Object

Title: Zobowiązanie Anny Keller z Cieszyna z 22.04.1690 r., iż będzie wypłacać cieszyńskiej rezydencji jezuitów procenty należne od kwoty 100 zł reńskich, zapisanych im przez jej syna magistra Jerzego Ferdynanda Trchalę, SJ

This page uses 'cookies'. More information