Object

Title: Odpis dokumentu cesarza Macieja z 11.09.1617 r., w którym potwierdza on restytucję klasztoru dominikanów w Cieszynie dokonaną dokumentem księcia cieszyńskiego Adama Wacława z 22.01.1613, którego treść jest inserowana w całości w języku niemieckim do dokumentu

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information