Object

Title: Informacja o przekazaniu przez Leopolda Jana Szersznika opieki nad kościołem gimnazjalnym św. Krzyża w Cieszynie cieszyńskiemu magistratowi w 1787 r.

This page uses 'cookies'. More information