Object

Title: Odpisy korespondencji dotyczącej organizowania się protestantów we wsiach księstwa cieszyńskiego po podpisaniu Konwencji w Altrandstädt w 1707 r.

Date:

1708

Resource Type:

rękopis

Description:

Poszczególne dokumenty numerowane od A do F ; Odpis listu ewangelickiego kaznodziei Daniela Stransky'ego z Zittau (Żytawa, Górne Łużyce) do Jakuba Galacza z Dolnego Cierlicka z odpowiedzią na jego pytania dotyczące ewentualnej ordynacji oraz z informacją na temat protestanckich książek religijnych, 27.03.1708 r. ; Podpisany w Dolnym Cierlicku 1.09.1708 r., w rocznicę Konwencji w Altranstädt, dokument mówiący o podejmowanych działaniach dla zorganizowania na nowo życia religijnego cieszyńskich protestantów (przez m.in. zatrudnienie polskiego kaznodziei Jakoba Frantza Mayera i niemieckiego Gottfrieda Hermanna, a po opuszczeniu przez nich księstwa cieszyńskiego przez zwrócenie się do Jana Jerzego Dolansky'ego oraz Daniela Stransky'ego, czeskich kaznodziei w Żytawie). Dokument podpisały 34 osoby, chłopi i wolni chłopi z kilkunastu cieszyńskich wsi, wyznania ewangelickiego ; Spisany w Dolnym Cierlicku 1.09.1708 r., w rocznicę Konwencji w Altranstädt, dokument tej samej treści, podpisany przez wójtów i przysiężnych 15 wsi (Mistrzowice, Dolna Sucha, Sibica, Wielka Cisownica, Górny Ustroń, Bystrzyca, Oldrzychowice, Guty, Śmiłowice, Ligota, Gumna, Ogrodzona, Goleszów, Kozakowice, Godziszów) wraz z deklaracją przynależności do kościoła ewangelickiego. Na końcu zestawienie 44 wsi należących do Komory Cieszyńskiej, w których żyją wyznawcy kościoła ewangelicko-augsburskiego ; Oświadczenie, podpisane w Ligocie 2.10.1708 r., przez reprezentantów jedenastu wyżej wymienionych wsi oraz wsi Wisła, że upoważniają Jakuba Galacza i Szymona Galacza, wolnych osadników z Dolnego Cierlicka, do podejmowania w ich imieniu kroków dla wprowadzenia wolności religijnej dla ewangelików oraz odzyskania kościołów odebranych im w 1654 r. ; Frantz Albert Rühr, kaznodzieja przy kościele św. Józefa w Dreźnie do Jakuba Galacza oraz Jana Olschowskiego, z informacją na temat osób znających język czeski oraz możliwości otrzymania książek w języku czeskim, 30.11.1708 r.

Format:

image/x.djvu

Resource Identifier:

oai:www.sbc.org.pl:45916

Source:

SZ DD IX 39/26

Language:

ger

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska

Digitization:

Digital Center, Poznań

Published by:

Książnica Cieszyńska

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information