Object

Title: Karta granic Polski y Niemiec Zawieraiąca [!] Szląsko Pruskie, Woiewodztwa [!] Kaliskie, Łenczyckie y Sieradzkie; Część Południową Woiewództwa [!] Poznańskiego y Połnocną [!] Woiewództwa [!] Krakowskiego

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information