Title:

Szpak prorok czyli Dyiament stracony. Komedyio-opera w 2 aktach z francuzkiego PP: Desaugiers et Gentil naśladowana przez LA Dmuszewskiego. (Leopoli 9 Julij 1819)

Creator:

Desaugiers, Marc Antoine Madeleine ; Gentil, Michel Joseph Chavagnac de

Subject and Keywords:

Biblioteka Teatru Lwowskiego ; egzemplarz teatralny ; teatr lwowski ; Lwów ; pukiel włosów ; cenzura ; sufler ; role teatralne ; Antoni Bensa ; Józefa Bensowa ; Franciszek Ksawery Błotnicki ; Joachim Chomiński ; Sylwester Grudziński ; Jan Nepomucen Kamiński ; Konstanty Lorenzi ; Jan Nepomucen Nowakowski ; Antonina Radowska ; Teofila Rudkiewiczowa ; Józef Słoński ; Aniela Starzewska ; Szczęsny Starzewski ; Teodor Zajączkowski ; "Pierrot, ou le Diamant perdu"

Subject:

Teatr polski - historia - źródła

Description:

unikatowy egzemplarz (tekst sztuki i 8 ról) z Biblioteki Teatru Lwowskiego, zawiera: wpis cenzorski w j. niem.(Lwów, 1819 i 1831), wpisy suflerskie, obsadę (Lwów, 1819 i 1834?) ; zawiera dołaczony w rolach pukiel włosów ; tytuł oryg.: "Pierrot, ou le Diamant perdu"

Place of publishing:

Lwów

Contributor:

Dmuszewski, Ludwik Adam (1777-1847). Tł.

Date:

1819

Resource Type:

egzemplarz teatralny

Format:

image/x.djvu

Source:

BTLw 904

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe