Show structure

Title:

Wieszczka karnawału. Operetka w 3 aktach Emeryka Kalmana, tłómaczył Konstanty Krumłowski. Afisz teatralny

Subject and Keywords:

Lwów ; Kraków ; teatr lwowski ; Biblioteka Teatru Lwowskiego ; afisz teatralny ; Henryk Miller ; Helena Miłowska ; Bolesław Remin ; Edmund Karasiński ; Stanisława Lubertówna ; Józef Orlicz ; Ludwik Wierzbicki ; Marian Rudnicki ; Edmund Minowicz ; Kazimierz Szczerbiński ; Stefania Harasimowicz ; Karolina Czechówna ; Edward Rewera-Rewski ; Leonia Żarska ; Maria Żelska ; Jan Zduleczny ; Andrzej Lelewicz ; Wiktor Bojnarowski ; Jan Kucharski ; Stanisław Sachs ; Wincenty Czerski ; Władysława Kmiecikówna ; Stefania Kosińska ; Tadeusz Warchałowski ; "Die Faschingsfee" ; "Wróżka karnawału" ; operetka w teatrze przy ul. Rajskiej

Subject:

Teatr polski - historia - źródła

Description:

afisz teatralny z przedstawienia w Krakowie w Teatrze przy ul. Rajskiej, 24 i 25 VI 1918 załączony do egzemplarza operetki pt. "Wróżka karnawału" ; click here to follow the link

Place of publishing:

[Lwów]

Contributor:

Krumłowski, Konstanty (1872-1938). Tł. ; Österreicher, Rudolf. Libr. ; Willner Alfred (1859-?). Libr. ; Kalman, Imre. Muz.

Date:

1918

Resource Type:

afisz teatralny

Format:

image/x.djvu

Source:

BTLw 1543

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe