Object

Title: Głos Robotniczy : organ Polskiej Partyi Socyalistycznej : pismo poświęcone sprawom polskich robotników na kresach ostrawskich, 1920-1921

Subject and Keywords:

czasopisma ; komunizm ; Morawska Ostrawa ; Ostrawa ; Polska Partia Socjalistyczna ; Polska Partia Socjalno-Demokratyczna w Czechosłowacji ; PPS ; PPSD ; Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza ; PSPR ; robotnicy ; ruch robotniczy ; Śląsk Cieszyński ; Zaolzie

Subject:

Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 20 w. ; Komunizm - czasopisma ; Zaolzie - czasopisma

Date:

1920-1921

Contributor:

Lizak, Ludwik, red. odpow. ; . ; ..

Publisher:

Wyd. Emanuel Chobot ; .

Place of publishing:

Mor. Ostrawa

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Sponsor digitalizacji:

Dofinansowano ze środków WPR Kultura+

Edition name Date

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information