Object structure

Title:

Odpis pisma papieża Piusa VII z 7.03.1801 r. do Franciszka Kareu, przełożonego kongregacji Towarzystwa Jezusowego w Cesarstwie Rosyjskim, aprobujące działalność jezuitów w Rosji

Creator:

Pius VII, papież

Subject and Keywords:

Bibliotheca Scherschnickiana ; Jezuici ; Towarzystwo Jezusowe ; korespondencja ; Franciszek Kareu

Subject:

Jezuici - Rosja - 19 w. ; Kareu, Franciszek - korespondencja ; Pius VII (papież) - korespondencja

Description:

Zespół rękopisów liczący ponad 800 jednostek ewidencyjnych wchodzący w skład biblioteki, powstałej w Cieszynie na przełomie XVIII i XIX w., założonej przez ks. Leopolda Jana Szersznika (1747-1814), pedagoga, uczonego i kolekcjonera, który w 1802 r. udostępnił swoje zbiory biblioteczne i muzealne do użytku publicznego. Jako samodzielna placówka funkcjonowała aż do 1918 r., zarządzana przez Fundację ustanowioną przez Szersznika. Zespół rękopisów zawiera 9 kodeksów średniowiecznych. Pozostałe rękopisy pochodzą z XVI - XIX w. Poza cymeliami, gromadzonymi ze względu na ich wartość bibliofilską, w skład kolekcji wchodzą przede wszystkim rękopisy zebrane ze względu na ich przydatność do badań historycznych. Większość związana jest z historią księstwa cieszyńskiego i innych części Śląska. Pokaźną grupę tworzą także rękopisy jezuickie. Sporo jest tu również tekstów pochodzących spod pióra Leopolda Jana Szersznika.

Date:

1801

Resource Type:

rękopis

Format:

image/x.djvu

Source:

SZ DD IX 8/27

Language:

lat

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska