Object structure

Title:

Odpowiedź regenta Komory Cieszyńskiej Abrahama von Ecken z 26.08.1672 na skargę P. Jana Pisska, superiora cieszyńskiej rezydencji jezuitów, że w dobrach kameralnych i wśród personelu Komory Cieszyńskiej toleruje protestantów

Creator:

Ecken, Abraham von

Subject and Keywords:

Bibliotheca Scherschnickiana ; Śląsk Cieszyński ; kontrreformacja ; Jezuici

Subject:

Ecken, Abraham von - korespondencja ; Komora Cieszyńska ; Kontrreformacja - Śląsk - 17 w. ; Pissek, Jan ; Śląsk Cieszyński - religia - 17 w.

Description:

Zespół rękopisów liczący ponad 800 jednostek ewidencyjnych wchodzący w skład biblioteki, powstałej w Cieszynie na przełomie XVIII i XIX w., założonej przez ks. Leopolda Jana Szersznika (1747-1814), pedagoga, uczonego i kolekcjonera, który w 1802 r. udostępnił swoje zbiory biblioteczne i muzealne do użytku publicznego. Jako samodzielna placówka funkcjonowała aż do 1918 r., zarządzana przez Fundację ustanowioną przez Szersznika. Zespół rękopisów zawiera 9 kodeksów średniowiecznych. Pozostałe rękopisy pochodzą z XVI - XIX w. Poza cymeliami, gromadzonymi ze względu na ich wartość bibliofilską, w skład kolekcji wchodzą przede wszystkim rękopisy zebrane ze względu na ich przydatność do badań historycznych. Większość związana jest z historią księstwa cieszyńskiego i innych części Śląska. Pokaźną grupę tworzą także rękopisy jezuickie. Sporo jest tu również tekstów pochodzących spod pióra Leopolda Jana Szersznika.

Date:

1672

Resource Type:

rękopis

Format:

image/x.djvu

Source:

SZ DD IX 39/13

Language:

lat

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska