Object

Title: Marta czyli Jarmark w Richmond. Opera w 4 aktach. Poezja W. Friedrich, muzyka Fryderyka von Flotow. Tłomaczenie i układ sceniczny JSJasińskigo Reżyssera Teatrów Warszawskich

This page uses 'cookies'. More information