Object

Title: Pokwitowanie magistratu Cieszyna z 9.08.1759 r. otrzymania od administratora miejskiego Jana [Antoniego] Szersznika 109 oryginałów listów winnych wraz z rewersem na brakujący 110 list pana [Krzysztofa] von Kaysara (ten odebrano w 1764 r.)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information