Title:

Złota Księga założona z okazji budowy Kopca Wyzwolenia Śląska w Wielkich Piekarach 1932. Cz. 1. Kronika

Subject and Keywords:

złota księga ; Kopiec Wyzwolenia ; Piekary Śląskie ; Wielkie Piekary ; 1932 ; kronika ; powstania śląskie ; powstańcy śląscy ; Wojciech Korfanty ; Maksymilian Jasionowski ; Emil Szramek

Description:

Księga zawiera pamiątkowe wpisy i pieczęcie osób, organizacji, instytucji, stowarzyszeń biorących udział w sypaniu Kopca Wyzwolenia, m.in. Wojciecha Korfantego, księdza Emila Szramka, poety Maksymiliana Jasionowskiego, ppłk. Kazimierza Florka, skrzypka Mieczysława Krzyńskiego, mjr Stanisława Daniluka-Daniłowskiego, 2 kompanii szkolnej lwowskiego Korpusu Kadetów, Towarzystwa Polek, uczniów Polskiego Gimnazjum w Bytomiu, Związku Powstańców Śląskich, pracowników starostwa powiatowego w Świętochłowicach, Zakonu Ojców Bonifratrów w Bogucicach, Komisariatu II Policji Województwa Śląskiego w Katowicach, amerykańskiej ekipy filmowej, III batalionu z 11 pułku z Tarnowskich Gór i wielu innych. Na wyklejce zapis: Księgę tę przechowywał przez cały czas okupacji w swoim prywatnym mieszkaniu obyw[atel] Mutz Karol z Piekar Śląskich i następnie wręczył ją Radzie Narodowej w Piekarach Śl. Piekary Śl. dnia 7.I.1949 r.

Place of publishing:

Wielkie Piekary

Date:

1932

Resource Type:

kronika

Format:

134 k.

Source:

sygn. PL_2036_1238

Language:

pol

Oryginal in:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich

Digitization:

Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC przy Bibliotece Śląskiej

Published by:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich

Rights:

Domena publiczna (public domain)