Object

Title: Ogniwo : dwutygodnik młodzieży polskiej : pismo poświęcone sprawom młodzieżowym, organizacyjnym, informacyjnym, oświatowo-kulturalnym, naukowym, sportowym i wychowawczym

Creator:

Bocek, Karol. Red.

Subject and Keywords:

Zaolzie ; Śląsk Cieszyński ; młodzież ; literatura młodzieżowa

Subject:

Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 20 w. ; Czasopisma młodzieżowe polskie - 20 w.

Date:

1935-

Title:

Ogniwo : dwutygodnik młodzieży polskiej : pismo poświęcone sprawom młodzieżowym, organizacyjnym, informacyjnym, oświatowo-kulturalnym, naukowym, sportowym i wychowawczym

Creator:

Bocek, Karol. Red.

Subject and Keywords:

Zaolzie ; Śląsk Cieszyński ; młodzież ; literatura młodzieżowa

Subject:

Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 20 w. ; Czasopisma młodzieżowe polskie - 20 w.

Publisher:

Zrzeszenie Organizacji Młodzieży Polskiej

Place of publishing:

Czeski Cieszyn

Date:

1935-

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Edition name Date

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information