Object

Title: Petycja szlachty (6 osób) posiadającej tzw. wolne domy w Cieszynie (praes. 30.12.1742) do starosty ziemskiego księstwa cieszyńskiego Karola Franciszka barona Skrbenskiego z Hrzisztie oraz wywód prawny uzasadniający zwolnienie ich domów z obowiązku kwaterunku wojska oraz innych ciężarów

This page uses 'cookies'. More information