Kolekcja

Projekt "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych"


Kolekcja ŚIBZZ prezentuje publikacje zdigitalizowane w ramach projektu Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych.

Projekt realizowany jest przez Bibliotekę  Śląską, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Kolekcja ŚIBZZ gromadzi cenne i unikatowe zbiory Biblioteki Śląskiej, które zaprezentowano w dziesięciu podkolekcjach: inkunabuły, stare druki, rękopisy, rękopisy Biblioteki Teatru Lwowskiego, druki ulotne, grafika, pocztówki, fotografie, kartografia, czasopisma.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (10)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji