Object

Title: Opłatkowy odcisk pieczęci cechu garncarzy w Cieszynie