Object

Title: Gazeta Górnicza : organ Związku Górników w Republice Czesko-Słowackiej, 1921, 1923-1924, 1927, 1930, 1932-1933, 1935-1936, 1938

Subject and Keywords:

antykomunizm ; Chobot, Emanuel ; czasopisma ; górnictwo ; mniejszość polska w Czechosłowacji ; Ostrawa ; Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza ; PSPR ; robotnicy ; ruch robotniczy ; socjaldemokracja ; socjalizm ; Śląsk Cieszyński ; Zaolzie ; Związek Górników ; Związek Górników w Republice Czechosłowackiej ; związki zawodowe

Subject:

Czasopisma związkowe polskie - 20 w. ; Górnictwo - Śląsk - czasopisma ; Śląsk Cieszyński - czasopisma

Date:

1920-1938

Contributor:

[Lizak, Ludwik, red. odpow.]

Publisher:

Wyd. Ferdynand Goetze

Place of publishing:

Morawska Ostrawa

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Sponsor digitalizacji:

Dofinansowano ze środków WPR Kultura+

Edition name Date

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information