Object

Title: Biuletyn Biura Politycznego przy Związku Robotników Przemysłu Górniczego RP we Frysztacie, 1920

Subject and Keywords:

związki zawodowe ; czasopisma ; 1920 ; mniejszość polska w Czechosłowacji ; robotnicy ; ruch robotniczy ; socjalizm ; Śląsk ; stosunki polsko-czeskie ; górnictwo ; Śląsk Cieszyński ; górnicy ; Frysztat ; Zaolzie ; Związek Robotników Przemysłu Górniczego RP we Frysztacie

Subject:

Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 20 w. ; Czasopisma związkowe polskie - 20 w. ; Górnictwo - Śląsk - czasopisma ; Frysztat (okręg) - czasopisma

Date:

1920

Title:

Biuletyn Biura Politycznego przy Związku Robotników Przemysłu Górniczego RP we Frysztacie, 1920

Contributor:

Lizak, Ludwik, red. odpow.

Subject and Keywords:

związki zawodowe ; czasopisma ; 1920 ; mniejszość polska w Czechosłowacji ; robotnicy ; ruch robotniczy ; socjalizm ; Śląsk ; stosunki polsko-czeskie ; górnictwo ; Śląsk Cieszyński ; górnicy ; Frysztat ; Zaolzie ; Związek Robotników Przemysłu Górniczego RP we Frysztacie

Subject:

Czasopisma regionalne i lokalne polskie - 20 w. ; Czasopisma związkowe polskie - 20 w. ; Górnictwo - Śląsk - czasopisma ; Frysztat (okręg) - czasopisma

Publisher:

[b.w.]

Place of publishing:

[B.m.]

Date:

1920

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Sponsor digitalizacji:

Dofinansowano ze środków WPR Kultura+

Edition name Date

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information