18.05,20.55), Zmroż 
oczy (50b. 13.45. nledz. 11.00, 
16.50), Zrob
 sobie wnuka 
(Bob. 14.15, niedz. 11.25); 
ZAWIERCIE 
. MOK Centrum (tel. 672-28-82) 
- Matrix Re'M>lucje (niedz. 
19.(0); 
tORY 
. Na Starowce (tel. 434-21-27) 
- Gdzie jest Nemo? (sob. 10.30, 
18.00, niedz. 11.00, 17.30), 


Matrix Re'M>IU(;je (50b. 20.00, 
niedz. 19.15, 21.15), Święty 
Mikołaj i jego dwór (sob. 15.00); 
nłwłEC 
. Janosik (tel. 861-20-03) - 
Gdzie jest Nerno? (b/o USA 
16.00, 18.00), Daleko od nieba 
(20.00); 


Repertuarop
ny 
na podstawie materiałów 
dostarczonych przez dystrybutorow 
i w1ascicieli kin. 


J. 
-:.JfRl,,
_ ;; 


BĘDZłN 
. Teatr Dzieci Zagłębia (tel. 
267-36-68) - Małe opowieści 
biblijne (90b. 17.00 - spotkanie 
z Mikołajem); 
BIELSKO-BIAłA 
. Teatr Polski (tel. 822-84-53) 
Miody Wilk (sob. 9.00, 16.00, 
niedl. 12.00, 16.00); 
BYTOM 
. Opera Ślą5ka (tel. 281-34-31 
w. 271, 293) - Aida (sob., 
niedz. 18.00 - premiera); 
CHORZÓW 
. Teatr Rozrywki (tel. 346-19-30 
do 4) - Shlr1ey Valentine (Bob. 
19.(0), W 80 dni dookoła 


świata po stu latach (Bob. 
16.(0); 
GLIWICE 
. Gliwicki Teatr Muzyczny (232- 
13-39) - Kot w butach (8ob. 
16.00 - z Mikołajem); 
KATOWICE 
. Teatr Śląski (tel. 258-89-67) - 
Du;l:a 8cena: Nie teraz. kochanie 
(sob., niedz. 18.00), 
Scena Kameralna: Krzesła (90b. 
18.30); 
. Śląski Teatr lalki I Aktora 
Ateneum (tel. 253-82-21) - 
Scena Ateneum: O makowej 
wojnie... (sob. 11.30), 
Kopciuszek (niedz. 16.(0); 
RYBNIK 
. Teatr Ziemi Rybnickiej (tel. 
422-21-32) - Spotkanie ze św. 
Mikołajem na Rynku (Bob. 
17.00): 
SOSNOWIEC 
. Teatr Zagłębia (tel. 266-11-27) 
- Swiniopas (sob. 10.00, 15.00, 
niedz. 17.00); 


PIOOMOCJ.ł. 


102475 


NOCLECI 
f" naszemiasto.pl 
partner '4?: wp.pl
		

/iv5521-2003-284-0020_0001.djvu

			6-7 grudnia 2003 I Trybuna Śląska I _w.naszemlasto.pl 


20 Telewizja 


Warto zobaczyć 


. 


Bardzo Dziki Zachód 
sob. 20:00 TVN 


f') 


łr 


:\ 


" 


;.1 

 

 
fi 


(j 
, . .. 


, 
1, 


Szalony naukowiec, doktor Loveless, pla- 
nuje zamach na prezydenta USA. Agent 
rządowy James West wraz ze swym 
partnerem, Artemusem Gordonem wyru- 
szają w pościg za zamachowcem... 
Komedia przygodowa USA 1999, ref.: 
Barry Sonnenfeld, obsada: Wili Smith, 
Kevin Kline, Kenneth Branagh, Salma 
Hayek 


Cztery wesela 
i pogrzeb 
sob. 20:15 TVP 1 
Charles jest zatwardziałym kawalerem. 
Pewnego razu podczas ślubu znajome- 
go poznaje piękną Carrie, z którą spędza 
upojną noc. Nazajutrz rozstają się bez 
słowa. Po jakimś czasie otrzymuje od 
niej zaproszenie na ślub... 
Komedia romantyczna Wielka Bryta- 
nia 1994, ret: Mlke Newell, obsada: 
Hugh Grant, Andle MacDowell, James 
Aeet, Simon Callow 


Koszmar następnego 
lata sob. 23:00 Polsat 


Julia decyduje się na udział w wyciecz- 
ce na wyspy Bahama, którą w radiowym 
konkursie wygrała jej współlokatorka 
Karla. Posezonowa wycieczka zbiega się 
z nadejściem pory huraganów. Przyjacie- 
le zostają odcięci od świata... 
Horror USA 1998, ret: Danny Cannon, 
obsada: Jennlfer Love Hewitt, Freddle 
PrInze Jr, Mekhl Phlfer, Matthew Settle 


Lokator 
niedz. 22:25 TVP 1 


Trelkovsky chce wprowadzić się do 
mieszkania w ponurej paryskiej kamieni- 
cy. Przeprowadzkę musi odłożyć na kilka 
dni, gdyż poprzednia lokatorka, Simone 
przebywa w szpitalu po nieudanej próbie 
samobójczej. Zaintrygowany postępkiem 
dZiewczyny odwiedza ją w klinice... 
Dramat psychologiczny Francja 1976, 
ret: Roman Polanski, obsada: Roman 
Polański, Isabelle Adjanl, Melvyn Do. 
uglas, Romaln Boutellle 


T L. 
Więcej telewizjI! lo-ą '" " 
Szczegołowy program 
telewizyjny i omówienia filmów 
w piątkowym dodatku 
telewiZYjnym ,Jrybuny Śląskiej" 


TVP 1 


06:30 Rok w ogrodzie 
07:00 Agrolinia 
08:00 Wiadomosci 
08:12 Pogoda 
08:15 Archiwum Zacka (17) 
08:35 Ziarno 
09:00 Lippy i Messy (10)- 
kurs językowy 
09:10 Wutul<\@>ndia 
09:35 Legenda Tarzana (13) 
10:00 Zorro (21, 22) - seria 
10:55 Kolejka - lista 
przebojów 
11:40 Moda jak pogoda 
12:00 Podróżnik 
12:30 Miliard w rozumIe- 
teleturniej 
13:00 Wiadomości 
13:10 Polska w Białym 
Domu (10) 
13:25 Morze pełne 
niespodzianek - film dok. 
14:05 Gdzie jestes św. 
Mikołaju? - film dla 
młodzieży 
14:55 Moda na sukces 
15:30 Teleexpress 
15:50 Puchar ŚWiata 
w skokach narciarskich 
17:55 Plebania (360) 
18:20 Sąsiedzi 
18:50 jaka to melodia? 
19:15 Wieczorynka 
19:30 Wiadomości 
19:51 Sport 
20:01 Pogoda 
20:15 Cztery wesela 
i pogrzeb 
komedia Wielka Brytania 
1994 
22:15 Kabaret Olgi 
Lipińskiej 
23:00 Tokijska rozgrywka. 
film sensacyjny 
00:40 Pełma sezonu - 
komedia 
sensacyjna 
Wielka Brytama 1987 


TVP 1 


!: 


06:30 Mcx:Ja na sukces 
06:50 Europa bez miedzy 
07:40 Papirus (9) 
08:05 W cztery 
 
08:35 W świecie mitów (3) 
09:25 Lippy i Messy 
09:30 Do gory nogami 
10:00 Gamebox 
10:25 Songowanie na 
ekranie 
10:55 MysIisz o kimś? - 
Wybierz tel
k! 
11:25 Smak życia - mag. 
12:00 Amoł Panski 
12:15 Książki na jesień 
12:25 Tydzlen - aktualności 
13:00 Wiadomosci 
13:10 Co Pani na to? 
13:45 Puchar ŚWiata w 
skokach narciarskich 
16:05 Altanmki - Sztuka 
uwodzenia 
17:00 Teleexpress 
17:20 Sportowy Express 
17:25 Dzienmk telewizyjny 
17:35 Smiechu warte 
18:00 Lokatorzy 
18:30 Jaka to melodla?- 
qUiz muzyczny 
19:00 Wieczorynka USA 
19:30 Wladomaści 
19:51 Sport 
20:01 Pogoda 
20:10 Tak ery nle?- 
podsumowanie głosowania 
. magazyn Pulska 2003 
20:15 Tak czy nie? (8) - 
5erlal obycz. Polska 2003 
21:20 Spełniamy marzenia 
21:50 Ballada o lekkim 
zabarwieniu erotyeznym 
22:20 Lokator - dramat 
p;ycholOglczny FranCJa 
00:25 Wędrowne ptaki... 
Podr6z do lnan - film 
obyczajowy 
NlemcyjRnlandla 1997 


Weekend przed ekranem 


TVP 2 


06:55 Studio urody 
07:05 Echa tygodnia 
07:35 Sprobujmy razem 
08:00 M jak miłosc(161) 
08:50 Drapieżcy (5) - serial 
09:20 Ojczyzna- 
polszczyzna 
09:40 Kręcioła 
10:05 Wędrowki 
przyrodnicze (3) 
10:40 Aintstonowle 
11:05 Animais 
11:30 I Ty możesz zostac 
swiętym Mikołajem - rep. 
11:40 Świąteczna przygoda. 
- komedia Polska 2000 
13:00 XI Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Autorow 
Zdjęć RlmoW)'ch 
Camerimage 2003 - rep. 
13:25 30 ton! - lista. lista 
14:00 Familiada - wydanie 
speCJalne 
14:35 Z/otopolscy (549) 
15:05 ŚpiewająCe fortepiany 
16:051 Ty możesz zostac 
świętym Mikołajem 
17:00 Ryzykanci 3 (6) 
17:45 Ale [),yojka! 
18:00 Program lokalny 
18:30 Panorama 
18:54 Pogoda 
19:05 I Ty możesz zostac 
świętym Mikołajem - 
koncert 
21:00 Herbatka 
u Tadka 
21:50 Słowo 
na niedZIelę 
22:00 Panorama 
22:20 Sport-telegram 
22:28 Pogoda 
22:40 UwIkłany 
- thriller USA 
00:20 Pragnę cię 
- thriller 
01:45 Maze 
- dramat USA 2000 


TVP 2 


07:00 Białe tango (6) 
07:55 S/oM) na medzielę 
08:00 M jak miłość (162) 
08:50 Nie tylko dla 
komandosow 
09:25 Henryk Mikołaj 
Górecki - Beatus Vir - 
koncert 
10:00 Henryk MIkołaj 
Górecki - koncert 
klawesynowy 
10:30 Misja Ziemia' film 
dok. 
11 :30 Podroże 
kuliname Roberta 
MakIOwicza 
12:10 Pojedynek w Abtlene 
- westem USA 1967 
14:00 Famlliada 
14:30 Złotopolscy (550) 
.15:00 Szansa na sukces 
16:00 Na dobre i na złe 
(158) 
17:00 70. urodziny H.M. 
Góreckiego - reportaż 
17:30 7 dni ŚWiat 
18:00 Program lokalny 
18:30 Panorama 
18:54 Pogoda 
19:05 Tygodmk Moralnego 
Niepokoju 
19:35 Tylko futbol 
20:00 Jubłleusz Zofii 
Nas,erowsklej 
21:00 Ty1kota1O(10) 
21:30 Gorączka 
22:00 Panorama 
22:20 Sport tełegram 
22:28 Pogoda 
22:35 XI Mlędz)mrodcN;y 
Festlv.al Sztuki hJtJYON Zdjęc 
RI
h Camenmage 2003 
23:15 Henryk Mikołaj 
Goreckl - III Symfol1la 
.Symfonla pIeŚni załosnych" 
00;15 Poza podeJrzemem - 
film kryminalny USA 2000 


Sobota 


TVP 3 


Kurier, pogoda: 07:30. 
08:30.09:30.11:30.12:30. 
15:30.16:30.17:30.18:30. 
20:30.21:30.22:30 
06:45 Przygod kilka wrobla 
CWirka 
06:55 Tajemnica szyfru 
Marabuta 
07:05 Sznurowadło w supełki 
07:45 Aktualności, pogoda 
08:00 Z rycia Kościoła 
08:25 Pogody dla narciarzy 
08:45 Palce lizać 
09:00 Swaat 
09:45 GWIazdy Hollywoodu 
10:10 Rodzina Hartow na 
Dzikim Zachodzie 
11 :00 Bądź zdrów! 
11:45 Od ani do pIOSenki 
12:45 Kowalski i Schmidt 
13:15 Telenowyny 
13:30 Ela Basket liga: 
Gipsar Stal 0strUł/ 
WielkOpolski - Prokom Trefl 
Sc>pcX Koszykowka 
15:45 Megazynek 
16:15 Aktualnosci. pogoda 
16:45 Młodzież kontra 
17:35 Swiat 
18:00 Aktualnosci, 
Prognoza pogody 
18:20 WiadomoścI 
 
18:35 Regiony kultury 
18:50 Czterdziestolatek. 
serial obyczaJOWY Polska 
19:40 Podwodna Polska - 
reportaz 
20:05 GWiazdy sportu - 
felIetOn 
20:55 Przegląd gospodarczy 
21 :20 KsiąZka tygodnia 
21:45 Aktualnosci. pogoda 
22:00 Sobotni magazyn 
sportowy 
23:05 07 zgłoś Się - ser. 
00:35 5.0.5. - serial 
01:30 Zakonczenie 
programu 


Polsat 


06:00 Poplista 
07:00 Twój lekarz 
07:15 WjstiJrczy chcieć 
07:30 Magazyn redakcji 
programów religijnych 
08:00 Ed. Edd i Eddy (27) 
08:15 Strażnicy czasu (25) 
08:30 Piesek Poochini (19) 
09:00 Hugo 
09:30 MopMan 
10:30 Samo życie (288-291) 
12:30 Czamy pies, czy biały 
kot (19) - talk show Polska 
13:30 Domowa kawiarenka 
(20) - magazyn kulinarny 
14:00 Rodzina zastępcza 
(152) - serial kom. Polska 
14:30 Najzabawniejsze 
ZWIerzęta świata (89) - 
15:004 x 4 - mag. motor. 
15:30 Fundacja Polsat 
15:45 Informacje 
16:00 Prognoza pogody 
16:10 Niezakazane reklamy 
(18) - program rozryw\<.rJHj 
16:40 Idol ekstra 3 - 
program rozry>ł/rIDwy Polska 
17:30 Boston Pubłic 2 (36) 
- serialobycz. USA 2001 
18:30 Informacje, sport 
19:00 Prognoza pogody 
19:05 Rosyjska ruletka (71) 
- teleturniej Polska 
20:00 Bar - gorące knesla 
3 - realIty show Polska 
21:30 StudIO lotto 
21:40 Miodowe lata 9 (124) 
- serial kom. Polska 2003 
22:35 Bar - wyniki 3 - realIty 
show Polska 2003 
23:00 Koszmar następnego 
lata - horror USA 1998 
01 :00 Bohaterowie nie 
płaczą - film sensacyjny 
02:40 Zostac Miss 2 (1)- 
serial obycz. Polska 2002 
03:35 Muzyka na bis - 
program muzyczny 


Niedziela 


TVP 3 


KUrier, pogoda: 07:30. 
08:30.09:30.11:30.12:30. 
14:30.15:30.16:30.17:30. 
18:30.20:30.21:30.22:30 
06:50 Przygod kilka wrobla 
CWirka 
07:00 Zemsta w Odrzykoniu 
07:25 Książka dla dzieci 
07:45 Aktualnosci 
08:00 Koncert Ż)'CZen 
08:25 Pogody dla naraarzy 
08:45 Babskie gadanie 
09:00 Telepłotkl 
09:45 Mel Gibson - serial 
10:10 Szpital Hołby City 2 
11 :00 Witaj. to my 
11 :45 Z Wałęsą na rybach 
12:00 TeIe motor sport 
12:45 Z rycia Kościoła 
13:10 Ale kino 
13:35 Pod 
ę 
14:00 Klub globtrotera 
14:35 Odcienie sukcesu 
15:00 Sprawa na dzIŚ 
15:45 Speed 
16:15 Aktualnoscl 
16:45 MoWa Polska 
17:15 To jest temat 
17:35 T ełeplotkl 
18:00 Aktualnoscl. 
Prognoza pogody 
18:20 Wiadomosci 
sportOwe 
18:35 RegIOny kultury 
18:50 Czterdztestolatek 
19:45 Sharp Tore!! Basket 
liga 
20:55 Od niedzieli do 
niedzieli 
21 :45 Aktualnoscl. 
Prognoza pogody 
22:00 Niedzielny rregazyn 
sportowy 
23:05 Telekurler nocą 
00:00 Dekalog 10. film 
01:00 OsobliWOŚCi X muzy 
01:50 Zakonczenle 


Polsat 


06:00 Mop Man 
07:004x4 
07:30 Magazyn redakcji 
programów religijnych 
08:00 Lochy I smoki (6) 
08:30 Piesek Poochrni (20) 
09:00 Hugo 
09:30 PopllSta 
10:25 Słoneczny patrol 7 
(11) 
11:25 Podaruj dzieciom 
sionce 5 - magazyn 
11 :35 Młody Indiana Jones: 
Pawie oko . film przygodowy 
USA 1995 
13:40 Nędznicy (2) - dramat 
Francj8/W1OChy/HlSZpanla 
1999 
15:35 Podaruj dZieciom 
sionce 5 - magazyn 
15:45 Informacje 
16:00 Prognoza pogody 
16:05 Buffy, postrach 
wampirów 2 (25) 
17:00 Z kamerą Y/Środ ludzI 
(18) 
17:55 RodzIna zastępcza 
(153) - serial kom. Polska 
2003 
18:30 Informacje, sport 
19:00 Prognoza pogody 
19:05 Uwaga hotel (16) - 
program roUjWkowy Polska 
2003 
20:05 Idol 3 - program 
rozrywkowy Polska 2003 
21:30 StudIO Lotto 
21:40 24 gadzinY (14)- 
serial sensac. USA 2002 
22:35 Idol - wyniki - 
program rozrywkowy Polska 
22:55 \{uba Wojewódzki 
(55) - talk show Polska 
2003 
00:00 NIezła sztuka (16) - 
magazyn kulturalny Polska 
00:30 Magazyn sportowy 


TVN 


02:20 NIc straconego 
06:05 Telesklep - reklama 
07:45 Szczenięce lata 
Toma i Jerry'ego (11)- 
serial anim. 
08:10 Szczenięce lata 
Toma i Jeny'ego (12)- 
serial anim. 
08:35 Szczenięce lata 
Toma i Jerry'ego (13)- 
serial anim. 
09:00 Automaniak - 
magazyn motoryzacyjny 
09:30 T ele gra - teleturniej 
10:30 VIVA Polska! - 
program muzyczny 
11 :30 Miss World 2003 . 
program rozrywkowy 
11:45 Na Wspolnej (197- 
201) - serialobyczPoIska 
2003 
13:55 MISS World 2003 - 
program r01J'fWkowy 
14:10 Jak /}ose konie- 
program rozry>ł/rIDwy 
15:25 MISS WOI1d 2003 
15:40 Dla ciebie wszystkO - 
program rozrywkowy 
17:00 Miss World 2003 
17:15 TWOJa droga do 
gwiazd - program 
rozrywkowy 
18:45 Miss WOI1d 2003 
19:00 TVN Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Uwaga! 
. program 
publicystyczny 
20:00 Bardzo 
Dziki Zachod 
westem USA 1999 
22:15 MISS WOI1d 
2003 - finał 
00:30 Człowiek-terminator 
film sensacyjny 
USA 1997 
02:25 NIc straconego 


TVN 


05:40 Telesklep - reklama 
07:20 Szczenięce lata 
Toma i Jeny'ego 
08:10 Mali wynalazcy - film 
przygodoW)' 
USA 2000 
10:10 Twoja droga do 
gwaazd - program 
rozrywkowy 
11 :35 MISS WOI1d 2003 - 
finał - program 
rozrywkowy 
13:50 Co za tydzlen - 
magazyn 
Polska 2003 
14:15 MoJ przyjaciel, SkiP - 
film przygodowy 
USA 2000 
16:15 Zielone drzWI- 
program publl
ny 
16:45 Ale plama 
- program rozrywkowy 
17:15 Usterka - senal 
dokumentalny 
17:45 Jak 
 korne. 
program rozrywkowy 
19:00 TVN Fakty 
19:25 Sport 
19:35 Pogoda 
19:40 Uwagal- program 
publicystyczny 
20:00 Kasia I Tomek (79)- 
senal kom. Polska 2002 
20:30 Dla Clebte wszystko - 
program rozrywkfYłly 
21:55 Pod napIęCiem - talk 
show 
22:25 SuperwlzJer - 
magazyn 
22:55 Nie do Wiary - mag. 
23:25 Miasto zbrodni (13) 
serial dokumentalny 
23:55 Ale plama - pr. rozr. 
00:25 NIkIta (61) - senal 
01:20 Nic straconego 
05:20 Uwagal . program 
publl
 


TV Polonia 


05:50 Biznes raport 
06:00 Na dobre i na złe 
06:45 Język polski w Serbii 
07:05 Echa tygodnia 
07:40 Wieści polonijne - akt 
08:00 Wiadomości 
08:12 Pogoda 
08:15 Telewizyjny przewodnik 
po kraju, czyli para w Polskę 
08:35 Zlamo 
09:10 Wirtul<\@>ndia 
09:35 Flipper i Lopaka (26) 
10:00 Mowi się... 
10:20 Pamiętaj o mnie 
10:40 Podróze kuliname 
11:10 Książki z górnej półki 
11:20 Klan (753-755) 
12:30 Wideoteka dorosłego 
człowieka 
13:00 Wiadomości 
13:10 Rzeka klamstwa (4) 
14:40 General Władysław 
Sikorski - wódz i polityk 
15:10 SWlęta wojna (81) 
15:35 Śniadanie na 
podwieczorek 
17:00 Teleexpress 
17:15 Język polski w Serbii 
- reportaż 
17:30 Na dobre i na złe 
(147) 
18:20 Droga (3) 
19:15 Tajemnica szyfru 
Marabuta (6) 
19:30 Wiadomości 
19:51 Sport, pogoda 
20:05 Rzeka klamstwa (4) 
21 :35 Kolejność uczuć - 
film obyczajowy Polska 
1993 
23:00 Święty Mikołaj pilnie 
poszukiwany 
- komedia 
Połska 1974 
23:35 Panorama 
23:55 Sport-telegram 
23:58 Prognoza pogody 
00:10 Powtórzenia 


TV Polonia 


05:30 KOIejnDŚc uczuc - film 
06:55 ŚWJęty Mikołaj pilnie 
poszukiwany - komedia 
07:30 ŚWIęta wojna (81) 
07:55 Dom w malwy 
malowany 
08:25 Mjak miłość (118) 
09:10 Słowo na niedzielę 
09:15 Zaolzie, magazyn 
09:30 Sznurowadło w supełki 
09:55 KsIąŻki z gomej polki 
10:05 Ba.łki polskie 
10:30 Zaproszenie 
10:50 Kurier z Warszawy 
11 :05 Złotopolscy 
12:00 Anioł Panski - trans. 
12:20 Niedzielne 
muzykowanie - koncert 
13:00 Msza ŚWięta Z 
koscloła św. Mikołaja w 
Bochni - transmisja 
14:20 Zaklęty dwor (2) 
15:15 Co nam w dusry gra 
16:00 Poszukiwany 

rd Kapuścinski - film 
17:00 Teleexpress 
17:20 Sportowy Express 
17:25 Dziennik tełewiryjny 
17:40 Mj8k miłosć(118) 
18:25 Salon kresowy 
18:40 Zaproszenie 
19:15 Noddy (35) 
19:30 Wiadomasci 
19:51 Sport, pogoda 
20:05 Na zdrOWie: 
JagJelskl 
20:45 l	
			

/iv5521-2003-284-0021_0001.djvu

			Firma współpracująca z Wydawcą 
"Dziennika Zachodniego" i "Trybuny Śląskiej" 
zatrudni 
solidne osoby w charakterze: 


SPRZEDAWCA GAZET 
Z terenu Bielska-Bialej 
lub powiatu bielskiego 


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 
tel. 033/811-55-57 (9.00-15.00), tel. kom. 0508-120-429 
lub osobisty: "Dziennik Zachodni
 ul. 3 Maja 7, 
43- 300 Bielsko-Biała 


r. 
 ry"u"a . . Firma współpracująca 
z Wydawcą "Trybuny Śląskiej'" 
I ,.Dziennika Zachodniego" 
zatrudni na stanowisko: 
SPRZEDAVVCA 
GAZET 


osoby mieszkające na terenie następujących miast: 
Będzin, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, 
Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mikołów, Mysłowice, 
Łaziska. Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 
Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, 
Tychy, Zabrze. 


. Preferowane oeoby: uczniowie, studenci 
. Wymagany wiek: młnlmum ukonczony 18. rok życia 
. Wymagany telefon (stacjonarny łub komól'tla) 


Oferty p
lmy składać w siedzibie Wydawcy w Katowicach, 
ul. Młyńska 3 (N piętro) w godz. 9.00-15.08. 
Tel. 358-21-74 lub 0-502-499-272. 


GIEŁDA PRACY 


DAM PRACĘ 


AGENT ochrony Kurs do licencji I. II sto- 
pień (raty. praca). 0603-934-642 
0605-294-324. 
FIRMA "Laudam" zatrudni w Holan- 
dII w ezklarnlach pracownlkow z 
doewladczenlem poeladalllcych 
p..zport UE. Tel. 058/550-43-98, 
0605-293.428, 0031/167- 
63.65-00. 
MURARZE. stolarze meDlowl, rzezm:y, 
cieśle. reglpslarze. Niemiecki paszport 
(077)412-5552 (077)454-53-45. 
0601-218-955. 
ZATRUDNIĘ panie, 0693-336-521. 
ZATRUDNIĘ pame. 0693-336.521. 


SZUKAM PRACY 


DYSPOZVCY JNA, 30 lat. 0605-172-728 


NAUKA 


KURSY 
SZKOLENIA 


ZDROWIE 


LEKARZE 
SPECJALIŚCI 


032/2406-606 Glnekolog- taniO 
GINEKOLOG- Deuablegowe. bezbolesne 
wywoływanie miesiączki. 
0505-95-69-94. 


USŁUGI 


BADANIE włOSOW 032/257-25-26. 


BEZOPERACYJNE leczenie kam,cy ZólClo- 
wej. nerkowej, prostaty. hemoroidów. 
032/257-25-26. 
BEZSENNOSĆ, 032/257-25-26. 
ŁUSZCZYCA, bielactwo, 032/257-25-26 . 
IMA5AlEleclIlCle.0501-158-598 


UZALEŻNIENIA 


"ALKAMED" esperal oryginalny, odtruwa- 
me poalkOholowe. lekarze- całodobOwO. 
0602-19-44-33, 0602-21-54-94, 
032/256-33-35. 
ESPERAL264-30-17. 
ESPERAL, 291-42-81 Odtrucia.- 


TURYSTYKA 


KRAJ 


"ABERDEEN"- Beskllly- meznane- ukryte 
"Szwajcana Połudma Polski". NajWięk- 
szy kompleks leśny - 70 km z KatOWIC. 
1 + 1-3. osoba trzecla- opiekun gratiS w 
okresie ferii zll1'1(MyCh. 7 dmowy pobyt 
dla 3 osób 630 zł Emeryci. renCiści oa 
30zł O901XX1Z1eń (033)870-30-50, 
0692-244-896. 
BESKIDY atrakcyjne ŚWięta od 45 zł/ 
osobodzień. Sylwester pakiet 5 dni od 
490 zl. 033/863-71-59, 0502-738-910. 
BESKIDY. -Alaska. - Zabnlca. Fene 399 zł 
z 
Ienlem, kuligiem I wieczorkiem re- 
gionalnym. KDme-rajlly W teren, narty wy- 
potyczalma I nauka. Pokoje z łazienkami I 
RTV. Clrlnk bar, dZieci taniej. faktury Vat, 
wwwrepubllka.pI/agro_alaska. 
(033)864-26-43. 
BESKJDY, komfortowe pokoje. agrotury- 
styka. konie, kuligi. ImpreZ)l zakładowe. 
Szczyrk 7 km. (033)863-20-53, 
060 1.{)92-800. 
BESKIDY, super zabawa sylwestrowa. od 
3 dn,. od 599 zł. mnóstwo atrakCJI. EPT 
032/253-02-07 WWW.EUROPOLcorn.pl. 
JELESNIA. wczasy SWląteczne najplęknlej- 
&Ze są w 
hl Kameralny per6j01111t. 
ładrue poIozony komfortowe pokoje z ła- 
Zienkami, TRV. urozmaicona kuchma Od 
65 zl z W)'Z)IWIenJenl Turnus sylwestrowy 
oa 700 zl f7 dnij. (033)863-68-35. 
WĘGIERSKA G , pokOje (0331864-11-78. 


...... 


www.gratka.pljw..pl J Trybuna Śląska /6-7 grudnia 2003 


Wydaj drobne (032) 358-33-33 


WĘGIERSKA GÓRKA, swięta i sylwester. 
Noclegi z możliwością WYŻYWlema. 
(033)864-23-13,0602-312-356. 
WiStA, Centrum, Głębce. Czarne- pokoje 
z łazienkami. N. Zapraszamy ŚWięta. syl- 
wester (033)855-27-94, 0604-348-249. 
ZAKOPANE- CENTRUM, ośrodek wypo- 
cZ)lnkowy. Tel. (018)201-27-50. 


EUROPA 


S11772 


BESKID CZESKI, wczasy z sylwestrem, 
2.200 KC, 6 dni; WYCiągi narciarskie. 
00420/571645108 (032)241-95-75. 
.. .. ---- 
CZECHY - Sytwester. hotel, basen 440 zł 
Puchar Świata w Zakopanym 159 zł Wie-- 
deń Jarmark 99 zł BP "MAŁGOSIA" 
266-78-00 
SYLEWSTER na zamku- Czechy Opawa, 
cena 395 pln Rego- Tour. Katowice. 
Młyńska 21/23 (032)206 88-16 
(032)608-07-()2.  ŚWIAT 


AMADEUSZ- HIt: Djerba święta 1400,- 
Egipt 1400.- Cypr 1900.- 14 dn.. HB, 
Gran Canana 10 dm 2063,- 
(032)282-91-51. 


PRZEWOZY 


AMADEUSZ- specjalne ceny przrmozĆ1N: 
Niemcy 129 zł. Anglia, Belgia, Francja, 
Holandia 195 zł 2 strony 
(032)282-91-51. 


INNE 


A TRAKCjAI więta, sylwester w uzd 
wIsku! Takle turnusy lecznicze, wczaso- 
we. Centrum RezerwaCji I Informacji 
UzdrowIskowej. KatOWice, Barbary 17 
(032)609-10-33. 
TANI sylwester 3-7 dni (032)765-96-85. 


MOTORYZACJA  


OSOBOWE 
SPRZEDAM 


SPRZEDAZ- autoekup pełnosprawne. 
rozbite, ekorodowane. Chorzów 
032;249-52-10. 


OSOBOWE 
KUPIĘ 


"AUTO-BOX" Autoskup, wszystkie- roz- 
bite. powypadkowe. Dobrze platne, go- 
towkal (032)291-91-27. 


(032)249-52-10 Autoekup- &otówka 


(032)252-19-06. AbsolutnIe auta kupię 
wszystkie cale, rOZDite, uszkodzone i po- 
wypadkowe. Płacę najlepleJI Więcej nil 
utJezpleczalnle ! Gotowka- zadzwoń a 
przyjadę do Ciebie 'i'!. 0603-213-398 
ALFA Romeo- kupię rozDlte I całe. Placę 
najlepiej (032)252-19-00. 
0603-213-398. 
AUDI kupię rozbite I całe. Płacę najlepiej 
(032)252-19-06,0603-213-398. 
IAUTOSKUP (032)305-29-19. 
BMW- kUPię rozbite I całe. Płacę najlepiej 
(032)252-19-06. 0603-213-398. 
CAŁE, powypadkowe. rozbite ponlzej ceny 
gieldoweJ- kupię. Platne gotówką 
(032)252-19-06. 0603-213-398- 
CAŁY Sląsk- rozbite kupię (032)252-19- 
06.0603-213-398. 
CITROEN- rozbite I całe. Płacę najlepiej 
(032)252-19.Q6, 0603-213-398. 
DAEWOO- rozbite I całe. Płacę najlepiej 
(032ł252-19-06.0603-213-398. 
FIAT CinqUecentO kupę 
(032)273-10-61. 
FIAT-kupię rozbite I całe. Płacę najlepiej 
(032)252-19-06. 0603.213-398. 
FORD- kUpię rozbite I cale. Płacę najlePiej 
(032)252-19-06.0603213-398. 
GUWICE- powypadkowe kuPię (032)252- 
19-06. 0603-213-398. 
HONDA- kupię rozbite I całe. Płacę naJle- 
PieJ (032)252-19-06, 0603-213-398 


.. 


KATOWICE- rozbite kupię (032)252-19- 
06,0603-213-398. 
MAZDA- rozDlte I cale. Płacę naj,epiej 
(032)252-19-06.0603-213-398. 
MERCED£5- kupoę rozbite i ca1e. Płacę 
najlepiej (032)252-19-06. 
0603-213-398. 
OPEL- kupię rozDite I całe. Płacę najlepiej 
(032)252-19-06,0603-213-398 
PEUGEOT-rozbite I całe. Płacę najlepiej 
(032)252-19-06,0603-213-398. 


- - 
RENAULT. kupię rozbite i cale. Płacę 
najlepiej (032)252-19-06. 
0603-213.398. 
SEAT- kupIę rozbite I całe. Płacę najlepiej 
(032)252-19-06, 0603-213-398. 
SKODA- rozDlte i całe. Płacę najlepiej 
(032)252-19-06,0603-213-398. 
TOYOTA- rozbite I cale. Płacę najlepiej 
(032)252-19-06, 0603.213-398. 
VW- kupię rozbite i całe. Płacę najlepiej 
(032)252-19-06.0603-213-398. 
ZŁOMOWANIE (032)249.52-10 


UŻYTKOWE  


UŻYTKOWE 
KUPIĘ 


(032)249-52-10 Autoskup. 


USŁUGI 


AUTOGAZ, Autoalarmy- tanio! hurtowma, 
montaz, promoCJa, raty. Gliwice 032/238- 
99-20, Ruda ŚI.- 032/172-40-77. ja- 
strzębie Zdroj 032/470-75-00 pokrowiec 
gratIS. 
AUTOSZYBY Oblińskl. KatoWICe. lIPd'f, 
Non Stop 0
1-400.600. 
032/251-96-94. 


NIERUCHOMOSCI  


DOM 
SPRZEDAM 


NAD ZAlEWEM PRZECZVCKIM, domki let- 
nISkowe. 0501-351-142, 
0606-996-599.  


GARAZE 
SPRZEDAM 


"PR05PER", (032)470-71-00 Garaże 
ocynkowane. akrylowe. Schowki budowla- 
ne, Wiaty. kioski. Bramy garazowe. Pro- 
dukcja. Więckowskl. Jastrzębie, Pszczyń- 
ska 287. Promocja! (32)47-30- 
995.0601-94-24-00. 
SOSNOWIEC Zagórze, ul. Krzywoustego, 
murowany. kanał. śWiatło. 0502-321- 
156,0501-321-156.  B.GOSPODARCZE 
WYNAJMĘ 


BYTOM centrum, 10kal- ilażda dZIałal- 
nośc. niski CZ)ln5Z. lub sprzedam.. 
0602-642-603. 
KĘTY, lokal od 10-60 m2 
(033)845- 26'() 1. 
WWW_BIUROWIEC.RSLPL. 


IMPREZY 
PRZYJĘCIA  


ORGANIZACJA 
PRZYJĘĆ 


ŚWBY- Mercedes 
0602-240-995. 


E. 


DLA DOMU 


USŁUGI 
BUDOWLANE 


DOMKI letnISkowe 013/ 43-53994. 
KOMINY kwasoodporne montaz 
254-75-D8 
SIATKA Ogrodzemowa SłUpki bramy pro- 
ducent 032/67-72-758, 
0-601-484-354 


SZAMBA betonowe. plastikowe, montaż, 
produkCja (032)430.67-44. 
0605-283-503. 


- -- - - 
SZAMBA betonowe, plastikowe, montaz, 
produkcja (032)430-67-44, 
0605-283-503. 
bWZJE Rolety nowy sklep- -rabaty do 50 
% K-re, ul. Kościuszki 88 koło Elea, tel. 
032/251-77-28.0-502-188-547.  


USŁUGI 
REMONTOWE 


CYKLINIARSKIE 032/2582315 Bezpyło- 
we. 
REMONTY mIeszkan- dok/adme, bardZo 
korZ)lstme. od zaraz! (032)760-01-23. 


USŁUGI 
PORZĄDKOWE 


CZYSZCZENIE, 
032j245 16-65 


ŚWiętochłowice 


. RZEPROWADZKI 


(032)264-00-09,0694-133-249 Tanio.  BEZPIECZENIA 


DOMOFONY, alarmy (032)643-32'()1. 


ANTYKI 
KUPIĘ 


032;296-32-44; 0604-893-124 antyki 
kupujemy, likwidacja mle5Zkan.  INNE 


WIĘŹBY, ImpregnaCJa cisnleniowa. płyta 
OS8-3, folia dachowa Tartak. 
(034)327-10-59. 


SPRZĘT 
I URZĄDZENIA 


AGO/RTV 
NAPRAWY 


032;751-57-89. Telewizorów. Katowice. 
LODÓWK/.lady, pralki. 032/169-45-24: 


TELEFONY 


SKUP nowych telefonow komórkowych- 
najlepiej płaCimy, 0506.599-988. 


KOMPUTERY 


KOMPUTERY sprzedaż, 0508 121-596. 


BIZNES 


PRODUKCJA 
HURT 


"INNOVATOR" nowa hurtownia: metale 
nieżelazne. lutowia, biżutena. Gliwice, ul. 
SowińskiegO 5. tel. (032)238-02-45 


SPRZEDAM 


GASTROKOMIS 0-501-472-743. 


USt.UGI 


COl, 


DAM koszty. 0504-537-310 


21 


lYNY/URZĄDZENIA 
SPRZEDAM 


AGREGATY prądotworcze. kUPf1O- 
sprzedaż. tel. (032)271-95'()8.  : IZNES-OFERTY 


FIRMĘ zad/uzoną 
0-503-879-017 


przejmę 


FINANSE  


POŻYCZKI 
KREDYTY 


(032)738-40-27, 0801-807-807 (cał- 
kowity koszt połączema 1 Impuls lokal- 
ny), (032)226-29-10 w. 111. ChwIlow- 
ki! 500 zł! Natychmiast bez zaświad- 
czeń o dochodach! "Euro-Cash. 


CHWILÓWKI! (032)226-29-10 wew.111. 
CHWILÓWKI! (032)738.40-27. 
CHWILÓWKJ ! 0801-807-807 (całkowity 
koszt połączenia 1 Impuls lokalny). 
CHWILÓWKI (032)763-04'()2. 
CHWILÓWKI (032)763-06-62. 
KREDYT - dochod od 350 zł- bez dodat- 
kowych opłat Ruda ŚI. 032/248-26-65, 
Zabrze 032/340-38-19. 
KREDYTSERVIS 48h (032)297-68-49 
-..-. ..-..- -- 
NOWY kredyt gotówkowy 20.000 bez po- 
ręczycieli, dla wszystkICh. Również dla za- 
d/uzanych. Kredyt hipoteczny nil wykup 
lub zakup mieszkama, domu itp, na spła- 
tę Innych kredytowo Ruda ŚI. 032/248- 
26-65, Zabrze 032/340-38-19. 


ZWIERZĘTA 


SPRZEDAM 


JAMNIKI mImaturki krótkowłose, 
077/489-33-60,0603-890-378. 
-- -.. -.--..- .... 
KlACZ Wielkopolska, 6-letma, 182 cm, 
spokojna, wstępnie ujeżdżona. bardzo 
ładna (077)410-82-00, 0602-747-280. 
OWCZARKI memleckie (032)431-44-33. 
WALACH SP, 6 lat. kasztan, dobrze zbu- 
dowany, doskonały skoczek. po Quinnusie 
(9.000 zł) (077)410-62-00, 
0602-747-280. 
yoRKI, Inne 'mi
,aturkl. 032/235-32-71. 


KOMUNIKATY 


SKRADZIONO Indeks o numerze albumu 
24274fT/Z. Znalazcę proszę kontakt: 
0506-037-999. 


-, 
ZAGUBIONO legitymację studencką o nu- 
merze 190596 Umwersytet Śląski, wy- 
dzoał Psychologii i Pedagogiki, 
0507-178-885. 


ZGUBY 


l..'GINĘtA legitymaCja studencka 
12229/ Al 1937 


RÓŻNE 


0501-341-917 Nowoeć dla panow. 


0-501-842-842 Preparat Panowie naJta- 
niej. 


. - 

, R'O 

 ' ROSNE NA TELEFON 
.clyn
 OGŁOSZENIA D 
on'e. ( 0-32) 33 
lała- 33 
owych 358 
lnfor- ................. 
, ....... 
'\C
ł ' ...........
		

/iv5521-2003-284-0022_0001.djvu

			6-7 grudnia 2003 I Trybuna Śląska I _w.naszemlasto.pl 


22 Relaks 


Horoskop na dziś 

 


Baran 21.03 - 20.04 
Sobota upłynie Ci miło i spokojnie. Już od samego 
rana możesz liczyć na przypływ pozytywnej energii. 
Wieczór spędź w miłyQ1 gronie. W niedzielę możesz 
spodziewać się odwiedzin dalekich krewnych, 
których dawno nie widziałeś. 


Byk 21.04 - 20.05 

 Uważnie przyjrzyj się stanowi Twojego konta. Kilka 
rł""-¥ niespodziewanych wydatków poważnie 
nadszarpnęło Tmj domoWi budżet. a tu zbliżają 
się święta. Zastanów się, czy nie możesz 
przypadkiem dorobić kilku groozy. 


Bliźnięta 21.05 - 21.06 

 W sobotę, po Wijątkowo męczącym tygodniu, 
..lr1i\L naleŻ}' Ci się odpoczynek. Musisz odreagować 
stresy minionych dni. Niedziela upłynie Ci sennie i 
leniwie. Nie spędzaj jej całej siedząc przed 
telewizorem. Może W)'bierzesz się na spacer? 


Rak 22.06 - 22.07 
Sobotni poranek spędzisz pracowicie. Masz trochę 
zaległości. Około południa sytuacja unormuje się i 
Twoje rozdrażnienie zniknie. W niedzielę 
spodziewaj się wiadomości, która może w istotny 
sposób zmienić Twoje dotychczasowe plany. 


Lew 23.07 - 23.08 
Bądź bardziej wyrozumiały i tolerancyjny dla 
otoczenia. Nie masz wrażenia, że czasem jestes 
despotą? W sobotę załatw resztę za(eg
h spraw. 
Nie zostawiaj niczego na przyszły tydzień. 
Odpoczywać będziesz w niedzielę 


fA 


Panna 24.08 - 22.09 
Najwyższy czas, łJy'S zajął się swoimi sprawami 
serco
i. Nie masz odwagi, 
 zrobić piełłVSZY 
krok. Tymczasem czas upływa i wkrótce może 
okazać się, że ta osoba nie jest już Tobą 
zainteresowana. Zastanów się, czego oczekujesz 
po tej znajomości. 


Waga 23.09 - 23.10 
Nie czujesz się ostatnio najlepiej. Powinieneś 
zadbać o zdrowie. weekend przeznacz na 
regenerację organizmu. Dobrze się wyśpij. Może 
warto z.astoso'Nać Jakąś dietę oczyszczającą 
organizm? 


. 


Skorpion 24.10 - 22.11 

 Skup się na sprawach, które teraz są dla Ciebie 
najważniejsze. Nie odkładaj niczego na poźniej. 
Musisz przygotować sobie plan działania i sciśle 
się go trzymać. W czasie weekendu znajdź też czas 
na relaks. 


.... 


r 


Strzelec 23.11 - 21.12 
Wolny cza
 w całości powinieneś poświęcić 
sprawom uczuciooym. W Twoim związku nastąpi 
przełom. Nie zachowuj się jak egoista. Czasem, dla 
Waszego wspólnego dobra, warto jest ustąpić. 
Uważaj na wypowiadane sł 


.r::-- 


Kozloro
ec 22.12 - 20.01 
Jesteś ostatnio zł:1yt roztargniony. Miałeś już z tego 
po....oou kilka problemów. Uważaj, l:1i dodatkowo 
nie pogłębić kryzysu. Jeżeli czujesz, że masz za 
dużo ooo.viązków, przygotuj sobie plan pracy i 
ściśle się go trzymaj. 


Wodnik 21.01- 19.02 
Sobotni poranek rozpocznie się miło i leniwie. 
Potem możesz poczuć się odrobinę rozdrażniony. 
Ale nie daj się ponieść emocjom. Nie warto psuć 
sobie YtQlnego dnia. W niedzielę zaproś przyjaciół.  Ryby 20.02 - 20.03 

 WiadOł"l'1OOć, którą a3tatnio otrzymałes, zbiła Cię 

 nieco z tropu. Nie poddawaj się jednak i walcz o to, 
na czym Ci naprawdę zależy. W życiu uczuciowym 
sprav.y zmierzają do szczęśliwego finału. - 


Spacer po zoo 


Nie ma to jak nad rzeczką 


Z ajmują świetne miejsce 
w zoo, bo reprezentacyj- 
ne, tuż przy kasie. Jadają 
tylko raz w tygodniu i nie są wy- 
magające. Kajmany okularowe 
czekają na sponsora. 
Nazywa się je kajmanami 
okularowymi lub krokodylowy- 
mi. Wszystko przez to. że na na- 
sadzie pyska mają kostną listwę, 
która biegnie aż do kątów oczu 
i wygląda jak okulary. Ich łaciń- 
ska nazwa zresztą brzmi "ca- 
ima n crocodilus". 
- Ich długość ciala może wy- 
nosić ponad trzy metry. Kajma- 
ny są jasnobrązowe lub oliwko- 
wo-brązowe, mają też pręgi na 
grzbiecie i ogonie, które są za- 
znaczone mocniej lub słabiej - 
opowiada Aleksandra Syguda, 
asystent hodowlano-badawczy w 
śląskim ogrodzie. 
Kajmany mają zęby skiero- 
wane do wewnątrz, które przy 
zamkniętym pysku są zupełnie 
niewidoczne. Są drapieżnikami, 
w naturze występują w Ameryce 
Środkowej, a także w części 


... 


MAJĄ IMIENINY 


W sobotę 
MłkołaJ 
Człowiek szlachetny, dociekliwy i 
sprawiedliwy. Potrafi regulować 
swoje życie. Inteligentny, kultural- 
ny, ale mało elokwentny. Lubi słu- 
chać muzyki. Wierny w małżeń- 
stwie, kocha dzieci. 


Emlllan 
Wrażliwy, odważny i pełen tempe- 
ramentu. Obdarzony naturą bar- 


DO POGRANIA: 


Enter 
the Mati rx 


Razem z premierą trzeciej 
części trylogii filmowej 
braci Wachowskich poja- 
wiła się w sklepach spo- 
lszczona wersja gry kom- 
puter
j, ściśle nawiązu- 
jącej do fabuły trylogii. 
Bracia zresztą byli mocno zaanga- 
żowani w tę produkcję. To ma być 
gratka dla wszystkich fanów .ma- 
triksowego' świata. W grze poja- 
wiają się bowiem postaci czy sce- 
ny, które zostały tylko marginalnie 
zarysowane w filmie, choć stano- 
wią często kluczowe punkty akcji. 
To w grze gracz ma do wykonania 
całe misje, które popychały fabu- 
łę filmowego .Matriksa" w przód. 
To w grze znajduje się wiele odpo- 
wiedzi na pytania, które nie znala- 
zły miejsca w samych .Rewolu- 
cjach'. Żeł1,' je poznać, lepiej po- 


- 


Ameryki Południowej. Zamiesz- 
kują zarośnięte rzeki, rozlewiska, 
jeziora, pOdtopione naturalne la- 
sy, a ich ulubioną czynnością jest 
wylegiwanie się nad brzegiem 
rzeki w towarzystwie kolegów. 
Samica bUduje nad brzegiem 
rzeki gniazdo z liści i szybko roz- 
kladających się materiałów. W 
gnieździe jest zwykle od 20 do 40 


dzo niespokojną. Ma poczucie hu- 
moru, ceni 'N'f&Jko życie artystycz- 
ne, kocha muzykę i przyrodę. 


W niedzielę 
Agata 
Kobieta uzdolniona artystycznie. 
ze szczególnymi skłonnościami do 
rozwijania talentu literackiego. Na 
każdym kroku ujawnia swój twór- 
czy umysł. Ma wspaniałe poczucie 
humoru, co ułatwia jej stosowne 


J- 


słuchać dialogów i opisów w wer- 
sji polskiej. 
Być może najważniejszą wiadomo- 
ścią dla fanów ,Matriksa' jest ta, 
że podczas gry można zobaczyć 
ponad godzinę scenek fil
h, 
które zostały nakręcone dla po- 
trzeb ,Reaktywacji' i ,Rewolucji' a 
nie zmieśctly się w zmontcmanych 
dla km obraZie.. AS 


Wymagania: Pili 800 MHz, 128 
MB RAM, akcelerator 3D 32 
MB, Wln9x/ME/XP, dystr. CD 
Projekt, cena: 99,90 zł 


0# .  


by, płazy, gady, ptaki czy male 
ssaki. W chorzowskim zoo 
mieszka siedem kajmanow, któ- 
re dostają ryby, myszy i SZCZury. 
Kajmany okularowe w na- 
szym ogrodzie mają supermiej- 
sce. Mieszkają w pawilonie tuż 
przy kasie i można je oglądać 
zza szyby nawet wtedy, gdy nie 
wchodzimy na teren zoo. . MOKR 


muzycznych. Nie dopuszcza kryty- 
ki i nie umie przełknąc uwag pod 
swoim adresem. 


Marcin 
Mężczyzna o twórczym umyśle, 
dobry organizator. Zdoł1,'wa w ży- 
ciu wielki autorytet. Na dobro jego 
imienia pracuje także jego żona, 
dzieci oraz tradycja rodema. Odda- 
ny rodzinie, kocha żonę, dobrze 
wychowuje dzieci. . 


. 


...,. 


.. 


IN Ił 


JI, 


- -- 


jaj. Samica pomaga wykluć się 
młodym, bo łapami rozrywa 
skorupkę jaja. Małe kajman ki li- 
czą około 20 centymetrów i są 
bardzo wrzaskliwe. W razie nie- 
bezpieczeństwa podnoszą 
wrzask i domagają się opieki. 
Jak każdy gad jedzą raz w ty- 
godniu, ale konkretnie. Zjadają 
owady, drobne bezkręgowce, ry- 


wychodzenie z sytuacji życi
h. 
Dba o swój Wigląd zewnętrzny. 


Ambroiy 
Posiada wiele różnorakich talen- 
tów, a wśród nich najbardziej roz- 
winięty dar szybkiej nauki języków 
obcych. Czlowiek pełen tempera- 
mentu i uzdolnień organizacyj- 
nych. Posiada duże poczucie hu- 
moru, potrafi bawić towarzystwo, 
umilać czas grą na instrumentach 


DO POSŁUCHANIA 


Ikona zagubiona 


Ona sama zapędziła się w kozi 
róg. Płyta .Inthezone', która mia- 
ła dać nam Britney Spears odro- 
dzoną, Britney artystkę, a nie pro- 
dukt show biznesu pokazuje, że ta 
pani nie ma nic do zaoferowania. 
Ani przebojow, ani nawet pomysłu 
na własną muzykę i kreację sce- 
niczną... 
Dziś jej kariera jest na zakręcie, 
więc panna Spears postanowiła 
się zmienić - muzycznie sięgnęła 
do korzeni R'n'B i zaprosiła do 
współpracy znanych raperów. 
Zmienił się też jej wizerunek - nie 
kryje, że pali papierosy, pije alko- 
hol, opowiada o masturbacji i fa- 
cetach, których zdarzyło jej się po- 
znać. Co z tego, skoro z ,In the Zo- 
new wieje pustką. Nie ma tu 
przebojów choćł1,' na miarę WliPr- 
dzonego ,Ooops..
, nie ma też 
wielkich ambicji, o których tak 
często opowiada. 


Pierwszy singiel z płyty ,Me Aga- 
inst The Musie" pomogła jej na- 
grać Madonna. Właśnie to mia- 
ło być gwarantem sukcesu, ale 
nic z tego. Wygląda na to, że 
czas Britney się skończył, a jej 
miejsce zajęli mni. Dla niej sa- 
mej najlepiej będzie, jeśli szyb- 
ko się z tym pogodzi, bo inaczej 
będzie jej potrzeba pomoc psy- 
choterapeuty.... MAK 


Brltney Spears "In the zone
 
BMG 2003 


q:J 
;


 
111111 1111111 lilii 
ł-I/!I-1Im!Ir.J1II.I.. 
Pl ISSN 0861 4501 
Redaktor wydan": 
Anna ladumuk teJ. 358-33--45 


Wydawca: Gaoo5IąskJe T
 f'rasaor,eSp. l 0.0. 4O.{)9B 
 lA. M)ń;ka 1, 

J58.3300, 
 prezeI: BcgmŚCiw, redaktor naclM1y: Ib1uIIdOrzełtel. to32)J58.31-03. faks (032) 358-31-{)4, 
zastępca redaktora naczelnego: Marek Nycz tel. 358-34-34: Hkretarz redakcji: ElżbIeta Kanbut tel 358-34-27, faks 358-31-Q4. kierownik działu publlc:yatycznego: Maria Zawala tel 358-34-32. kierownik działu apor- 
towego: Andrzej Qygierczyk. tel. 358-34-oB, działy: reporterslli. tel. 358-34-21. fax 358-34-23, pjjlC.)St)'CZlff. tel. 358-34-33, 358-34-19, SJX)I1CWY: 358-34-00, 358-34 10, łącZJ"o3a l CZytełnd	
			

/iv5521-2003-284-0023_0001.djvu

			NASZE PRZEDSZKOLAKI 


w tej rubryce 
pUblikujemy zdjęcia 
dzieci wykonane 
w przedszkolach, 
na placach zabaw. 
Do zabawy zapraszamy 
także Czytelników. 
Sfotografujcie swoje 
dziecko, wnuka, 
siostrzeńca. 
Napiszcie, ile ma lat 
i jak ma na imię. 
A może opowiecie nam 
jakąs zabawną historię, 
której bohaterem jest 
Wasze dziecko? 


Czekamy na Państwa 
listy i fotografie. 
Opublikujemy je w tej 
rubryce. 
W kopercie powinna 
znaleźć się też 
pisemna zgoda 
na publikację zdjęcia. 


Nasz adres: 
.Jrybuna Śląska", 
ul. Młyńska 1, 
40-098 Katowice, 
z dopiskiem 
.,Nasze 
przedszkolaki" _ 


t"-  
r-..;1 , 


. ' U,." 


" 


. 


.....1 


JT' ..... 


.1 


'..., 


... 


"'" 


. ." 


,. 


.. 


... 
.. 


""- 


'1 


""' 


., ... 


, 
- . 


.. 


" 


i
.t ". 
-- -I - , 
.. 


. 


Dzieci z Przedszkola nr 24 w Rudzie Śląskiej 


Marta Badaj, Dawid Bler, Katarzyna Boryczka, Magda Brachmańska, Olaf Burda, Anna Cias, 
Tomasz Cyprys, Michał Czy!, Julia Dutkiewicz, Mirosław Gradek, Agata Jaśniok, Kamil Jedzinlak, 
Dawid Kojzar, Sebastian Kolańczyk, Karolina Kopyto, Magdalena Lempa, Natalia Lublejewska, 
Marta Malcher, Monika Mika, Rafał Powała, Adam Suchanek, Łukasz Sziling, Karolina Wilczek, 
Marcel Zając. Wychowawczyni - Anna Gańczarczyk. 


Na kursy samoobrony decyduje się coraz więcej pań. Co ciekawe, same 
przyznają, że nie jest to dla nich tylko okazja do nauki skutecznej obrony przed 
napastnikiem, ale także możliwość poznania nowych ludzi 


Obroń się sama 
I 


M arta Piątkowska jest 
jedną z tych mieszka- 
nek Jastrzębia Zdro- 
ju, które zdecydowały się na 
udział w kursie samoobrony. 
ĆWICZY raz w tygodniu, a zajęcia 
trwają półtorej godziny. - Nie 
ukrywam, że już po kilku zaję- 
ciach czulam się bezpieczniej 
chodząc wieczorami po ulicach 
miasta - wyjaśnia 22-letnia 
Marta. - Ale ten kurs to dla 
mnie przede wszystkim relaks. 
No i poznałam trochę nowych 
lud Li... 


Motna się poruszać 
Takie bezplatne kursy organizu- 
ją coraz czę
ciej urzędy ślą
kich 
miast. Współpracują z nimi po- 
licjanci i strażnicy miejscy, któ- 
rzy uczą panie. jak zachować się 
w momencie napadu. Uczest- 
niczki jastrzębskiego kursu mo- 
gly też dowiedzieć się niedawno, 
jakie mają prawa jeśli... zaataku- 
ją napastnika jako pierwsze. 
- Najważniejsze jest to, że 
jest okazja. żeby się trochę po- 
ruszać - mówi Marta Piątkow- 


.GDZIE I KIEDY 


ska. - No i nie ukrywam, że od- 
kąd chodzę na ten kurs, powięk- 
szyło się grono moich znajo- 
mych. 
Nikt z prowadzących zajęcia 
nie wymaga od kursantek żela- 
znej kondycji. Panie najpierw się 
rozgrzewają i rozciągają mię- 
śnie... 
- To trwa pół godziny i wy- 
gląda jak aerobik - opowiada 
Agnieszka. - Potem przechodzi- 
my do ćwiczeń wlaściwych. 
Ostatnio, na przykład, uczyły- 
śmy się bronić przed napastni- 
kiem w parterze. 


Niektórzy nie wytrzymują 
Jedyne wymagania wobec pań, 
chcących przychodzić na takie 
kursy to dobre chęci i odpo- 
wiednie ubranie, czyli zwyczaj- 
ny dres. Z tym drugim jest naj- 
wyraźniej mniej problemów, bo 
część kursantek rezygnuje z za- 
jęć już po pierwszej lekcji. 
- Prawie przez dwie godziny 
się ruszamy, to normalne, że 
niektorzy tego nie wytrzymują - 
tłumaczy Agnieszka. - Ale tak 


Kursy samoobrony dla kobiet trwają w Jastrzębiu Zdroju 
w każdy czwartek od godziny 20 do 22. Miejsce - sala 
glmnastyczQa w sąsiedztwie Hali Omega. 
W tych godzinach można popatrzeć, jak wyglądają 
zajęcia, a potem zapisać się na kolejny kurs. 
Podobne zajęcia są organizowane w innych miastach 
województwa śląskiego. Jeśli chcesz sprawdzić, 
czy w twoim mieście również masz możliwość 
uczestniczenia w takim kursie. zadzwoń do swojego 
urzędu miasta. Informacje na ten temat powinni mieć 
też policjanci i strażnicy miejscy. . 


---.. 


"" 


.... 


- 


-... 


- 


Ewa Wilk z córką Darią uczą się, jak obronić się przed 
złodziejem torebek. 


własciwie klapaty miałam tylko 
na początku. Teraz po zajęciach 
jestem zmęczona, ale nie pa- 
dam z nóg. 
Dla Marty Piątkowskiej wy- 
silek fizyczny nie jest żadną no- 
wością. Wcześniej uprawiała 
lekkoatletykę i pływanie. Na 
pewno dlatego mówi, że po ta- 
kiej tygodniowej dawce ruchu 
czuje niedosyt. 
- To za mało, ale bawię się 
znakomicie. No i przede wszyst- 
kim po kilku miesiącach takich 
zajęć czuję. że jeśli ktoś mnie 
napadnie. będę wiedziala co 
zrobić - wyjaśnia Marta. 


Nawet pierwsza pomoc 
Panie z Jastrzębia Zdroju, w któ- 
rym kursy samoobrony mdjąjuż 
długą historię przyznają, że na 


razie nie miały okazji wykorzy- 
stać swoich umiejętności na uli- 
cy. 
- Najważniejsze jest to po- 
czucie, że trudno mnie zasko- 
czyć - wyjaśnia Agnieszka. - 
Przecież potrafię się już bronić 
przed atakiem z nożem, ostat- 
nio uczyliśmy się obrony w par- 
terze i techniki kopnięć. 
Kur.santki śmieją się, że 
wszystkie przerzuty i kopnięcia 
wykonują na sobie, więc mają 
możliwość odreagowania spięć 
jakie pojawiają pomiędzy nimi. 
Jednak z drugiej strony uczą się 
też bezpiecznych upadków, więc 
nikomu nie może się stać krzyw- 
da. - A na dodatek mieliśmy za- 
jęcia z pierwszej pomocy, więc 
wiemy jak sobie pomóc - śmie- 
je się Marta Piątkowska.. MAK 


www.naszemlasto.pIITrybuna Śląska I 6-7 grudnia 2003 


Relaks 23 


RUSZ GŁOWĄ (215) 


gfIRIiIk -. 
GaJ 
---- 

 
_ tIaad 
- 
. 

 
 

 3 
ł 
'> ..... 

 
 
fł ----łł- 
'" - 


..... z_ . 


--- 
-  
lD"9 
czIDIIii8II:a 


.,.-... 
....- 


2 


5 


4 


1 


6 


1 1 


3 1 4 ;5 fil 


;2 


Kupon 6-7 
grudnia 2003 


Rozwiązanie krzy!ówkl wyślij sms-em wpisując 
znaki TS (wa!ne!), a następnie hasło oraz swoje Imię, 
nazwisko I adres. Przykład: TS 155 WIOSNA HENRYK 
NOWAK UL. PROSTA 1 00-000 KATOWICE. Sms wyślij 
pod numer 7101 (1.22 zł brutto). Rozwiązania 
pnyjmujemy równie! na kartkach pocztowych wraz 
z naklejonym kuponem pod adresem 
"Trybuna Sląska': ul. Młyńska 1, 40-954 Katowice, 
Rusz głową nr (215). Wśród autorów prawidłowych 
odpowiedzi rozlosujemy nagrodę niespodziankę. 
Na odpowiedzi czekamy do 13 grudnia. 


LIST Z GDAŃSKA 


Urok małych 
miasteczek  

 

 

 

 


N aj ciekawsze rzeczy dzieją się nie w Warszawie 
podczas obrad Sejmu, ale na sesjach w ma- 
łych miasteczkach. W jednym takim - ma- 
łym nadmorskim, radni na przykład wywlekli 
na światło dzienne wielce naganne postępowanie jed- 
nego ze swych kolegów. Otóż ten pan, który ma za- 
szczytny mandat radnego i powinien świecić przykła- 
dem, po nocy, cichaczem i pracowicie wykopywal 
sprzed swego domu... kosz na śmieci. Bardzo mu wi- 
docznie przeszkadzał, bo czynił to kilka razy. Nakryli 
go dwaj mieszkańcy, zlapali i trochę nim potrząsnęli. 
Radny się przyznał i sam sobie wymierzył karę- 
100 zl. Na innej sesji, skoro już jesteśmy przy pienią- 
dzach, podjęto decyzję, aby zakazać wydawania 
w przedszkolach i szkołach bezpłatnych biletów np. 
do cyrku, kina, czy teatru. To znany chwyt marketin- 
gowy organizatorów przeróżnych imprez dla dziecia- 
ków. Dostanie taki darmową wejściówkę, a przecież 
sam nie pójdzie, więc chcąc nie chcąc rodzice muszą 
dla siebie bilety kupić. Całkiem inne, choć też finanso- 
we problemy, mają mieszkańcy Ustki, pięknej miejsco- 
wości nadmorskiej. Ustka robi się coraz modniejsza 
i faktycznie latem władze dwoją się i troją, żeby liczni 
wczasowicze się u nich nie nudzili. 
Miejscowość się rozwija, bo pieniędzy przybywa. 
Podjęto tam decy
ę, że domy i mieszkania w cen- 
trum można wykupić, .ue za o wiele wyższą cenę niż 
na obrzeżach. Kogo nie stać - do widzenia. To taki 
najprostszy pomysł. aby glówny deptak kurortu za- 
mieszkiwali ludzie, których stać na kosztowne remon- 
ty i upiększanie obejść. Zrobiła się potworna awantu- 
ra, która pewnie znajdzie finał w najwyższych sądach 
w Warszawie. 
Póki co mieszkaniec Krakowa za niesłychaną su- 
mę 970 z1 za mkw. kupił na promenadzie w tejże Ust- 
ce plac wraz ze starym budynkiem. To rekord, tylko 
w Warszawie są tak wysokia ceny. 
Za to w innym małym miasteczku, też pretendują- 
cym do miana kurortu władze mają calkiem inną wi- 
zję deptaku. To właśnie lam, do starych, zabytkowych 
domków eksmituje się tak zwany element. Jako atrak- 
cję folklorystyczną, zapewne. 


AUCJA WESOŁOWSKA
		

/iv5521-2003-284-0024_0001.djvu

			Wójt . 
.... udo 
nIClllyCh Marldowic chce w 
; -; 
Ul wac kompleks ba . ....""', .... 
wież widokOWYCh i hote l 

' wysp, 
ionJch miast, 
Eu I. la InwestyCja ma rzuc" 
I rG" na kolana:.. 
iektół'2Y myślą, że wójtowi ':..b ił 
pa Dla. Ale zapomrnBJ4, że i Las ¥ s . a 
na skraju pustyni Nevada _ dopóki ega Bu
,
edJS , 
U'1 
wybudował tam pi--o ka "
I ege nie 
w. 
_
' syna. 


6-7 grud nia 2003 I Trybuna Śląska I www.naszemlasto.pl 
5106 


i 


I 


czyli prze 


d tygodnia 


. . nn, ed są dem odmówił jednak składania zeznań. Jego 
Lew Rywin stanął wreszcie ....' -....
wskim 
adwokaci opracowują nowy sposób komunikowania sit ze s\dadem 
 . 


To co pan , 
i proponuje, Na "tak" będę się 
j panie Lwie? szczerze uśmiechał, 
a na "nie" - bardziej 
tajemniczo. 
... 


\ 


'. 


Byty poseł KPN Adam 510mka został perfidnie pomówiony przez Leszka Moczulskiego, 
te rnacuł palce w pomobiznesie. Ohydne te kalumnie pan 510mka załatwH jednym 
zdaniem: 


Zapewniam pana, 
że sama ochota nie 
wystarczy! 


Żeby to robić, 
trzeba mieć czas 
; ochotę! 


i 
ł 
I 

 
i:I 

 

 

 

  


. 


Nauczeni wieloma '. ' "'- 
za ehslJertów głuPimi df!Cyz}arn" . 
w Bielsk . od parkowania K' I, bielscy radni rn 
na P ,?:BI
ej radni SZYbk' '
y _w ca'ej Polsce 
gą. dZls uchod:Zić 
" as I kierowcy mu o zmienili nazw, ze pa. "Ule się za da--- 
szą płacić. "strefy" . UlU, 
No SPOkojni e l 
asi . . 
radm zrnie n . Z ' 
"strefy" . II 
rownieź na 
..dachy do 
parkowania ': 


"' 


.... 


ł 


,."  


5521 


, 
.... -; 
 .. 


Będziecie ł 
jeszcze mówić i' e-f 
do mme ł 
" Bugsy"! I 
I 
, 
.. , 

 
- .... 
--- - 


Uroczyście oddano do uiytłw nowy odcinek a ułu$b ady A4. PonIewał 
to największy sukces obecnego rządu, więc oiców ma wielu. Zjechali 
najwainiejSl..; 


Obyśmy 
Leszku, cięli 
tak wiele razy! 


...Budżet 

 ) 

  


Leuek 
Miller 


Byty Wiceprezydent BielSka-BiałeJ, Jerzy Krawczyk został skazany na rok 
w
{łZIenia w zawieszeniu na b2y lata. Za co? A bo się mu pomyliła finna z 
Bie!ska z finną z Katowic... i wbrew wynikom przetargu podpisał UIllOWtł 
z bielską spółką. 
Krawczyk zasłynął wczesniej, jako skutecmy renowator bielsló ej 
Starówki. 


Oni chcą żebym odróżnił 
Bielsko od Katowic, jak ja 
nie potrafię odróżnić 
walącej się kamienicy od 
ratusza. 


. 
ii 


.. 
. 
. 
. 
. 


Jerzr lWwcąk 


. 
;;: