Object structure

Title:

Wacław Ottik (Ottyk) z Dobrzan, doktor św. teologii i komisarz biskupi oraz Abraham von Steinkeller w piśmie do Adama Goczałkowskiego, datowanym w Cieszynie 21.03.1654 informują, że jako członkowie mianowanej przez cesarza Komisji Religijnej dla księstwa cieszyńskiego przybędą do kościoła parafialnego w Lesznej Górnej

Creator:

Ottik, Wacław z Dobrzan

Subject and Keywords:

Bibliotheca Scherschnickiana ; Śląsk Cieszyński ; religia ; kontrreformacja ; Wacław Ottik ; Abraham von Steinkeller ; Komisja Religijna

Subject:

Goczałkowski, Adam - korespondencja ; Komisja Religijna ; Kontrreformacja - Śląsk - 17 w. ; Kościół katolicki - Śląsk - 17 w. ; Leszna Górna - religia - 17 w. ; Ottik, Wacław z Dobrzan - korespondencja ; Steinkeller, Abraham von - korespondencja

Description:

Zespół rękopisów liczący ponad 800 jednostek ewidencyjnych wchodzący w skład biblioteki, powstałej w Cieszynie na przełomie XVIII i XIX w., założonej przez ks. Leopolda Jana Szersznika (1747-1814), pedagoga, uczonego i kolekcjonera, który w 1802 r. udostępnił swoje zbiory biblioteczne i muzealne do użytku publicznego. Jako samodzielna placówka funkcjonowała aż do 1918 r., zarządzana przez Fundację ustanowioną przez Szersznika. Zespół rękopisów zawiera 9 kodeksów średniowiecznych. Pozostałe rękopisy pochodzą z XVI - XIX w. Poza cymeliami, gromadzonymi ze względu na ich wartość bibliofilską, w skład kolekcji wchodzą przede wszystkim rękopisy zebrane ze względu na ich przydatność do badań historycznych. Większość związana jest z historią księstwa cieszyńskiego i innych części Śląska. Pokaźną grupę tworzą także rękopisy jezuickie. Sporo jest tu również tekstów pochodzących spod pióra Leopolda Jana Szersznika.

Date:

1654

Resource Type:

rękopis

Format:

image/x.djvu

Source:

SZ DD IX 39/2

Language:

ger

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska