Object structure

Title:

Pismo regenta Komory Cieszyńskiej Jana Antoniego Klügera z 8.07.1778 r. przekazujące w użytkowanie Jerzemu Kocjanowi z Ustronia przyrobisko (teren powstały po wykarczowaniu lasu) przy jego łące zwanej Badianowsky Wyrobisko w sałaszu Orłowa...

Creator:

Klüger, Jan Antoni

Subject and Keywords:

Orłowa ; nieruchomości ; Bibliotheca Scherschnickiana ; wypas owiec ; sałasznictwo

Subject:

Łąki i pastwiska - Ślask - 18 w. ; Klüger, Jan Antoni ; Nieruchomości - Śląsk - 18 w. ; Orłowa - nieruchomości - 18 w. ; Dzierżawa - Śląsk - 18 w.

Description:

Zespół rękopisów liczący ponad 800 jednostek ewidencyjnych wchodzący w skład biblioteki, powstałej w Cieszynie na przełomie XVIII i XIX w., założonej przez ks. Leopolda Jana Szersznika (1747-1814), pedagoga, uczonego i kolekcjonera, który w 1802 r. udostępnił swoje zbiory biblioteczne i muzealne do użytku publicznego. Jako samodzielna placówka funkcjonowała aż do 1918 r., zarządzana przez Fundację ustanowioną przez Szersznika. Zespół rękopisów zawiera 9 kodeksów średniowiecznych. Pozostałe rękopisy pochodzą z XVI - XIX w. Poza cymeliami, gromadzonymi ze względu na ich wartość bibliofilską, w skład kolekcji wchodzą przede wszystkim rękopisy zebrane ze względu na ich przydatność do badań historycznych. Większość związana jest z historią księstwa cieszyńskiego i innych części Śląska. Pokaźną grupę tworzą także rękopisy jezuickie. Sporo jest tu również tekstów pochodzących spod pióra Leopolda Jana Szersznika.

Date:

1778

Resource Type:

rękopis

Format:

image/x.djvu

Source:

SZ DD VIII 12/18

Language:

cze

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska