Object

Title: Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego

Creator:

Szelong, Krzysztof

Subject and Keywords:

bibliotekarstwo ; Cieszyn ; archiwistyka ; zbiory biblioteczne ; Ślask Cieszyński ; Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie ; Książnica Cieszyńska ; Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie ; Archiwum i Biblioteka Konwentu Zakonu Bonifratrów w Cieszynie ; Biblioteka Muzeum Śląska Cieszyńskiego ; Liechtenstein ; Islandia ; Europejski Obszar Gospodarczy ; Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ; EOG ; Norwegia ; ochrona i konserwacja ; zbiory archiwalne

Date:

2010

Contributor:

Fedrizzi-Szostok, Anna. Fot. ; Kuśka, Maksymilian, Współpr. ; Machej, Anna. Współpr. ; Kapalski, Maksymilian. Współpr. ; Siedlaczek, Marian. Layout ; Łuczakowska, Agnieszka. Fot. ; Brzeżycka, Łucja. Fot. ; Gabryś, Marcin. Wsółpr.. Fot.

Description:

Wystawa planszowa, prezentująca uczestników oraz rezultaty projektu "Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego", zrealizowanego w Cieszynie w latach 2007-2010 ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Promesy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Publisher:

Książnica Cieszyńska

Place of publishing:

Cieszyn

Resource Type:

wystawa

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:[http:17566

Language:

pol

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Similar

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information