Object structure

Title:

Materiały Tadeusza Żura dotyczące ustanowienia fundacji wspierającej młodzież ze Strumienia i okolic gotową kształcić się na księży

Subject and Keywords:

Bibliotheca Scherschnickiana ; Tadeusz Żur ; Strumień

Subject:

Fundacja - historia - Śląsk - 19 w. ; Gubernium Morawsko-Śląskie (Brno) - korespondencja ; Komora Cieszyńska (Cieszyn) - korespondencja ; Kapinus, Joachim ; Rzehak, Martin - korespondencja ; Schmidt, Theodor ; Strumień (okręg) - 19 w. ; Urząd Obwodowy (Cieszyn) - korespondencja ; Urząd Obwodowy (Přerov) - korespondencja ; Żur, Tadeusz

Description:

Odezwa T. Żura, duchownego w Fulneku na Morawach, do duchownych pochodzących ze Strumienia i okolicy o ustanowienie fundacji wspierającej młodzież ze Strumienia i okolic gotową kształcić się na księży, zatytułowana "Hochwürdige Herrn Brüder, Eingeborne Schwarzwasserwer", datowana w Opawie 19.06.1836. W tekście wspomniani proboszczowie: z Wędryni Joachim Kapinus oraz z Błędowic Theodor Schmidt k. 1-4 ; Odpis pisma Urzędu Obwodowego w Cieszynie z 28.11.1828 do inspektora kameralnego Martina Rzehaka w sprawie fundacji ks. T. Żura w wysokości 280 fl. k. 5-6 ; Odpis pisma Gubenium Morawsko-Śląskiego w Brnie do Urzędu Obwodowego w Cieszynie z 24.07.1829 o zatwierdzeniu fundacji ks. T. Żura k. 7-8 ; Odpis pisma Urzędu Obwodowego w Přerovie do T. Żura, datowanego w Hranicach 25.02.1833 o zatwierdzeniu przez władze finansowe jego prośby z 1832 r. o przekazywanie kapitału fundacyjnego 291 fl. CM dla kościoła, szkoły i szpitala w Strumieniu k. 9-10

Date:

1836

Resource Type:

rękopis

Format:

image/x.djvu

Source:

SZ DD IX 17/16

Language:

ger

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska