Object

Title: Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics

Subject and Keywords:

mechanika ; informatyka ; metody numeryczne ; zastosowania matematyki ; matematyka finansowa

Date:

2013

Publisher:

Wydaw. Politechniki Częstochowskiej

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol ; eng ; fr

Coverage:

2002-2012

Oryginal in:

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej

Edition name Date

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information