Object

Title: Dokumenty dotyczące wynagrodzenia Johanna Richtera, poprzednio księdza w parafii w Jasienicy w państwie bielskim, jako nauczyciela gramatyki w gimnazjum w Zbarażu

This page uses 'cookies'. More information