Object

Title: Instructio. Meytni wysada jak takowa od przespolnych lidi dle starych urbary od rozdilnych towaruw a victualy przygimana aneb wybrana byti ma