Title:

Protest starszeństwa zboru ewangielickiego w Cieszynie przeciwko założeniu ewangielickiéj seminaryi w Bielsku, oraz powody, dla których taż seminarya w Cieszynie założona być powinna

Subject and Keywords:

luteranizm na Śląsku ; Lehrerbildungsanstalt ; Kościół ewangelicko-augsburski ; Śląsk Austriacki ; Śląsk Cieszyński ; Śląsk ; Bielsko ; szkolnictwo i oświata ; duchowieństwo protestanckie ; szkoły ewangelickie ; luteranie ; Lehrerbildungsanstalt (Bielsko) ; Lehrerbildungsanstalt (Cieszyn) ; Cieszyn ; księża ewangeliccy ; ewangelicy ; nauczyciele

Subject:

Lehrerbildungsanstalt (Cieszyn) ; Lehrerbildungsanstalt (Bielsko) ; Duchowieństwo protestanckie - Śląsk - 19 w. ; Szkolnictwo zawodowe - Śląsk - 19 w. ; Nauczyciele - szkolenie - Śląsk - 19 w. ; Bielsko - szkolnictwo i oświata - 19 w. ; Cieszyn - szkolnictwo i oświata - 19 w.

Publisher:

[b.w.]

Place of publishing:

[B.m.]

Contributor:

[Starszeństwo zboru ewang. w Cieszynie]

Date:

dr. 1863

Resource Type:

książka

Source:

C I 034553

Language:

pol

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska, projekt RPO 2014-2020

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla działania: 2.1.