Object

Title: Sprawozdanie z Czynności i Zamknięcia Rachunków za Rok ... Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek (...), Filij na Czeskim Śląsku a mianowicie: w Jabłonkowie, Frysztacie, Boguminie, Orłowie, Czeskim Cieszynie, Trzyńcu i Dąbrowie, 1923, 1925-1926, 1928

Subject and Keywords:

banki ; Bogumin ; czasopisma ; Czeski Cieszyn ; Dąbrowa ; Frysztat ; Jabłonków ; Orłowa ; sprawozdania ; Śląsk Cieszyński ; Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek ; Trzyniec ; Zaolzie

Subject:

Banki - Śląsk - 20 w. - sprawozdania ; Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek na Czeskim Śląsku - sprawozdania ; Zaolzie - banki - 20 w. - sprawozdania

Date:

[192-]-

Title:

Sprawozdanie z Czynności i Zamknięcia Rachunków za Rok ... Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek (...), Filij na Czeskim Śląsku a mianowicie: w Jabłonkowie, Frysztacie, Boguminie, Orłowie, Czeskim Cieszynie, Trzyńcu i Dąbrowie, 1923, 1925-1926, 1928

Subject and Keywords:

banki ; Bogumin ; czasopisma ; Czeski Cieszyn ; Dąbrowa ; Frysztat ; Jabłonków ; Orłowa ; sprawozdania ; Śląsk Cieszyński ; Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek ; Trzyniec ; Zaolzie

Subject:

Banki - Śląsk - 20 w. - sprawozdania ; Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek na Czeskim Śląsku - sprawozdania ; Zaolzie - banki - 20 w. - sprawozdania

Publisher:

[b.w.]

Place of publishing:

[B.m.]

Date:

[192-]-

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Edition name Date

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information