Object

Title: Karwiniak : ulotek górniczy do wyborów rad kopalnianych pisany przez samych hawierzy do hawierzy, 1931, 1933, 1935

Date:

1930-1935

Resource Type:

czasopismo

Publisher:

Śliwka Karol

Place of publishing:

Karwina

Language:

pol

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Sponsor digitalizacji:

Dofinansowano ze środków PW Kultura+

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information