Object

Title: Odpis pisma starosty ziemskiego księstwa cieszyńskiego Adama Wacława Paczyńskiego, hrabiego z Tęczyna do Urzędu Zwierzchniego we Wrocławiu z 3.08.1713, omawiającego dokumenty poszczególnych rodzin szlacheckich z terenu księstwa, uprawniające je do produkcji i wyszynku piwa