Object structure

Title:

Dokumenty i odpisy dokumentów dotyczących cieszyńskiej rezydencji jezuitów

Subject and Keywords:

Bibliotheca Scherschnickiana ; Jezuici ; Towarzystwo Jezusowe ; Cieszyn ; korespondencja

Subject:

Jezuici - Czechy - 17-18 w. ; Jezuici - Śląsk - 17-18 w. ; Cieszyn - religia -17-18 w. ; Jezuici(Cieszyn) - korespondencja ; Hawelka, Jerzy ; Sunegkh, Emeryk von

Description:

Dokumenty i odpisy dokumentów cesji, fundacji i spraw majątkowych rezydencji, m.in. mennicy i domów książęcych z lat 1665-1771 ; Różne dokumenty z lat 1670-1727 dotyczące rezydencji, m.in. misja kanoniczna wystawiona przez biskupa wrocławskiego 8.07.1670 oraz inwestytura P. Jerzego Hawelki SJ na probostwo cieszyńskie z 20.06.1693 ; Korespondencja cieszyńskich jezuitów z prowincjałem Towarzystwa Jezusowego w Pradze 1670-1765, zawierająca m.in. zestawienia członków i kandydatów rezydencji do druku w katalogach Towarzystwa od 1711 r. ; Korespondencja cieszyńskiego jezuity Emeryka von Sunegkha z prowincjałem Towarzystwa Jezusowego w Pradze z lat 1701-1703 (15 listów) ; Res Memorabiles in Orbe gestae, ex rariis Epistolis collecta, wypiski dotyczące wydarzeń z lat 1693-1700 z późniejszymi dopiskami autorstwa zapewne jakiegoś jezuity (nie dotyczy Cieszyna), m.in. spis czeskich jezuitów na misjach w l. 1678-1693

Date:

1665-1771

Resource Type:

rękopis

Format:

image/x.djvu

Source:

SZ DD IX 1

Language:

lat ; ger

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska