Title:

Metryka chrztu Teodora Heneczka z 1817 r.

Subject and Keywords:

Teodor Heneczek (1817-1888) ; drukarstwo ; Częstochowa ; Piekary Śląskie ; Niemieckie Piekary ; Deutsch Piekar ; Drukarnia Teodora Heneczka ; metryka chrztu ; akt urodzenia

Description:

Oryginał znajduje się w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. W. Patykiewicza, Akta urodzonych w parafii św. Zygmunta w Częstochowie w 1817 r. Treść aktu: Roku tysiąc osiemset siedemnastego, dnia osiemnastego miesiąca kwietnia o godzinie szóstej po południu. Przed nami proboszczem częstochowskim, urzędnikiem stanu cywilnego gminy i powiatu częstochowskiego w województwie kaliskim stawił się Franciszek Chynecki sukiennik liczący lat pięćdziesiąt trzy, u świętej Barbary zamieszkały i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu pod numerem pięćdziesiątym dnia szesnastego miesiąca kwietnia roku bieżącego o godzinie drugiej rano, oświadczając, iż jest spłodzone z niego i z Maryanny z Krawczów liczącej lat czterdzieści dwa, jego małżonki i że życzeniem jego jest nadać mu imię Teodor Wojciech. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Jędrzeja Snaydra, rzeźnika liczącego lat trzydzieści w Nowej Częstochowie zamieszkałego i Sebastiana Styrczewskiego sołtysa liczącego lat trzydzieści u świętej Barbary zamieszkałego. Poczem akt niniejszy stawającym przeczytany i podpisany przez nas, ile że osoby wyżej wymienione pisać nie umieją .X. Hilarion Szaffranowicz proboszcz parafii częstochowskiej sprawujący obowiązki urzędnika stanu cywilnego.

Place of publishing:

Częstochowa

Date:

18.04.1817

Resource Type:

akta stanu cywilnego

Language:

pol

Oryginal in:

Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. W. Patykiewicza

Digitization:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich

Published by:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich

Rights:

Domena publiczna (public domain)