Object structure

Title:

Katolik, 1873, R. 6, nr 2

Group title:

Katolik

Contributor:

Werner, Teodor. Red.

Subject and Keywords:

prasa katolicka ; czasopisma polityczno-społeczne ; czasopisma ilustrowane ; życie chrześcijańskie

Subject:

Czasopisma regionalne i lokalne polskie ; Czasopisma katolickie polskie - 19-20 w. ; Czasopisma społeczno-kulturalne polskie - 19-20 w ; Czasopisma ludowe polskie - 19-20 w.

Description:

R. 1 (1868) - R. 63 (1931) ; Dodatki: "Bogarodzica", "Dodatek do Katolika", "Dzwonek", "Gospodarz", "Gość Świąteczny", "Inwalid", "Młodzież", "Praca", "Pszczelarz", "Robotnik Polski", "Rodzina", "Rolnik", "Sowizdrzał", "Śmieszek", "Zdrowie", "Ziemia Śląska" ; R. 6 (1873), od nr 1 red. odp.: Teodor Werner; od nr 14 red. odp. i nakładca: Karol Miarka; od nr 24 red. odp. i nakładca: Franciszek Przyniczyński

Publisher:

Drukiem i nakładem Karola Miarki

Place of publishing:

Królewska Huta

Date:

1873

Resource Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Relation:

Dodatek Ilustrowany ; Gość Świąteczny ; Gospodarz ; Robotnik Polski ; Śmieszek ; Dodatki:

Source:

54874 IV

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Rights:

Domena publiczna (public domain)