Object

Title: Na Straży. Organ Śląskiego Wojew[ódzkiego] Kom[itetu] W[ychowania] F[izycznego] i P[rzysposobienia] W[ojskowego], 1927-1930

Subject and Keywords:

prasa śląska ; WF ; wychowanie fizyczne ; przysposobienie obronne ; przysposobienie wojskowe

Subject:

Przysposobienie wojskowe - czasopisma ; Wychowanie fizyczne i kultura fizyczna - czasopisma

Contributor:

Len, Tadeusz. Red.

Description:

R.1 (1927) - R.4 (1930) ; Od R.4, nr 5 (1930) podtyt.: dwutygodnik poświęcony sprawom wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego; od R.4, nr 7 (1930) podtyt.: dwutygodnik poświęcony sprawom wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego oraz obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej; od R.4, nr 11 (1930) drugi podtyt.: organ wojewódzkich Kom. W.F. i P.W. Katowice, Kraków, Kielce,

Publisher:

Wojewódzki Komitet W.F. i P.W

Place of publishing:

Katowice

Resource Type:

czasopismo

Source:

218369 III

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Edition name Date

Similar in FBC

This page uses 'cookies'. More information