Object

Title: Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, według łacińskiego przekładu starego [...] na polski ięzyk z nowu [...] przełożone [...]. [ Vol. 3]

This page uses 'cookies'. More information