Object

Title: Odpis pisma starosty ziemskiego księstwa cieszyńskiego [Wratislawa Maksymiliana hrabiego Wratislawa von Mitrowitz] z 16.02.1735 r. do Urzędu Zwierzchniego we Wrocławiu w sprawie zwolnienia konwiktu hr. Tęczyńskiego w Cieszynie prowadzonego przez jezuitów od podatku majątkowego

This page uses 'cookies'. More information