Object

Title: Świadectwo wyzwolenia czeladnika Traugotta Slavika, który ukończył naukę u mistrza Johanna Müllera, podpisane 12.08.1828 r. przez przełożonych cechu płótniarzy i tkaczy miasta Cieszyna

This page uses 'cookies'. More information