Object

Title: Dziennik Urzędowy Prefekta przy Komisyi Międzynarodowej w Cieszynie dla wschodniej części Księstwa Cieszyńskiego, 1920

Subject and Keywords:

administracja ; Cieszyn ; II RP ; dziennik urzędowy ; granice Polski ; Księstwo Cieszyńskie ; Międzynarodowa Komisja Plebiscytowa ; Międzysojusznicza Komisja Plebiscytowa ; odzyskanie niepodległości 1918 ; kształtowanie granic II RP ; plebiscyt ; Prefekt przy Komisji Międzynarodowej dla Wschodniej częsci Księstwa Cieszyńskiego ; prawo międzynarodowe ; Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego ; stosunki polsko-czeskie ; Śląsk Cieszyński ; 1920 ; Zaolzie

Subject:

Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 20 w. ; Czasopisma urzędowe polskie - 20 w. ; Prefekt przy Komisji Międzynarodowej dla Wschodniej części Księstwa Cieszyńskiego ; Śląsk Cieszyński - administracja - 1918-1939 r. - czasopisma ; Śląsk Cieszyński - prawo - 1918-1939 r. - czasopisma

Date:

1920

Publisher:

[b.w.]

Place of publishing:

Cieszyn

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Sponsor digitalizacji:

Dofinansowano ze środków WPR Kultura+

Edition name Date

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information