Object

Title: Pismo Leopolda Jana Szersznika jako zwierzchniego (diecezjalnego) nadzorcy szkolnego dla austriackiej części diecezji wrocławskiej z 25.03.1811 r....

This page uses 'cookies'. More information