Object

Title: Dokumenty Josefa Luxa z Altlangwasser (Stará Dlouhá Voda, obecnie część miasta Město Albrechtice), dotyczące nauki zawodu rzeźnika