Object

Title: Odpis przywileju księcia cieszyńskiego Kazimierza II wystawionego we Frysztacie 25.06.1521 r. dla mieszczan Cieszyna, zobowiązujący szlacheckich właścicieli domów w mieście do współudziału w kosztach budowy murów miejskich oraz zakazujący sprzedaży w mieście sukna, śledzi oraz piwa innym osobom niż cieszyńscy mieszczanie

This page uses 'cookies'. More information