Object

Title: Mowa delegata ks. Józefa Londzina : wypowiedziana w Delegacyi austryackiej dnia 17. grudnia 1913 r. przy debacie nad zwyczajnym budżetem wojskowym

This page uses 'cookies'. More information