Object

Title: Pisma Johanna Richtera, wikarego w Bielsku o nadanie mu miejsca proboszcza z ok. 1789 r.