Object

Title: Zestawienie kosztów pogrzebu Anny Róży Maluchowej, z domu Frankowej z 13.10.1710 r. oraz oświadczenie cieszyńskiego proboszcza Gallusa Jana Twaruszki w sprawie rozliczeń z tego tytułu

This page uses 'cookies'. More information