Object

Title: Odpis dekretu cesarza Leopolda I do Urzędu Zwierzchniego we Wrocławiu, datowany w Wiedniu 22.10.1672 z poleceniem zbadania skarg ewangelickich stanów szlacheckich księstw opawskiego i karniowskiego na przeprowadzanie "reformacji" przez przysłanych księży misjonarzy

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information