Object

Title: Przewodnik : organ przemysłu, handlu i rzemiosła, 1937-1938

Subject and Keywords:

Cieszyn ; Czeski Cieszyn ; handel ; organizacje ; przemysł ; rzemiosło ; Śląsk Cieszyński ; Towarzystwo Kupiecko-Rzemieślnicze ; Zaolzie

Subject:

Cieszyn Czeski - organizacje - 20 w. - czasopisma ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 20 w. ; Towarzystwo Rzemieślniczo-Kupieckie (Cieszyn Czeski) - czasopisma ; Zaolzie - gospodarka - 20 w. - czasopisma

Date:

1937-1938

Title:

Przewodnik : organ przemysłu, handlu i rzemiosła, 1937-1938

Contributor:

Unucka, Adam, red. odpow.

Subject and Keywords:

Cieszyn ; Czeski Cieszyn ; handel ; organizacje ; przemysł ; rzemiosło ; Śląsk Cieszyński ; Towarzystwo Kupiecko-Rzemieślnicze ; Zaolzie

Subject:

Cieszyn Czeski - organizacje - 20 w. - czasopisma ; Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 20 w. ; Towarzystwo Rzemieślniczo-Kupieckie (Cieszyn Czeski) - czasopisma ; Zaolzie - gospodarka - 20 w. - czasopisma

Publisher:

Towarzystwo Kupiecko-Rzemieślnicze

Place of publishing:

Czeski Cieszyn

Date:

1937-1938

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Sponsor digitalizacji:

Dofinansowano ze środków WPR Kultura+

Edition name Date

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information