Object structure

Title:

Odpis pisma biskupa wrocławskiego Filipa Gottharda von Schaffgotscha z 7.12.1785 przekazującego treść decyzji Gubernium morawsko-śląskiego z 9.11.1785 na temat zasad przekazywania przez duchownych pieniędzy parafialnych swoim następcom

Creator:

Schaffgotsch, Filip Gotthard von - korespondencja

Subject and Keywords:

Bibliotheca Scherschnickiana ; biskupi wrocławscy ; Filip Gotthard von Schaffgotsch ; finanse

Subject:

Duchowieństwo katolickie - finanse - prawo - Śląsk - 18 w. ; Parafia - katolicyzm - finanse - prawo - Śląsk - 18 w. ; Schaffgotsch, Filip Gotthard von - korespondencja

Description:

Zespół rękopisów liczący ponad 800 jednostek ewidencyjnych wchodzący w skład biblioteki, powstałej w Cieszynie na przełomie XVIII i XIX w., założonej przez ks. Leopolda Jana Szersznika (1747-1814), pedagoga, uczonego i kolekcjonera, który w 1802 r. udostępnił swoje zbiory biblioteczne i muzealne do użytku publicznego. Jako samodzielna placówka funkcjonowała aż do 1918 r., zarządzana przez Fundację ustanowioną przez Szersznika. Zespół rękopisów zawiera 9 kodeksów średniowiecznych. Pozostałe rękopisy pochodzą z XVI - XIX w. Poza cymeliami, gromadzonymi ze względu na ich wartość bibliofilską, w skład kolekcji wchodzą przede wszystkim rękopisy zebrane ze względu na ich przydatność do badań historycznych. Większość związana jest z historią księstwa cieszyńskiego i innych części Śląska. Pokaźną grupę tworzą także rękopisy jezuickie. Sporo jest tu również tekstów pochodzących spod pióra Leopolda Jana Szersznika.

Date:

1785

Resource Type:

rękopis

Format:

image/x.djvu

Source:

SZ DD IX 7/17

Language:

ger

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska